Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 8775 - Analogová a digitální koncová zařízení a přístup k síti

Zobrazit obsah třídy 87

ČSN EN 300 001 V1.5.1 (877501)
Připojení k veřejné komutované telefonní síti (PSTN) - Všeobecné technické požadavky na zařízení připojovaná k analogovému účastnickému rozhraní v PSTN - Kapitola 1 až 10
Katalogové číslo: 57135 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1999-11-01 Účinnost: 1999-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 300 001 V1.5.1

ČSN ETS 300 001 ed. 2 (877501)
Připojení k veřejné komutované telefonní síti (PSTN) - Všeobecné technické požadavky na zařízení připojovaná k analogovému účastnickému rozhraní
Katalogové číslo: 21094 Cena: 945 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1997-06-01 Účinnost: 1997-07-01
Změny a opravy: Z1 2.98t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 001 ed. 2

ČSN ETS 300 001 ed. 3 (877501)
Připojení k veřejné komutované telefonní síti (PSTN) - Všeobecné technické požadavky na zařízení připojovaná k účastnickému analogovému rozhraní v PSTN - Část 1 až 10
Katalogové číslo: 22078 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1997-06-01 Účinnost: 1997-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 001 ed. 3

ČSN ETS 300 001 ed. 4 (877501)
Připojení k veřejné komutované telefonní síti (PSTN) - Všeobecné technické požadavky na zařízení připojovaná k analogovému účastnickému rozhraní v PSTN - Kapitola 1 až 10
Katalogové číslo: 51687 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1998-03-01 Účinnost: 1998-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 001 ed. 4

ČSN ETS 300 002 ed. 2 (877502)
Veřejná komutovaná telefonní síť (PSTN). Specifikace duplexních modemů kategorie II pracujících rychlostí 9 600 bit/s nebo 4 800 bit/s normalizovaných pro použití v PSTN
Katalogové číslo: 21353 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1997-02-01 Účinnost: 1997-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 002 ed. 2

ČSN ETS 300 072 (877505)
Koncová zařízení (TE). Protokol prezentační vrstvy videotexu. Syntaxe dat prezentační vrstvy videotexu
Katalogové číslo: 17830 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1995-06-01 Účinnost: 1995-07-01
Změny a opravy: A1 1.98t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 072

ČSN ETS 300 073 (877506)
Syntaxe dat presentační vrstvy videotexu. Geometrické zobrazení (Doporučení CEPT T/TE 06-02, Edinburg 1988)
Katalogové číslo: 17831 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1995-06-01 Účinnost: 1995-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 073

ČSN ETS 300 074 (877507)
Syntaxe dat presentační vrstvy videotexu. Transparentní data (Doporučení CEPT T/TE 06-03, Edinburg 1988)
Katalogové číslo: 17832 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1995-06-01 Účinnost: 1995-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 074

ČSN ETS 300 075 (877508)
Koncová zařízení (TE) - Zpracovatelná data videotexu
Katalogové číslo: 67671 Cena: na vyžádání
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2003-09-01 Účinnost: 2003-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 075

ČSN ETS 300 075 +A1 (877508)
Koncová zařízení (TE). Zpracovatelná data. Přenos souboru (obsahuje změnu A1)
Katalogové číslo: 20195 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1996-09-01 Účinnost: 1996-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 075 +A1

ČSN ETS 300 076 (877509)
Koncová zařízení (TE). Videotex. Identifikátor terminálové možnosti (TFI)
Katalogové číslo: 19046 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1996-01-01 Účinnost: 1996-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 076

ČSN ETS 300 079 (877510)
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Videotex založený na syntaxi. Mezikoncové protokoly, režim okruhu KZ-KZ
Katalogové číslo: 17784 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1995-06-01 Účinnost: 1995-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 079

ČSN ETS 300 080 (877511)
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Protokoly nižších vrstev ISDN pro telematické terminály
Katalogové číslo: 16819 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1994-11-01 Účinnost: 1994-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 080

ČSN ETS 300 081 (877512)
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Teletexový mezikoncový protokol přes ISDN
Katalogové číslo: 17834 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1995-06-01 Účinnost: 1995-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 081

