Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 8725 - Mobilní komunikace

Zobrazit obsah třídy 87

ČSN P I-ETS 300 020-1 (872501)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 1). Zkušební systém konformance pohyblivé stanice. Část 1. Specifikace konformity pohyblivé stanice
Katalogové číslo: 19478 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1996-04-01 Účinnost: 1996-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P I-ETS 300 020-1

ČSN P I-ETS 300 020-2 (872501)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (fáze 1). Systém zkušebního uspořádání mobilní stanice. Specifikace systémového simulátoru (GSM 11.40)
Katalogové číslo: 17567 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1995-04-01 Účinnost: 1995-05-01
Změny a opravy: A1 10.97t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P I-ETS 300 020-2

ČSN P I-ETS 300 020-3 ed. 1 (872501)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 1) - Zkušební systém konformance pohyblivé stanice - Část 3: Specifikace shody pohyblivé stanice DCS 1 800 (GSM 11.10-DCS)
Katalogové číslo: 50678 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1998-01-01 Účinnost: 1998-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P I-ETS 300 020-3 ed. 1

ČSN P I-ETS 300 020-3 ed. 2 (872501)
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 1) - Zkušební systém konformance pohyblivé stanice - Část 3: Specifikace shody pohyblivé stanice DCS 1 800 (GSM 11.10-DCS)
Katalogové číslo: 50866 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1998-03-01 Účinnost: 1998-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P I-ETS 300 020-3 ed. 2

ČSN P I-ETS 300 021 (872502)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (fáze 1): Specifikace rozhraní systému mobilní stanice - základnová stanice (MS-BSS) - linková vrstva (GSM 04.06)
Katalogové číslo: 17568 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1995-04-01 Účinnost: 1995-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P I-ETS 300 021

ČSN P I-ETS 300 022 (872503)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (fáze 1). Specifikace rádiového rozhraní vrstvy 3 (GSM 04.08)
Katalogové číslo: 17569 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1995-04-01 Účinnost: 1995-05-01
Změny a opravy: Cor.1 2.99t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P I-ETS 300 022

ČSN P I-ETS 300 022-1 ed. 2 (872503)
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 1) - Specifikace rádiového rozhraní vrstvy 3 - Část 1: Všeobecně (GSM 04.08 verze 3.14.0)
Katalogové číslo: 55162 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1999-03-01 Účinnost: 1999-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P I-ETS 300 022-1 ed. 2

ČSN P I-ETS 300 022-3 ed. 1 (872503)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 1) - Specifikace rádiového rozhraní vrstvy 3 - Část 3: Signalizační podpora druhého algoritmu šifrování (GSM 04.08)
Katalogové číslo: 54458 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1999-03-01 Účinnost: 1999-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P I-ETS 300 022-3 ed. 1

ČSN P I-ETS 300 023 (872504)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (fáze 1). Podpora služby krátkých zpráv mezi dvěma body na rádiovém rozhraní (GSM 04.11)
Katalogové číslo: 17570 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1995-04-01 Účinnost: 1995-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P I-ETS 300 023

ČSN P I-ETS 300 023 ed. 2 (872504)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 1) - Podpora služby krátkých zpráv mezi dvěma body na rádiovém rozhraní (GSM 04.11)
Katalogové číslo: 54459 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1999-03-01 Účinnost: 1999-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P I-ETS 300 023 ed. 2

ČSN P I-ETS 300 024 (872505)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (fáze 1). Podpora služby krátkých zpráv pro buňku (SMSCB) na rádiovém rozhraní (GSM 04.12)
Katalogové číslo: 16798 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1994-11-01 Účinnost: 1994-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P I-ETS 300 024

ČSN P I-ETS 300 025 (872506)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (fáze 1). Přizpůsobení rychlosti na rozhraní mobilní stanice - systém základnové stanice (MS-BSS) (GSM 04.21)
Katalogové číslo: 17571 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1995-04-01 Účinnost: 1995-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P I-ETS 300 025

ČSN P I-ETS 300 026 (872507)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (fáze 1). Protokol rádiového přenosu (RLP) pro data a telematické služby na rozhraní mobilní stanice - systém základnové stanice (MS-BSS) a systém základnová stanice - radiotelefonní ústředna (BSS-MSC) (GSM 04.22)
Katalogové číslo: 17572 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1995-04-01 Účinnost: 1995-05-01
Změny a opravy: UR 6.95 (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P I-ETS 300 026

ČSN P I-ETS 300 027 (872508)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (fáze 1). Specifikace doplňkových služeb na rádiovém rozhraní vrstvy 3. Formáty a kódování (GSM 04.80)
Katalogové číslo: 16799 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1994-11-01 Účinnost: 1994-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P I-ETS 300 027

ČSN P I-ETS 300 028 (872509)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (fáze 1). Specifikace doplňkových služeb nabízených volání na rádiovém rozhraní vrstvy 3 (GSM 04.82)
Katalogové číslo: 16800 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1994-11-01 Účinnost: 1994-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P I-ETS 300 028

ČSN P I-ETS 300 029 (872510)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (fáze 1). Specifikace doplňkových služeb omezených volání na rádiovém rozhraní vrstvy 3 (GSM 04.88)
Katalogové číslo: 16801 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1994-11-01 Účinnost: 1994-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P I-ETS 300 029

ČSN P I-ETS 300 030 (872511)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (fáze 1). Multiplexování a vícenásobný přístup na rádiové cestě (GSM 05.02)
Katalogové číslo: 17573 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1995-04-01 Účinnost: 1995-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P I-ETS 300 030

ČSN P I-ETS 300 031 (872512)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (fáze 1). Kódování kanálů (GSM 05.03)
Katalogové číslo: 16802 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1994-11-01 Účinnost: 1994-12-01
Změny a opravy: A1 4.96t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P I-ETS 300 031

ČSN P I-ETS 300 032 (872513)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (fáze 1). Modulace (GSM 05.04)
Katalogové číslo: 16803 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1994-11-01 Účinnost: 1994-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P I-ETS 300 032

ČSN P I-ETS 300 033-1 +A1 (872514)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 1). Rádiové vysílání a příjem. Část 1: Všeobecně (GSM 05.05) (obsahuje změnu A1:1994)
Katalogové číslo: 18118 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1995-08-01 Účinnost: 1995-09-01
Změny a opravy: opr. V9.95 (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P I-ETS 300 033-1 +A1

ČSN P I-ETS 300 033-2 +A1 (872514)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 1). Rádiové vysílání a příjem. Část 2: Rozšíření pro DCS (GSM 05.05 - DCS) (obsahuje změnu A1:1994)
Katalogové číslo: 18119 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1995-08-01 Účinnost: 1995-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P I-ETS 300 033-2 +A1

ČSN P I-ETS 300 034-1 (872515)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 1). Řízení spojení v rádiovém subsystému. Část 1: Všeobecně (GSM 05.08)
Katalogové číslo: 18120 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1995-08-01 Účinnost: 1995-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P I-ETS 300 034-1

