Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 1100 - Čerpadla, všeobecně

Zobrazit obsah třídy 11

ČSN 11 0000 (110000)
Rozdělení a terminologie čerpadel
Katalogové číslo: 16654 Cena: 590 Kč
Vydána: 1994-12-01 Účinnost: 1995-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 11 0000

ČSN EN ISO 14414 (110001)
Energetické hodnocení systému čerpadla (ISO/ASME 14414:2019)
Katalogové číslo: 507537 Cena: 590 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-09-01 Účinnost: 2019-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 14414

ČSN EN ISO 17769-1 (110001)
Kapalinová čerpadla a čerpací zařízení - Obecné termíny, definice, veličiny, písemné značky a jednotky - Část 1: Kapalinová čerpadla
Katalogové číslo: 93658 Cena: 590 Kč
Vydána: 2013-08-01 Účinnost: 2013-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 17769-1

ČSN EN ISO 17769-2 (110001)
Kapalinová čerpadla a čerpací zařízení - Obecné termíny, definice, veličiny, písemné značky a jednotky - Část 2: Čerpací systém
Katalogové číslo: 93655 Cena: 230 Kč
Vydána: 2013-08-01 Účinnost: 2013-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 17769-2

ČSN EN 809 +A1 (110002)
Kapalinová čerpadla a čerpací soustrojí - Všeobecné bezpečnostní požadavky
Katalogové číslo: 85880 Cena: 340 Kč
Vydána: 2010-05-01 Účinnost: 2010-06-01
Změny a opravy: Oprava 1 2.11t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 809 +A1

ČSN 11 0010 (110010)
Čerpadla - Všeobecná ustanovení
Katalogové číslo: 65487 Cena: 125 Kč
Vydána: 2002-09-01 Účinnost: 2002-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 11 0010

ČSN 11 0011 (110011)
Čerpadla - Ruční čerpadla - Všeobecná ustanovení
Katalogové číslo: 65488 Cena: 125 Kč
Vydána: 2002-09-01 Účinnost: 2002-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 11 0011

ČSN 11 0015 (110015)
Součásti strojních čerpadel. Terminologie
Katalogové číslo: 15481 Cena: 550 Kč
Vydána: 1994-03-01 Účinnost: 1994-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 11 0015

ČSN 11 0020 (110020)
Rotační čerpadla. Polohy hrdel
Katalogové číslo: 809 Cena: 32 Kč
Vydána: 1962-05-04 Účinnost: 1963-04-01
Změny a opravy: Za 3.72 (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 11 0020

ČSN 11 0021 (110021)
Čerpadla - Pohony strojních čerpadel
Katalogové číslo: 71179 Cena: 230 Kč
Vydána: 2004-09-01 Účinnost: 2004-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 11 0021

ČSN 11 0030 (110030)
Ruční čerpadla - Zkoušení a dodávání
Katalogové číslo: 65486 Cena: 125 Kč
Vydána: 2002-09-01 Účinnost: 2002-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 11 0030

ČSN EN 12162 +A1 (110031)
Kapalinová čerpadla - Bezpečnostní požadavky - Postup při provádění hydrostatické tlakové zkoušky
Katalogové číslo: 84577 Cena: 230 Kč
Vydána: 2009-11-01 Účinnost: 2009-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12162 +A1

ČSN EN ISO 5198 (110032)
Odstředivá diagonální a axiální čerpadla - Předpisy pro zkoušky hydraulických výkonových parametrů - Přesná třída
Katalogové číslo: 55415 Cena: 770 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 1999-07-01 Účinnost: 1999-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 5198

ČSN 11 0033 (110033)
Strojní čerpadla - zkoušení. Třída C
Katalogové číslo: 811 Cena: 590 Kč
Vydána: 1977-07-15 Účinnost: 1979-08-01
Změny a opravy: Za 1.82, Z2 11.00t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 11 0033

ČSN EN ISO 9906 (110033)
Hydrodynamická čerpadla - Přejímací zkoušky hydraulických výkonových parametrů - Stupně přesnosti 1, 2 a 3
Katalogové číslo: 92185 Cena: 570 Kč
Vydána: 2013-01-01 Účinnost: 2013-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 9906

ČSN EN 14343 (110037)
Rotační objemová čerpadla - Přejímací zkoušky výkonových parametrů
Katalogové číslo: 76133 Cena: 230 Kč
Vydána: 2006-07-01 Účinnost: 2006-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14343

ČSN EN 12483 (110039)
Kapalinová čerpadla - Čerpací soustrojí s měničem kmitočtu - Zkoušky zaručovaných parametrů a slučitelnosti
Katalogové číslo: 58634 Cena: 190 Kč
Vydána: 2000-05-01 Účinnost: 2000-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12483

ČSN EN ISO 20361 (110040)
Kapalinová čerpadla a čerpací soustrojí - Zkušební předpis pro hluk - Třídy přesnosti 2 a 3
Katalogové číslo: 509044 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-03-01 Účinnost: 2020-04-01
Změny a opravy: A1 10.20t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 20361

ČSN EN 13951 (110071)
Kapalinová čerpadla - Bezpečnostní požadavky - Potravinářská zařízení, konstrukční předpisy pro zajištění hygienického používání
Katalogové číslo: 92397 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2013-04-01 Účinnost: 2013-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13951