Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 0550 - Elektrody svařovací

Zobrazit obsah třídy 5

ČSN EN ISO 544 (055001)
Svařovací materiály - Technické dodací podmínky přídavných materiálů a tavidel - Druhy výrobků, rozměry, mezní úchylky a označování
Katalogové číslo: 504719 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-07-01 Účinnost: 2018-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 544

ČSN EN ISO 2560 (055005)
Svařovací materiály - Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí - Klasifikace
Katalogové číslo: 511509 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině.
Vydána: 2021-03-01 Účinnost: 2021-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 2560

ČSN EN ISO 18275 (055009)
Svařovací materiály - Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování vysokopevnostních ocelí - Klasifikace
Katalogové číslo: 506574 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-04-01 Účinnost: 2019-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 18275

ČSN EN ISO 2401 (055011)
Svařovací materiály - Obalené elektrody - Stanovení účinnosti, výtěžnosti a součinitele navaření
Katalogové číslo: 508251 Cena: 190 Kč
Vydána: 2019-09-01 Účinnost: 2019-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 2401

ČSN 05 5015 (055015)
Zváranie. Obalené elektródy na zváranie liatiny. Stanovenie odolnosti zvarového kovu proti tvoreniu horúcich trhlín
Katalogové číslo: 24628 Cena: 125 Kč
Vydána: 1986-01-17 Účinnost: 1987-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 05 5015

ČSN EN ISO 6847 (055017)
Svařovací materiály - Příprava návaru svarového kovu pro chemický rozbor
Katalogové číslo: 511505 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině.
Vydána: 2021-03-01 Účinnost: 2021-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 6847

ČSN EN ISO 14372 (055018)
Svařovací materiály - Stanovení odolnosti proti vlhkosti u obalených elektrod pro ruční obloukové svařování měřením difuzního vodíku
Katalogové číslo: 90153 Cena: 190 Kč
Vydána: 2012-03-01 Účinnost: 2012-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 14372

ČSN EN 14700 (055020)
Svařovací materiály - Svařovací materiály pro tvrdé návary
Katalogové číslo: 96036 Cena: 230 Kč
Vydána: 2014-10-01 Účinnost: 2014-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14700

ČSN EN ISO 3580 (055050)
Svařovací materiály - Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování žáropevných ocelí - Klasifikace
Katalogové číslo: 505139 Cena: 350 Kč
Vydána: 2018-06-01 Účinnost: 2018-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 3580