Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 0608 - Ústřední vytápění, obsluha, provoz a bezpečnost

Zobrazit obsah třídy 6

ČSN EN 12170 (060810)
Tepelné soustavy (otopné soustavy) v budovách - Návod pro provoz, obsluhu, údržbu a užívání - Tepelné soustavy (otopné soustavy) vyžadující kvalifikovanou obsluhu
Katalogové číslo: 68240 Cena: 340 Kč
Vydána: 2003-09-01 Účinnost: 2003-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12170

ČSN EN 12171 (060811)
Tepelné soustavy (otopné soustavy) v budovách - Návod pro provoz, obsluhu, údržbu a užívání - Tepelné soustavy (otopné soustavy) nevyžadující kvalifikovanou obsluhu
Katalogové číslo: 68239 Cena: 190 Kč
Vydána: 2003-09-01 Účinnost: 2003-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12171

ČSN EN 14336 (060812)
Tepelné soustavy v budovách - Montáž a přejímka teplovodních tepelných soustav
Katalogové číslo: 88085 Cena: 350 Kč
Vydána: 2011-06-01 Účinnost: 2011-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14336

ČSN EN 14337 (060813)
Tepelné soustavy v budovách - Navrhování a montáž elektrických přímotopů
Katalogové číslo: 75413 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2006-07-01 Účinnost: 2006-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14337

ČSN 06 0830 (060830)
Tepelné soustavy v budovách - Zabezpečovací zařízení
Katalogové číslo: 95776 Cena: 340 Kč
Vydána: 2014-08-01 Účinnost: 2014-09-01
Změny a opravy: Z1 11.14t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 06 0830