ČSN ETS 300 082 (877513)
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Mezikoncová kompatibilita. Dálkové telefonní služby 3,1 kHz
Katalogové číslo: 17785 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1995-06-01 Účinnost: 1995-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 082

ČSN ETS 300 083 (877514)
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Režim obvodu pro nosnou službu v kategorii pro přenos hovorových informací. Nutné požadavky pro mezikoncovou kompatibilitu
Katalogové číslo: 17786 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1995-06-01 Účinnost: 1995-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 083

ČSN ETS 300 084 (877515)
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Režim obvodu pro nosnou službu v kategorii pro přenos zvukové informace o šíři 3,1 kHz. Nutné požadavky pro mezikoncovou kompatibilitu
Katalogové číslo: 17835 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1995-06-01 Účinnost: 1995-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 084

ČSN ETS 300 085 (877516)
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Dálková telefonní služba 3,1 kHz. Požadavky pro připojení mikrotelefonních koncových zařízení
Katalogové číslo: 17836 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1995-06-01 Účinnost: 1995-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 085

ČSN ETS 300 105 (877518)
Koncová zařízení (TE). Mezinárodní spolupráce ve videotexu
Katalogové číslo: 16821 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1994-11-01 Účinnost: 1994-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 105

ČSN ETS 300 106 (877519)
Koncová zařízení (TE). Mezinárodní spolupráce ve videotexu mezi terminálem a hostitelským počítačem
Katalogové číslo: 16822 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1994-11-01 Účinnost: 1994-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 106

ČSN ETS 300 107 (877520)
Koncová zařízení. Mezinárodní spolupráce ve videotexu. Spolupráce mezi bránami
Katalogové číslo: 17840 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1995-06-01 Účinnost: 1995-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 107

ČSN ETS 300 112 (877521)
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Faksimilní zařízení skupiny 4, třídy 1 v ISDN. Mezikoncové protokoly
Katalogové číslo: 19873 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1996-06-01 Účinnost: 1996-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 112

ČSN ETS 300 114 ed. 2 (877522)
Veřejná komutovaná telefonní síť (PSTN). Základní specifikace modemů kategorie I a kategorie II normalizovaných pro použití v PSTN
Katalogové číslo: 21354 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1997-02-01 Účinnost: 1997-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 114 ed. 2

ČSN ETS 300 115 (877523)
Připojení k veřejné komutované telefonní síti (PSTN). Požadavky kategorie II na připojení duplexních modemů 300 bit/s normalizovaných pro použití v PSTN
Katalogové číslo: 17796 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1995-06-01 Účinnost: 1995-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 115

ČSN ETS 300 115 ed. 2 (877523)
Veřejná komutovaná telefonní síť (PSTN) - Specifikace kategorie II duplexních modemů 300 bit/s normalizovaných pro použití v PSTN
Katalogové číslo: 53388 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1998-09-01 Účinnost: 1998-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 115 ed. 2

ČSN ETS 300 116 ed. 2 (877524)
Veřejná komutovaná telefonní síť (PSTN). Specifikace duplexních modemů kategorie II pracujících rychlostí 1 200 bit/s normalizovaných pro použití v PSTN
Katalogové číslo: 21355 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1997-02-01 Účinnost: 1997-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 116 ed. 2

ČSN ETS 300 117 ed. 2 (877525)
Veřejná komutovaná telefonní síť (PSTN). Specifikace duplexních modemů kategorie II pracujících rychlostí 2 400 bit/s normalizovaných pro použití v PSTN
Katalogové číslo: 21356 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1997-02-01 Účinnost: 1997-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 117 ed. 2

ČSN ETS 300 118 ed. 2 (877526)
Veřejná komutovaná telefonní síť (PSTN). Specifikace poloduplexníxh modemů kategorie II pracujících rychlostí 1 200 bit/s a asymetrických duplexních modemů kategorie II pracujících rychlostí 1 200/75 bit/s normalizovaných pro použití v PSTN
Katalogové číslo: 21357 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1997-02-01 Účinnost: 1997-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 118 ed. 2

ČSN ETS 300 123 (877527)
Požadavky na připojení datových koncových zařízení (KZ) k veřejné datové paketové komutované síti (PSPDN) užívající rozhraní X.25 (1984) podle Doporučení CCITT. Požadavky na KZ předepisující provoz modulo 128
Katalogové číslo: 17846 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1995-06-01 Účinnost: 1995-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 123

