Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 0520 - Stroje a zařízení, všeobecně

Zobrazit obsah třídy 5

ČSN EN ISO 22829 (052005)
Zařízení pro odporové svařování - Transformátory - Transformátory s usměrňovačem pro svařovací kleště pracující při kmitočtu 1 000 Hz
Katalogové číslo: 504295 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-05-01 Účinnost: 2018-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 22829

ČSN EN ISO 9090 (052005)
Plynotěsnost zařízení na plamenové svařování a příbuzné procesy
Katalogové číslo: 509518 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-05-01 Účinnost: 2020-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 9090

ČSN 05 2008 (052008)
Zváranie. Oblúkové a elektrotroskové zváračky. Názvoslovie a triedenie
Katalogové číslo: 24613 Cena: 230 Kč
Vydána: 1987-03-27 Účinnost: 1988-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 05 2008

ČSN 05 2010 (052010)
Zváranie. Odporové zváracie stroje. Technické požiadavky a metódy skúšania
Katalogové číslo: 24614 Cena: 350 Kč
Vydána: 1988-05-17 Účinnost: 1989-01-01
Změny a opravy: Z1 1.92 (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 05 2010

ČSN EN 27286 (052011)
Svařování. Grafické značky pro odporová svařovací zařízení (ISO 7286:1986)
Katalogové číslo: 18167 Cena: 190 Kč
Vydána: 1995-12-01 Účinnost: 1996-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 27286

ČSN EN 62135-1 ed. 2 (052013)
Odporová svařovací zařízení - Část 1: Bezpečnostní požadavky na konstrukci, výrobu a instalaci
Katalogové číslo: 99494 Cena: 570 Kč
Vydána: 2016-03-01 Účinnost: 2016-04-01
Změny a opravy: Oprava 1 10.16t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62135-1 ed. 2

ČSN EN 62135-2 ed. 2 (052013)
Odporová svařovací zařízení - Část 2: Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC)
Katalogové číslo: 98865 Cena: 350 Kč
Vydána: 2015-12-01 Účinnost: 2016-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62135-2 ed. 2

ČSN EN ISO 7284 (052015)
Odporová svařovací zařízení - Zvláštní požadavky pro transformátory se dvěma oddělenými sekundárními vinutími pro mnohobodové svařování v automobilovém průmyslu
Katalogové číslo: 52062 Cena: 190 Kč
Vydána: 1998-09-01 Účinnost: 1998-10-01
Změny a opravy: opr. 12.98 (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 7284

ČSN EN ISO 669 (052016)
Odporové svařování - Zařízení pro odporové svařování - Mechanické a elektrické požadavky
Katalogové číslo: 508054 Cena: 440 Kč
Vydána: 2019-09-01 Účinnost: 2019-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 669

ČSN EN ISO 5826 (052020)
Odporová svařovací zařízení - Transformátory - Obecné požadavky platné pro všechny transformátory
Katalogové číslo: 95687 Cena: 350 Kč
Vydána: 2014-08-01 Účinnost: 2014-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 5826

ČSN EN ISO 5828 (052030)
Odporová svařovací zařízení - Sekundární spojovací vodiče s koncovkami chlazenými vodou - Rozměry a charakteristiky
Katalogové číslo: 64732 Cena: 190 Kč
Vydána: 2002-07-01 Účinnost: 2002-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 5828

ČSN EN ISO 8205-1 (052031)
Vodou chlazené sekundární spojovací kabely pro odporové svařování - Část 1: Rozměry a požadavky pro dvouvodičové spojovací kabely
Katalogové číslo: 68093 Cena: 190 Kč
Vydána: 2003-08-01 Účinnost: 2003-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 8205-1

ČSN EN ISO 8205-2 (052031)
Vodou chlazené sekundární spojovací kabely pro odporové svařování - Část 2: Rozměry a požadavky pro jednovodičové spojovací kabely
Katalogové číslo: 68092 Cena: 190 Kč
Vydána: 2003-08-01 Účinnost: 2003-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 8205-2

