Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 0511 - Destruktivní a nedestruktivní zkoušky svarů

Zobrazit obsah třídy 5

ČSN EN ISO 15792-1 (051102)
Svařovací materiály - Zkušební metody - Část 1: Příprava zkušebních kusů a tyčí čistého svarového kovu z oceli, niklu a slitin niklu
Katalogové číslo: 512301 Cena: 190 Kč
Vydána: 2021-06-01 Účinnost: 2021-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 15792-1

ČSN EN ISO 15792-2 (051102)
Svařovací materiály - Zkušební metody - Část 2: Příprava jednostranně a oboustranně svařovaných zkušebních kusů a vzorků z oceli
Katalogové číslo: 512300 Cena: 190 Kč
Vydána: 2021-06-01 Účinnost: 2021-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 15792-2

ČSN EN ISO 15792-3 (051102)
Svařovací materiály - Zkušební metody - Část 3: Klasifikační zkoušení způsobilosti svařovacích materiálů pro svařování v polohách a k průvaru kořene u koutových svarů
Katalogové číslo: 89512 Cena: 190 Kč
Vydána: 2011-11-01 Účinnost: 2011-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 15792-3

ČSN EN ISO 3690 (051105)
Svařování a příbuzné procesy - Stanovení obsahu vodíku v obloukově svařovaném svarovém kovu
Katalogové číslo: 509409 Cena: 340 Kč
Vydána: 2020-01-01 Účinnost: 2020-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 3690

ČSN EN ISO 18592 (051109)
Odporové svařování - Destruktivní zkoušení svarů - Postup únavového zkoušení vícenásobně bodově svařovaných vzorků
Katalogové číslo: 509051 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-03-01 Účinnost: 2020-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 18592

ČSN EN ISO 14270 (051110)
Odporové svařování - Destruktivní zkoušky svarů - Rozměry vzorku a postup pro mechanizované odlupovací zkoušení odporových bodových, švových a výstupkových svarů
Katalogové číslo: 500547 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-10-01 Účinnost: 2016-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 14270

ČSN EN ISO 10042 (051111)
Svařování - Svarové spoje hliníku a jeho slitin zhotovené obloukovým svařováním - Určování stupňů kvality
Katalogové číslo: 505918 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-01-01 Účinnost: 2019-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 10042

ČSN EN ISO 14272 (051111)
Odporové svařování - Destruktivní zkoušky svarů - Rozměry vzorku a postup pro křížové zkoušení tahem odporových bodových a výstupkových svarů
Katalogové číslo: 511874 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-05-01 Účinnost: 2021-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 14272

ČSN EN ISO 14273 (051112)
Odporové svařování - Destruktivní zkoušky svarů - Rozměry vzorku a postup pro zkoušení střihem odporových bodových, švových a výstupkových svarů
Katalogové číslo: 500545 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-10-01 Účinnost: 2016-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 14273

ČSN EN ISO 14323 (051113)
Odporové bodové a výstupkové svařování - Destruktivní zkoušky svarů - Rozměry vzorku a postup pro rázovou zkoušku střihem a rázovou křížovou zkoušku tahem
Katalogové číslo: 98153 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2015-12-01 Účinnost: 2016-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 14323

ČSN EN ISO 12996 (051114)
Mechanické spojení - Destruktivní zkoušení spojů - Rozměry vzorku a postup zkoušek pro zkoušení kombinovaným namáháním tahem a střihem jednotlivých spojů
Katalogové číslo: 94843 Cena: 230 Kč
Vydána: 2014-03-01 Účinnost: 2014-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 12996

ČSN EN ISO 4136 (051121)
Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Příčná zkouška tahem
Katalogové číslo: 92637 Cena: 230 Kč
Vydána: 2013-05-01 Účinnost: 2013-06-01
Změny a opravy: Oprava 1 1.20t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 4136