ČSN ETS 300 124 (877528)
Požadavky na připojení datových koncových zařízení (KZ) k veřejné datové paketové komutované síti (PSPDN) užívající rozhraní X.25 (1984) podle Doporučení CCITT. Požadavky na KZ předepisující provoz multilink
Katalogové číslo: 17847 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1995-06-01 Účinnost: 1995-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 124

ČSN ETS 300 149 (877529)
Koncová zařízení (TE). Videotex. Audiosyntaxe
Katalogové číslo: 16823 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1994-11-01 Účinnost: 1994-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 149

ČSN ETS 300 177 (877531)
Koncová zařízení (TE). Videotex. Fotografická syntaxe
Katalogové číslo: 16835 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1994-11-01 Účinnost: 1994-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 177

ČSN ETS 300 177 ed. 2 (877531)
Koncová zařízení (TE). Videotex. Fotografická syntaxe
Katalogové číslo: 21351 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1997-02-01 Účinnost: 1997-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 177 ed. 2

ČSN ETS 300 218 (877532)
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Videotex založený na syntaxi. Protokoly nižších vrstev pro paketový režim ISDN (Doporučení CCITT X.31 Případy A a B)
Katalogové číslo: 17857 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1995-06-01 Účinnost: 1995-07-01
Změny a opravy: UR 7.95 (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 218

ČSN ETS 300 221 (877533)
Koncová zařízení (TE). Nízkovrstvové videotexové protokoly založené na syntaxi a užívající paketového přístupu přes veřejnou komutační telefonní síť (PSTN)
Katalogové číslo: 16836 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1994-11-01 Účinnost: 1994-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 221

ČSN ETS 300 222 (877534)
Koncová zařízení (TE). Protokolový rámec videotexových terminálů
Katalogové číslo: 16837 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1994-11-01 Účinnost: 1994-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 222

ČSN ETS 300 223 (877535)
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Videotex založený na syntaxi. Společné mezikoncové protokoly
Katalogové číslo: 16838 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1994-11-01 Účinnost: 1994-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 223

ČSN EN 300 236 V1.2.2 (877536)
Koncová zařízení (TE) - Protokol videotexu založeného na syntaxi - Zkoušení shody terminálu
Katalogové číslo: 53749 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1998-11-01 Účinnost: 1998-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 300 236 V1.2.2

ČSN ETS 300 242 (877537)
Koncová zařízení (TE). Faksimilní zařízení skupiny 3
Katalogové číslo: 16839 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1994-11-01 Účinnost: 1994-12-01
Změny a opravy: A1 8.95t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 242

ČSN ETS 300 242 ed. 2 (877537)
Koncová zařízení (TE) - Faksimilní zařízení skupiny 3
Katalogové číslo: 51729 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1998-04-01 Účinnost: 1998-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 242 ed. 2

ČSN ETS 300 325 (877538)
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Rozhraní programovací komunikace (PCI) pro sítě EURO-ISDN
Katalogové číslo: 17639 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1995-04-01 Účinnost: 1995-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 325

ČSN ETS 300 154 (877539)
Koncová zařízení (TE). Vlastnosti koncových zařízení pro telematické převádění souborů v rámci telexové služby. Doporučení ITU-T T.571 (mod)
Katalogové číslo: 17618 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1995-04-01 Účinnost: 1995-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 154

ČSN ETS 300 280 (877540)
Koncové zařízení (TE). Faksimilní zařízení skupiny 4, třídy 1 na digitální síti integrovaných služeb (ISDN). Zkoušení koncových zařízení
Katalogové číslo: 17635 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1995-04-01 Účinnost: 1995-05-01
Změny a opravy: A1 5.97t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 280

ČSN ETS 300 015 (877541)
Koncová zařízení (TE). Základní a doporučované další požadavky na koncová zařízení podporující telexové aplikace
Katalogové číslo: 17616 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1995-04-01 Účinnost: 1995-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 015