ČSN P I-ETS 300 035 (872516)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (fáze 1). Synchronizace rádiového subsystému
Katalogové číslo: 17617 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1995-04-01 Účinnost: 1995-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P I-ETS 300 035

ČSN P I-ETS 300 036 (872517)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (fáze 1). Kódování hovoru na plnou rychlost (GSM 06.10)
Katalogové číslo: 16805 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1994-11-01 Účinnost: 1994-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P I-ETS 300 036

ČSN P I-ETS 300 037 (872518)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (fáze 1). Nahrazování a umlčování ztracených rámců u hovorových kanálů pracujících plnou rychlostí (GSM 06.11)
Katalogové číslo: 16806 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1994-11-01 Účinnost: 1994-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P I-ETS 300 037

ČSN P I-ETS 300 038 (872519)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (fáze 1). Aspekty vytváření hlukového pozadí u hovorových kanálů pracujících s plnou rychlostí (GSM 06.12)
Katalogové číslo: 16807 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1994-11-01 Účinnost: 1994-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P I-ETS 300 038

ČSN P I-ETS 300 039 (872520)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (fáze 1). Přerušované vysílání (DTX) u hovorových kanálů pracujících s plnou rychlostí (GSM 06.31)
Katalogové číslo: 16808 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1994-11-01 Účinnost: 1994-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P I-ETS 300 039

ČSN P I-ETS 300 040 (872521)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (fáze 1). Detekce hlasové aktivity (GSM 06.32)
Katalogové číslo: 16809 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1994-11-01 Účinnost: 1994-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P I-ETS 300 040

ČSN P I-ETS 300 041 (872522)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 1). Všeobecně k funkcím pro přizpůsobení terminálů u mobilní stanice (GSM 07.01)
Katalogové číslo: 19935 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1996-08-01 Účinnost: 1996-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P I-ETS 300 041

ČSN P I-ETS 300 042 (872523)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 1). Funkce přizpůsobení terminálů pro služby využívající asynchronních přenosových možností (GSM 07.02)
Katalogové číslo: 19936 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1996-08-01 Účinnost: 1996-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P I-ETS 300 042

ČSN P I-ETS 300 043 (872524)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 1). Funkce přizpůsobení terminálů pro služby využívající synchronních přenosových možností (GSM 07.03)
Katalogové číslo: 19937 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1996-08-01 Účinnost: 1996-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P I-ETS 300 043

ČSN P I-ETS 300 045-1 (872526)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 1). Specifikace rozhraní modulu identity účastníka - mobilní stanice (SIM-ME). Část 1: Všeobecně (GSM 11.11)
Katalogové číslo: 20194 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1996-08-01 Účinnost: 1996-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P I-ETS 300 045-1

ČSN P I-ETS 300 045-2 (872526)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 1). Specifikace rozhraní modulu identity účastníka - mobilní stanice (SIM-ME). Část 2: Rozšíření pro DCS (GSM 11.11 - DCS)
Katalogové číslo: 18122 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1995-08-01 Účinnost: 1995-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P I-ETS 300 045-2

ČSN P I-ETS 300 068 (872527)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 1). Rozhraní mezi obsluhou a zařízením mobilní stanice (GSM 02.30)
Katalogové číslo: 18123 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1995-08-01 Účinnost: 1995-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P I-ETS 300 068

ČSN P I-ETS 300 069 (872528)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 1). Technická realizace služby krátkých zpráv. Vysílání pro buňku (GSM 03.41)
Katalogové číslo: 18124 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1995-08-01 Účinnost: 1995-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P I-ETS 300 069

ČSN P I-ETS 300 078 (872529)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (fáze 1). Vrstva 1 MS-BSS - Všeobecné požadavky (GSM 04.04)
Katalogové číslo: 17549 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1995-04-01 Účinnost: 1995-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P I-ETS 300 078

ČSN P I-ETS 300 034-2 (872530)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (fáze 1). Řízení spojení v rádiovém subsystému - Část 2: Rozšíření pro DCS (GSM 05.08 - DCS)
Katalogové číslo: 17544 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1995-04-01 Účinnost: 1995-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P I-ETS 300 034-2

ČSN P I-ETS 300 070 (872531)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (fáze 1). Technická realizace transparentních faksimilních zařízení skupiny 3 (GSM 03.45)
Katalogové číslo: 17093 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1994-11-01 Účinnost: 1994-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P I-ETS 300 070

ČSN P I-ETS 300 071 (872532)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (fáze 1). Technická realizace netransparentních faksimilních zařízení skupiny 3 (GSM 03.46)
Katalogové číslo: 17094 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1994-11-01 Účinnost: 1994-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P I-ETS 300 071

ČSN P I-ETS 300 022-2 (872533)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (fáze 1). Specifikace radiového rozhraní vrstvy 3. Část 2: Rozšíření pro DCS (GSM 04.08 - DCS)
Katalogové číslo: 17092 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1994-11-01 Účinnost: 1994-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P I-ETS 300 022-2

ČSN P I-ETS 300 044-2 (872534)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (fáze 1). Specifikace aplikační části mobilních služeb. Část 2: Rozšíření pro DCS (GSM 09.02 - DCS)
Katalogové číslo: 17548 Cena: 125 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1995-04-01 Účinnost: 1995-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P I-ETS 300 044-2

ČSN ETS 300 500 (872535)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Principy telekomunikačních služeb podporovaných veřejnou pozemní pohyblivou sítí (PLMN) v systému GSM (GSM 02.01)
Katalogové číslo: 18321 Cena: 125 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1995-10-01 Účinnost: 1995-11-01
Změny a opravy: A1 4.96t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 500

ČSN ETS 300 500 ed. 2 (872535)
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Principy telekomunikačních služeb podporovaných veřejnou pozemní pohyblivou sítí (PLMN) v systému GSM (GSM 02.01)
Katalogové číslo: 50331 Cena: 125 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1997-12-01 Účinnost: 1998-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 500 ed. 2

ČSN ETS 300 501 (872536)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Přenosové služby (BS) podporované veřejnou pozemní pohyblivou sítí (PLMN) v systému GSM (GSM 02.02)
Katalogové číslo: 18322 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1995-10-01 Účinnost: 1995-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 501

ČSN ETS 300 503 (872537)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Všeobecné požadavky na doplňkové služby (GSM 02.04)
Katalogové číslo: 18324 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1995-10-01 Účinnost: 1995-11-01
Změny a opravy: A1 4.96t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 503

ČSN ETS 300 503 ed. 2 (872537)
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Všeobecné požadavky na doplňkové služby (GSM 02.04)
Katalogové číslo: 50332 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1997-12-01 Účinnost: 1998-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 503 ed. 2

ČSN ETS 300 503 ed. 3 (872537)
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Všeobecné požadavky na doplňkové služby (GSM 02.04)
Katalogové číslo: 22321 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1997-08-01 Účinnost: 1997-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 503 ed. 3

