Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 8746 - Přístupové sítě širokopásmového rádia

Zobrazit obsah třídy 87

ČSN ETS 300 836-1 (874601)
Přístupové sítě širokopásmového rádia (BRAN) - Vysokovýkonová rádiová místní síť (HIPERLAN) Typ 1 - Specifikace zkoušení shody - Část 1: Specifikace zkoušky typového schvalování rádiového zařízení a vysokofrekvenční (RF) shody
Katalogové číslo: 61639 Cena: 550 Kč
Vydána: 2001-07-01 Účinnost: 2001-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 836-1

ČSN ETS 300 836-2 (874601)
Přístupové sítě širokopásmového rádia (BRAN) - Vysokovýkonová rádiová místní síť (HIPERLAN) Typ 1 - Specifikace zkoušení shody - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)
Katalogové číslo: 62157 Cena: 340 Kč
Vydána: 2001-07-01 Účinnost: 2001-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 836-2

ČSN ETS 300 836-3 (874601)
Přístupové sítě širokopásmového rádia (BRAN) - Vysokovýkonová rádiová místní síť (HIPERLAN) Typ 1 - Specifikace zkoušení shody - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP)
Katalogové číslo: 62395 Cena: 570 Kč
Vydána: 2001-09-01 Účinnost: 2001-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 836-3

ČSN ETS 300 836-4 (874601)
Přístupové sítě širokopásmového rádia (BRAN) - Vysokovýkonová rádiová místní síť (HIPERLAN) Typ 1 - Specifikace zkoušení shody - Část 4: Specifikace abstraktní testovací sestavy (ATS)
Katalogové číslo: 62612 Cena: 570 Kč
Vydána: 2001-10-01 Účinnost: 2001-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 836-4

ČSN ETSI EN 301 811-1-1 V1.1.1 (874602)
Širokopásmové rádiové přístupové sítě (BRAN) - HIPERLAN typu 2 - Zkoušení shody paketové konvergenční vrstvy - Část 1: Společná část - Podčást 1: Proforma prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)
Katalogové číslo: 61710 Cena: na vyžádání
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2001-07-01 Účinnost: 2001-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETSI EN 301 811-1-1 V1.1.1

ČSN ETSI EN 301 811-1-2 V1.1.1 (874602)
Širokopásmové rádiové přístupové sítě (BRAN) - HIPERLAN typu 2 - Zkoušení shody paketové konvergenční vrstvy - Část 1: Společná část - Podčást 2: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP)
Katalogové číslo: 61711 Cena: na vyžádání
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2001-07-01 Účinnost: 2001-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETSI EN 301 811-1-2 V1.1.1

ČSN ETSI EN 301 811-1-3 V1.1.1 (874602)
Širokopásmové rádiové přístupové sítě (BRAN) - HIPERLAN typu 2 - Zkoušení shody paketové konvergenční vrstvy - Část 1: Společná část - Podčást 3: Specifikace abstraktní testovací sestavy (ATS)
Katalogové číslo: 61712 Cena: na vyžádání
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2001-07-01 Účinnost: 2001-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETSI EN 301 811-1-3 V1.1.1

ČSN ETSI EN 301 823-1-1 V1.1.1 (874603)
Širokopásmové rádiové přístupové sítě (BRAN) - HIPERLAN typu 2 - Zkoušení shody protokolu řízení datového spoje (DLC) - Část 1: Základní funkce přepravy dat - Podčást 1: Proforma prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)
Katalogové číslo: 61714 Cena: na vyžádání
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2001-07-01 Účinnost: 2001-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETSI EN 301 823-1-1 V1.1.1

ČSN ETSI EN 301 823-1-2 V1.1.1 (874603)
Širokopásmové rádiové přístupové sítě (BRAN) - HIPERLAN typu 2 - Zkoušení shody protokolu řízení datového spoje (DLC) - Část 1: Základní funkce přepravy dat - Podčást 2: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP)
Katalogové číslo: 61715 Cena: na vyžádání
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2001-07-01 Účinnost: 2001-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETSI EN 301 823-1-2 V1.1.1

ČSN ETSI EN 301 823-1-3 V1.1.1 (874603)
Širokopásmové rádiové přístupové sítě (BRAN) - HIPERLAN typu 2 - Zkoušení shody protokolu řízení datového spoje (DLC) - Část 1: Základní funkce přepravy dat - Podčást 3: Specifikace abstraktní testovací sestavy (ATS)
Katalogové číslo: 61716 Cena: na vyžádání
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2001-07-01 Účinnost: 2001-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETSI EN 301 823-1-3 V1.1.1

