Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 8730 - Lidský činitel

Zobrazit obsah třídy 87

ČSN ETS 300 375 (873001)
Lidský činitel (HF). Pictogramy pro videotelefon mezi dvěma body
Katalogové číslo: 19044 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1996-01-01 Účinnost: 1996-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 375

ČSN ETS 300 640 ed. 1 (873002)
Lidský činitel (HF) - Přiřazení písmen číslicím standardně uspořádané telefonní tlačítkové číselnice
Katalogové číslo: 22275 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1997-07-01 Účinnost: 1997-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 640 ed. 1

ČSN ETS 300 738 ed. 1 (873003)
Lidský činitel (HF) - Minimální rozhraní člověk - stroj (MMI) k doplňkovým službám veřejné sítě
Katalogové číslo: 52541 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1998-07-01 Účinnost: 1998-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 738 ed. 1

ČSN ETS 300 767 ed. 1 (873004)
Lidský činitel (HF) - Telefonní předplatní karty - Hmatový identifikátor
Katalogové číslo: 52679 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1998-07-01 Účinnost: 1998-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 767 ed. 1

ČSN EN 301 104 V1.1.1 (873005)
Lidský činitel (HF) - Požadavky z hlediska lidského činitele v evropském telefonním číslovacím prostoru (ETNS)
Katalogové číslo: 57282 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1999-11-01 Účinnost: 1999-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 301 104 V1.1.1

ČSN ETSI EN 301 462 V1.1.1 (873006)
Lidský činitel (HF) - Symboly k identifikaci telekomunikačních prostředků pro neslyšící a nedoslýchavé
Katalogové číslo: 59469 Cena: na vyžádání
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2000-10-01 Účinnost: 2000-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETSI EN 301 462 V1.1.1