Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 9741 - Prezentace dat o výrobku

Zobrazit obsah třídy 97

ČSN EN ISO 10303-210 (974101)
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 210: Aplikační protokoly: Elektronická montáž, vzájemné propojení a návrh uspořádání
Katalogové číslo: 67137 Cena: 190 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 2003-05-01 Účinnost: 2003-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 10303-210

ČSN ISO 10303-1 (974101)
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 1: Přehled a základní principy
Katalogové číslo: 57762 Cena: 230 Kč
Vydána: 2000-01-01 Účinnost: 2000-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 10303-1

ČSN ISO 10303-104 (974101)
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 104: Integrované zdroje aplikace: Analýza konečných prvků
Katalogové číslo: 81741 Cena: 3 550 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2008-10-01 Účinnost: 2008-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 10303-104

ČSN ISO 10303-107 (974101)
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 107: Integrované zdroje aplikace: Vztahy definic analýzy konečných prvků
Katalogové číslo: 81691 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2008-10-01 Účinnost: 2008-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 10303-107

ČSN ISO 10303-108 (974101)
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 108: Integrované zdroje aplikace: Parametrizace a omezení pro explicitní geometrické modely výrobků
Katalogové číslo: 76609 Cena: 1 270 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2006-11-01 Účinnost: 2006-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 10303-108

ČSN ISO 10303-109 (974101)
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 109: Integrované zdroje aplikace: Kinematická a geometrická omezení pro sestavení modelů
Katalogové číslo: 76610 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2006-11-01 Účinnost: 2006-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 10303-109

ČSN ISO 10303-11 ed. 2 (974101)
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 11: Metody popisu: Referenční manuál jazyka EXPRESS
Katalogové číslo: 76613 Cena: 1 990 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2006-11-01 Účinnost: 2006-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 10303-11 ed. 2

ČSN ISO 10303-111 (974101)
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 111: Integrované zdroje aplikace: Prvky pro procedurální modelování tvarů tělesa
Katalogové číslo: 81693 Cena: 945 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2008-10-01 Účinnost: 2008-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 10303-111

ČSN ISO 10303-112 (974101)
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 112: Integrované zdroje aplikace: Modelovací příkazy pro výměnu procedurálně zobrazených 2D CAD modelů
Katalogové číslo: 81692 Cena: 945 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2008-10-01 Účinnost: 2008-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 10303-112

ČSN ISO 10303-14 (974101)
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 14: Metody popisu: Referenční manuál jazyka EXPRESS-X
Katalogové číslo: 76605 Cena: 945 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2006-11-01 Účinnost: 2006-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 10303-14

ČSN ISO 10303-201 (974101)
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 201: Protokoly aplikace: Explicitní techniky zpracování návrhu
Katalogové číslo: 59676 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 2000-08-01 Účinnost: 2000-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 10303-201

ČSN ISO 10303-202 (974101)
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 202: Protokol aplikace: Asociativní sestavování návrhu
Katalogové číslo: 54817 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1999-04-01 Účinnost: 1999-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 10303-202

ČSN ISO 10303-203 (974101)
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 203: Protokol aplikace: Řízení návrhu struktury výrobku
Katalogové číslo: 54821 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1999-04-01 Účinnost: 1999-05-01
Změny a opravy: Oprava 1 8.00t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 10303-203

ČSN ISO 10303-204 (974101)
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 204: Aplikační protokol: Mechanický návrh používající hraniční zobrazení
Katalogové číslo: 69091 Cena: 1 990 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2004-01-01 Účinnost: 2004-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 10303-204

ČSN ISO 10303-21 (974101)
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 21: Metody implementace: Kódování nešifrovaných dat ve struktuře výměny
Katalogové číslo: 73159 Cena: 945 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 2005-05-01 Účinnost: 2005-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 10303-21

ČSN ISO 10303-212 (974101)
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 212: Aplikační protokol: Elektrotechnický návrh a instalace
Katalogové číslo: 69092 Cena: 19 200 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2004-01-01 Účinnost: 2004-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 10303-212

ČSN ISO 10303-215 (974101)
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 215: Protokol aplikace: Uspořádání lodě
Katalogové číslo: 76611 Cena: 7 900 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2006-11-01 Účinnost: 2006-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 10303-215

ČSN ISO 10303-22 (974101)
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 22: Metody implementace: Rozhraní normalizovaného přístupu k datům
Katalogové číslo: 59678 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 2000-08-01 Účinnost: 2000-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 10303-22

ČSN ISO 10303-224 (974101)
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 224: Protokol aplikace: Definice mechanické součásti výrobku pro plánování použití typových prvků strojního zpracování
Katalogové číslo: 79414 Cena: 7 900 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2007-09-01 Účinnost: 2007-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 10303-224

