Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 8753 - Transevropské svazkové rádiové sítě

Zobrazit obsah třídy 87

ČSN ETS 300 812 ed. 1 (875301)
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Bezpečnostní hlediska - Rozhraní modul identity účastníka - pohyblivé zařízení (SIM-ME)
Katalogové číslo: 57326 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 2000-01-01 Účinnost: 2000-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 812 ed. 1

ČSN ETSI EN 300 812 V2.1.1 (875301)
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Bezpečnostní hlediska - Rozhraní modul identity účastníka - pohyblivé zařízení (SIM-ME)
Katalogové číslo: 64428 Cena: na vyžádání
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2002-06-01 Účinnost: 2002-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETSI EN 300 812 V2.1.1

ČSN ETSI EN 300 812-3 V2.2.1 (875301)
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Rozhraní modul identity účastníka - pohyblivé zařízení (SIM-ME) - Část 3: Integrovaný obvod - Vlastnosti fyzikální, logické a aplikace TSIM
Katalogové číslo: 70322 Cena: na vyžádání
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2004-08-01 Účinnost: 2004-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETSI EN 300 812-3 V2.2.1

ČSN ETSI EN 300 812-3 V2.3.1 (875301)
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Rozhraní modul identity účastníka - pohyblivé zařízení (SIM-ME) - Část 3: Integrovaný obvod (IC) - Vlastnosti fyzikální, logické a aplikace TSIM
Katalogové číslo: 75429 Cena: na vyžádání
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2006-06-01 Účinnost: 2006-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETSI EN 300 812-3 V2.3.1

ČSN EN 301 040 V2.0.0 (875302)
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Bezpečnost - Rozhraní zákonného odposlechu (LI)
Katalogové číslo: 58251 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 2000-03-01 Účinnost: 2000-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 301 040 V2.0.0

ČSN ETSI EN 301 040 V2.1.1 (875302)
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Bezpečnost - Rozhraní zákonného odposlechu (LI)
Katalogové číslo: 75840 Cena: na vyžádání
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2006-08-01 Účinnost: 2006-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETSI EN 301 040 V2.1.1

ČSN ETSI EN 301 435-1 V1.1.1 (875303)
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Požadavky na připojení pro koncové zařízení TETRA - Část 1: Občanský přístup
Katalogové číslo: 60298 Cena: na vyžádání
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2001-02-01 Účinnost: 2001-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETSI EN 301 435-1 V1.1.1

ČSN ETSI EN 301 435-1 V1.2.4 (875303)
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Požadavky na připojení pro koncové zařízení TETRA - Část 1: Občanský přístup
Katalogové číslo: 61503 Cena: na vyžádání
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2001-08-01 Účinnost: 2001-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETSI EN 301 435-1 V1.2.4

ČSN ETSI EN 301 435-2 V1.2.4 (875303)
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Požadavky na připojení pro koncové zařízení TETRA - Část 2: Nouzový přístup
Katalogové číslo: 61504 Cena: na vyžádání
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2001-08-01 Účinnost: 2001-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETSI EN 301 435-2 V1.2.4

ČSN ETSI EN 303 035-1 V1.1.1 (875304)
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Harmonizovaná EN pro zařízení TETRA pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 1: Hlas a data (V+D)
Katalogové číslo: 65586 Cena: 945 Kč
Vydána: 2002-11-01 Účinnost: 2002-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETSI EN 303 035-1 V1.1.1

ČSN ETSI EN 303 035-1 V1.2.1 (875304)
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Harmonizovaná EN pro zařízení TETRA pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 1: Hlas a data (V+D)
Katalogové číslo: 66397 Cena: 770 Kč
Vydána: 2003-02-01 Účinnost: 2003-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETSI EN 303 035-1 V1.2.1

ČSN ETSI EN 303 035-2 V1.1.1 (875304)
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Harmonizovaná EN pro zařízení TETRA pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 2: Provoz v přímém módu (DMO)
Katalogové číslo: 65350 Cena: 945 Kč
Vydána: 2002-10-01 Účinnost: 2002-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETSI EN 303 035-2 V1.1.1

ČSN ETSI EN 303 035-2 V1.2.1 (875304)
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Harmonizovaná EN pro zařízení TETRA pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 2: Provoz v přímém módu (DMO)
Katalogové číslo: 66574 Cena: 1 100 Kč
Vydána: 2003-03-01 Účinnost: 2003-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETSI EN 303 035-2 V1.2.1

ČSN ETSI EN 303 035-2 V1.2.2 (875304)
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Harmonizovaná EN pro zařízení TETRA pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 2: Provoz v přímém módu (DMO)
Katalogové číslo: 66969 Cena: na vyžádání
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2003-06-01 Účinnost: 2003-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETSI EN 303 035-2 V1.2.2

ČSN ETSI EN 302 109 V1.1.1 (875305)
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Bezpečnost - Mechanizmus synchronizace pro šifrování mezi koncovými body
Katalogové číslo: 69369 Cena: na vyžádání
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2004-03-01 Účinnost: 2004-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETSI EN 302 109 V1.1.1