ČSN EN ISO 5173 (051124)
Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkoušky ohybem
Katalogové číslo: 86998 Cena: 340 Kč
Vydána: 2010-10-01 Účinnost: 2010-11-01
Změny a opravy: Oprava 1 1.11t, A1 5.12t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 5173

ČSN EN ISO 9016 (051125)
Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkouška rázem v ohybu - Umístění zkušebních tyčí, orientace vrubu a zkoušení
Katalogové číslo: 92562 Cena: 190 Kč
Vydána: 2013-04-01 Účinnost: 2013-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 9016

ČSN EN ISO 5178 (051126)
Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Podélná zkouška tahem svarového kovu tavných svarových spojů
Katalogové číslo: 509840 Cena: 190 Kč
Vydána: 2020-03-01 Účinnost: 2020-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 5178

ČSN EN ISO 9017 (051127)
Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkouška rozlomením
Katalogové číslo: 506297 Cena: 230 Kč
Vydána: 2018-12-01 Účinnost: 2019-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 9017

ČSN EN ISO 17639 (051128)
Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Makroskopická a mikroskopická kontrola svarů
Katalogové číslo: 94845 Cena: 190 Kč
Vydána: 2014-03-01 Účinnost: 2014-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 17639

ČSN EN ISO 10447 (051129)
Odporové svařování - Odlupovací a sekáčové zkoušení odporových bodových a výstupkových svarů
Katalogové číslo: 98152 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2015-12-01 Účinnost: 2016-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 10447

ČSN EN ISO 9015-1 (051134)
Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkoušení tvrdosti - Část 1: Zkouška tvrdosti spojů svařovaných obloukovým svařováním
Katalogové číslo: 88576 Cena: 230 Kč
Vydána: 2011-07-01 Účinnost: 2011-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 9015-1

ČSN EN ISO 9015-2 (051134)
Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkoušení tvrdosti - Část 2: Zkoušení mikrotvrdosti svarových spojů
Katalogové číslo: 505901 Cena: 230 Kč
Vydána: 2018-10-01 Účinnost: 2018-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 9015-2

ČSN EN ISO 14329 (051135)
Odporové svařování - Destruktivní zkoušky svarů - Typy porušení a geometrická měření odporových bodových, švových a výstupkových svarů
Katalogové číslo: 70886 Cena: 230 Kč
Vydána: 2004-08-01 Účinnost: 2004-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 14329

ČSN EN ISO 17653 (051136)
Odporové svařování - Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkouška krutem odporových bodových svarů
Katalogové číslo: 92466 Cena: 190 Kč
Vydána: 2013-03-01 Účinnost: 2013-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 17653

ČSN EN ISO 17654 (051137)
Odporové svařování - Destruktivní zkoušky svarů - Zkouška tlakem odporových švových svarů
Katalogové číslo: 90425 Cena: 125 Kč
Vydána: 2012-04-01 Účinnost: 2012-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 17654

ČSN EN ISO 17655 (051138)
Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Metoda odběru vzorků pro měření delta feritu
Katalogové číslo: 69535 Cena: 190 Kč
Vydána: 2004-02-01 Účinnost: 2004-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 17655

ČSN EN ISO 22826 (051138)
Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkoušení tvrdosti úzkých spojů svařovaných laserem a elektronovým svazkem (Zkoušky tvrdosti podle Vickerse a podle Knoopa)
Katalogové číslo: 513427 Cena: 340 Kč
Vydána: 2021-11-01 Účinnost: 2021-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 22826

ČSN EN ISO 14324 (051139)
Bodové odporové svařování - Destruktivní zkoušky svarů - Metody zkoušení bodově svařovaných spojů na únavu
Katalogové číslo: 70885 Cena: 230 Kč
Vydána: 2004-08-01 Účinnost: 2004-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 14324

ČSN EN ISO 9018 (051140)
Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkouška tahem křížových a přeplátovaných spojů
Katalogové číslo: 99379 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-05-01 Účinnost: 2016-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 9018