ČSN ETS 300 504 (872538)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Druhy pohyblivých stanic (MS) (GSM 02.06)
Katalogové číslo: 20864 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1996-11-01 Účinnost: 1996-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 504

ČSN ETS 300 504 ed. 3 (872538)
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Druhy pohyblivých stanic (MS) (GSM 02.06)
Katalogové číslo: 22090 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1997-06-01 Účinnost: 1997-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 504 ed. 3

ČSN ETS 300 504 ed. 4 (872538)
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Druhy pohyblivých stanic (MS) (GSM 02.06 verze 4.5.2)
Katalogové číslo: 53802 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1998-11-01 Účinnost: 1998-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 504 ed. 4

ČSN ETS 300 504 ed. 5 (872538)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Druhy pohyblivých stanic (MS) (GSM 02.06)
Katalogové číslo: 67672 Cena: na vyžádání
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2003-09-01 Účinnost: 2003-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 504 ed. 5

ČSN ETS 300 506 (872539)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Hlediska bezpečnosti utajení dat (GSM 02.09)
Katalogové číslo: 18327 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1995-10-01 Účinnost: 1995-11-01
Změny a opravy: A1 4.96t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 506

ČSN ETS 300 506 ed. 2 (872539)
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Hlediska bezpečnosti utajení dat (GSM 02.09 verze 4.4.1)
Katalogové číslo: 53804 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1998-11-01 Účinnost: 1998-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 506 ed. 2

ČSN ETS 300 506 ed. 3 (872539)
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Hlediska bezpečnosti utajení dat (GSM 02.09 verze 4.5.1)
Katalogové číslo: 60703 Cena: na vyžádání
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2001-04-01 Účinnost: 2001-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 506 ed. 3

ČSN ETS 300 507 (872540)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Dostupnost služby (GSM 02.11)
Katalogové číslo: 20876 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1996-11-01 Účinnost: 1996-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 507

ČSN ETS 300 507 ed. 3 (872540)
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Dostupnost služby (GSM 02.11)
Katalogové číslo: 22091 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1997-06-01 Účinnost: 1997-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 507 ed. 3

ČSN ETS 300 507 ed. 4 (872540)
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Dostupnost služby (GSM 02.11)
Katalogové číslo: 22336 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1997-08-01 Účinnost: 1997-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 507 ed. 4

ČSN ETS 300 507 ed. 5 (872540)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Dostupnost služby (GSM 02.11)
Katalogové číslo: 67673 Cena: na vyžádání
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2003-09-01 Účinnost: 2003-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 507 ed. 5

ČSN ETS 300 508 (872541)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Mezinárodní identita zařízení pohyblivé stanice (IMEI) (GSM 02.16)
Katalogové číslo: 20328 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1996-09-01 Účinnost: 1996-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 508

ČSN ETS 300 508 +A1 (872541)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Mezinárodní identita zařízení pohyblivé stanice (IMEI) (GSM 02.16)
Katalogové číslo: 67674 Cena: na vyžádání
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2003-09-01 Účinnost: 2003-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 508 +A1

ČSN ETS 300 508 ed. 3 (872541)
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Mezinárodní identita zařízení pohyblivé stanice (IMEI) (GSM 02.16 verze 4.6.1)
Katalogové číslo: 60404 Cena: na vyžádání
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2001-03-01 Účinnost: 2001-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 508 ed. 3

ČSN ETS 300 508 ed. 4 (872541)
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Mezinárodní identita zařízení pohyblivé stanice (IMEI) (GSM 02.16 verze 4.7.1)
Katalogové číslo: 61431 Cena: na vyžádání
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2001-08-01 Účinnost: 2001-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 508 ed. 4

ČSN ETS 300 509 (872542)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Modul identity účastníka (SIM). Funkční vlastnosti (GSM 02.17)
Katalogové číslo: 18330 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1995-10-01 Účinnost: 1995-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 509

ČSN ETS 300 511 (872543)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Rozhraní člověk - stroj (MMI) pohyblivé stanice (MS) (GSM 02.30)
Katalogové číslo: 20329 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1996-09-01 Účinnost: 1996-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 511

ČSN ETS 300 511 +A1 (872543)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Rozhraní člověk - stroj (MMI) pohyblivé stanice (MS) (GSM 02.30)
Katalogové číslo: 67676 Cena: na vyžádání
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2003-09-01 Účinnost: 2003-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 511 +A1

ČSN ETS 300 512 (872544)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Indikace postupu výstavby spojení (GSM 02.40)
Katalogové číslo: 20875 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1996-11-01 Účinnost: 1996-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 512

ČSN ETS 300 512 ed. 2 (872544)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Indikace postupu výstavby spojení (GSM 02.40)
Katalogové číslo: 67678 Cena: na vyžádání
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2003-09-01 Účinnost: 2003-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 512 ed. 2

ČSN ETS 300 513 (872545)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Zábrana vytvořená obsluhou (GSM 02.41)
Katalogové číslo: 18334 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1995-10-01 Účinnost: 1995-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 513

ČSN ETS 300 515 (872546)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Přesměrování spojení (CF) - doplňkové služby - stupeň 1 (GSM 02.82)
Katalogové číslo: 18560 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1995-11-01 Účinnost: 1995-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 515

ČSN ETS 300 515 ed. 2 (872546)
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Přesměrování spojení (CF) - doplňkové služby - stupeň 1 (GSM 02.82)
Katalogové číslo: 22029 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1997-05-01 Účinnost: 1997-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 515 ed. 2

ČSN ETS 300 516 (872547)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Čekání na spojení (CW) a přidržení spojení (HOLD) - doplňkové služby - stupeň 1 (GSM 02.83)
Katalogové číslo: 18561 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1995-11-01 Účinnost: 1995-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 516

ČSN ETS 300 516 ed. 2 (872547)
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Čekání na spojení (CW) a přidržení spojení (HOLD) - doplňkové služby - stupeň 1 (GSM 02.83)
Katalogové číslo: 22204 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1997-07-01 Účinnost: 1997-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 516 ed. 2

ČSN ETS 300 517 (872548)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Více účastníků (MPTY) - doplňkové služby - stupeň 1 (GSM 02.84)
Katalogové číslo: 18562 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1995-11-01 Účinnost: 1995-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 517

ČSN ETS 300 517 ed. 2 (872548)
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Více účastníků (MPTY) - doplňkové služby - stupeň 1 (GSM 02.84)
Katalogové číslo: 22071 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1997-05-01 Účinnost: 1997-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 517 ed. 2

ČSN ETS 300 518 (872549)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Uzavřená uživatelská skupina (CUG) - doplňkové služby - stupeň 1 (GSM 02.85)
Katalogové číslo: 18563 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1995-11-01 Účinnost: 1995-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 518

ČSN ETS 300 518 ed. 2 (872549)
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Uzavřená uživatelská skupina (CUG) - doplňkové služby - stupeň 1 (GSM 02.85)
Katalogové číslo: 22072 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1997-05-01 Účinnost: 1997-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 518 ed. 2

