Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 9615 - Prostředí

Zobrazit obsah třídy 96

ČSN EN 15801 (961501)
Ochrana kulturního dědictví - Metody zkoušení - Stanovení nasákavosti vody kapilárním vzlínáním
Katalogové číslo: 86054 Cena: 190 Kč
Vydána: 2010-06-01 Účinnost: 2010-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15801

ČSN EN 15803 (961502)
Ochrana kulturního dědictví - Metody zkoušení - Stanovení paropropustnosti vodní páry (delta p)
Katalogové číslo: 86056 Cena: 230 Kč
Vydána: 2010-06-01 Účinnost: 2010-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15803

ČSN EN 15802 (961503)
Ochrana kulturního dědictví - Metody zkoušení - Měření kontaktního úhlu
Katalogové číslo: 86166 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2010-06-01 Účinnost: 2010-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15802

ČSN EN 15757 (961504)
Ochrana kulturního dědictví - Požadavky na teplotu a relativní vlhkost prostředí s cílem zamezit mechanickému poškození organických hygroskopických materiálů, k němuž dochází v důsledku klimatu
Katalogové číslo: 88028 Cena: 230 Kč
Vydána: 2011-04-01 Účinnost: 2011-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15757

ČSN EN 15758 (961505)
Ochrana kulturního dědictví - Postupy a přístroje pro měření teploty vzduchu a teploty povrchů objektů
Katalogové číslo: 88013 Cena: 230 Kč
Vydána: 2011-04-01 Účinnost: 2011-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15758

ČSN EN 15886 (961506)
Ochrana kulturního dědictví - Metody zkoušení - Měření barevnosti povrchů
Katalogové číslo: 87845 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2011-03-01 Účinnost: 2011-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15886

ČSN EN 15946 (961507)
Ochrana kulturních památek - Zásady balení pro přepravu
Katalogové číslo: 89544 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2012-02-01 Účinnost: 2012-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15946

ČSN EN 15759-1 (961508)
Ochrana kulturního dědictví - Vnitřní prostředí - Část 1: Pokyny pro vytápění kostelů a kaplí
Katalogové číslo: 90404 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2012-04-01 Účinnost: 2012-05-01
Změny a opravy: Oprava 1 7.18t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15759-1

ČSN EN 15759-2 (961508)
Ochrana kulturního dědictví - Vnitřní prostředí - Část 2: Řízení větrání za účelem ochrany budov a sbírek
Katalogové číslo: 504770 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-07-01 Účinnost: 2018-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15759-2

ČSN EN 15898 (961509)
Ochrana kulturního dědictví - Základní obecné termíny a definice
Katalogové číslo: 509584 Cena: 570 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-05-01 Účinnost: 2020-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15898

ČSN EN 16095 (961510)
Ochrana kulturního dědictví - Posuzování stavu objektů movitého kulturního dědictví
Katalogové číslo: 91733 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2013-02-01 Účinnost: 2013-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16095

ČSN EN 16096 (961511)
Ochrana kulturního dědictví - Pasportizace objektů nemovitého kulturního dědictví
Katalogové číslo: 91734 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2013-02-01 Účinnost: 2013-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16096

ČSN EN 16085 (961512)
Ochrana kulturního dědictví - Metodika odběru vzorků z objektů kulturních památek - Obecná pravidla
Katalogové číslo: 91732 Cena: 190 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2013-02-01 Účinnost: 2013-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16085

ČSN EN 16141 (961513)
Ochrana kulturního dědictví - Doporučení pro řízení vnitřního prostředí - Studijní depozitáře: definice a charakteristické vlastnosti prostorů určených pro uchování a studium kulturních památek
Katalogové číslo: 92457 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2013-05-01 Účinnost: 2013-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16141

ČSN EN 16242 (961514)
Ochrana kulturního dědictví - Postupy a přístroje na měření vlhkosti ve vzduchu a výměny vlhkosti mezi vzduchem a kulturní památkou
Katalogové číslo: 92458 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2013-05-01 Účinnost: 2013-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16242

ČSN EN 16302 (961515)
Ochrana kulturního dědictví - Zkušební metody - Měření absorpce vody Karstenovou trubicí
Katalogové číslo: 92865 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2013-07-01 Účinnost: 2013-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16302

ČSN EN 16322 (961516)
Ochrana kulturního dědictví - Metody zkoušení - Charakterizace procesu vysychání anorganických porézních materiálů
Katalogové číslo: 94790 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2014-04-01 Účinnost: 2014-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16322

ČSN EN 15999-1 (961517)
Ochrana kulturního dědictví - Směrnice pro vitríny používané pro výstavy a pro dlouhodobé uchovávání sbírkových předmětů - Část 1: Obecné požadavky
Katalogové číslo: 95597 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2014-09-01 Účinnost: 2014-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15999-1

ČSN P CEN/TS 16163 (961518)
Ochrana kulturního dědictví - Směrnice a postupy pro výběr vhodného osvětlení do expozice
Katalogové číslo: 95726 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2014-10-01 Účinnost: 2014-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TS 16163

ČSN EN 16455 (961519)
Ochrana kulturního dědictví - Stanovení obsahu vodorozpustných solí v přírodním kameni a v příbuzných historických materiálech
Katalogové číslo: 96789 Cena: 190 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2015-04-01 Účinnost: 2015-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16455

