Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 0561 - Spojování

Zobrazit obsah třídy 5

ČSN EN ISO 17279-1 (056101)
Svařování - Mikro spojování vysokoteplotních supravodičů druhé generace - Část 1: Obecné požadavky na postup
Katalogové číslo: 506867 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-05-01 Účinnost: 2019-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 17279-1

ČSN EN ISO 17279-2 (056101)
Svařování - Mikro spojování vysokoteplotních supravodičů druhé generace - Část 2: Kvalifikace pro svářečský a zkušební personál
Katalogové číslo: 507117 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-07-01 Účinnost: 2019-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 17279-2