ČSN ETS 300 519 (872550)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Oznamování poplatků (AoC) - doplňkové služby - stupeň 1 (GSM 02.86)
Katalogové číslo: 18564 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1995-11-01 Účinnost: 1995-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 519

ČSN ETS 300 519 ed. 2 (872550)
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Oznamování poplatků (AoC) - doplňkové služby - stupeň 1 (GSM 02.86)
Katalogové číslo: 22073 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1997-05-01 Účinnost: 1997-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 519 ed. 2

ČSN ETS 300 520 (872551)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Zábrana spojení (CB) - doplňkové služby - stupeň 1 (GSM 02.88)
Katalogové číslo: 18565 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1995-11-01 Účinnost: 1995-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 520

ČSN ETS 300 520 ed. 2 (872551)
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Zábrana spojení (CB) - doplňkové služby - stupeň 1 (GSM 02.88)
Katalogové číslo: 22030 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1997-05-01 Účinnost: 1997-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 520 ed. 2

ČSN ETS 300 521 (872552)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Funkce sítě (GSM 03.01)
Katalogové číslo: 18631 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1995-12-01 Účinnost: 1996-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 521

ČSN ETS 300 522 (872553)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Architektura sítě (GSM 03.02)
Katalogové číslo: 18632 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1995-12-01 Účinnost: 1996-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 522

ČSN ETS 300 522 ed. 2 (872553)
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Architektura sítě (GSM 03.02)
Katalogové číslo: 50334 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1997-12-01 Účinnost: 1998-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 522 ed. 2

ČSN ETS 300 522 ed. 3 (872553)
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Architektura sítě (GSM 03.02)
Katalogové číslo: 22487 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1997-12-01 Účinnost: 1998-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 522 ed. 3

ČSN ETS 300 523 (872554)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Očíslování, adresování a identifikace (GSM 03.03)
Katalogové číslo: 19448 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1996-04-01 Účinnost: 1996-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 523

ČSN ETS 300 523 ed. 2 (872554)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Očíslování, adresování a identifikace (GSM 03.03)
Katalogové číslo: 67664 Cena: na vyžádání
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2003-09-01 Účinnost: 2003-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 523 ed. 2

ČSN ETSI EN 300 523 V4.10.1 (872554)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Očíslování, adresování a identifikace (GSM 03.03 verze 4.10.1)
Katalogové číslo: 61346 Cena: na vyžádání
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2001-07-01 Účinnost: 2001-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETSI EN 300 523 V4.10.1

ČSN ETSI EN 300 523 V4.11.1 (872554)
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Očíslování, adresování a identifikace (GSM 03.03 verze 4.11.1)
Katalogové číslo: 61536 Cena: na vyžádání
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2001-07-01 Účinnost: 2001-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETSI EN 300 523 V4.11.1

ČSN ETS 300 524 (872555)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Požadavky na signalizaci, vztahující se ke směrování hovorů k mobilním účastníkům (GSM 03.04)
Katalogové číslo: 18634 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1995-12-01 Účinnost: 1996-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 524

ČSN ETS 300 525 (872556)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Procedura obnovy (GSM 03.07)
Katalogové číslo: 18635 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1995-12-01 Účinnost: 1996-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 525

ČSN ETS 300 526 (872557)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Organizace účastnických dat (GSM 03.08)
Katalogové číslo: 18636 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1995-12-01 Účinnost: 1996-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 526

ČSN ETS 300 526 ed. 2 (872557)
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Organizace účastnických dat (GSM 03.08)
Katalogové číslo: 50335 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1997-12-01 Účinnost: 1998-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 526 ed. 2

ČSN ETS 300 528 (872558)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Typy připojení veřejné pozemní pohyblivé sítě (PLMN) (GSM 03.10)
Katalogové číslo: 18637 Cena: 125 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1995-12-01 Účinnost: 1996-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 528

ČSN ETS 300 530 (872559)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Postupy při registraci polohy (GSM 03.12)
Katalogové číslo: 18638 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1995-12-01 Účinnost: 1996-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 530

ČSN ETS 300 531 (872560)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Nespojitý příjem (DRX) v systému GSM (GSM 03.13)
Katalogové číslo: 18639 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1995-12-01 Účinnost: 1996-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 531

ČSN ETS 300 532 (872561)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Podpora dvoutónové multifrekvenční signalizace (DTMF) systémem GSM (GSM 03.14)
Katalogové číslo: 18337 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1995-10-01 Účinnost: 1995-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 532

ČSN ETS 300 533 (872562)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Technické provedení zábrany vytvořené obsluhou (GSM 03.15)
Katalogové číslo: 18338 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1995-10-01 Účinnost: 1995-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 533

ČSN ETS 300 534 (872563)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Síťové bezpečnostní funkce (GSM 03.20)
Katalogové číslo: 18339 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1995-10-01 Účinnost: 1995-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 534

ČSN ETS 300 534 ed. 2 (872563)
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Síťové bezpečnostní funkce (GSM 03.20)
Katalogové číslo: 22331 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1997-08-01 Účinnost: 1997-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 534 ed. 2

ČSN ETS 300 534 ed. 3 (872563)
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Síťové bezpečnostní funkce (GSM 03.20 verze 4.4.1)
Katalogové číslo: 53086 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1998-09-01 Účinnost: 1998-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 534 ed. 3

ČSN ETS 300 541 (872564)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Směrování spojení do/z veřejné datové sítě (PDN) (GSM 03.70)
Katalogové číslo: 18342 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1995-10-01 Účinnost: 1995-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 541

ČSN ETS 300 550 (872565)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Rozhraní pohyblivá stanice - systém základnové stanice (MS-BSS). Všeobecná hlediska a principy (GSM 04.01)
Katalogové číslo: 18343 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1995-10-01 Účinnost: 1995-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 550

ČSN ETS 300 551 (872566)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Referenční konfigurace přístupu k veřejné pozemní pohyblivé síti GSM (PLMN) (GSM 04.02)
Katalogové číslo: 18344 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1995-10-01 Účinnost: 1995-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 551

ČSN ETS 300 552 (872567)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Rozhraní pohyblivá stanice - systém základnové stanice (MS-BSS). Struktura kanálu a možnosti přístupu (GSM 04.03)
Katalogové číslo: 18345 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1995-10-01 Účinnost: 1995-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 552

ČSN ETS 300 553 (872568)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Vrstva 1. Všeobecné požadavky (GSM 04.04)
Katalogové číslo: 18346 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1995-10-01 Účinnost: 1995-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 553

ČSN ETS 300 554 (872569)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Linková vrstva (DL). Všeobecná hlediska (GSM 04.05)
Katalogové číslo: 18347 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1995-10-01 Účinnost: 1995-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 554

ČSN ETS 300 555 (872570)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Rozhraní pohyblivá stanice - systém základnové stanice (MS-BSS). Specifikace linkové vrstvy (DL) (GSM 04.06)
Katalogové číslo: 18348 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1995-10-01 Účinnost: 1995-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 555

