Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 0500 - Svařování, všeobecně

Zobrazit obsah třídy 5

ČSN 05 0000 (050000)
Zváranie. Zváranie kovov. Základné pojmy
Katalogové číslo: 24553 Cena: 340 Kč
Vydána: 1987-01-12 Účinnost: 1988-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 05 0000

ČSN 05 0002 (050002)
Zváranie. Oblúkové a elektrotroskové zváranie a naváranie. Základné pojmy
Katalogové číslo: 24554 Cena: 440 Kč
Vydána: 1988-12-05 Účinnost: 1989-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 05 0002

ČSN 05 0003 (050003)
Zváranie. Odporové zváranie. Základné pojmy
Katalogové číslo: 24555 Cena: 770 Kč
Vydána: 1991-04-17 Účinnost: 1992-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 05 0003

ČSN 05 0004 (050004)
Zváranie. Elektrónové a laserové zváranie. Základné pojmy
Katalogové číslo: 24556 Cena: 230 Kč
Vydána: 1990-11-20 Účinnost: 1992-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 05 0004

ČSN EN ISO 6520-1 (050005)
Svařování a příbuzné procesy - Klasifikace geometrických vad kovových materiálů - Část 1: Tavné svařování
Katalogové číslo: 80286 Cena: 570 Kč
Vydána: 2008-01-01 Účinnost: 2008-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 6520-1

ČSN EN ISO 6520-2 (050005)
Svařování a příbuzné procesy - Klasifikace geometrických vad kovových materiálů - Část 2: Tlakové svařování
Katalogové číslo: 94841 Cena: 350 Kč
Vydána: 2014-03-01 Účinnost: 2014-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 6520-2

ČSN EN 14610 (050007)
Svařování a příbuzné procesy - Definice metod svařování kovů
Katalogové číslo: 73870 Cena: 770 Kč
Vydána: 2005-08-01 Účinnost: 2005-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14610

ČSN EN ISO 17659 (050008)
Svařování - Vícejazyčný slovník termínů svarových spojů se zobrazením
Katalogové číslo: 73221 Cena: 590 Kč
Vydána: 2005-06-01 Účinnost: 2005-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 17659

ČSN EN 1792 (050009)
Svařování - Vícejazyčný seznam termínů ze svařování a příbuzných procesů
Katalogové číslo: 69698 Cena: 590 Kč
Vydána: 2004-04-01 Účinnost: 2004-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1792

ČSN 05 0010 (050010)
Zváranie. Názvoslovie zvárania plastov
Katalogové číslo: 24559 Cena: 350 Kč
Vydána: 1983-04-09 Účinnost: 1984-07-01
Změny a opravy: Za 8.88 (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 05 0010

ČSN EN ISO 4063 (050011)
Svařování a příbuzné procesy - Přehled metod a jejich číslování
Katalogové číslo: 88600 Cena: 340 Kč
Vydána: 2011-07-01 Účinnost: 2011-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 4063

ČSN EN ISO 15296 (050015)
Zařízení pro plamenové svařování - Slovník
Katalogové číslo: 504718 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-07-01 Účinnost: 2018-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 15296

ČSN EN ISO 6947 (050024)
Svařování a příbuzné procesy - Polohy svařování
Katalogové číslo: 511671 Cena: 340 Kč
Vydána: 2021-01-01 Účinnost: 2021-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 6947

ČSN EN ISO 9692-1 (050025)
Svařování a příbuzné procesy - Doporučení pro přípravu svarových spojů - Část 1: Svařování ocelí ručně obloukovým svařováním obalenou elektrodou, tavící se elektrodou v ochranném plynu, plamenovým svařováním, svařováním wolframovou elektrodou v ochranné atmosféře inertního plynu a svařováním svazkem paprsků
Katalogové číslo: 94842 Cena: 230 Kč
Vydána: 2014-03-01 Účinnost: 2014-04-01
Změny a opravy: Oprava 1 7.18t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 9692-1

ČSN EN ISO 9692-2 (050025)
Svařování a příbuzné procesy - Příprava svarových ploch - Část 2: Svařování ocelí pod tavidlem
Katalogové číslo: 58168 Cena: 230 Kč
Vydána: 2000-07-01 Účinnost: 2000-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 9692-2

ČSN EN ISO 9692-3 (050025)
Svařování a příbuzné procesy - Příprava svarových ploch - Část 3: Obloukové svařování hliníku a jeho slitin tavící se elektrodou v inertním plynu a wolframovou elektrodou v inertním plynu
Katalogové číslo: 501030 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-01-01 Účinnost: 2017-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 9692-3

ČSN EN ISO 9692-4 (050025)
Svařování a příbuzné procesy - Doporučení pro přípravu svarových spojů - Část 4: Plátované oceli
Katalogové číslo: 70290 Cena: 230 Kč
Vydána: 2004-05-01 Účinnost: 2004-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 9692-4

ČSN EN 1708-1 (050026)
Svařování - Detaily základních svarových spojů na oceli - Část 1: Tlakové součásti
Katalogové číslo: 86370 Cena: 570 Kč
Vydána: 2010-07-01 Účinnost: 2010-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1708-1

ČSN EN 1708-2 (050026)
Svařování - Detaily základních svarových spojů na oceli - Část 2: Součásti bez vnitřního přetlaku
Katalogové číslo: 508449 Cena: 340 Kč
Vydána: 2019-09-01 Účinnost: 2019-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1708-2

ČSN EN 1708-3 (050026)
Svařování - Detaily základních svarových spojů na oceli - Část 3: Plátované, navařované a vykládané tlakové části
Katalogové číslo: 91346 Cena: 230 Kč
Vydána: 2012-10-01 Účinnost: 2012-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1708-3

