Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 1205 - Potrubí kruhové, čtyřhranné a příslušenství

Zobrazit obsah třídy 12

ČSN EN 1505 (120501)
Větrání budov - Kovové plechové potrubí a armatury pravoúhlého průřezu - Rozměry
Katalogové číslo: 55287 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1999-03-01 Účinnost: 1999-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1505

ČSN EN 1506 (120502)
Větrání budov - Kovové plechové potrubí a armatury kruhového průřezu - Rozměry
Katalogové číslo: 79692 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2008-01-01 Účinnost: 2008-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1506

ČSN EN 13180 (120503)
Větrání budov - Potrubí - Rozměry a mechanické požadavky na pružné potrubí
Katalogové číslo: 64126 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2002-06-01 Účinnost: 2002-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13180

ČSN EN 12237 (120504)
Větrání budov - Potrubí - Pevnost a těsnost kovového plechového potrubí kruhového průřezu
Katalogové číslo: 67694 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2003-10-01 Účinnost: 2003-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12237

ČSN EN 12220 (120506)
Větrání budov - Potrubí - Rozměry kruhových přírub pro všeobecné větrání
Katalogové číslo: 55286 Cena: 190 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1999-03-01 Účinnost: 1999-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12220

ČSN EN 1507 (120507)
Větrání budov - Kovové plechové potrubí pravoúhlého průřezu - Požadavky na pevnost a těsnost
Katalogové číslo: 76159 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2006-09-01 Účinnost: 2006-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1507

ČSN EN 14239 (120510)
Větrání budov - Vzduchovody - Měření plochy povrchu vzduchovodů
Katalogové číslo: 70146 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2004-08-01 Účinnost: 2004-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14239

ČSN EN 12097 (120511)
Větrání budov - Vzduchovody - Požadavky na části vzduchovodních systémů z hlediska údržby
Katalogové číslo: 77449 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2007-03-01 Účinnost: 2007-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12097

ČSN EN 17192 (120520)
Větrání budov - Vzduchovody - Nekovová potrubí - Požadavky a zkušební metody
Katalogové číslo: 514136 Cena: 340 Kč
Vydána: 2022-02-01 Účinnost: 2022-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 17192

ČSN EN 13403 (120521)
Větrání budov - Nekovová potrubí - Vzduchotechnická potrubí vyrobená z izolačních desek
Katalogové číslo: 67805 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2003-11-01 Účinnost: 2003-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13403

ČSN EN 12236 (120550)
Větrání budov - Závěsy a uložení potrubí - Požadavky na pevnost
Katalogové číslo: 64576 Cena: 190 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2002-08-01 Účinnost: 2002-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12236

ČSN EN 15727 (120551)
Větrání budov - Potrubí a potrubní komponenty, těsnost, třídění a zkoušení
Katalogové číslo: 86614 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2010-10-01 Účinnost: 2010-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15727

ČSN EN 15650 (120552)
Větrání budov - Požární klapky
Katalogové číslo: 88386 Cena: 350 Kč
Vydána: 2012-01-01 Účinnost: 2012-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15650

ČSN EN 15780 (120553)
Větrání budov - Vzduchovody - Čistota vzduchotechnických zařízení
Katalogové číslo: 90668 Cena: 350 Kč
Vydána: 2012-05-01 Účinnost: 2012-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15780

ČSN EN 16573 (120554)
Větrání budov - Zkoušení vlastností prvků obytných budov - Multifunkční větrací jednotky pro samostatné rodinné domy, obsahující tepelná čerpadla
Katalogové číslo: 502517 Cena: 570 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-09-01 Účinnost: 2017-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16573

ČSN EN 16946-1 (120555)
Energetická náročnost budov - Přejímka automatizace, řízení a technické správy budov - Část 1: Modul M10-11
Katalogové číslo: 503082 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-11-01 Účinnost: 2017-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16946-1

ČSN EN ISO 52127-1 (120556)
Energetická náročnost budov - Systém správy budovy - Část 1: Modul M10-12
Katalogové číslo: 512526 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-10-01 Účinnost: 2021-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 52127-1