ČSN ETSI EN 301 823-2-1 V1.1.1 (874603)
Širokopásmové rádiové přístupové sítě (BRAN) - HIPERLAN typu 2 - Zkoušení shody protokolu řízení datového spoje (DLC) - Část 2: Podvrstva řízení rádiového spoje (RLC) - Podčást 1: Proforma prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)
Katalogové číslo: 61717 Cena: na vyžádání
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2001-07-01 Účinnost: 2001-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETSI EN 301 823-2-1 V1.1.1

ČSN ETSI EN 301 823-2-2 V1.1.1 (874603)
Širokopásmové rádiové přístupové sítě (BRAN) - HIPERLAN typu 2 - Zkoušení shody protokolu řízení datového spoje (DLC) - Část 2: Podvrstva řízení rádiového spoje (RLC) - Podčást 2: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP)
Katalogové číslo: 61718 Cena: na vyžádání
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2001-07-01 Účinnost: 2001-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETSI EN 301 823-2-2 V1.1.1

ČSN ETSI EN 301 823-2-3 V1.1.1 (874603)
Širokopásmové rádiové přístupové sítě (BRAN) - HIPERLAN typu 2 - Zkoušení shody protokolu řízení datového spoje (DLC) - Část 2: Podvrstva řízení rádiového spoje (RLC) - Podčást 3: Specifikace abstraktní testovací sestavy (ATS)
Katalogové číslo: 61719 Cena: na vyžádání
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2001-07-01 Účinnost: 2001-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETSI EN 301 823-2-3 V1.1.1

ČSN ETSI EN 301 893 V1.2.3 (874604)
Širokopásmové rádiové přístupové sítě (BRAN) - Vysokovýkonná RLAN 5 GHz - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE
Katalogové číslo: 71158 Cena: 440 Kč
Vydána: 2004-11-01 Účinnost: 2004-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETSI EN 301 893 V1.2.3

ČSN ETSI EN 301 893 V1.3.1 (874604)
Širokopásmové rádiové přístupové sítě (BRAN) - Vysokovýkonná RLAN 5 GHz - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE
Katalogové číslo: 75544 Cena: 550 Kč
Vydána: 2006-04-01 Účinnost: 2006-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETSI EN 301 893 V1.3.1

ČSN ETSI EN 301 893 V1.4.1 (874604)
Širokopásmové rádiové přístupové sítě (BRAN) - Vysokovýkonná RLAN 5 GHz - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE
Katalogové číslo: 80318 Cena: 570 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2008-02-01 Účinnost: 2008-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETSI EN 301 893 V1.4.1

ČSN ETSI EN 301 893 V1.5.1 (874604)
Širokopásmové rádiové přístupové sítě (BRAN) - Vysokovýkonná RLAN 5 GHz - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE
Katalogové číslo: 83514 Cena: 590 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2009-06-01 Účinnost: 2009-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETSI EN 301 893 V1.5.1

ČSN ETSI EN 301 893 V1.6.1 (874604)
Širokopásmové rádiové přístupové sítě (BRAN) - Vysokovýkonná RLAN 5 GHz - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE
Katalogové číslo: 90769 Cena: 590 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2012-06-01 Účinnost: 2012-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETSI EN 301 893 V1.6.1

ČSN ETSI EN 301 893 V1.7.1 (874604)
Širokopásmové rádiové přístupové sítě (BRAN) - Vysokovýkonná RLAN 5 GHz - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE
Katalogové číslo: 92164 Cena: 770 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2013-01-01 Účinnost: 2013-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETSI EN 301 893 V1.7.1

ČSN ETSI EN 301 893 V1.8.1 (874604)
Širokopásmové rádiové přístupové sítě (BRAN) - Vysokovýkonná RLAN 5 GHz - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE
Katalogové číslo: 98464 Cena: 770 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2015-09-01 Účinnost: 2015-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETSI EN 301 893 V1.8.1

ČSN ETSI EN 301 893 V2.1.1 (874604)
RLAN 5 GHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU
Katalogové číslo: 503930 Cena: 945 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2017-12-01 Účinnost: 2018-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETSI EN 301 893 V2.1.1