ČSN ETS 300 087 (877542)
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Faksimilní zařízení skupiny 4, třídy 1 v ISDN. Specifikace funkce zařízení
Katalogové číslo: 19872 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1996-06-01 Účinnost: 1996-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 087

ČSN ETS 300 143 (877543)
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Audiovizuální služby. Vnitropásmové signalizační procedury pro audiovizuální terminály využívající digitálních kanálů do 2048 kbit/s
Katalogové číslo: 18082 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1995-08-01 Účinnost: 1995-09-01
Změny a opravy: A1 11.96t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 143

ČSN ETS 300 144 (877544)
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Audiovizuální služby. Rámcová struktura pro kanál 64 kbit/s až 1 920 kbit/s a příslušná syntaxe pro vnitropásmovou signalizaci
Katalogové číslo: 20873 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1996-11-01 Účinnost: 1996-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 144

ČSN ETS 300 145 (877545)
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Audiovizuální služby. Videotelefonní systémy a koncová zařízení provozovaná na jednom nebo více kanálech 64 kbit/s
Katalogové číslo: 20874 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1996-11-01 Účinnost: 1996-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 145

ČSN ETS 300 245-1 (877546)
Digitální siť integrovaných služeb (ISDN). Technické vlastnosti telefonních koncových zařízení. Část 1: Všeobecně
Katalogové číslo: 18085 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1995-08-01 Účinnost: 1995-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 245-1

ČSN ETS 300 245-2 (877546)
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Technické vlastnosti telefonních koncových zařízení. Část 2: Telefonie s mikrotelefony s PCM užívající kódovací pravidlo A
Katalogové číslo: 18086 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1995-08-01 Účinnost: 1995-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 245-2

ČSN P I-ETS 300 245-1 ed. 2 (877546)
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Technické vlastnosti telefonních koncových zařízení - Část 1: Všeobecně
Katalogové číslo: 22098 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1997-06-01 Účinnost: 1997-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P I-ETS 300 245-1 ed. 2

ČSN P I-ETS 300 245-2 ed. 2 (877546)
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Technické vlastnosti telefonních koncových zařízení - Část 2: Telefonie s mikrotelefony s PCM užívající kódovací pravidlo A
Katalogové číslo: 22099 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1997-06-01 Účinnost: 1997-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P I-ETS 300 245-2 ed. 2

ČSN P I-ETS 300 245-3 (877546)
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Technické vlastnosti telefonních koncových zařízení. Část 3: Hlasitý telefon s mikrotelefonem i bez mikrotelefonu s pulsně kódovou modulací (PCM) podle předpisu - A
Katalogové číslo: 19453 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1996-04-01 Účinnost: 1996-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P I-ETS 300 245-3

ČSN P I-ETS 300 245-4 (877546)
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Technické vlastnosti telefonních koncových zařízení
Katalogové číslo: 19454 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1996-04-01 Účinnost: 1996-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P I-ETS 300 245-4

ČSN P I-ETS 300 245-5 ed. 1 (877546)
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Technické vlastnosti telefonních koncových zařízení - Část 5: Širokopásmový (7 kHz) mikrotelefon
Katalogové číslo: 21558 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1997-03-01 Účinnost: 1997-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P I-ETS 300 245-5 ed. 1

ČSN P I-ETS 300 245-6 ed. 1 (877546)
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Technické vlastnosti telefonních koncových zařízení - Část 6: Širokopásmový (7 kHz) hlasitý telefon
Katalogové číslo: 21559 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1997-03-01 Účinnost: 1997-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P I-ETS 300 245-6 ed. 1

ČSN P I-ETS 300 245-7 ed. 1 (877546)
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Technické vlastnosti telefonních koncových zařízení - Část 7: Místně vytvářené informační tóny
Katalogové číslo: 22100 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1997-06-01 Účinnost: 1997-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P I-ETS 300 245-7 ed. 1

ČSN P I-ETS 300 245-8 ed. 1 (877546)
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Technické vlastnosti telefonních koncových zařízení - Část 8: Přenosové vlastnosti hovoru při použití kódování s lineární predikcí a malým zpožděním na 16 kbit/s
Katalogové číslo: 21560 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1997-03-01 Účinnost: 1997-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P I-ETS 300 245-8 ed. 1