ČSN ETS 300 563 (872571)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Rádiový linkový protokol (RLP) pro data a telematické služby na rozhraní pohyblivá stanice - systém základnové stanice (MS-BSS) a na rozhraní systém základnové stanice - radiotelefonní ústředna (BSS-MSC) (GSM 04.22)
Katalogové číslo: 18350 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1995-10-01 Účinnost: 1995-11-01
Změny a opravy: A1 9.96t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 563

ČSN ETS 300 563 ed. 2 (872571)
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Rádiový linkový protokol (RLP) pro data a telematické služby na rozhraní pohyblivá stanice - systém základnové stanice (MS-BSS) a na rozhraní systém základnové stanice - radiotelefonní ústředna (BSS-MSC) (GSM 04.22 verze 4.5.1)
Katalogové číslo: 57246 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1999-12-01 Účinnost: 2000-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 563 ed. 2

ČSN ETS 300 573 (872572)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Fyzická vrstva rádiové cesty. Všeobecný popis (GSM 05.01)
Katalogové číslo: 20868 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1996-11-01 Účinnost: 1996-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 573

ČSN ETS 300 573 ed. 2 (872572)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Fyzická vrstva rádiové cesty - Všeobecný popis (GSM 05.01)
Katalogové číslo: 67469 Cena: na vyžádání
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2003-08-01 Účinnost: 2003-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 573 ed. 2

ČSN ETS 300 573 ed. 4 (872572)
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Fyzická vrstva rádiové cesty - Všeobecný popis (GSM 05.01)
Katalogové číslo: 22208 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1997-07-01 Účinnost: 1997-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 573 ed. 4

ČSN ETS 300 573 ed. 5 (872572)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Fyzická vrstva rádiové cesty - Všeobecný popis (GSM 05.01)
Katalogové číslo: 67668 Cena: na vyžádání
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2003-09-01 Účinnost: 2003-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 573 ed. 5

ČSN ETS 300 574 (872573)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Multiplexování a vícenásobný přístup na rádiové cestě (GSM 05.02)
Katalogové číslo: 18291 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1995-09-01 Účinnost: 1995-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 574

ČSN ETS 300 574 ed. 2 (872573)
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Multiplexování a vícenásobný přístup na rádiové cestě (GSM 05.02)
Katalogové číslo: 21587 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1997-03-01 Účinnost: 1997-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 574 ed. 2

ČSN ETS 300 574 ed. 3 (872573)
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Multiplexování a vícenásobný přístup na rádiové cestě (GSM 05.02)
Katalogové číslo: 22209 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1997-07-01 Účinnost: 1997-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 574 ed. 3

ČSN ETS 300 574 ed. 4 (872573)
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Multiplexování a vícenásobný přístup na rádiové cestě (GSM 05.02)
Katalogové číslo: 22210 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1997-07-01 Účinnost: 1997-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 574 ed. 4

ČSN ETS 300 574 ed. 5 (872573)
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Multiplexování a vícenásobný přístup na rádiové cestě (GSM 05.02)
Katalogové číslo: 51733 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1998-04-01 Účinnost: 1998-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 574 ed. 5

ČSN ETS 300 574 ed. 6 (872573)
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Multiplexování a vícenásobný přístup na rádiové cestě (GSM 05.02 verze 4.9.1)
Katalogové číslo: 53806 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1998-11-01 Účinnost: 1998-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 574 ed. 6

ČSN ETS 300 574 ed. 7 (872573)
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Multiplexování a vícenásobný přístup na rádiové cestě (GSM 05.02 verze 4.10.1)
Katalogové číslo: 58925 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 2000-06-01 Účinnost: 2000-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 574 ed. 7

ČSN ETS 300 575 (872574)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Kódování kanálů (GSM 05.03)
Katalogové číslo: 20331 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1996-09-01 Účinnost: 1996-10-01
Změny a opravy: A1 7.97t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 575

ČSN ETS 300 575 ed. 3 (872574)
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) Kódování kanálů (GSM 05.03 verze 4.4.1)
Katalogové číslo: 53090 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1998-09-01 Účinnost: 1998-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 575 ed. 3

ČSN ETS 300 575 ed. 4 (872574)
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Kódování kanálů (GSM 05.03 verze 4.5.1)
Katalogové číslo: 53807 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1998-11-01 Účinnost: 1998-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 575 ed. 4

ČSN ETS 300 575 ed. 5 (872574)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Kódování kanálů (GSM 05.03)
Katalogové číslo: 67669 Cena: na vyžádání
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2003-09-01 Účinnost: 2003-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 575 ed. 5

ČSN ETS 300 576 (872575)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Modulace (GSM 05.04)
Katalogové číslo: 18293 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1995-09-01 Účinnost: 1995-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 576

ČSN ETS 300 577 (872576)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Rádiové vysílání a příjem (GSM 05.05)
Katalogové číslo: 18294 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1995-09-01 Účinnost: 1995-10-01
Změny a opravy: Opr.C1 11.95t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 577

ČSN ETS 300 577 ed. 10 (872576)
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Rádiové vysílání a příjem (GSM 05.05 verze 4.18.1)
Katalogové číslo: 53092 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1998-09-01 Účinnost: 1998-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 577 ed. 10

ČSN ETS 300 577 ed. 11 (872576)
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Rádiové vysílání a příjem (GSM 05.05 verze 4.19.1)
Katalogové číslo: 53809 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1998-11-01 Účinnost: 1998-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 577 ed. 11

ČSN ETS 300 577 ed. 12 (872576)
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Rádiové vysílání a příjem (GSM 05.05 verze 4.20.1)
Katalogové číslo: 54460 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1999-03-01 Účinnost: 1999-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 577 ed. 12

ČSN ETS 300 577 ed. 13 (872576)
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Rádiové vysílání a příjem (GSM 05.05 verze 4.21.1)
Katalogové číslo: 55568 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1999-05-01 Účinnost: 1999-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 577 ed. 13

ČSN ETS 300 577 ed. 14 (872576)
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Rádiové vysílání a příjem (GSM 05.05 verze 4.22.2)
Katalogové číslo: 57310 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 2000-01-01 Účinnost: 2000-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 577 ed. 14

ČSN ETS 300 577 ed. 15 (872576)
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Rádiové vysílání a příjem (GSM 05.05 verze 4.23.1)
Katalogové číslo: 58837 Cena: na vyžádání
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2000-10-01 Účinnost: 2000-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 577 ed. 15

ČSN ETS 300 577 ed. 2 (872576)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Rádiové vysílání a příjem (GSM 05.05)
Katalogové číslo: 67470 Cena: na vyžádání
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2003-09-01 Účinnost: 2003-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 577 ed. 2

ČSN ETS 300 577 ed. 3 (872576)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Rádiové vysílání a příjem (GSM 05.05)
Katalogové číslo: 67471 Cena: na vyžádání
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2003-08-01 Účinnost: 2003-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 577 ed. 3

