Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 8558 - Lékařské pomůcky

Zobrazit obsah třídy 85

ČSN EN ISO 8362-1 (855801)
Obaly pro injekční přípravky a příslušenství - Část 1: Injekční lahvičky ze skleněných trubic
Katalogové číslo: 509315 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-04-01 Účinnost: 2020-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 8362-1

ČSN EN ISO 8362-7 (855801)
Obaly pro injekční přípravky a příslušenství - Část 7: Uzávěry injekčních přípravků z hliníku a plastu bez přeplátování plastové části
Katalogové číslo: 87935 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2011-05-01 Účinnost: 2011-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 8362-7

ČSN EN 13795-1 (855810)
Operační oděvy a roušky - Požadavky a zkušební metody - Část 1: Chirurgické roušky a pláště
Katalogové číslo: 507936 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-10-01 Účinnost: 2019-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13795-1

ČSN EN 13795-2 (855810)
Operační oděvy a roušky - Požadavky a zkušební metody - Část 2: Oděvy do čistých prostor
Katalogové číslo: 507935 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-10-01 Účinnost: 2019-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13795-2

ČSN EN ISO 22612 (855811)
Ochranný oděv proti infekčním agens - Zkušební metoda odolnosti proti penetraci mikrobů za sucha
Katalogové číslo: 73758 Cena: 230 Kč
Vydána: 2005-08-01 Účinnost: 2005-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 22612

ČSN EN 14683 +AC (855812)
Zdravotnické obličejové masky - Požadavky a metody zkoušení
Katalogové číslo: 508810 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-02-01 Účinnost: 2020-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14683 +AC

ČSN EN ISO 22610 (855813)
Operační roušky, pláště a operační oděvy do čistých prostor používané jako zdravotnické prostředky pro pacienty, nemocniční personál a zařízení - Metoda stanovení odolnosti proti bakteriální penetraci za mokra
Katalogové číslo: 77640 Cena: 230 Kč
Vydána: 2007-01-01 Účinnost: 2007-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 22610

ČSN EN ISO 22413 (855820)
Přenosové soupravy pro farmaceutické přípravky - Požadavky a metody zkoušení
Katalogové číslo: 513316 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-01-01 Účinnost: 2022-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 22413

ČSN EN ISO 10555-1 (855825)
Intravaskulární katetry - Katetry sterilní a pro jedno použití - Část 1: Obecné požadavky
Katalogové číslo: 93965 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2014-01-01 Účinnost: 2014-02-01
Změny a opravy: A1 3.19t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 10555-1

ČSN EN ISO 10555-3 (855825)
Intravaskulární katetry - Katetry sterilní a pro jedno použití - Část 3: Centrální žilní katetry
Katalogové číslo: 93964 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2014-01-01 Účinnost: 2014-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 10555-3

ČSN EN ISO 10555-4 (855825)
Intravaskulární katetry - Katetry sterilní a pro jedno použití - Část 4: Balonkové dilatační katetry
Katalogové číslo: 93963 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2014-01-01 Účinnost: 2014-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 10555-4

ČSN EN ISO 10555-5 (855825)
Intravaskulární katetry - Katetry sterilní a pro jedno použití - Část 5: Periferní katetry zaváděné po jehle
Katalogové číslo: 93962 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2014-01-01 Účinnost: 2014-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 10555-5

ČSN EN ISO 10555-6 (855825)
Intravaskulární katetry - Katetry sterilní a pro jedno použití - Část 6: Podkožní implantované porty
Katalogové číslo: 503770 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-03-01 Účinnost: 2018-04-01
Změny a opravy: A1 4.20t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 10555-6

ČSN EN ISO 20695 (855826)
Systémy pro enterální výživu - Konstrukce a zkoušení
Katalogové číslo: 510483 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-10-01 Účinnost: 2020-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 20695

ČSN EN ISO 20696 (855827)
Sterilní urologické katetry pro jedno použití
Katalogové číslo: 505987 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-01-01 Účinnost: 2019-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 20696

ČSN EN ISO 20697 (855828)
Sterilní drenážní katetry a příslušenství pro jedno použití
Katalogové číslo: 505988 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-01-01 Účinnost: 2019-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 20697

ČSN EN 12439 (855830)
Sterilní rektální katetry pro jednorázové použití
Katalogové číslo: 57306 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1999-11-01 Účinnost: 1999-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12439

ČSN EN ISO 8836 ed. 2 (855830)
Odsávací katetry pro použití v dýchacím traktu
Katalogové číslo: 511794 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-04-01 Účinnost: 2021-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 8836 ed. 2

ČSN EN 13868 (855832)
Katetry - Zkušební postupy na zauzlení katetrů s jedním lumenem a hadice pro zdravotnické použití
Katalogové číslo: 66231 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2003-04-01 Účinnost: 2003-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13868

ČSN EN ISO 11070 (855835)
Sterilní intravaskulární zavaděče, dilatátory a vodicí dráty pro jedno použití
Katalogové číslo: 96788 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2015-05-01 Účinnost: 2015-06-01
Změny a opravy: A1 1.19t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 11070

ČSN EN ISO 3826-2 (855850)
Plastové vaky na lidskou krev a krevní komponenty - Část 2: Grafické značky pro používání na štítcích a v příbalových informacích
Katalogové číslo: 82928 Cena: 230 Kč
Vydána: 2009-03-01 Účinnost: 2009-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 3826-2

ČSN EN ISO 3826-3 (855850)
Plastové vaky na lidskou krev a krevní komponenty - Část 3: Systémy krevních vaků s integrovanými prvky
Katalogové číslo: 81982 Cena: 230 Kč
Vydána: 2008-10-01 Účinnost: 2008-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 3826-3