ČSN P I-ETS 300 281 (877547)
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Úplná služba telefonie 7 kHz. Požadavky na koncová zařízení z hlediska mezikoncové kompatibility
Katalogové číslo: 18087 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1995-08-01 Účinnost: 1995-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P I-ETS 300 281

ČSN ETS 300 017 (877548)
Koncová zařízení (TE). Zkušební postupy pro teletex
Katalogové číslo: 18204 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1995-09-01 Účinnost: 1995-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 017

ČSN P I-ETS 300 302-1 (877549)
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Videotelefonní služba. Část 1: Elektroakustické charakteristiky mikrotelefonu s použitím kódování impulsně kódovou modulací (PCM)
Katalogové číslo: 19050 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1996-01-01 Účinnost: 1996-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P I-ETS 300 302-1

ČSN P I-ETS 300 302-1 ed. 2 (877549)
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Videotelefonní služba - Část 1: Elektroakustické charakteristiky koncových zařízení s mikrotelefonem pro šířku pásma 3,1 kHz
Katalogové číslo: 50691 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1998-01-01 Účinnost: 1998-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P I-ETS 300 302-1 ed. 2

ČSN P I-ETS 300 302-2 (877549)
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Videotelefonní služba. Část 1: Elektroakustické charakteristiky hlasitých koncových zařízení a koncových zařízení bez ruční obsluhy pracujících s šířkou pásma 3,1 kHz
Katalogové číslo: 20884 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1996-11-01 Účinnost: 1996-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P I-ETS 300 302-2

ČSN P I-ETS 300 302-3 ed. 1 (877549)
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Videotelefonní služba. Část 3: Zvuková hlediska - širokopásmový mikrotelefon
Katalogové číslo: 22370 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1997-08-01 Účinnost: 1997-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P I-ETS 300 302-3 ed. 1

ČSN P I-ETS 300 302-4 ed. 1 (877549)
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Videotelefonní služba. Část 4: Zvuková hlediska - širokopásmové kódování a hlasitý provoz nebo provoz bez ruční obsluhy
Katalogové číslo: 22371 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1997-08-01 Účinnost: 1997-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P I-ETS 300 302-4 ed. 1

ČSN ETS 300 381 (877550)
Telefonie pro sluchově postižené. Induktivní vazba mezi sluchátkem mikrotelefonu a sluchadlem
Katalogové číslo: 19077 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1996-02-01 Účinnost: 1996-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 381

ČSN ETS 300 388 (877551)
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Přístup a řízení procesu převádění souborů (FTAM) po síti ISDN založeného na jednoduchém profilu převádění souborů
Katalogové číslo: 19419 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1996-04-01 Účinnost: 1996-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 388

ČSN ETS 300 155 (877552)
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Faksimilní zařízení skupiny 4, třídy 1 v ISDN. Zkoušky mezikoncových protokolů (zkoušení schopnosti vzájemného spojení)
Katalogové číslo: 19074 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1996-02-01 Účinnost: 1996-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 155

ČSN ETS 300 382 (877553)
Koncová zařízení (TE). Zdokonalená služba na videotexovém rozhraní člověk - stroj (VEMMI)
Katalogové číslo: 19078 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1996-02-01 Účinnost: 1996-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 382

ČSN P I-ETS 300 380 (877554)
Universální osobní telekomunikace (UPT). Přístupová zařízení. Dvoutónový multifrekvenční vysílač (DTMF) pro akustickou vazbu na mikrotelefon telefonního přístroje
Katalogové číslo: 19980 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1996-08-01 Účinnost: 1996-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P I-ETS 300 380

ČSN P I-ETS 300 400 (877555)
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Koncová telefonní zařízení. Telefonní automaty
Katalogové číslo: 19958 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1996-08-01 Účinnost: 1996-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P I-ETS 300 400

ČSN ETS 300 383 (877556)
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Přenos souboru v ISDN. Profil přenosu EUROFILE
Katalogové číslo: 21236 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1997-01-01 Účinnost: 1997-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 383

ČSN ETS 300 243-1 ed. 1 (877557)
Koncová zařízení (TE) - Programovatelné komunikační rozhraní (PCI) APPLI/COM pro faksimilní zařízení skupiny 3, skupiny 4, služby Teletex a Telex - Část 1: Doporučení CCITT T.611 (1992) (mod)
Katalogové číslo: 22096 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1997-06-01 Účinnost: 1997-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 243-1 ed. 1