ČSN ETS 300 577 ed. 4 (872576)
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Rádiové vysílání a příjem (GSM 05.05)
Katalogové číslo: 21588 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1997-03-01 Účinnost: 1997-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 577 ed. 4

ČSN ETS 300 577 ed. 5 (872576)
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Rádiové vysílání a příjem (GSM 05.05)
Katalogové číslo: 22327 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1997-08-01 Účinnost: 1997-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 577 ed. 5

ČSN ETS 300 577 ed. 6 (872576)
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Rádiové vysílání a příjem (GSM 05.05)
Katalogové číslo: 22328 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1997-08-01 Účinnost: 1997-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 577 ed. 6

ČSN ETS 300 577 ed. 7 (872576)
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Rádiové vysílání a příjem (GSM 05.05)
Katalogové číslo: 50686 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1998-01-01 Účinnost: 1998-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 577 ed. 7

ČSN ETS 300 577 ed. 8 (872576)
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Rádiové vysílání a příjem (GSM 05.05)
Katalogové číslo: 22489 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1997-12-01 Účinnost: 1998-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 577 ed. 8

ČSN ETS 300 577 ed. 9 (872576)
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Rádiové vysílání a příjem (GSM 05.05)
Katalogové číslo: 51655 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1998-02-01 Účinnost: 1998-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 577 ed. 9

ČSN ETS 300 579 (872577)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Synchronizace rádiového subsystému (GSM 05.10)
Katalogové číslo: 18295 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1995-09-01 Účinnost: 1995-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 579

ČSN ETS 300 579 ed. 2 (872577)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Synchronizace rádiového subsystému (GSM 05.10)
Katalogové číslo: 67474 Cena: na vyžádání
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2003-08-01 Účinnost: 2003-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 579 ed. 2

ČSN ETS 300 579 ed. 3 (872577)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Synchronizace rádiového subsystému (GSM 05.10)
Katalogové číslo: 21589 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1997-03-01 Účinnost: 1997-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 579 ed. 3

ČSN ETS 300 579 ed. 4 (872577)
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Synchronizace rádiového subsystému (GSM 05.10)
Katalogové číslo: 22212 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1997-07-01 Účinnost: 1997-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 579 ed. 4

ČSN ETS 300 579 ed. 5 (872577)
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Synchronizace rádiového subsystému - (GSM 05.10)
Katalogové číslo: 22340 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1997-08-01 Účinnost: 1997-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 579 ed. 5

ČSN ETS 300 579 ed. 6 (872577)
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Synchronizace rádiového subsystému (GSM 05.10)
Katalogové číslo: 22491 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1997-12-01 Účinnost: 1998-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 579 ed. 6

ČSN ETS 300 580-1 (872578)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Funkce zpracování hovoru na plnou rychlost (GSM 06.01)
Katalogové číslo: 18296 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1995-09-01 Účinnost: 1995-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 580-1

ČSN ETS 300 580-1 ed. 2 (872578)
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Hovor s plnou rychlostí - Část 1: Funkce zpracování (GSM 06.01 verze 4.0.7)
Katalogové číslo: 54405 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1999-05-01 Účinnost: 1999-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 580-1 ed. 2

ČSN ETS 300 580-2 (872578)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Kódování hovoru na plnou rychlost (GSM 06.10)
Katalogové číslo: 18297 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1995-09-01 Účinnost: 1995-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 580-2

ČSN ETS 300 580-2 ed. 2 (872578)
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Hovor s plnou rychlostí - Část 2: Transkódování (GSM 06.10 verze 4.1.1)
Katalogové číslo: 54406 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1999-05-01 Účinnost: 1999-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 580-2 ed. 2

ČSN ETS 300 580-2 ed. 3 (872578)
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Hovor s plnou rychlostí - Část 2: Transkódování (GSM 06.10 verze 4.2.1)
Katalogové číslo: 61537 Cena: na vyžádání
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2001-07-01 Účinnost: 2001-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 580-2 ed. 3

ČSN ETS 300 580-3 (872578)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Nahrazování a umlčování ztracených rámců u hovorových kanálů pracujících s plnou rychlostí (GSM 06.11)
Katalogové číslo: 18298 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1995-09-01 Účinnost: 1995-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 580-3

ČSN ETS 300 580-3 ed. 2 (872578)
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Hovor s plnou rychlostí - Část 3: Náhrada a umlčení ztracených rámců hovorových kanálů pracujících s plnou rychlostí (GSM 06.11 verze 4.0.6)
Katalogové číslo: 54407 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1999-05-01 Účinnost: 1999-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 580-3 ed. 2

ČSN ETS 300 580-4 (872578)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Aspekty vytváření hlukového pozadí u hovorových kanálů pracujících s plnou rychlostí (GSM 06.12)
Katalogové číslo: 18299 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1995-09-01 Účinnost: 1995-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 580-4

ČSN ETS 300 580-5 (872578)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Přerušované vysílání (DTX) u hovorových kanálů pracujících s plnou rychlostí (GSM 06.31)
Katalogové číslo: 18300 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1995-09-01 Účinnost: 1995-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 580-5

ČSN ETS 300 580-6 (872578)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Detekce hlasové aktivity (VAD) (GSM 06.32)
Katalogové číslo: 20332 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1996-09-01 Účinnost: 1996-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 580-6

ČSN ETS 300 580-6 ed. 3 (872578)
Digitální buňkový telekomunikační systém - Detekce hlasové aktivity (VAD) (GSM 06.32)
Katalogové číslo: 50687 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1998-01-01 Účinnost: 1998-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 580-6 ed. 3

ČSN ETS 300 580-6 ed. 4 (872578)
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Hovor s plnou rychlostí - Část 6: Detekce hlasové aktivity (VAD) hovorových kanálů pracujících s plnou rychlostí (GSM 06.32 verze 4.3.1)
Katalogové číslo: 55606 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1999-06-01 Účinnost: 1999-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 580-6 ed. 4

ČSN ETS 300 580-6 ed. 5 (872578)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Detekce hlasové aktivity (VAD) (GSM 06.32)
Katalogové číslo: 67670 Cena: na vyžádání
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2003-09-01 Účinnost: 2003-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 580-6 ed. 5

ČSN ETS 300 584 (872579)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Funkce přizpůsobení terminálů (TAF) pro služby využívající synchronních přenosových možností (GSM 07.03)
Katalogové číslo: 18352 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1995-10-01 Účinnost: 1995-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 584

ČSN ETS 300 585 (872580)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Užití rozhraní koncové datové zařízení - ukončující datové zařízení (DTE-DCE) pro službu krátkých zpráv (SMS) a vysílání pro buňku (CBS) (GSM 07.05)
Katalogové číslo: 18353 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1995-10-01 Účinnost: 1995-11-01
Změny a opravy: A1 4.96t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 585

