Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 8552 - Všeobecné předpisy a směrnice pro výrobky zdravotnické techniky

Zobrazit obsah třídy 85

ČSN EN 1639 (855205)
Stomatologie - Zdravotnické prostředky pro stomatologii - Nástroje
Katalogové číslo: 85872 Cena: 230 Kč
Vydána: 2010-05-01 Účinnost: 2010-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1639

ČSN EN 1640 (855206)
Stomatologie - Zdravotnické prostředky pro stomatologii - Vybavení
Katalogové číslo: 85873 Cena: 230 Kč
Vydána: 2010-05-01 Účinnost: 2010-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1640

ČSN EN ISO 10993-1 (855220)
Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 1: Hodnocení a zkoušení v rámci procesu managementu rizik
Katalogové číslo: 512050 Cena: 440 Kč
Vydána: 2021-04-01 Účinnost: 2021-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 10993-1

ČSN EN ISO 10993-10 (855220)
Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 10: Zkoušky senzibilizace kůže
Katalogové číslo: 517814 Cena: 550 Kč
Vydána: 2023-09-01 Účinnost: 2023-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 10993-10

ČSN EN ISO 10993-11 (855220)
Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 11: Zkoušky na systémovou toxicitu
Katalogové číslo: 505710 Cena: 350 Kč
Vydána: 2018-09-01 Účinnost: 2018-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 10993-11

ČSN EN ISO 10993-12 (855220)
Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 12: Příprava vzorků a referenční materiály
Katalogové číslo: 514075 Cena: 340 Kč
Vydána: 2022-02-01 Účinnost: 2022-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 10993-12

ČSN EN ISO 10993-13 (855220)
Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 13: Kvalitativní a kvantitativní stanovení degradačních produktů ze zdravotnických prostředků vyrobených z polymerních materiálů
Katalogové číslo: 87028 Cena: 340 Kč
Vydána: 2010-11-01 Účinnost: 2010-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 10993-13

ČSN EN ISO 10993-14 (855220)
Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 14: Kvalitativní a kvantitativní stanovení degradačních produktů z keramických materiálů
Katalogové číslo: 84384 Cena: 230 Kč
Vydána: 2009-11-01 Účinnost: 2009-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 10993-14

ČSN EN ISO 10993-15 (855220)
Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 15: Kvalitativní a kvantitativní stanovení degradačních produktů z kovů a slitin
Katalogové číslo: 518455 Cena: 340 Kč
Vydána: 2023-12-01 Účinnost: 2024-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 10993-15

ČSN EN ISO 10993-16 (855220)
Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 16: Plán toxikokinetické studie degradačních produktů a vyluhovatelných látek
Katalogové číslo: 504701 Cena: 230 Kč
Vydána: 2018-04-01 Účinnost: 2018-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 10993-16

ČSN EN ISO 10993-17 (855220)
Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 17: Stanovení přípustných limitů pro vyluhovatelné látky
Katalogové číslo: 84387 Cena: 350 Kč
Vydána: 2009-11-01 Účinnost: 2009-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 10993-17

ČSN EN ISO 10993-18 (855220)
Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 18: Chemická charakterizace materiálů zdravotnických prostředků v rámci procesu managementu rizik
Katalogové číslo: 513360 Cena: 590 Kč
Vydána: 2021-10-01 Účinnost: 2021-11-01
Změny a opravy: A1 1.24t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 10993-18

ČSN EN ISO 10993-2 (855220)
Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 2: Požadavky na pohodu zvířat
Katalogové číslo: 517305 Cena: 230 Kč
Vydána: 2023-06-01 Účinnost: 2023-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 10993-2

ČSN EN ISO 10993-23 (855220)
Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 23: Zkoušky dráždivosti
Katalogové číslo: 513361 Cena: 570 Kč
Vydána: 2021-10-01 Účinnost: 2021-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 10993-23

ČSN EN ISO 10993-3 (855220)
Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 3: Zkoušky na genotoxicitu, karcinogenitu a reprodukční toxicitu
Katalogové číslo: 97404 Cena: 350 Kč
Vydána: 2015-05-01 Účinnost: 2015-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 10993-3

ČSN EN ISO 10993-4 (855220)
Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 4: Výběr zkoušek na interakce s krví
Katalogové číslo: 503699 Cena: 570 Kč
Vydána: 2017-12-01 Účinnost: 2018-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 10993-4

ČSN EN ISO 10993-5 (855220)
Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 5: Zkoušky na cytotoxicitu in vitro
Katalogové číslo: 85037 Cena: 440 Kč
Vydána: 2010-01-01 Účinnost: 2010-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 10993-5

ČSN EN ISO 10993-6 (855220)
Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 6: Zkoušky lokálních účinků po implantaci
Katalogové číslo: 502607 Cena: 350 Kč
Vydána: 2017-06-01 Účinnost: 2017-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 10993-6