ČSN ETS 300 243-2 ed. 1 (877557)
Koncová zařízení (TE) - Programovatelné komunikační rozhraní (PCI) APPLI/COM pro faksimilní zařízení skupiny 3, skupiny 4, služby Teletex a Telex - Část 2: Zkoušení shody
Katalogové číslo: 22097 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1997-06-01 Účinnost: 1997-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 243-2 ed. 1

ČSN P I-ETS 300 442 (877558)
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Videotelefonní služba. Vlastnosti koncových zařízení
Katalogové číslo: 20882 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1996-11-01 Účinnost: 1996-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P I-ETS 300 442

ČSN P I-ETS 300 480 ed. 1 (877559)
Veřejná komutovaná telefonní síť (PSTN). Specifikace zkoušky analogového mikrotelefonu
Katalogové číslo: 21348 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1997-02-01 Účinnost: 1997-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P I-ETS 300 480 ed. 1

ČSN ETS 300 483 ed. 1 (877560)
Koncová zařízení (TE) - Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Vícebodové komunikace pro audiovizuální služby - Hlavní funkce a základní požadavky pro vícebodové řídicí jednotky (MCUs)
Katalogové číslo: 22089 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1997-06-01 Účinnost: 1997-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 483 ed. 1

ČSN ETS 300 492 ed. 1 (877561)
Veřejná komutovaná telefonní síť (PSTN) - Specifikace kategorie II pro duplexní modemy 14 400, 12 000, 9 600, 7 200 a 4 800 bit/s normalizované pro použití v PSTN
Katalogové číslo: 22152 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1997-06-01 Účinnost: 1997-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 492 ed. 1

ČSN ETS 300 498-1 ed. 1 (877562)
Architektura otevřeného dokumentu (ODA) - Komunikační služby ODA - Část 1: Základní služby
Katalogové číslo: 21593 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1997-03-01 Účinnost: 1997-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 498-1 ed. 1

ČSN ETS 300 498-2 ed. 1 (877562)
Architektura otevřeného dokumentu (ODA) - Komunikační služby ODA - Část 2: Společná synchronní editace, společná prezentace/prohlížení dokumentu
Katalogové číslo: 54470 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1999-03-01 Účinnost: 1999-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 498-2 ed. 1

ČSN EN 300 481 V1.2.2 (877563)
Koncová zařízení (TE) - Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Jednotka seskupení kanálů B (CAU) - Postupy a požadavky na koncová zařízení
Katalogové číslo: 53750 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1998-11-01 Účinnost: 1998-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 300 481 V1.2.2

ČSN ETS 300 481 ed. 1 (877563)
Koncová zařízení (TE) - Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Jednotka seskupení kanálů B (CAU) - Postupy a požadavky na koncová zařízení
Katalogové číslo: 21591 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1997-03-01 Účinnost: 1997-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 481 ed. 1

ČSN ETS 300 488 ed. 1 (877564)
Koncová zařízení (TE). Telefonie pro sluchově postižené. Vlastnosti telefonních přístrojů se zesílením přijímaného signálu pro sluchově postižené
Katalogové číslo: 21349 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1997-02-01 Účinnost: 1997-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 488 ed. 1

ČSN ETS 300 679 ed. 1 (877565)
Koncová zařízení (TE) - Telefonie pro sluchově postižené - Elektrická vazba mezi telefonními přístroji a sluchadly
Katalogové číslo: 22335 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1997-08-01 Účinnost: 1997-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 679 ed. 1

ČSN P I-ETS 300 654 ed. 1 (877566)
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Videotelefonní koncová zařízení - Prozatímní hlediska signalizace v kanálu D
Katalogové číslo: 22381 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1997-08-01 Účinnost: 1997-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P I-ETS 300 654 ed. 1

ČSN ETS 300 709 ed. 1 (877567)
Koncová zařízení (TE) - Služba rozšířeného rozhraní člověk - stroj pro služby Videotexu a multimediálního/hypermediálního vyhledávání
Katalogové číslo: 50170 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1997-10-01 Účinnost: 1997-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 709 ed. 1

