Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 1250 - Filtry a výměníky, všeobecně

Zobrazit obsah třídy 12

ČSN EN ISO 29464 (125000)
Čištění vzduchu a jiných plynů - Terminologie
Katalogové číslo: 511942 Cena: 440 Kč
Vydána: 2021-02-01 Účinnost: 2021-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 29464

ČSN EN 1822-1 (125002)
Vysoce účinné filtry vzduchu (EPA, HEPA a ULPA) - Část 1: Klasifikace, ověřování vlastností, označování
Katalogové číslo: 513015 Cena: 340 Kč
Vydána: 2021-09-01 Účinnost: 2021-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1822-1

ČSN EN ISO 29463-2 (125002)
Vysoce účinné filtry a filtrační materiály pro odlučování částic ze vzduchu - Část 2: Výroba aerosolu, měřicí zařízení a statistické počítání částic
Katalogové číslo: 506577 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-04-01 Účinnost: 2019-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 29463-2

ČSN EN ISO 29463-3 (125002)
Vysoce účinné filtry a filtrační materiály pro odlučování částic ze vzduchu - Část 3: Zkoušení plochých filtračních materiálů
Katalogové číslo: 506578 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-04-01 Účinnost: 2019-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 29463-3

ČSN EN ISO 29463-4 (125002)
Vysoce účinné filtry a filtrační materiály pro odlučování částic ze vzduchu - Část 4: Zkušební metoda pro stanovení propustnosti filtračních prvků - skenovací metoda
Katalogové číslo: 506579 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-04-01 Účinnost: 2019-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 29463-4

ČSN EN ISO 29463-5 (125002)
Vysoce účinné filtry a filtrační materiály pro odlučování částic ze vzduchu - Část 5: Zkušební metoda pro filtrační prvky
Katalogové číslo: 506580 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-04-01 Účinnost: 2019-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 29463-5

ČSN EN ISO 29463-5 (125002)
Vysoce účinné filtry a filtrační materiály pro odlučování částic ze vzduchu - Část 5: Zkušební metoda pro filtrační prvky
Katalogové číslo: 515522 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-11-01 Účinnost: 2022-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 29463-5

ČSN EN 15805 (125003)
Vzduchové filtry pro všeobecné větrání - Normalizované rozměry
Katalogové číslo: 514926 Cena: 190 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-09-01 Účinnost: 2022-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15805

ČSN EN ISO 10121-1 (125004)
Zkušební metody pro posuzování vlastností filtračních materiálů a zařízení pro čištění vzduchu od plynných příměsí pro všeobecné větrání - Část 1: Filtrační média pro čištění vzduchu od plynných příměsí
Katalogové číslo: 95748 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2014-09-01 Účinnost: 2014-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 10121-1

ČSN EN ISO 10121-2 (125004)
Zkušební metody pro posuzování vlastností filtračních materiálů a zařízení pro čištění vzduchu od plynných příměsí pro všeobecné větrání - Část 2: Filtrační materiály pro čištění vzduchu od plynných příměsí
Katalogové číslo: 93081 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2013-07-01 Účinnost: 2013-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 10121-2

ČSN EN ISO 29461-1 (125005)
Filtrační systémy pro nasávání vzduchu u rotačních strojů - Zkušební metody - Část 1: Statické části filtrů
Katalogové číslo: 513917 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-04-01 Účinnost: 2022-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 29461-1

ČSN EN ISO 29462 (125006)
Provozní zkoušení odlučivosti a tlakové ztráty filtračních zařízení a systémů pro běžné větrání v místě provozu
Katalogové číslo: 92848 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2013-07-01 Účinnost: 2013-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 29462

ČSN EN ISO 15957 (125007)
Zkušební prachy pro hodnocení filtračních zařízení
Katalogové číslo: 97710 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2015-09-01 Účinnost: 2015-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 15957

ČSN EN ISO 16891 (125008)
Zkušební metody pro hodnocení degradace vlastností čistitelného filtračního média
Katalogové číslo: 500145 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-09-01 Účinnost: 2016-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 16891

ČSN EN ISO 16890-1 (125009)
Vzduchové filtry pro všeobecné větrání - Část 1: Technické specifikace, požadavky a klasifikační metody založené na účinnosti odlučování částic (ePM)
Katalogové číslo: 504646 Cena: 350 Kč
Vydána: 2018-04-01 Účinnost: 2018-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 16890-1

ČSN EN ISO 16890-2 (125009)
Vzduchové filtry pro všeobecné větrání - Část 2: Měření účinnosti odlučování částic a odporu proti proudění vzduchu
Katalogové číslo: 505489 Cena: 550 Kč
Vydána: 2018-08-01 Účinnost: 2018-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 16890-2

ČSN EN ISO 16890-3 (125009)
Vzduchové filtry pro všeobecné větrání - Část 3: Stanovení účinnosti gravimetrické metody a odporu proti proudění vzduchu pomocí hmotnosti zachyceného zkušebního prachu
Katalogové číslo: 505626 Cena: 340 Kč
Vydána: 2018-08-01 Účinnost: 2018-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 16890-3

ČSN EN ISO 16890-4 (125009)
Vzduchové filtry pro všeobecné větrání - Část 4: Metoda určující stanovení minimální zkušební účinnosti odlučování částic
Katalogové číslo: 505694 Cena: 230 Kč
Vydána: 2018-09-01 Účinnost: 2018-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 16890-4