Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 1270 - Větrání, klimatizace, odsávání

Zobrazit obsah třídy 12

ČSN 12 7001 (127001)
Vzduchotechnická zařízení. Klimatizační jednotky. Řady základních parametrů
Katalogové číslo: 32696 Cena: 125 Kč
Vydána: 1986-06-18 Účinnost: 1987-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 12 7001

ČSN EN 1886 (127002)
Větrání budov - Potrubní prvky - Mechanické vlastnosti
Katalogové číslo: 80757 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2008-06-01 Účinnost: 2008-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1886

ČSN EN 13053 (127005)
Větrání budov - Vzduchotechnické jednotky - Hodnocení a provedení jednotek, součástí a částí
Katalogové číslo: 513016 Cena: 570 Kč
Vydána: 2021-09-01 Účinnost: 2021-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13053

ČSN 12 7010 (127010)
Vzduchotechnická zařízení - Navrhování větracích a klimatizačních zařízení - Obecná ustanovení
Katalogové číslo: 95487 Cena: 340 Kč
Vydána: 2014-06-01 Účinnost: 2014-07-01
Změny a opravy: Z1 1.16t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 12 7010

ČSN EN 14134 (127011)
Větrání budov - Měření vlastností a kontroly větracích systémů obytných budov
Katalogové číslo: 514566 Cena: 340 Kč
Vydána: 2022-04-01 Účinnost: 2022-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14134

TNI CEN/TR 14788 (127012)
Větrání budov - Navrhování a dimenzování systémů pro větrání obytných budov
Katalogové číslo: 95442 Cena: 570 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2014-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat TNI CEN/TR 14788

ČSN EN ISO 21083-1 (127013)
Zkušební metoda pro měření účinnosti filtračního materiálu pro odlučování sférického nanomateriálu ze vzduchu - Část 1: Rozsah velikostí od 20 nm do 500 nm
Katalogové číslo: 507539 Cena: 570 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-09-01 Účinnost: 2019-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 21083-1

ČSN EN 15665 (127021)
Větrání budov - Stanovení výkonových kritérií pro větrací systémy obytných budov
Katalogové číslo: 84586 Cena: 350 Kč
Vydána: 2009-11-01 Účinnost: 2009-12-01
Změny a opravy: Z1 2.11t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15665

ČSN EN 15726 (127022)
Větrání budov - Rozptýlení vzduchu - Měření v pásmu pobytu osob v klimatizované/větrané místnosti pro hodnocení tepelných a akustických podmínek
Katalogové číslo: 90268 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2012-05-01 Účinnost: 2012-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15726

ČSN EN 16445 (127023)
Větrání budov - Rozptýlení vzduchu - Aerodynamické zkoušky a hodnocení směšovacího větrání: metodika pro neizotermní chladný proud
Katalogové číslo: 93091 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2013-06-01 Účinnost: 2013-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16445

ČSN EN 16798-3 (127024)
Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 3: Pro nebytové budovy - Výkonové požadavky na větrací a klimatizační systémy místností (Moduly M5-1, M5-4)
Katalogové číslo: 509778 Cena: 440 Kč
Vydána: 2020-03-01 Účinnost: 2020-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16798-3

ČSN EN 16798-5-2 (127024)
Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 5-2: Výpočtové metody pro energetické požadavky větracích systémů (Moduly M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-8) - Metoda 2: Distribuce a výroba
Katalogové číslo: 511616 Cena: 440 Kč
Vydána: 2020-12-01 Účinnost: 2021-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16798-5-2

ČSN EN 16798-1 (127027)
Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 1: Vstupní parametry vnitřního prostředí pro návrh a posouzení energetické náročnosti budov s ohledem na kvalitu vnitřního vzduchu, tepelného prostředí, osvětlení a akustiky - Modul M1-6
Katalogové číslo: 510657 Cena: 570 Kč
Vydána: 2020-08-01 Účinnost: 2020-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16798-1

ČSN EN 16798-13 (127027)
Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 13: Modul M4-8 - Výpočet chladicích systémů - Výroba
Katalogové číslo: 515325 Cena: 550 Kč
Vydána: 2022-07-01 Účinnost: 2022-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16798-13

ČSN EN 16798-15 (127027)
Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 15: Výpočet chladicích systémů (Modul M4-7) - Akumulace
Katalogové číslo: 514567 Cena: 350 Kč
Vydána: 2022-04-01 Účinnost: 2022-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16798-15