ČSN ETS 300 585 ed. 2 (872580)
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Užití rozhraní koncové datové zařízení - ukončující datové zařízení (DTE-DCE) pro službu krátkých zpráv (SMS) a vysílání pro buňku (CBS) (GSM 07.05)
Katalogové číslo: 22330 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1997-08-01 Účinnost: 1997-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 585 ed. 2

ČSN ETS 300 585 ed. 3 (872580)
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Užití rozhraní koncové datové zařízení - ukončující datové zařízení (DTE-DCE) pro službu krátkých zpráv (SMS) a vysílání pro buňku (CBS) (GSM 07.05)
Katalogové číslo: 50166 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1997-10-01 Účinnost: 1997-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 585 ed. 3

ČSN ETS 300 585 ed. 4 (872580)
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Užití rozhraní koncové datové zařízení - ukončující datové zařízení (DTE-DCE) pro službu krátkých zpráv (SMS) a vysílání pro buňku (CBS) (GSM 07.05)
Katalogové číslo: 50167 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1997-10-01 Účinnost: 1997-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 585 ed. 4

ČSN ETS 300 585 ed. 5 (872580)
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Užití rozhraní koncové datové zařízení - ukončující datové zařízení (DTE-DCE) pro službu krátkých zpráv (SMS) a vysílání pro buňku (CBS) (GSM 07.05)
Katalogové číslo: 51734 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1998-04-01 Účinnost: 1998-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 585 ed. 5

ČSN ETS 300 586 (872581)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Užití rozhraní série "V" koncové datové zařízení - ukončující datové zařízení (DTE-DCE) u pohyblivé stanice (MS) pro konfiguraci pohyblivého terminálu (MT) (GSM 07.06)
Katalogové číslo: 20333 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1996-09-01 Účinnost: 1996-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 586

ČSN ETS 300 586 ed. 2 (872581)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Užití rozhraní serie V mezi koncovým datovým zařízením a ukončujícím datovým zařízením (DTE - DCE) u pohyblivé stanice (MS) pro konfiguraci pohyblivého zakončení (MT) (GSM 07.06)
Katalogové číslo: 67680 Cena: na vyžádání
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2003-09-01 Účinnost: 2003-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 586 ed. 2

ČSN ETS 300 587-1 (872582)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Rozhraní systém základnové stanice - radiotelefonní ústředna (BSS-MSC). Všeobecná hlediska (GSM 08.01)
Katalogové číslo: 18355 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1995-10-01 Účinnost: 1995-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 587-1

ČSN ETS 300 587-2 (872582)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Rozhraní systém základnové stanice - radiotelefonní ústředna (BSS-MSC). Principy rozhraní (GSM 08.02)
Katalogové číslo: 20334 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1996-09-01 Účinnost: 1996-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 587-2

ČSN ETS 300 587-2 ed. 2 (872582)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Rozhraní systém základnové stanice - radiotelefonní ústředna (BSS-MSC) - Principy rozhraní (GSM 08.02)
Katalogové číslo: 67681 Cena: na vyžádání
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2003-09-01 Účinnost: 2003-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 587-2 ed. 2

ČSN ETS 300 588 (872583)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Rozhraní systém základnové stanice - radiotelefonní ústředna (BSS-MSC). Specifikace vrstvy 1 (GSM 08.04)
Katalogové číslo: 18357 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1995-10-01 Účinnost: 1995-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 588

ČSN ETS 300 589 (872584)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Specifikace transportního mechanismu signalizace pro rozhraní systém základnové stanice - radiotelefonní ústředna (BSS-MSC) (GSM 08.06)
Katalogové číslo: 20335 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1996-09-01 Účinnost: 1996-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 589

ČSN ETS 300 589 ed. 2 (872584)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace transportního mechanizmu signalizace pro rozhraní systém základnové stanice - radiotelefonní ústředna (BSS-MSC) (GSM 08.06)
Katalogové číslo: 67682 Cena: na vyžádání
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2003-09-01 Účinnost: 2003-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 589 ed. 2

ČSN ETS 300 590 (872585)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Rozhraní systém základnové stanice - radiotelefonní ústředna (MSC-BSS). Specifikace vrstvy 3 (GSM 08.08)
Katalogové číslo: 18502 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1995-11-01 Účinnost: 1995-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 590

ČSN ETS 300 590 ed. 2 (872585)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Rozhraní systém základnové stanice - radiotelefonní ústředna (MSC-BSS) - Specifikace vrstvy 3 (GSM 08.08)
Katalogové číslo: 67491 Cena: na vyžádání
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2003-08-01 Účinnost: 2003-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 590 ed. 2

ČSN ETS 300 590 ed. 3 (872585)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Rozhraní systém základnové stanice - radiotelefonní ústředna (MSC-BSS) - Specifikace vrstvy 3 (GSM O8.08)
Katalogové číslo: 21594 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1997-03-01 Účinnost: 1997-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 590 ed. 3

ČSN ETS 300 590 ed. 4 (872585)
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Rozhraní systém základnové stanice - radiotelefonní ústředna (MSC-BSS) - Specifikace vrstvy 3 (GSM O8.08)
Katalogové číslo: 22344 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1997-08-01 Účinnost: 1997-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 590 ed. 4

ČSN ETS 300 590 ed. 5 (872585)
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Rozhraní systém základnové stanice - radiotelefonní ústředna (MSC-BSS) - Specifikace vrstvy 3 (GSM O8.08)
Katalogové číslo: 50168 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1997-10-01 Účinnost: 1997-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 590 ed. 5

ČSN ETS 300 590 ed. 6 (872585)
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Rozhraní systém základnové stanice - radiotelefonní ústředna (MSC-BSS) - Specifikace vrstvy 3 (GSM 08.08 verze 4.12.1)
Katalogové číslo: 57247 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1999-12-01 Účinnost: 2000-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 590 ed. 6

ČSN ETS 300 591 (872586)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Přizpůsobení rychlosti na rozhraní systém základnové stanice - radiotelefonní ústředna (BSS-MSC) (GSM 08.20)
Katalogové číslo: 20336 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1996-09-01 Účinnost: 1996-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 591

ČSN ETS 300 591 ed. 2 (872586)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Přizpůsobení rychlosti na rozhraní systém základnové stanice - radiotelefonní ústředna (BSS-MSC) (GSM 08.20)
Katalogové číslo: 67683 Cena: na vyžádání
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2003-09-01 Účinnost: 2003-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 591 ed. 2

ČSN ETS 300 592 (872587)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Rozhraní řídicí stupeň základnové stanice - základnová vysílací a přijímací stanice (BSC-BTS). Všeobecná hlediska (GSM 08.51)
Katalogové číslo: 20337 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1996-09-01 Účinnost: 1996-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 592

ČSN ETS 300 592 ed. 2 (872587)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Rozhraní řídící stupeň základnové stanice - základnová vysílací a přijímací stanice (BSC-BTS) - Všeobecná hlediska (GSM 08.51)
Katalogové číslo: 67684 Cena: na vyžádání
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2003-09-01 Účinnost: 2003-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 592 ed. 2