ČSN EN 16581 (961520)
Ochrana kulturního dědictví - Povrchová ochrana porézních anorganických materiálů - Laboratorní zkušební metody pro hodnocení účinnosti hydrofobizačních přípravků
Katalogové číslo: 97152 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2015-07-01 Účinnost: 2015-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16581

ČSN EN 16515 (961521)
Ochrana kulturního dědictví - Směrnice pro specifikaci přírodního kamene, který je součástí památkových objektů
Katalogové číslo: 97905 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2015-10-01 Účinnost: 2015-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16515

ČSN EN 16572 (961522)
Ochrana kulturního dědictví - Slovník technických termínů týkajících se malt pro zdění, vnějších a vnitřních omítek, používaných na památkových objektech
Katalogové číslo: 503527 Cena: 440 Kč
Vydána: 2017-10-01 Účinnost: 2017-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16572

ČSN EN 17187 (961522)
Ochrana kulturního dědictví - Charakteristiky malt používaných pro památkové objekty
Katalogové číslo: 510475 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-10-01 Účinnost: 2020-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 17187

ČSN EN 16648 (961523)
Ochrana kulturního dědictví - Způsoby přepravy
Katalogové číslo: 98853 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-02-01 Účinnost: 2016-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16648

ČSN EN 16782 (961524)
Ochrana kulturního dědictví - Čištění porézních anorganických materiálů - Techniky laserového čištění u památkových objektů
Katalogové číslo: 500639 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-11-01 Účinnost: 2016-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16782

ČSN EN 16790 (961525)
Ochrana kulturního dědictví - Komplexní ochrana před škůdci
Katalogové číslo: 501023 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-01-01 Účinnost: 2017-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16790

ČSN EN 16873 (961526)
Ochrana kulturního dědictví - Dřevo ve zvodněných pevninských vrstvách - doporučení pro ochranu a management archeologických nalezišť
Katalogové číslo: 501759 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-05-01 Účinnost: 2017-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16873

ČSN EN 16682 (961527)
Ochrana kulturního dědictví - Metody stanovení vlhkosti nebo obsahu vody v historických stavebních materiálech
Katalogové číslo: 502734 Cena: 570 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-09-01 Účinnost: 2017-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16682

ČSN EN 16853 (961528)
Ochrana kulturního dědictví - Proces restaurování - Rozhodování, plánování a implementace
Katalogové číslo: 503152 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-11-01 Účinnost: 2017-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16853

ČSN EN 16883 (961529)
Ochrana kulturního dědictví - Směrnice pro snížení energetické náročnosti historických budov
Katalogové číslo: 503153 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-11-01 Účinnost: 2017-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16883

ČSN EN 16893 (961530)
Ochrana kulturního dědictví - Doporučení pro umístění, konstrukci a úpravy budov nebo místností určených k uložení sbírek kulturního dědictví
Katalogové číslo: 504996 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-08-01 Účinnost: 2018-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16893

ČSN EN 17036 (961531)
Ochrana kulturního dědictví - Urychlené stárnutí ošetřených nebo neošetřených povrchů porézních anorganických materiálů simulovaným slunečním zářením
Katalogové číslo: 505992 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-01-01 Účinnost: 2019-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 17036

ČSN EN 17114 (961532)
Ochrana kulturního dědictví - Ochrana povrchu porézních anorganických materiálů - Technické a chemické datové listy hydrofobizačních prostředků
Katalogové číslo: 507323 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-06-01 Účinnost: 2019-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 17114

ČSN EN 17138 (961533)
Ochrana kulturního dědictví - Metody a přípravky pro čištění porézních anorganických materiálů
Katalogové číslo: 507700 Cena: 590 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-06-01 Účinnost: 2019-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 17138

ČSN EN 17488 (961534)
Ochrana kulturního dědictví - Postup analytického hodnocení pro výběr metod čištění porézních anorganických materiálů použitých u památkových objektů
Katalogové číslo: 513323 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-12-01 Účinnost: 2022-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 17488

ČSN EN 17655 (961535)
Ochrana kulturního dědictví - Stanovení absorpce vody metodou kontaktní houby
Katalogové číslo: 515970 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2023-01-01 Účinnost: 2023-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 17655

ČSN EN 17543 (961550)
Ochrana kulturního dědictví - Povrchové úpravy staveb - Průzkum a dokumentace
Katalogové číslo: 513539 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-01-01 Účinnost: 2022-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 17543

ČSN EN 17652 (961560)
Kulturní dědictví - Posuzování a monitorování archeologických nalezišť určených k uchování na místě
Katalogové číslo: 516124 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2023-02-01 Účinnost: 2023-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 17652

ČSN EN 17121 (961564)
Ochrana kulturního dědictví - Historické dřevěné konstrukce - Směrnice pro hodnocení nosných dřevěných konstrukcí na místě
Katalogové číslo: 509324 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-03-01 Účinnost: 2020-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 17121

ČSN EN 17429 (961580)
Ochrana kulturního dědictví - Zadávání zakázek v oblasti restaurování a konzervace
Katalogové číslo: 511396 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-02-01 Účinnost: 2021-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 17429

ČSN EN 17820 (961581)
Ochrana kulturního dědictví - Specifikace pro správu sbírek movitého kulturního dědictví
Katalogové číslo: 517854 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2023-12-01 Účinnost: 2024-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 17820