ČSN EN ISO 17642-1 (051142)
Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkoušky praskavosti za studena pro svařované součásti - Metody obloukového svařování - Část 1: Všeobecně
Katalogové číslo: 73139 Cena: 125 Kč
Vydána: 2005-05-01 Účinnost: 2005-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 17642-1

ČSN EN ISO 17642-2 (051142)
Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkoušky praskavosti za studena pro svařované součásti - Metody obloukového svařování - Část 2: Zkoušky s vlastní tuhostí
Katalogové číslo: 74399 Cena: 340 Kč
Vydána: 2005-11-01 Účinnost: 2005-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 17642-2

ČSN EN ISO 17642-3 (051142)
Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkoušky praskavosti za studena pro svařované součásti - Metody obloukového svařování - Část 3: Zkoušky s vynucenou tuhostí
Katalogové číslo: 74400 Cena: 230 Kč
Vydána: 2005-11-01 Účinnost: 2005-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 17642-3

ČSN EN ISO 17641-1 (051143)
Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkoušky praskavosti za horka pro svařované součásti - Metody obloukového svařování - Část 1: Všeobecně
Katalogové číslo: 73144 Cena: 190 Kč
Vydána: 2005-05-01 Účinnost: 2005-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 17641-1

ČSN EN ISO 17641-2 (051143)
Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkoušky praskavosti za horka pro svařované součásti - Metody obloukového svařování - Část 2: Zkoušky s vlastní tuhostí
Katalogové číslo: 99378 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-05-01 Účinnost: 2016-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 17641-2

ČSN 05 1144 (051144)
Zváranie. Zvarové spoje. Skúšanie ocelí na odolnosť proti žíhacej praskavosti
Katalogové číslo: 24601 Cena: 125 Kč
Vydána: 1990-07-20 Účinnost: 1991-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 05 1144

ČSN EN ISO 14271 (051145)
Odporové svařování - Zkoušení tvrdosti podle Vickerse (nízká síla a mikrotvrdost) odporových bodových, výstupkových a švových svarů
Katalogové číslo: 505053 Cena: 230 Kč
Vydána: 2018-05-01 Účinnost: 2018-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 14271

ČSN EN ISO 17636-1 (051150)
Nedestruktivní zkoušení svarů - Radiografické zkoušení - Část 1: Metody rentgenového a gama záření využívající film
Katalogové číslo: 93758 Cena: 350 Kč
Vydána: 2013-09-01 Účinnost: 2013-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 17636-1

ČSN EN ISO 17636-2 (051150)
Nedestruktivní zkoušení svarů - Radiografické zkoušení - Část 2: Metody rentgenového a gama záření využívající digitální detektory
Katalogové číslo: 93759 Cena: 550 Kč
Vydána: 2013-09-01 Účinnost: 2013-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 17636-2

ČSN 05 1155 (051155)
Nedestruktivní zkoušení svarů. Určování hloubky kořenových vad ve svaru defektometrem
Katalogové číslo: 24602 Cena: 190 Kč
Vydána: 1980-11-14 Účinnost: 1982-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 05 1155

ČSN EN ISO 17635 (051170)
Nedestruktivní zkoušení svarů - Obecná pravidla pro kovové materiály
Katalogové číslo: 505881 Cena: 230 Kč
Vydána: 2018-10-01 Účinnost: 2018-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 17635

ČSN EN ISO 17640 (051171)
Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení ultrazvukem - Techniky, třídy zkoušení a hodnocení
Katalogové číslo: 509351 Cena: 350 Kč
Vydána: 2020-03-01 Účinnost: 2020-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 17640

ČSN EN ISO 11666 (051172)
Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení ultrazvukem - Úrovně přípustnosti
Katalogové číslo: 507981 Cena: 340 Kč
Vydána: 2019-07-01 Účinnost: 2019-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 11666

