Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 8745 - Pagingové systémy

Zobrazit obsah třídy 87

ČSN ETS 300 133-1 (874501)
Pagingové systémy (PS). Evropský systém rádiového přenosu zpráv (ERMES). Část 1: Všeobecná hlediska
Katalogové číslo: 16754 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1994-11-01 Účinnost: 1994-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 133-1

ČSN ETS 300 133-1 ed. 2 (874501)
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Systém rádiového přenosu zpráv (ERMES) - Část 1: Všeobecná hlediska
Katalogové číslo: 53460 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1998-10-01 Účinnost: 1998-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 133-1 ed. 2

ČSN ETS 300 133-2 (874501)
Pagingové systémy (PS). Evropský systém rádiového přenosu zpráv (ERMES). Část 2: Hlediska služeb
Katalogové číslo: 16755 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1994-11-01 Účinnost: 1994-12-01
Změny a opravy: A1 6.96t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 133-2

ČSN ETS 300 133-2 ed. 2 (874501)
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Systém rádiového přenosu zpráv (ERMES) - Část 2: Hlediska služeb
Katalogové číslo: 53461 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1998-10-01 Účinnost: 1998-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 133-2 ed. 2

ČSN ETS 300 133-3 (874501)
Pagingové systémy (PS). Evropský systém rádiového přenosu zpráv (ERMES). Část 3: Síťová hlediska
Katalogové číslo: 16756 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1994-11-01 Účinnost: 1994-12-01
Změny a opravy: opr. V1.95, A1 6.96t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 133-3

ČSN ETS 300 133-3 ed. 2 (874501)
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Systém rádiového přenosu zpráv (ERMES) - Část 3: Síťová hlediska
Katalogové číslo: 53463 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1998-10-01 Účinnost: 1998-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 133-3 ed. 2

ČSN ETS 300 133-4 (874501)
Pagingové systémy (PS). Evropský systém rádiového přenosu zpráv (ERMES). Část 4: Specifikace rádiového rozhraní
Katalogové číslo: 16757 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1994-11-01 Účinnost: 1994-12-01
Změny a opravy: A1 6.96t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 133-4

ČSN ETS 300 133-4 ed. 2 (874501)
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Systém rádiového přenosu zpráv (ERMES) - Část 4: Specifikace rádiového rozhraní
Katalogové číslo: 53464 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1998-10-01 Účinnost: 1998-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 133-4 ed. 2

ČSN ETS 300 133-5 (874501)
Pagingové systémy (PS). Evropský systém rádiového přenosu zpráv (ERMES). Část 5: Specifikace přijímače
Katalogové číslo: 16758 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1994-11-01 Účinnost: 1994-12-01
Změny a opravy: A1 6.96t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 133-5

ČSN ETS 300 133-5 ed. 2 (874501)
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Systém rádiového přenosu zpráv (ERMES) - Část 5: Specifikace shody přijímače
Katalogové číslo: 53466 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1998-10-01 Účinnost: 1998-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 133-5 ed. 2

ČSN ETS 300 133-6 (874501)
Pagingové systémy (PS). Evropský systém rádiového přenosu zpráv (ERMES). Část 6: Specifikace základnové stanice
Katalogové číslo: 16759 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1994-11-01 Účinnost: 1994-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 133-6

ČSN ETS 300 133-6 ed. 2 (874501)
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Systém rádiového přenosu zpráv (ERMES) - Část 6: Specifikace shody základnové stanice
Katalogové číslo: 53467 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1998-10-01 Účinnost: 1998-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 133-6 ed. 2

ČSN ETS 300 133-7 (874501)
Pagingové systémy (PS). Evropský systém rádiového přenosu zpráv (ERMES). Část 7: Hlediska provozu a údržby
Katalogové číslo: 16760 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1994-11-01 Účinnost: 1994-12-01
Změny a opravy: A1 6.96t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 133-7

ČSN ETS 300 133-7 ed. 2 (874501)
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Systém rádiového přenosu zpráv (ERMES) - Část 7: Hlediska provozu a údržby
Katalogové číslo: 53468 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1998-10-01 Účinnost: 1998-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 133-7 ed. 2