ČSN 05 0032 (050032)
Zváranie. Tvary a rozmery zvarových plôch. Zváranie medi a jej zliatin
Katalogové číslo: 652 Cena: 190 Kč
Vydána: 1978-10-23 Účinnost: 1980-07-01
Změny a opravy: Za 5.86t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 05 0032

ČSN 05 0040 (050040)
Spájkovanie. Spájkovanie kovov. Základné pojmy
Katalogové číslo: 24566 Cena: 440 Kč
Vydána: 1987-09-28 Účinnost: 1988-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 05 0040

ČSN EN ISO 10564 (050045)
Materiály pro měkké a tvrdé pájení - Metody pro vzorkování měkkých pájek pro analýzu
Katalogové číslo: 51960 Cena: 125 Kč
Vydána: 1998-05-01 Účinnost: 1998-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 10564

ČSN EN ISO 9454-1 (050046)
Tavidla pro měkké pájení - Klasifikace a požadavky - Část 1: Klasifikace, označování a balení
Katalogové číslo: 505889 Cena: 230 Kč
Vydána: 2018-10-01 Účinnost: 2018-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 9454-1

ČSN EN ISO 9454-2 (050047)
Tavidla pro měkké pájení - Klasifikace a požadavky - Část 2: Požadavky na provedení
Katalogové číslo: 512872 Cena: 230 Kč
Vydána: 2021-07-01 Účinnost: 2021-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 9454-2

ČSN EN 29455-1 (050051)
Tavidla pro měkké pájení. Zkušební metody. Část 1: Stanovení netěkavých látek, gravimetrická metoda
Katalogové číslo: 21085 Cena: 125 Kč
Vydána: 1997-02-01 Účinnost: 1997-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 29455-1

ČSN EN ISO 9455-2 (050052)
Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 2: Stanovení netěkavých látek, ebulliometrická metoda
Katalogové číslo: 26492 Cena: 190 Kč
Vydána: 1997-12-01 Účinnost: 1998-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 9455-2

ČSN EN ISO 9455-3 (050053)
Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 3: Stanovení kyselosti potenciometrickou a vizuální titrační metodou
Katalogové číslo: 512353 Cena: 190 Kč
Vydána: 2021-06-01 Účinnost: 2021-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 9455-3

ČSN EN ISO 9455-5 (050055)
Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 5: Zkouška na měděném zrcadle
Katalogové číslo: 512871 Cena: 190 Kč
Vydána: 2021-07-01 Účinnost: 2021-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 9455-5

ČSN EN ISO 9455-6 (050056)
Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 6: Stanovení a detekce obsahu halogenidů (kromě fluoridů)
Katalogové číslo: 51959 Cena: 230 Kč
Vydána: 1998-04-01 Účinnost: 1998-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 9455-6

ČSN EN 29455-8 (050058)
Tavidla pro měkké pájení. Zkušební metody. Část 8: Stanovení obsahu zinku (ISO 9455-8:1991)
Katalogové číslo: 18036 Cena: 125 Kč
Vydána: 1995-11-01 Účinnost: 1995-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 29455-8

ČSN EN ISO 9455-9 (050059)
Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 9: Stanovení obsahu amoniaku
Katalogové číslo: 512870 Cena: 190 Kč
Vydána: 2021-07-01 Účinnost: 2021-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 9455-9

ČSN EN ISO 3677 (050060)
Přídavné kovy pro měkké a tvrdé pájení - Označování
Katalogové číslo: 501610 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-04-01 Účinnost: 2017-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 3677

ČSN EN ISO 9455-10 (050060)
Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 10: Zkouška účinnosti tavidla, metoda roztékavosti pájky
Katalogové číslo: 93356 Cena: 230 Kč
Vydána: 2013-08-01 Účinnost: 2013-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 9455-10

ČSN EN ISO 9455-12 (050062)
Tavidla pro měkké pájení. Zkušební metody. Část 12: Korozní zkouška na ocelové trubičce
Katalogové číslo: 21083 Cena: 125 Kč
Vydána: 1997-02-01 Účinnost: 1997-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 9455-12

ČSN EN ISO 9455-11 (050063)
Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 11: Rozpustnost zbytků tavidel
Katalogové číslo: 505248 Cena: 190 Kč
Vydána: 2018-06-01 Účinnost: 2018-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 9455-11

ČSN EN ISO 9455-13 (050063)
Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 13: Stanovení rozstřiku tavidla
Katalogové číslo: 505419 Cena: 125 Kč
Vydána: 2018-07-01 Účinnost: 2018-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 9455-13

ČSN EN ISO 9455-14 (050063)
Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 14: Stanovení přilnavosti zbytků tavidel
Katalogové číslo: 505420 Cena: 190 Kč
Vydána: 2018-07-01 Účinnost: 2018-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 9455-14

ČSN EN ISO 9455-15 (050063)
Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 15: Zkouška koroze na mědi
Katalogové číslo: 505090 Cena: 230 Kč
Vydána: 2018-05-01 Účinnost: 2018-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 9455-15

ČSN EN ISO 9455-16 (050066)
Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 16: Zkouška účinnosti tavidla, metoda smáčecích vah
Katalogové číslo: 509188 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-04-01 Účinnost: 2020-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 9455-16

ČSN EN ISO 9455-17 (050067)
Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 17: Hřebenová zkouška povrchového izolačního odporu a zkouška elektrochemické migrace zbytků tavidla
Katalogové číslo: 78118 Cena: 340 Kč
Vydána: 2007-03-01 Účinnost: 2007-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 9455-17