ČSN EN ISO 10993-7 (855220)
Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 7: Rezidua při sterilizaci ethylenoxidem
Katalogové číslo: 83546 Cena: 590 Kč
Vydána: 2009-06-01 Účinnost: 2009-07-01
Změny a opravy: Oprava 1 8.10t, A1 7.22t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 10993-7

ČSN EN ISO 10993-9 (855220)
Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 9: Obecné zásady pro kvalitativní a kvantitativní stanovení potenciálních degradačních produktů
Katalogové číslo: 514074 Cena: 230 Kč
Vydána: 2022-02-01 Účinnost: 2022-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 10993-9

ČSN P ISO/TS 10993-20 (855220)
Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 20: Zásady a metody imunotoxikologického zkoušení zdravotnických prostředků
Katalogové číslo: 82711 Cena: 230 Kč
Vydána: 2009-02-01 Účinnost: 2009-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P ISO/TS 10993-20

ČSN EN ISO 8871-1 (855226)
Díly z elastomerů pro parenterální použití a pro prostředky pro farmaceutické použití - Část 1: Extrahovatelné látky v parních autoklávech
Katalogové číslo: 72072 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2005-04-01 Účinnost: 2005-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 8871-1

ČSN EN ISO 8871-2 (855226)
Díly z elastomerů pro parenterální použití a pro prostředky pro farmaceutické použití - Část 2: Indikace a charakterizace
Katalogové číslo: 510927 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-12-01 Účinnost: 2021-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 8871-2

ČSN EN ISO 8871-3 (855226)
Díly z elastomerů pro parenterální použití a pro prostředky pro farmaceutické použití - Část 3: Stanovení uvolňovaných částic
Katalogové číslo: 71072 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2004-12-01 Účinnost: 2005-01-01
Změny a opravy: A1 10.19t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 8871-3

ČSN EN ISO 8871-4 (855226)
Díly z elastomerů pro parenterální použití a pro prostředky pro farmaceutické použití - Část 4: Biologické požadavky a zkušební metody
Katalogové číslo: 76650 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2006-11-01 Účinnost: 2006-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 8871-4

ČSN EN ISO 8871-5 (855226)
Díly z elastomerů pro parenterální použití a pro prostředky pro farmaceutické použití - Část 5: Funkční požadavky a zkoušky
Katalogové číslo: 502100 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-06-01 Účinnost: 2017-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 8871-5

TNI CEN ISO/TR 24971 (855230)
Zdravotnické prostředky - Návod pro použití ISO 14971
Katalogové číslo: 516930 Cena: 590 Kč
Vydána: 2023-06-01 Účinnost: 2023-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat TNI CEN ISO/TR 24971

ČSN EN ISO 14971 (855231)
Zdravotnické prostředky - Aplikace managementu rizik na zdravotnické prostředky
Katalogové číslo: 510230 Cena: 440 Kč
Vydána: 2020-06-01 Účinnost: 2020-07-01
Změny a opravy: A11 6.22t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 14971

ČSN EN ISO 22367 (855232)
Zdravotnické laboratoře - Aplikace managementu rizik na zdravotnické laboratoře
Katalogové číslo: 518267 Cena: 590 Kč
Vydána: 2023-12-01 Účinnost: 2024-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 22367

ČSN EN ISO 20857 (855250)
Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Sterilizace suchým teplem - Požadavky na vývoj, validaci a průběžné řízení sterilizačního postupu pro zdravotnické prostředky
Katalogové číslo: 94384 Cena: 550 Kč
Vydána: 2013-12-01 Účinnost: 2014-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 20857

ČSN EN ISO 17665-1 (855251)
Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Sterilizace vlhkým teplem - Část 1: Požadavky na vývoj, validaci a průběžnou kontrolu sterilizačního postupu pro zdravotnické prostředky
Katalogové číslo: 78282 Cena: 440 Kč
Vydána: 2007-04-01 Účinnost: 2007-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 17665-1

ČSN P CEN ISO/TS 17665-2 (855251)
Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Sterilizace vlhkým teplem - Část 2: Pokyny pro použití ISO 17665-1
Katalogové číslo: 83388 Cena: 570 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2009-07-01 Účinnost: 2009-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN ISO/TS 17665-2

ČSN EN ISO 11135 (855252)
Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Sterilizace ethylenoxidem - Požadavky na vývoj, validaci a průběžné řízení sterilizačního postupu pro zdravotnické prostředky
Katalogové číslo: 96806 Cena: 590 Kč
Vydána: 2015-02-01 Účinnost: 2015-03-01
Změny a opravy: A1 5.20t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 11135