ČSN ISO 10303-227 (974101)
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 227: Protokol aplikace: Prostorová konfigurace provozu
Katalogové číslo: 79399 Cena: 11 700 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2007-09-01 Účinnost: 2007-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 10303-227

ČSN ISO 10303-239 (974101)
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat produktu a jejich výměna - Část 239: Aplikační protokol: Podpora životního cyklu produktu
Katalogové číslo: 501500 Cena: 2 790 Kč
Vydána: 2017-07-01 Účinnost: 2017-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 10303-239

ČSN ISO 10303-24 (974101)
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 24: Metody implementace: Vazby jazyka C na rozhraní přístupu k normalizovaným datům
Katalogové číslo: 73158 Cena: 1 270 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 2005-05-01 Účinnost: 2005-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 10303-24

ČSN ISO 10303-240 (974101)
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 240: Protokol aplikace: Proces plánování výroby strojírenských výrobků
Katalogové číslo: 79398 Cena: 6 300 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2007-09-01 Účinnost: 2007-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 10303-240

ČSN ISO 10303-28 (974101)
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 28: Metody implementace: XML zobrazení schémat a dat jazyka EXPRES, ve schématech XML
Katalogové číslo: 81694 Cena: 2 050 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2008-10-01 Účinnost: 2008-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 10303-28

ČSN ISO 10303-31 (974101)
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 31: Metodika a rámec pro testování shody: Všeobecné pojmy
Katalogové číslo: 54818 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1999-04-01 Účinnost: 1999-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 10303-31

ČSN ISO 10303-32 (974101)
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 32: Metodika a rámec pro testování shody: Požadavky na zkušební laboratoře a jejich klienty
Katalogové číslo: 56577 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1999-08-01 Účinnost: 1999-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 10303-32

ČSN ISO 10303-34 (974101)
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 34: Metodika a rámec pro testování shody: Metody abstraktních testů pro implementaci aplikačního protokolu
Katalogové číslo: 67930 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 2003-08-01 Účinnost: 2003-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 10303-34

ČSN ISO 10303-49 (974101)
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 49: Integrované generické zdroje: Struktura a vlastnosti procesu
Katalogové číslo: 56574 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1999-08-01 Účinnost: 1999-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 10303-49

ČSN ISO 10303-50 (974101)
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 50: Integrované generické zdroje: Matematické konstrukce
Katalogové číslo: 69090 Cena: 2 050 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2004-01-01 Účinnost: 2004-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 10303-50

ČSN ISO 10303-501 (974101)
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 501: Aplikace konstrukčního vyjádření: Drátová konstrukce založená na hranách
Katalogové číslo: 69094 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2004-01-01 Účinnost: 2004-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 10303-501

ČSN ISO 10303-502 (974101)
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 502: Aplikace konstrukčního vyjádření: Drátová konstrukce založená na skořepině
Katalogové číslo: 69095 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2004-01-01 Účinnost: 2004-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 10303-502

ČSN ISO 10303-505 (974101)
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 505: Aplikace konstrukčního vyjádření: Struktura výkresu a administrativa
Katalogové číslo: 69097 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2004-01-01 Účinnost: 2004-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 10303-505

ČSN ISO 10303-507 (974101)
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 507: Aplikace konstrukčního vyjádření: Geometricky ohraničený povrch
Katalogové číslo: 67929 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 2003-08-01 Účinnost: 2003-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 10303-507

ČSN ISO 10303-508 (974101)
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 508: Aplikace konstrukčního vyjádření: Stejnorodý povrch
Katalogové číslo: 69098 Cena: 570 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2004-01-01 Účinnost: 2004-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 10303-508

ČSN ISO 10303-509 (974101)
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 509: Aplikace konstrukčního vyjádření: Různorodý povrch
Katalogové číslo: 69099 Cena: 570 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2004-01-01 Účinnost: 2004-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 10303-509

ČSN ISO 10303-51 (974101)
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 51: Integrované generické zdroje: Matematické zobrazení
Katalogové číslo: 81689 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2008-10-01 Účinnost: 2008-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 10303-51

ČSN ISO 10303-510 (974101)
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 510: Aplikace konstrukčního vyjádření: Geometricky ohraničená drátová konstrukce
Katalogové číslo: 67927 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 2003-08-01 Účinnost: 2003-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 10303-510

ČSN ISO 10303-511 (974101)
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 511: Aplikace konstrukčního vyjádření: Topologicky ohraničený povrch
Katalogové číslo: 67926 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 2003-08-01 Účinnost: 2003-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 10303-511

ČSN ISO 10303-513 (974101)
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 513: Aplikace konstrukčního vyjádření: Jednoduché hraniční zobrazení
Katalogové číslo: 62554 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 2001-11-01 Účinnost: 2001-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 10303-513