ČSN EN 16798-17 (127027)
Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 17: Směrnice pro kontrolu větracích a klimatizačních systémů (Modul M4-11, M5-11, M6-11, M7-11)
Katalogové číslo: 509795 Cena: 350 Kč
Vydána: 2020-03-01 Účinnost: 2020-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16798-17

ČSN EN 16798-5-1 (127027)
Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 5-1: Výpočtové metody pro energetické požadavky větracích a klimatizačních systémů (Moduly M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8) - Metoda 1: Distribuce a výroba
Katalogové číslo: 511613 Cena: 570 Kč
Vydána: 2020-12-01 Účinnost: 2021-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16798-5-1

ČSN EN 16798-7 (127027)
Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 7: Výpočtové metody pro stanovení průtoků vzduchu v budovách, včetně infiltrace (Moduly M5-5)
Katalogové číslo: 513771 Cena: 550 Kč
Vydána: 2021-12-01 Účinnost: 2022-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16798-7

ČSN EN 16798-9 (127027)
Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 9: Výpočtové metody pro energetické požadavky chladicích systémů (Modul M4-1, M4-4, M4-9) - Obecné požadavky
Katalogové číslo: 514042 Cena: 440 Kč
Vydána: 2022-01-01 Účinnost: 2022-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16798-9

ČSN EN 1751 (127030)
Větrání budov - Koncové prvky vzduchotechnických zařízení - Aerodynamické zkoušky klapek a ventilů
Katalogové číslo: 95086 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2014-04-01 Účinnost: 2014-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1751

ČSN EN 12599 (127031)
Větrání budov - Zkušební postupy a měřicí metody pro přejímky instalovaných větracích a klimatizačních zařízení
Katalogové číslo: 92914 Cena: 590 Kč
Vydána: 2013-05-01 Účinnost: 2013-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12599

ČSN EN 13264 (127032)
Větrání budov - Podlahová koncová vzduchotechnická zařízení - Klasifikační zkoušky konstrukce
Katalogové číslo: 62281 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2001-11-01 Účinnost: 2001-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13264

ČSN EN 13181 (127033)
Větrání budov - Koncové součásti - Zkoušení žaluzií zkušebním pískem
Katalogové číslo: 63652 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2002-04-01 Účinnost: 2002-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13181

ČSN EN 12589 (127034)
Větrání budov - Koncové jednotky - Aerodynamické zkoušení a hodnocení koncových jednotek s konstantním a proměnným průtokem
Katalogové číslo: 63650 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2002-04-01 Účinnost: 2002-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12589

ČSN EN 13030 (127035)
Větrání budov - Koncové součásti - Zkoušení žaluzií zkušebním deštěm
Katalogové číslo: 64128 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2002-06-01 Účinnost: 2002-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13030

ČSN EN 12238 (127036)
Větrání budov - Koncová vzduchotechnická zařízení - Aerodynamické zkoušení a hodnocení při použití pro směšovací proudění
Katalogové číslo: 63654 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2002-04-01 Účinnost: 2002-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12238

ČSN EN 12239 (127037)
Větrání budov - Koncová vzduchotechnická zařízení - Aerodynamické zkoušení a hodnocení při použití pro zaplavovací proudění
Katalogové číslo: 63653 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2002-04-01 Účinnost: 2002-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12239

ČSN EN 14277 (127038)
Větrání budov - Koncová vzduchotechnická zařízení - Metoda pro měření průtoku vzduchu kalibrovanými senzory v/nebo poblíž koncových vzduchotechnických zařízení/přetlakových komor
Katalogové číslo: 77448 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2007-03-01 Účinnost: 2007-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14277

ČSN 12 7040 (127040)
Vzduchotechnická zařízení. Odsávání škodlivin od strojů a technických zařízení. Všeobecná ustanovení
Katalogové číslo: 25019 Cena: 230 Kč
Vydána: 1986-02-19 Účinnost: 1987-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 12 7040

ČSN EN 15423 (127041)
Větrání budov - Protipožární opatření vzduchotechnických systémů
Katalogové číslo: 88599 Cena: 340 Kč
Vydána: 2011-08-01 Účinnost: 2011-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15423

TNI 12 7095 (127095)
Vzduchotechnická zařízení - Koncept větrání
Katalogové číslo: 510467 Cena: 550 Kč
Vydána: 2020-07-01 Účinnost: 2020-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat TNI 12 7095