ČSN EN ISO 11137-1 (855253)
Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Sterilizace zářením - Část 1: Požadavky na vývoj, validaci a průběžnou kontrolu sterilizačního postupu pro zdravotnické prostředky
Katalogové číslo: 99131 Cena: 440 Kč
Vydána: 2016-01-01 Účinnost: 2016-02-01
Změny a opravy: A2 5.20t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 11137-1

ČSN EN ISO 11137-2 (855253)
Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Sterilizace zářením - Část 2: Určení sterilizační dávky
Katalogové číslo: 99133 Cena: 590 Kč
Vydána: 2016-01-01 Účinnost: 2016-02-01
Změny a opravy: A1 11.23t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 11137-2

ČSN EN ISO 11137-3 (855253)
Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Sterilizace zářením - Část 3: Návod k dozimetrickým aspektům vývoje, validace a průběžné kontroly
Katalogové číslo: 503917 Cena: 440 Kč
Vydána: 2017-12-01 Účinnost: 2018-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 11137-3

ČSN P CEN ISO/TS 11137-4 (855253)
Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Sterilizace zářením - Část 4: Návod pro řízení procesu
Katalogové číslo: 518004 Cena: 570 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2023-12-01 Účinnost: 2024-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN ISO/TS 11137-4

ČSN EN ISO 25424 (855254)
Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Nízkoteplotní pára a formaldehyd - Požadavky na vývoj, validaci a průběžnou kontrolu sterilizačního procesu pro zdravotnické prostředky
Katalogové číslo: 510002 Cena: 550 Kč
Vydána: 2020-04-01 Účinnost: 2020-05-01
Změny a opravy: A1 12.22t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 25424

ČSN EN 556-1 (855255)
Sterilizace zdravotnických prostředků - Požadavky na zdravotnické prostředky označované jako "STERILNÍ" - Část 1: Požadavky na zdravotnické prostředky sterilizované v konečném obalu
Katalogové číslo: 65167 Cena: 190 Kč
Vydána: 2002-08-01 Účinnost: 2002-09-01
Změny a opravy: Oprava 1 1.07t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 556-1

ČSN EN 556-2 (855255)
Sterilizace zdravotnických prostředků - Požadavky na zdravotnické prostředky označené jako "STERILNÍ" - Část 2: Požadavky na zdravotnické prostředky vyrobené za aseptických podmínek
Katalogové číslo: 99509 Cena: 230 Kč
Vydána: 2016-03-01 Účinnost: 2016-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 556-2

ČSN EN ISO 11139 (855256)
Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Slovník - Termíny používané v normách pro sterilizaci a v normách pro souvisící zařízení a procesy
Katalogové číslo: 507225 Cena: 570 Kč
Vydána: 2019-04-01 Účinnost: 2019-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 11139

ČSN EN ISO 13004 (855258)
Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Sterilizace zářením - Potvrzení sterilizační dávky: Metoda VDmaxSD
Katalogové číslo: 518003 Cena: 570 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2023-12-01 Účinnost: 2024-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 13004

ČSN EN 16442 (855259)
Skříň s řízeným prostředím pro skladování dezinfikovaných termolabilních endoskopů
Katalogové číslo: 97752 Cena: 570 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2015-09-01 Účinnost: 2015-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16442

ČSN EN ISO 11737-1 (855260)
Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Mikrobiologické metody - Část 1: Stanovení populace mikroorganismů na výrobcích
Katalogové číslo: 505479 Cena: 550 Kč
Vydána: 2018-08-01 Účinnost: 2018-09-01
Změny a opravy: A1 12.21t, Oprava 1 5.22t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 11737-1

ČSN EN ISO 11737-2 (855260)
Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Mikrobiologické metody - Část 2: Zkoušky sterility prováděné při definování, validaci a udržování sterilizačního procesu
Katalogové číslo: 511448 Cena: 340 Kč
Vydána: 2020-11-01 Účinnost: 2020-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 11737-2

ČSN EN ISO 11138-7 (855261)
Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Biologické indikátory - Část 7: Návod pro výběr, použití a interpretaci výsledků
Katalogové číslo: 507939 Cena: 590 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-10-01 Účinnost: 2019-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 11138-7

ČSN EN ISO 11138-8 (855261)
Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Biologické indikátory - Část 8: Metoda pro validaci zkrácené doby inkubace pro biologický indikátor
Katalogové číslo: 513749 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-03-01 Účinnost: 2022-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 11138-8

ČSN EN ISO 14937 (855262)
Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Obecné požadavky na charakterizaci sterilizačního činidla a vývoj, validaci a průběžnou kontrolu postupu sterilizace zdravotnických prostředků
Katalogové číslo: 86059 Cena: 440 Kč
Vydána: 2010-06-01 Účinnost: 2010-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 14937