ČSN ISO 10303-514 (974101)
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 514: Aplikace konstrukčního vyjádření: Rozvinuté hraniční zobrazení
Katalogové číslo: 67925 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 2003-08-01 Účinnost: 2003-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 10303-514

ČSN ISO 10303-519 (974101)
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 519: Aplikace konstrukčního vyjádření: Geometrické tolerance
Katalogové číslo: 62551 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 2001-11-01 Účinnost: 2001-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 10303-519

ČSN ISO 10303-55 (974101)
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 55: Integrované generické zdroje: Procedurální a smíšené zobrazení
Katalogové číslo: 76612 Cena: 570 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2006-11-01 Účinnost: 2006-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 10303-55

ČSN ISO 10303-56 (974101)
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 56: Integrované generické zdroje: Stav
Katalogové číslo: 81690 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2008-10-01 Účinnost: 2008-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 10303-56

ČSN ISO/TR 10303-12 (974101)
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 12: Metody popisu: Referenční manuál jazyka EXPRESS-I
Katalogové číslo: 56578 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1999-08-01 Účinnost: 1999-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO/TR 10303-12

ČSN ISO/TS 10303-304 (974101)
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 304: Soubory abstraktních testů: Mechanický návrh využívající hraniční zobrazení
Katalogové číslo: 67928 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 2003-08-01 Účinnost: 2003-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO/TS 10303-304

ČSN ISO 13584-1 (974102)
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Knihovna součástí - Část 1: Přehled a základní principy
Katalogové číslo: 66369 Cena: 340 Kč
Vydána: 2003-02-01 Účinnost: 2003-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 13584-1

ČSN ISO 13584-24 (974102)
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Knihovna součástí - Část 24: Logický zdroj: Logický model knihovny dodavatele
Katalogové číslo: 74950 Cena: 4 250 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2006-03-01 Účinnost: 2006-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 13584-24

ČSN ISO 13584-25 (974102)
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Knihovna součástí - Část 25: Logický zdroj: Logický model knihovny dodavatele s agregovanými hodnotami a explicitním obsahem
Katalogové číslo: 74953 Cena: 945 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2006-03-01 Účinnost: 2006-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 13584-25

ČSN ISO 13584-26 (974102)
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Knihovna součástí - Část 26: Logický zdroj: Identifikace dodavatele informací
Katalogové číslo: 66368 Cena: 340 Kč
Vydána: 2003-02-01 Účinnost: 2003-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 13584-26

ČSN ISO 15926-1 (974103)
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Integrace dat životního cyklu výrobního procesu včetně zařízení na zpracování ropy a plynu - Část 1: Přehled a základní principy
Katalogové číslo: 77647 Cena: 340 Kč
Vydána: 2007-02-01 Účinnost: 2007-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 15926-1

ČSN ISO 15926-2 (974103)
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Integrace dat životního cyklu výrobního procesu včetně zařízení na zpracování ropy a plynu - Část 2: Datový model
Katalogové číslo: 77648 Cena: 1 690 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2007-02-01 Účinnost: 2007-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 15926-2

ČSN ISO 15531-1 (974104)
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Průmyslová výrobní řídicí data - Část 1: Celkový přehled
Katalogové číslo: 80367 Cena: 350 Kč
Vydána: 2008-03-01 Účinnost: 2008-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 15531-1

ČSN ISO 15531-31 (974104)
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Průmyslová výrobní řídicí data - Část 31: Informační model zdrojů
Katalogové číslo: 80369 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2008-02-01 Účinnost: 2008-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 15531-31

ČSN ISO 15531-32 (974104)
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Průmyslová výrobní řídicí data: Řízení využití zdrojů - Část 32: Pojmový model řídicích dat o využití zdrojů
Katalogové číslo: 80368 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2008-02-01 Účinnost: 2008-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 15531-32

ČSN ISO 15531-42 (974104)
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Průmyslová výrobní řídicí data - Část 42: Časový model
Katalogové číslo: 80370 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2008-02-01 Účinnost: 2008-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 15531-42

ČSN ISO 15531-43 (974104)
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Průmyslová výrobní řídicí data - Část 43: Tok řídicích výrobních dat: Datový model pro monitorování toků a výměnu výrobních dat
Katalogové číslo: 80371 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2008-02-01 Účinnost: 2008-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 15531-43

ČSN EN ISO 19440 (974105)
Podniková integrace - Jazykové konstrukty pro podnikové modelování
Katalogové číslo: 81510 Cena: 990 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2008-07-01 Účinnost: 2008-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 19440

ČSN EN ISO 11354-1 (974106)
Pokročilé automatizace a jejich aplikace - Požadavky na zřízení výrobního procesu interoperability - Část 1: Rámec pro podnikovou interoperabilitu
Katalogové číslo: 89545 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2012-02-01 Účinnost: 2012-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 11354-1