ČSN ETS 300 593 (872588)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Rozhraní řídicí stupeň základnové stanice - základnová vysílací a přijímací stanice (BSC-BTS). Principy rozhraní (GSM 08.52)
Katalogové číslo: 18505 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1995-11-01 Účinnost: 1995-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 593

ČSN ETS 300 593 ed. 2 (872588)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Rozhraní řídící stupeň základnové stanice - základnová vysílací a přijímací stanice (BSC-BTS) - Principy rozhraní (GSM 08.52)
Katalogové číslo: 67492 Cena: na vyžádání
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2003-08-01 Účinnost: 2003-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 593 ed. 2

ČSN ETS 300 593 ed. 3 (872588)
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Rozhraní řídicí stupeň základnové stanice - základnová vysílací a přijímací stanice (BSC-BTS). Principy rozhraní (GSM 08.52)
Katalogové číslo: 21288 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1997-01-01 Účinnost: 1997-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 593 ed. 3

ČSN ETS 300 594 (872589)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Rozhraní řídicí stupeň základnové stanice - základnová vysílací a přijímací stanice (BSC-BTS). Struktura fyzických obvodů vrstvy 1 (GSM 08.54)
Katalogové číslo: 20338 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1996-09-01 Účinnost: 1996-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 594

ČSN ETS 300 594 ed. 2 (872589)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Rozhraní řídící stupeň základnové stanice - základnová vysílací a přijímací stanice (BSC-BTS) - Struktura fyzických obvodů vrstvy 1 (GSM 08.54)
Katalogové číslo: 67685 Cena: na vyžádání
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2003-09-01 Účinnost: 2003-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 594 ed. 2

ČSN ETS 300 595 (872590)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Rozhraní řídicí stupeň základnové stanice - základnová vysílací a přijímací stanice (BSC-BTS). Specifikace vrstvy 2 (GSM 08.56)
Katalogové číslo: 18507 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1995-11-01 Účinnost: 1995-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 595

ČSN ETS 300 596 (872591)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Rozhraní řídicí stupeň základnové stanice - základnová vysílací a přijímací stanice (BSC-BTS). Specifikace vrstvy 3 (GSM 08.58)
Katalogové číslo: 20877 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1996-11-01 Účinnost: 1996-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 596

ČSN ETS 300 596 ed. 2 (872591)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Rozhraní řídící stupeň základnové stanice - základnová vysílací a přijímací stanice (BSC-BTS) - Specifikace vrstvy 3 (GSM 08.58)
Katalogové číslo: 67489 Cena: na vyžádání
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2003-08-01 Účinnost: 2003-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 596 ed. 2

ČSN ETS 300 596 ed. 4 (872591)
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Rozhraní řídicí stupeň základnové stanice - základnová vysílací a přijímací stanice (BSC-BTS). Specifikace vrstvy 3 (GSM 08.58)
Katalogové číslo: 22345 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1997-08-01 Účinnost: 1997-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 596 ed. 4

ČSN ETS 300 596 ed. 5 (872591)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Rozhraní řídící stupeň základnové stanice - základnová vysílací a přijímací stanice (BSC-BTS) - Specifikace vrstvy 3 (GSM 08.58)
Katalogové číslo: 67686 Cena: na vyžádání
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2003-09-01 Účinnost: 2003-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 596 ed. 5

ČSN ETS 300 597 (872592)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Řízení vzdálených transkodérů a adaptérů přenosové rychlosti pro provozní kanály s plnou rychlostí v užitečném přenášeném pásmu (GSM 08.60)
Katalogové číslo: 20339 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1996-09-01 Účinnost: 1996-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 597

ČSN ETS 300 597 ed. 3 (872592)
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Řízení vzdálených transkodérů a adaptérů přenosové rychlosti pro provozní kanály se zvýšenou plnou rychlostí a plnou rychlostí v užitečném přenášeném pásmu (GSM 08.60 verze 4.4.1)
Katalogové číslo: 54461 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1999-03-01 Účinnost: 1999-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 597 ed. 3

ČSN ETS 300 597 ed. 4 (872592)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Řízení vzdálených transkodérů a adaptérů přenosové rychlosti v užitečném přenášeném pásmu (GSM 08.60)
Katalogové číslo: 67687 Cena: na vyžádání
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2003-09-01 Účinnost: 2003-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 597 ed. 4

ČSN ETS 300 601 (872593)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Spolupráce veřejné pozemní pohyblivé sítě (PLMN) a veřejné datové sítě s komutací okruhů (CSPDN) (GSM 09.04)
Katalogové číslo: 18304 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1995-09-01 Účinnost: 1995-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 601

ČSN ETS 300 602 (872594)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Spolupráce veřejné pozemní pohyblivé sítě (PLMN) a veřejné datové sítě s komutací paketů (PSPDN) s přístupem prostřednictvím paketizátoru-depaketizátoru (PAD) (GSM 09.05)
Katalogové číslo: 18305 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1995-09-01 Účinnost: 1995-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 602

ČSN ETS 300 603 (872595)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Spolupráce veřejné pozemní pohyblivé sítě (PLMN) a veřejné datové sítě s komutací paketů/digitální sítě integrovaných služeb (PSPDN/ISDN) pro podporu služeb s paketovou komutací dat (GSM 09.06)
Katalogové číslo: 18306 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1995-09-01 Účinnost: 1995-10-01
Změny a opravy: A1 4.96t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 603

ČSN ETS 300 628 (872596)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Abecedy a specifické jazykové informace (GSM 03.38)
Katalogové číslo: 18308 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1995-09-01 Účinnost: 1995-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 628

ČSN ETS 300 502 (872597)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Telematické služby podporované veřejnou pozemní pohyblivou sítí (PLMN) v systému GSM (GSM 02.03)
Katalogové číslo: 18323 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1995-10-01 Účinnost: 1995-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 502

ČSN ETS 300 505 (872598)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Vlastnosti pohyblivých stanic (MS) (GSM 02.07)
Katalogové číslo: 18326 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1995-10-01 Účinnost: 1995-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 505

ČSN ETS 300 505 ed. 2 (872598)
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Vlastnosti pohyblivých stanic (MS) (GSM 02.07)
Katalogové číslo: 50333 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1997-12-01 Účinnost: 1998-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 505 ed. 2

ČSN ETS 300 505 ed. 3 (872598)
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Vlastnosti pohyblivých stanic (MS) (GSM 02.07 verze 4.8.2)
Katalogové číslo: 53803 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1998-11-01 Účinnost: 1998-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 505 ed. 3

ČSN ETS 300 510 (872599)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Popis subsystému informace o poplatcích (CAI) (GSM 02.24)
Katalogové číslo: 18331 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1995-10-01 Účinnost: 1995-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 510

ČSN ETS 300 510 ed. 2 (872599)
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Popis informace o poplatcích (CAI) (GSM 02.24)
Katalogové číslo: 21286 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1997-01-01 Účinnost: 1997-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 510 ed. 2