ČSN ETS 300 709 ed. 2 (877567)
Koncová zařízení (TE) - Služba rozšířeného rozhraní člověk-stroj pro služby Videotexu a multimediálního/hypermediálního vyhledávání
Katalogové číslo: 52498 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1998-06-01 Účinnost: 1998-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 709 ed. 2

ČSN P I-ETS 300 490-1 ed. 1 (877568)
Koncová zařízení (TE) - Přenos souborů v digitální síti integrovaných služeb (ISDN) - Specifikace zkoušení shody - Část 1: Profil proformy prohlášení o shodě implementace (ICS) profilu EUROFILE (ETS 300 383)
Katalogové číslo: 22259 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1997-07-01 Účinnost: 1997-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P I-ETS 300 490-1 ed. 1

ČSN P I-ETS 300 490-2 ed. 1 (877568)
Koncová zařízení (TE) - Přenos souborů v digitální síti integrovaných služeb (ISDN) - Specifikace zkoušení shody - Část 2: Souhrnná specifikace zkoušek profilu (PTS-Summary) EUROFILE (ETS 300 383)
Katalogové číslo: 22260 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1997-07-01 Účinnost: 1997-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P I-ETS 300 490-2 ed. 1

ČSN P I-ETS 300 490-3 ed. 1 (877568)
Koncová zařízení (TE) - Přenos souborů v digitální síti integrovaných služeb (ISDN) - Specifikace zkoušení shody - Část 3: Specifikace zvláštní zkoušky profilu (PSTS) EUROFILE (ETS 300 383)
Katalogové číslo: 22261 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1997-07-01 Účinnost: 1997-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P I-ETS 300 490-3 ed. 1

ČSN P I-ETS 300 491-1 ed. 1 (877569)
Koncová zařízení (TE) - Přenos souborů v digitální síti integrovaných služeb (ISDN) - zkoušení shody - Část 1: Proforma prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) pro ETS 300 075
Katalogové číslo: 22281 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1997-07-01 Účinnost: 1997-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P I-ETS 300 491-1 ed. 1

ČSN P I-ETS 300 491-2 ed. 1 (877569)
Koncová zařízení (TE) - Přenos souborů v digitální síti integrovaných služeb (ISDN) - zkoušení shody - Část 2: Struktura testovací sestavy a cíle zkoušek (TSS & TP) pro ETS 300 075
Katalogové číslo: 22282 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1997-07-01 Účinnost: 1997-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P I-ETS 300 491-2 ed. 1

ČSN P I-ETS 300 491-3 ed. 1 (877569)
Koncová zařízení (TE) - Převádění souborů v digitální síti integrovaných služeb (ISDN) - zkoušení shody - Část 3: Zkoušení shody pro ETS 300 075 omezené ETS 300 383 - abstraktní testovací sestava (ATS)
Katalogové číslo: 22283 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1997-07-01 Účinnost: 1997-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P I-ETS 300 491-3 ed. 1

ČSN ETS 300 675 ed. 1 (877570)
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Audiografická konferenční telekomunikační služba - Popis služby
Katalogové číslo: 22333 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1997-08-01 Účinnost: 1997-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 675 ed. 1

ČSN ETS 300 678 ed. 1 (877571)
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Videokonferenční telekomunikační služba - Popis služby
Katalogové číslo: 22334 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1997-08-01 Účinnost: 1997-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 678 ed. 1

ČSN EN 300 748 V1.1.2 (877572)
Digitální televizní vysílání (DVB) - Vícebodové obrazové distribuční systémy (MVDS) na 10 GHz a výše
Katalogové číslo: 53191 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1998-09-01 Účinnost: 1998-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 300 748 V1.1.2

ČSN ETS 300 748 ed. 1 (877572)
Digitální televizní vysílání (DVB) - Struktura rámce, kódování kanálu a modulace pro MVDS na 10 GHz a výše
Katalogové číslo: 50690 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1998-01-01 Účinnost: 1998-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 748 ed. 1