ČSN EN ISO 8205-3 (052031)
Vodou chlazené sekundární spojovací kabely pro odporové svařování - Část 3: Požadavky na zkoušení
Katalogové číslo: 92554 Cena: 190 Kč
Vydána: 2013-03-01 Účinnost: 2013-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 8205-3

ČSN EN ISO 14744-1 (052040)
Svařování - Přejímací zkoušky elektronových svařovacích zařízení - Část 1: Zásady a přejímací podmínky
Katalogové číslo: 82437 Cena: 190 Kč
Vydána: 2008-12-01 Účinnost: 2009-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 14744-1

ČSN EN ISO 14744-2 (052040)
Svařování - Přejímací zkoušky elektronových svařovacích zařízení - Část 2: Měření urychlovacího napětí
Katalogové číslo: 63241 Cena: 190 Kč
Vydána: 2002-07-01 Účinnost: 2002-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 14744-2

ČSN EN ISO 14744-3 (052040)
Svařování - Přejímací zkoušky elektronových svařovacích zařízení - Část 3: Měření proudu svazku
Katalogové číslo: 63242 Cena: 190 Kč
Vydána: 2002-07-01 Účinnost: 2002-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 14744-3

ČSN EN ISO 14744-4 (052040)
Svařování - Přejímací zkoušky elektronových svařovacích zařízení - Část 4: Měření rychlosti svařování
Katalogové číslo: 63243 Cena: 190 Kč
Vydána: 2002-07-01 Účinnost: 2002-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 14744-4

ČSN EN ISO 14744-5 (052040)
Svařování - Přejímací zkoušky elektronových svařovacích zařízení - Část 5: Měření přesnosti vedení
Katalogové číslo: 63244 Cena: 230 Kč
Vydána: 2002-07-01 Účinnost: 2002-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 14744-5

ČSN EN ISO 14744-6 (052040)
Svařování - Přejímací zkoušky elektronových svařovacích zařízení - Část 6: Měření stability polohy bodu
Katalogové číslo: 63245 Cena: 190 Kč
Vydána: 2002-07-01 Účinnost: 2002-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 14744-6

ČSN EN ISO 15616-1 (052050)
Zkoušky přípustnosti CO₂ laserových zařízení pro vysoce jakostní svařování a řezání - Část 1: Všeobecné principy, podmínky přípustnosti
Katalogové číslo: 70409 Cena: 230 Kč
Vydána: 2004-06-01 Účinnost: 2004-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 15616-1

ČSN EN ISO 15616-2 (052050)
Zkoušky přípustnosti CO₂ laserových zařízení pro vysoce jakostní svařování a řezání - Část 2: Měření statické a dynamické přesnosti
Katalogové číslo: 70410 Cena: 230 Kč
Vydána: 2004-06-01 Účinnost: 2004-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 15616-2

ČSN EN ISO 15616-3 (052050)
Zkoušky přípustnosti CO₂ laserových zařízení pro vysoce jakostní svařování a řezání - Část 3: Kalibrace zařízení pro měření průtoku a tlaku plynu
Katalogové číslo: 70408 Cena: 125 Kč
Vydána: 2004-06-01 Účinnost: 2004-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 15616-3

ČSN EN ISO 22827-1 (052055)
Zkoušky způsobilosti Nd:YAG laserových svařovacích zařízení - Lasery s rozvodem optickými vlákny - Část 1: Laserové zařízení
Katalogové číslo: 76513 Cena: 230 Kč
Vydána: 2006-08-01 Účinnost: 2006-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 22827-1

ČSN EN ISO 22827-2 (052055)
Zkoušky způsobilosti Nd:YAG laserových svařovacích zařízení - Lasery s rozvodem optickými vlákny - Část 2: Pohybový mechanismus
Katalogové číslo: 76512 Cena: 230 Kč
Vydána: 2006-08-01 Účinnost: 2006-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 22827-2

ČSN EN ISO 17662 (052060)
Svařování - Kalibrace, verifikace a validace zařízení používaných pro svařování, včetně příbuzných činností
Katalogové číslo: 506179 Cena: 350 Kč
Vydána: 2018-11-01 Účinnost: 2018-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 17662