ČSN ETSI EN 302 502 V1.1.1 (874605)
Širokopásmové rádiové přístupové sítě (BRAN) - Pevné širokopásmové datové přenosové systémy v pásmu 5,8 GHz - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE
Katalogové číslo: 79777 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2007-11-07 Účinnost: 2007-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETSI EN 302 502 V1.1.1

ČSN ETSI EN 302 502 V1.2.1 (874605)
Širokopásmové rádiové přístupové sítě (BRAN) - Pevné širokopásmové datové přenosové systémy v pásmu 5,8 GHz - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE
Katalogové číslo: 82540 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2009-01-01 Účinnost: 2009-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETSI EN 302 502 V1.2.1

ČSN ETSI EN 302 502 V2.1.1 (874605)
Bezdrátové přístupové systémy (WAS) - Pevné širokopásmové datové přenosové systémy v pásmu 5,8 GHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU
Katalogové číslo: 502947 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-11-01 Účinnost: 2017-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETSI EN 302 502 V2.1.1

ČSN ETSI EN 302 544-1 V1.1.1 (874606)
Širokopásmové datové přenosové systémy pracující v kmitočtovém pásmu 2 500 MHz až 2 690 MHz - Část 1: Základnové stanice TDD - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE
Katalogové číslo: 84234 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2009-10-01 Účinnost: 2009-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETSI EN 302 544-1 V1.1.1

ČSN ETSI EN 302 544-1 V1.1.2 (874606)
Širokopásmové datové přenosové systémy pracující v kmitočtovém pásmu 2 500 MHz až 2 690 MHz - Část 1: Základnové stanice TDD - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE
Katalogové číslo: 86426 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2010-07-01 Účinnost: 2010-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETSI EN 302 544-1 V1.1.2

ČSN ETSI EN 302 544-2 V1.1.1 (874606)
Širokopásmové datové přenosové systémy pracující v kmitočtovém pásmu 2 500 MHz až 2 690 MHz - Část 2: Stanice uživatelských zařízení TDD - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE
Katalogové číslo: 83868 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2009-08-01 Účinnost: 2009-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETSI EN 302 544-2 V1.1.1

ČSN ETSI EN 302 623 V1.1.1 (874607)
Širokopásmové bezdrátové přístupové systémy (BWA) v kmitočtovém pásmu 3 400 MHz až 3 800 MHz - Mobilní koncové stanice - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE
Katalogové číslo: 83640 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2009-07-01 Účinnost: 2009-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETSI EN 302 623 V1.1.1

ČSN ETSI EN 302 567 V1.1.1 (874608)
Širokopásmové rádiové přístupové sítě (BRAN) - Systémy WAS/RLAN pracující při přenosových rychlostech násobku gigabitů v pásmu 60 GHz - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE
Katalogové číslo: 84404 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2009-11-01 Účinnost: 2009-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETSI EN 302 567 V1.1.1

ČSN ETSI EN 302 567 V1.2.1 (874608)
Širokopásmové rádiové přístupové sítě (BRAN) - Systémy WAS/RLAN pracující při přenosových rychlostech násobku gigabitů v pásmu 60 GHz - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE
Katalogové číslo: 91096 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2012-08-01 Účinnost: 2012-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETSI EN 302 567 V1.2.1

ČSN ETSI EN 302 567 V2.1.1 (874608)
Rádiová zařízení provozovaná při přenosových rychlostech násobku gigabitů/s v pásmu 60 GHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU
Katalogové číslo: 503522 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-02-01 Účinnost: 2018-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETSI EN 302 567 V2.1.1

ČSN ETSI EN 302 774 V1.1.1 (874609)
Širokopásmové bezdrátové přístupové systémy (BWA) v kmitočtovém pásmu 3 400 MHz až 3 800 MHz - Základnové stanice - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE
Katalogové číslo: 89575 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2011-12-01 Účinnost: 2012-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETSI EN 302 774 V1.1.1

ČSN ETSI EN 302 774 V1.2.1 (874609)
Širokopásmové bezdrátové přístupové systémy (BWA) v kmitočtovém pásmu 3 400 MHz až 3 800 MHz - Základnové stanice - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE
Katalogové číslo: 91267 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2012-09-01 Účinnost: 2012-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETSI EN 302 774 V1.2.1