ČSN P I-ETS 300 489-1 ed. 1 (877573)
Koncová zařízení (TE) - Přenos souborů v digitální síti integrovaných služeb (ISDN) - zkoušení shody - Část 1: Souhrnná specifikace zkoušek profilu (PTS-Summary) FTAM (ETS 300 388)
Katalogové číslo: 22257 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1997-07-01 Účinnost: 1997-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P I-ETS 300 489-1 ed. 1

ČSN P I-ETS 300 489-2 ed. 1 (877573)
Koncová zařízení (TE) - Přenos souborů v digitální síti integrovaných služeb (ISDN) - zkoušení shody - Část 2: Souhrnná specifikace zvláštní zkoušky profilu (PSTS) FTAM (ETS 300 388)
Katalogové číslo: 22258 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1997-07-01 Účinnost: 1997-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P I-ETS 300 489-2 ed. 1

ČSN ETS 300 714 ed. 1 (877575)
Koncová zařízení (TE) - Aplikační programovací rozhraní (API) pro manipulaci s multimediálními a hypermediálními informačními objekty
Katalogové číslo: 51731 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1998-04-01 Účinnost: 1998-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 714 ed. 1

ČSN P I-ETS 300 837 ed. 1 (877576)
Veřejná komutovaná telefonní síť (PSTN) - Terminály pro multimediální komunikaci nízkou přenosovou rychlostí
Katalogové číslo: 53737 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1998-11-01 Účinnost: 1998-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P I-ETS 300 837 ed. 1

ČSN ETS 300 834 ed. 1 (877577)
Koncová zařízení (TE) - Úzkopásmové sítě (PSTN nebo ISDN) - Přístup k interaktivním audiovizuálním nedatovým službám - Přístup videofonních terminálů ISDN nebo PSTN k audiovizuálním databázím
Katalogové číslo: 54471 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1999-03-01 Účinnost: 1999-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETS 300 834 ed. 1

ČSN P I-ETS 300 697-1 ed. 1 (877578)
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Zkoušení shody programovacího komunikačního rozhraní (PCI) pro sítě Euro-ISDN - Část 1: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatelské možnosti PCI (PUF)
Katalogové číslo: 54472 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1999-03-01 Účinnost: 1999-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P I-ETS 300 697-1 ed. 1

ČSN P I-ETS 300 697-2 ed. 1 (877578)
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Zkoušení shody programovacího komunikačního rozhraní (PCI) pro sítě Euro-ISDN - Část 2: Specifikace abstraktní testovací sestavy (ATS) pro uživatelské možnosti PCI (PUF)
Katalogové číslo: 54473 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1999-03-01 Účinnost: 1999-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P I-ETS 300 697-2 ed. 1

ČSN P I-ETS 300 697-3 ed. 1 (877578)
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Zkoušení shody programovacího komunikačního rozhraní (PCI) pro sítě Euro-ISDN - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro možnosti síťového přístupu (NAF)
Katalogové číslo: 54474 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1999-03-01 Účinnost: 1999-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P I-ETS 300 697-3 ed. 1

ČSN P I-ETS 300 697-4 ed. 1 (877578)
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Zkoušení shody programovacího komunikačního rozhraní (PCI) pro sítě Euro-ISDN - Část 4: Specifikace abstraktní testovací sestavy (ATS) pro možnosti síťového přístupu (NAF)
Katalogové číslo: 54475 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1999-03-01 Účinnost: 1999-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P I-ETS 300 697-4 ed. 1

ČSN EN 301 437 V1.1.1 (877579)
Koncová zařízení (TE) - Požadavky panevropského schválení na připojení TE hlasové telefonní služby, v nichž se síťové adresování, je-li zajištěno, provádí dvoutónovou multifrekvenční signalizací (DTMF), k analogovým veřejným komutovaným telefonním sítím (PSTN)
Katalogové číslo: 60633 Cena: 350 Kč
Vydána: 2001-02-01 Účinnost: 2001-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 301 437 V1.1.1

ČSN ETSI EN 301 401 V1.2.6 (877580)
Připojovací požadavky na koncové datové zařízení (DTE) určené pro připojení k veřejným sítím s fyzickými a elektrickými vlastnostmi podle Doporučení ITU-T řady V
Katalogové číslo: 59538 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 2000-08-01 Účinnost: 2000-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ETSI EN 301 401 V1.2.6