ČSN EN ISO 17664-1 (855263)
Zpracování výrobků pro zdravotní péči - Informace, které mají být poskytnuty výrobcem zdravotnických prostředků pro zpracování zdravotnických prostředků - Část 1: Kritické a semikritické zdravotnické prostředky
Katalogové číslo: 514658 Cena: 340 Kč
Vydána: 2022-04-01 Účinnost: 2022-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 17664-1

ČSN EN ISO 13408-1 (855264)
Aseptické zpracování výrobků pro zdravotní péči - Část 1: Všeobecné požadavky
Katalogové číslo: 99132 Cena: 550 Kč
Vydána: 2016-01-01 Účinnost: 2016-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 13408-1

ČSN EN ISO 13408-2 (855264)
Aseptické zpracování výrobků pro zdravotní péči - Část 2: Sterilizační filtrace
Katalogové číslo: 505480 Cena: 440 Kč
Vydána: 2018-08-01 Účinnost: 2018-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 13408-2

ČSN EN ISO 13408-3 (855264)
Aseptické zpracování výrobků pro zdravotní péči - Část 3: Lyofilizace
Katalogové číslo: 89700 Cena: 230 Kč
Vydána: 2011-12-01 Účinnost: 2012-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 13408-3

ČSN EN ISO 13408-4 (855264)
Aseptické zpracování výrobků pro zdravotní péči - Část 4: Technologie čištění na místě
Katalogové číslo: 89861 Cena: 340 Kč
Vydána: 2012-01-01 Účinnost: 2012-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 13408-4

ČSN EN ISO 13408-5 (855264)
Aseptické zpracování výrobků pro zdravotní péči - Část 5: Sterilizace na místě
Katalogové číslo: 89862 Cena: 340 Kč
Vydána: 2012-01-01 Účinnost: 2012-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 13408-5

ČSN EN ISO 13408-6 (855264)
Aseptické zpracování výrobků pro zdravotní péči - Část 6: Izolátorové systémy
Katalogové číslo: 512997 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-11-01 Účinnost: 2021-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 13408-6

ČSN EN ISO 13408-7 (855264)
Aseptické zpracování výrobků pro zdravotní péči - Část 7: Alternativní procesy pro zdravotnické prostředky a kombinované výrobky
Katalogové číslo: 98850 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-02-01 Účinnost: 2016-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 13408-7

ČSN EN ISO 15882 (855265)
Sterilizace prostředků zdravotnické péče - Chemické indikátory - Návod pro výběr, použití a interpretaci výsledků
Katalogové číslo: 83701 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2009-10-01 Účinnost: 2009-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 15882

ČSN EN ISO 16409 (855267)
Stomatologie - Ústní hygienické výrobky - Ruční interdentální kartáčky
Katalogové číslo: 502105 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-06-01 Účinnost: 2017-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 16409

ČSN EN ISO 18472 (855267)
Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Biologické a chemické indikátory - Zkušební zařízení
Katalogové číslo: 506394 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-03-01 Účinnost: 2019-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 18472

ČSN EN ISO 14160 (855270)
Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Kapalná chemická sterilizační činidla pro zdravotnické prostředky pro jedno použití používající živočišné tkáně a jejich deriváty - Požadavky na charakterizaci, vývoj, validaci a průběžnou kontrolu sterilizačního procesu pro zdravotnické prostředky
Katalogové číslo: 514071 Cena: 440 Kč
Vydána: 2022-01-01 Účinnost: 2022-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 14160

ČSN EN ISO 11607-1 (855280)
Obaly pro zdravotnické prostředky sterilizované v konečném obalu - Část 1: Požadavky na materiály, sterilní bariérové systémy a obalové systémy
Katalogové číslo: 509842 Cena: 440 Kč
Vydána: 2020-03-01 Účinnost: 2020-04-01
Změny a opravy: A11 12.22t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 11607-1

ČSN EN ISO 11607-2 (855280)
Obaly pro zdravotnické prostředky sterilizované v konečném obalu - Část 2: Požadavky na validaci procesů tváření, utěsnění a sestavení
Katalogové číslo: 510229 Cena: 230 Kč
Vydána: 2020-06-01 Účinnost: 2020-07-01
Změny a opravy: A11 12.22t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 11607-2

ČSN P CEN ISO/TS 16775 (855281)
Obaly pro zdravotnické prostředky sterilizované v konečném obalu - Návod pro použití ISO 11607-1 a ISO 11607-2
Katalogové číslo: 515607 Cena: 990 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-11-01 Účinnost: 2022-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN ISO/TS 16775

ČSN EN ISO 15378 (855290)
Primární obalové materiály léčiv - Zvláštní požadavky pro aplikaci ISO 9001:2015 odpovídající správné výrobní praxi (GMP)
Katalogové číslo: 504373 Cena: 770 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-05-01 Účinnost: 2018-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 15378