Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 1253 - Zařízení pro čisté prostory

Zobrazit obsah třídy 12

ČSN EN ISO 14644-1 (125301)
Čisté prostory a příslušná řízená prostředí - Část 1: Klasifikace čistoty vzduchu podle koncentrace částic
Katalogové číslo: 507280 Cena: 350 Kč
Vydána: 2019-05-01 Účinnost: 2019-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 14644-1

ČSN EN ISO 14644-10 (125301)
Čisté prostory a příslušná řízená prostředí - Část 10: Klasifikace čistoty povrchů podle koncentrace chemických látek
Katalogové číslo: 92874 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2013-07-01 Účinnost: 2013-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 14644-10

ČSN EN ISO 14644-10 (125301)
Čisté prostory a příslušná řízená prostředí - Část 10: Klasifikace čistoty povrchů podle koncentrace chemických látek
Katalogové číslo: 515524 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-11-01 Účinnost: 2022-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 14644-10

ČSN EN ISO 14644-13 (125301)
Čisté prostory a příslušná řízená prostředí - Část 13: Čištění povrchů pro dosažení definovaných úrovní čistoty povrchů klasifikovaných podle koncentrace částic a chemických látek
Katalogové číslo: 505323 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-10-01 Účinnost: 2018-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 14644-13

ČSN EN ISO 14644-14 (125301)
Čisté prostory a příslušné řízené prostředí - Část 14: Posuzování vhodnosti použití zařízení podle koncentrace částic ve vzduchu
Katalogové číslo: 501607 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-04-01 Účinnost: 2017-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 14644-14

ČSN EN ISO 14644-15 (125301)
Čisté prostředí a příslušné řízené prostředí - Část 15: Posuzování vhodnosti použití zařízení a materiálů podle chemické koncentrace ve vzduchu
Katalogové číslo: 504477 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-06-01 Účinnost: 2018-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 14644-15

ČSN EN ISO 14644-16 (125301)
Čisté prostory a příslušná řízená prostředí - Část 16: Energetická účinnost čistých prostor a zařízení pracujících s čistým vzduchem
Katalogové číslo: 508287 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-01-01 Účinnost: 2020-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 14644-16

ČSN EN ISO 14644-17 (125301)
Čisté prostory a příslušná řízená prostředí - Část 17: Využití rychlosti usazování částic
Katalogové číslo: 512525 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-10-01 Účinnost: 2021-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 14644-17

ČSN EN ISO 14644-2 (125301)
Čisté prostory a příslušné řízené prostředí - Část 2: Sledování pro zjištění vlastností čistého prostoru týkajících se čistoty vzduchu podle koncentrace částic
Katalogové číslo: 99774 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-06-01 Účinnost: 2016-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 14644-2

ČSN EN ISO 14644-3 (125301)
Čisté prostory a příslušná řízená prostředí - Část 3: Zkušební metody
Katalogové číslo: 509197 Cena: 570 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-04-01 Účinnost: 2020-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 14644-3

ČSN EN ISO 14644-4 (125301)
Čisté prostory a příslušné řízené prostředí - Část 4: Návrh, konstrukce a uvádění do provozu
Katalogové číslo: 62669 Cena: 570 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2001-12-01 Účinnost: 2002-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 14644-4

ČSN EN ISO 14644-5 (125301)
Čisté prostory a příslušné řízené prostředí - Část 5: Provozování
Katalogové číslo: 71477 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2005-02-01 Účinnost: 2005-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 14644-5

ČSN EN ISO 14644-6 (125301)
Čisté prostory a příslušná řízená prostředí - Část 6: Slovník
Katalogové číslo: 80615 Cena: 440 Kč
Vydána: 2008-02-01 Účinnost: 2008-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 14644-6

ČSN EN ISO 14644-7 (125301)
Čisté prostory a příslušné řízené prostředí - Část 7: Oddělovací zařízení (boxy s čistým vzduchem, rukávcové boxy, izolátory a zařízení pro miniprostředí)
Katalogové číslo: 72077 Cena: 570 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2005-05-01 Účinnost: 2005-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 14644-7

ČSN EN ISO 14644-8 (125301)
Čisté prostory a příslušná řízená prostředí - Část 8: Klasifikace čistoty vzduchu podle koncentrace chemických látek
Katalogové číslo: 92873 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2013-07-01 Účinnost: 2013-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 14644-8

ČSN EN ISO 14644-9 (125301)
Čisté prostory a příslušné řízené prostředí - Část 9: Třídění čistoty povrchu podle koncentrace částic
Katalogové číslo: 91742 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2013-02-01 Účinnost: 2013-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 14644-9

ČSN EN ISO 14644-9 (125301)
Čisté prostory a příslušná řízená prostředí - Část 9: Třídění čistoty povrchu podle koncentrace částic
Katalogové číslo: 515523 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-11-01 Účinnost: 2022-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 14644-9

ČSN EN 17141 (125302)
Čisté prostory a příslušná řízená prostředí - Regulace biologického znečištění
Katalogové číslo: 511279 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-02-01 Účinnost: 2021-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 17141

ČSN EN ISO 14698-1 (125370)
Čisté prostory a příslušné řízené prostředí - Regulace biologického znečištění - Část 1: Hlavní principy a metody
Katalogové číslo: 69608 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2004-04-01 Účinnost: 2004-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 14698-1

ČSN EN ISO 14698-2 (125370)
Čisté prostory a příslušné řízené prostředí - Regulace biologického znečištění - Část 2: Vyhodnocení a výklad údajů o biologickém znečištění
Katalogové číslo: 69438 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2004-06-01 Účinnost: 2004-07-01
Změny a opravy: Oprava 1 11.06 (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 14698-2