Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 0602 - Ústřední vytápění, výpočty a projektování

Zobrazit obsah třídy 6

ČSN EN 12828 +A1 (060205)
Tepelné soustavy v budovách - Navrhování teplovodních otopných soustav
Katalogové číslo: 96137 Cena: 550 Kč
Vydána: 2014-11-01 Účinnost: 2014-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12828 +A1

ČSN EN 12831-1 (060206)
Energetická náročnost budov - Výpočet tepelného výkonu - Část 1: Tepelný výkon pro vytápění, Modul M3-3
Katalogové číslo: 505721 Cena: 770 Kč
Vydána: 2018-09-01 Účinnost: 2018-10-01
Změny a opravy: Oprava 1 9.21t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12831-1

ČSN EN 12831-3 (060206)
Energetická náročnost budov - Výpočet tepelného výkonu - Část 3: Tepelný výkon pro soustavy přípravy teplé vody a charakteristika potřeb, Modul M8-2, M8-3
Katalogové číslo: 506293 Cena: 550 Kč
Vydána: 2018-12-01 Účinnost: 2019-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12831-3

ČSN P CEN/TR 12831-2 (060206)
Energetická náročnost budov - Výpočet tepelného výkonu - Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění EN 12831-1, Modul M3-3
Katalogové číslo: 505307 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-10-01 Účinnost: 2018-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TR 12831-2

ČSN P CEN/TR 12831-4 (060206)
Energetická náročnost budov - Výpočet tepelného výkonu - Část 4: Vysvětlení a zdůvodnění EN 12831-3, Modul M8-2, M8-3
Katalogové číslo: 505308 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-10-01 Účinnost: 2018-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TR 12831-4

ČSN EN 17175 (060216)
Závěsné tmavé pásové zářiče a sestavy s více hořáky na plynná paliva pro použití vyjma domácností - Bezpečnost a energetická účinnost
Katalogové číslo: 509191 Cena: 1 270 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-04-01 Účinnost: 2020-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 17175

ČSN EN 416 (060217)
Závěsné tmavé trubkové zářiče a sestavy tmavých trubkových zářičů na plynná paliva pro použití vyjma domácnosti - Bezpečnost a energetická účinnost
Katalogové číslo: 513116 Cena: 945 Kč
Vydána: 2021-09-01 Účinnost: 2021-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 416

ČSN EN 419 (060218)
Závěsné světlé zářiče na plynná paliva pro použití vyjma domácností - Bezpečnost a energetická účinnost
Katalogové číslo: 512444 Cena: 770 Kč
Vydána: 2021-05-01 Účinnost: 2021-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 419

ČSN EN 13410 (060219)
Závěsná sálavá topidla na plynná paliva - Požadavky na větrání prostorů pro všeobecné použití vyjma domácností
Katalogové číslo: 64540 Cena: 190 Kč
Vydána: 2002-05-01 Účinnost: 2002-06-01
Změny a opravy: Oprava 1 12.02t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13410

ČSN 06 0220 (060220)
Tepelné soustavy v budovách - Dynamické stavy
Katalogové číslo: 76293 Cena: 230 Kč
Vydána: 2006-09-01 Účinnost: 2006-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 06 0220