ČSN EN ISO 19285 (051172)
Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení ultrazvukem technikou phased array (PAUT) - Stupně přípustnosti
Katalogové číslo: 505065 Cena: 340 Kč
Vydána: 2018-06-01 Účinnost: 2018-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 19285

ČSN EN ISO 20601 (051172)
Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení ultrazvukem - Využití automatizované techniky phased array pro ocelové díly s malou tloušťkou stěny
Katalogové číslo: 507114 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-07-01 Účinnost: 2019-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 20601

ČSN EN ISO 23279 (051173)
Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení ultrazvukem - Charakterizace diskontinuit ve svarech
Katalogové číslo: 505067 Cena: 230 Kč
Vydána: 2018-05-01 Účinnost: 2018-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 23279

ČSN ISO 9764 (051174)
Nedestruktivní zkoušení. Odporově a indukčně svařované ocelové trubky pro tlakové použití. Ultrazvukové zkoušení svarů pro zjištění podélných vad
Katalogové číslo: 16726 Cena: 125 Kč
Vydána: 1994-10-01 Účinnost: 1994-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 9764

ČSN EN ISO 13588 (051175)
Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení ultrazvukem - Využití automatizované techniky phased array
Katalogové číslo: 510154 Cena: 350 Kč
Vydána: 2020-07-01 Účinnost: 2020-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 13588

ČSN EN ISO 23277 (051176)
Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení kapilární metodou - Stupně přípustnosti
Katalogové číslo: 99126 Cena: 125 Kč
Vydána: 2016-03-01 Účinnost: 2016-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 23277

ČSN EN ISO 10675-1 (051178)
Nedestruktivní zkoušení svarů - Kritéria přípustnosti pro radiografické zkoušení - Část 1: Ocel, nikl, titan a jejich slitiny
Katalogové číslo: 505883 Cena: 230 Kč
Vydána: 2018-10-01 Účinnost: 2018-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 10675-1

ČSN EN ISO 10675-2 (051178)
Nedestruktivní zkoušení svarů - Kritéria přípustnosti pro radiografické zkoušení - Část 2: Hliník a jeho slitiny
Katalogové číslo: 508249 Cena: 230 Kč
Vydána: 2019-09-01 Účinnost: 2019-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 10675-2

ČSN EN ISO 17643 (051179)
Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkouška svarů vířivými proudy analýzou komplexní roviny
Katalogové číslo: 99210 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-04-01 Účinnost: 2016-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 17643

ČSN EN ISO 17637 (051180)
Nedestruktivní zkoušení svarů - Vizuální kontrola tavných svarů
Katalogové číslo: 505882 Cena: 230 Kč
Vydána: 2018-10-01 Účinnost: 2018-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 17637

ČSN EN ISO 17638 (051182)
Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení magnetickou metodou práškovou
Katalogové číslo: 501835 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-05-01 Účinnost: 2017-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 17638

ČSN EN ISO 23278 (051183)
Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení magnetickou práškovou metodou - Stupně přípustnosti
Katalogové číslo: 99127 Cena: 190 Kč
Vydána: 2016-03-01 Účinnost: 2016-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 23278

ČSN EN ISO 22825 (051184)
Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení ultrazvukem - Zkoušení svarů u austenitických ocelí a slitin niklu
Katalogové číslo: 507720 Cena: 340 Kč
Vydána: 2019-07-01 Účinnost: 2019-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 22825

ČSN EN ISO 15626 (051185)
Nedestruktivní zkoušení svarů - Technika měření doby průchodu difrakčních vln (TOFD) - Stupně přípustnosti
Katalogové číslo: 509918 Cena: 230 Kč
Vydána: 2020-04-01 Účinnost: 2020-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 15626

ČSN EN ISO 10863 (051186)
Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení ultrazvukem - Použití techniky měření doby průchodu difrakčních vln (TOFD)
Katalogové číslo: 512283 Cena: 440 Kč
Vydána: 2021-05-01 Účinnost: 2021-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 10863