Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 9430 - Dětské hračky a vozítka

Zobrazit obsah třídy 94

TNI CEN/TR 15071 (943020)
Bezpečnost hraček - Národní překlady upozornění a návodů k použití v normách souboru EN 71
Katalogové číslo: 512691 Cena: 1 690 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2021-06-01 Účinnost: 2021-07-01
Změny a opravy: Oprava 1 11.21t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat TNI CEN/TR 15071

TNI CEN/TR 16918 (943030)
Bezpečnost hraček - Vkládání hraček do úst jako součást přirozeného chování dětí
Katalogové číslo: 500575 Cena: 945 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2016-08-01 Účinnost: 2016-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat TNI CEN/TR 16918

TNI CEN ISO/TR 8124-8 (943031)
Bezpečnost hraček - Část 8: Směrnice pro stanovení věku
Katalogové číslo: 500749 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2016-09-01 Účinnost: 2016-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat TNI CEN ISO/TR 8124-8

TNI ISO/TR 8124-9 (943031)
Bezpečnost hraček - Část 9: Bezpečnostní hlediska týkající se mechanických a fyzikálních vlastností - Porovnání ISO 8124-1, EN 71-1 a ASTM F963
Katalogové číslo: 510823 Cena: 945 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2020-08-01 Účinnost: 2020-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat TNI ISO/TR 8124-9

TNI CEN/TR 17695 (943032)
Bezpečnost hraček - Mechanické a fyzikální vlastnosti - Návod pro kategorizaci hraček se střelami v rámci EN 71-1
Katalogové číslo: 514182 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2022-04-01 Účinnost: 2022-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat TNI CEN/TR 17695

TNI CEN/TR 15371-1 (943080)
Bezpečnost hraček - Interpretace - Část 1: Odpovědi na žádosti o interpretaci EN 71-1, EN 71-2, EN 71-8 a EN 71-14
Katalogové číslo: 513250 Cena: 590 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2021-09-01 Účinnost: 2021-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat TNI CEN/TR 15371-1

TNI CEN/TR 15371-2 (943080)
Bezpečnost hraček - Interpretace - Část 2: Odpovědi na žádosti o interpretaci chemických norem souboru EN 71
Katalogové číslo: 513876 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2021-12-01 Účinnost: 2022-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat TNI CEN/TR 15371-2

ČSN EN 71-1 +A1 (943095)
Bezpečnost hraček - Část 1: Mechanické a fyzikální vlastnosti
Katalogové číslo: 506772 Cena: 945 Kč
Vydána: 2019-02-01 Účinnost: 2019-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 71-1 +A1

ČSN EN 71-10 (943095)
Bezpečnost hraček - Část 10: Organické chemické sloučeniny - Příprava vzorků a extrakce
Katalogové číslo: 76249 Cena: 340 Kč
Vydána: 2006-07-01 Účinnost: 2006-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 71-10

ČSN EN 71-11 (943095)
Bezpečnost hraček - Část 11: Organické chemické sloučeniny - Analytické metody
Katalogové číslo: 76009 Cena: 550 Kč
Vydána: 2006-06-01 Účinnost: 2006-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 71-11

ČSN EN 71-12 (943095)
Bezpečnost hraček - Část 12: N-nitrosaminy a N-nitrosovatelné látky
Katalogové číslo: 502281 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-07-01 Účinnost: 2017-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 71-12

ČSN EN 71-13 +A1 (943095)
Bezpečnost hraček - Část 13: Stolní hry podněcující čichové vjemy, kosmetické soupravy a hry podněcující chuťové vjemy
Katalogové číslo: 516085 Cena: 350 Kč
Vydána: 2022-11-01 Účinnost: 2022-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 71-13 +A1

ČSN EN 71-14 (943095)
Bezpečnost hraček - Část 14: Trampolíny pro domácí použití
Katalogové číslo: 508913 Cena: 440 Kč
Vydána: 2019-11-01 Účinnost: 2019-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 71-14

ČSN EN 71-2 (943095)
Bezpečnost hraček - Část 2: Hořlavost
Katalogové číslo: 512844 Cena: 350 Kč
Vydána: 2021-07-01 Účinnost: 2021-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 71-2

ČSN EN 71-3 +A1 (943095)
Bezpečnost hraček - Část 3: Migrace určitých prvků
Katalogové číslo: 513409 Cena: 550 Kč
Vydána: 2021-10-01 Účinnost: 2021-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 71-3 +A1

ČSN EN 71-4 ed. 2 (943095)
Bezpečnost hraček - Část 4: Soupravy pro chemické pokusy a podobné činnosti
Katalogové číslo: 512916 Cena: 340 Kč
Vydána: 2021-08-01 Účinnost: 2021-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 71-4 ed. 2

ČSN EN 71-5 (943095)
Bezpečnost hraček - Část 5: Chemické hračky (soupravy) jiné než soupravy pro pokusy
Katalogové číslo: 99675 Cena: 570 Kč
Vydána: 2016-04-01 Účinnost: 2016-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 71-5

ČSN EN 71-7 +A3 (943095)
Bezpečnost hraček - Část 7: Barvy nanášené prsty - Požadavky a metody zkoušení
Katalogové číslo: 510853 Cena: 550 Kč
Vydána: 2020-09-01 Účinnost: 2020-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 71-7 +A3

ČSN EN 71-8 (943095)
Bezpečnost hraček - Část 8: Hračky pro pohybovou aktivitu určené pro domácí použití
Katalogové číslo: 506042 Cena: 570 Kč
Vydána: 2018-11-01 Účinnost: 2018-12-01
Změny a opravy: Oprava 1 2.19t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 71-8