Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 1920 - Lasery

Zobrazit obsah třídy 19

ČSN EN ISO 11145 (192000)
Optika a fotonika - Lasery a laserová zařízení - Slovník a značky
Katalogové číslo: 507546 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-09-01 Účinnost: 2019-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 11145

ČSN EN ISO 11252 (192005)
Lasery a laserová zařízení - Laserové přístroje - Minimální požadavky na dokumentaci
Katalogové číslo: 94869 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2014-04-01 Účinnost: 2014-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 11252

ČSN EN ISO 11553-1 (192011)
Bezpečnost strojních zařízení - Stroje pro laserové opracování - Část 1: Bezpečnostní požadavky pro laser
Katalogové číslo: 510552 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-10-01 Účinnost: 2020-11-01
Změny a opravy: A11 5.21t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 11553-1

ČSN EN ISO 11553-2 (192011)
Bezpečnost strojních zařízení - Stroje pro laserové opracování - Část 2: Bezpečnostní požadavky pro ruční laserové opracování
Katalogové číslo: 83094 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině.
Vydána: 2009-06-01 Účinnost: 2009-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 11553-2

ČSN EN ISO 11553-3 (192011)
Bezpečnost strojních zařízení - Stroje pro laserové opracování - Část 3: Snižování hluku a metody měření hluku strojů pro laserové opracování a ruční laserové opracování a pro pomocná přidružená zařízení (třída přesnosti 2)
Katalogové číslo: 93829 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2013-12-01 Účinnost: 2014-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 11553-3

ČSN EN ISO 11990 (192012)
Lasery a laserová zařízení - Stanovení odolnosti úchytky tracheální kanyly a manžety tracheální kanyly vůči účinkům laserového záření
Katalogové číslo: 506584 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-04-01 Účinnost: 2019-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 11990

ČSN EN ISO 11551 (192014)
Optika a fotonika - Lasery a laserová zařízení - Zkušební metody pro absorptanci optických prvků laserů
Katalogové číslo: 509692 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-06-01 Účinnost: 2020-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 11551

ČSN EN ISO 11670 (192015)
Lasery a laserová zařízení - Metody měření parametrů laserového svazku - Stabilita polohy svazku
Katalogové číslo: 67692 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2003-11-01 Účinnost: 2003-12-01
Změny a opravy: Oprava 1 3.05 (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 11670

ČSN EN ISO 11554 (192016)
Optika a fotonika - Lasery a laserová zařízení - Metody měření výkonu, energie a časových parametrů laserových svazků
Katalogové číslo: 503859 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-03-01 Účinnost: 2018-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 11554

ČSN EN ISO 11146-1 (192017)
Lasery a laserová zařízení - Zkušební metody pro šířky, úhly divergence a poměry šíření laserového svazku - Část 1: Stigmatické a jednoduché astigmatické svazky
Katalogové číslo: 513269 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-01-01 Účinnost: 2022-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 11146-1

ČSN EN ISO 11146-2 (192017)
Lasery a laserová zařízení - Zkušební metody pro šířky, úhly divergence a poměry šíření laserového svazku - Část 2: Hlavní astigmatické svazky
Katalogové číslo: 513270 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-01-01 Účinnost: 2022-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 11146-2

ČSN EN ISO 12005 (192018)
Lasery a laserová zařízení - Metody měření parametrů laserového svazku - Polarizace
Katalogové číslo: 515684 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-12-01 Účinnost: 2023-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 12005

ČSN EN ISO 13694 (192019)
Optika a optické přístroje - Lasery a laserová zařízení - Metody měření rozdělení hustoty výkonu (energie) laserového svazku
Katalogové číslo: 507547 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-09-01 Účinnost: 2019-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 13694

ČSN EN ISO 11151-1 (192020)
Lasery a laserová zařízení - Standardní optické prvky - Část 1: Optické prvky pro ultrafialovou, viditelnou a blízkou infračervenou spektrální oblast
Katalogové číslo: 98607 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-01-01 Účinnost: 2016-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 11151-1

ČSN EN ISO 11151-2 (192020)
Lasery a laserová zařízení - Standardní optické prvky - Část 2: Optické prvky pro infračervenou spektrální oblast
Katalogové číslo: 98606 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-01-01 Účinnost: 2016-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 11151-2

ČSN EN ISO 21254-1 (192022)
Lasery a laserová zařízení - Zkušební metody pro stanovení prahu poškození způsobeného laserem - Část 1: Definice a obecné principy
Katalogové číslo: 90016 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2012-04-01 Účinnost: 2012-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 21254-1

ČSN EN ISO 21254-2 (192022)
Lasery a laserová zařízení - Zkušební metody pro stanovení prahu poškození způsobeného laserem - Část 2: Určení prahu
Katalogové číslo: 90015 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2012-04-01 Účinnost: 2012-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 21254-2

ČSN EN ISO 21254-3 (192022)
Lasery a laserová zařízení - Zkušební metody pro stanovení prahu poškození způsobeného laserem - Část 3: Určení zatížitelnosti vzhledem k výkonu (energii) laseru
Katalogové číslo: 90014 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2012-04-01 Účinnost: 2012-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 21254-3

ČSN EN ISO 17526 (192023)
Optika a optické přístroje - Lasery a laserová zařízení - Životnost laserů
Katalogové číslo: 69181 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2004-03-01 Účinnost: 2004-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 17526

ČSN EN ISO 11810 (192024)
Lasery a laserová zařízení - Zkušební metoda a klasifikace odolnosti operačních roušek a dalších přikrývek pro ochranu nemocného vůči únikům laserového záření - Primární zapálení, průnik, šíření plamene a sekundární zapálení
Katalogové číslo: 99836 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-07-01 Účinnost: 2016-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 11810

ČSN EN ISO 15367-1 (192025)
Lasery a laserová zařízení - Metody měření tvaru laserového svazku - Část 1: Terminologie a základní aspekty
Katalogové číslo: 69443 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2004-06-01 Účinnost: 2004-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 15367-1

ČSN EN ISO 15367-2 (192025)
Lasery a laserová zařízení - Měřicí metody pro určení tvaru vlnoplochy laserového svazku - Část 2: Shack-Hartmannovy detektory
Katalogové číslo: 73362 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2005-08-01 Účinnost: 2005-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 15367-2

ČSN EN ISO 13695 (192026)
Optika a optické přístroje - Lasery a laserová zařízení - Metody měření spektrálních charakteristik laserů
Katalogové číslo: 71156 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2004-11-01 Účinnost: 2004-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 13695

ČSN EN ISO 13697 (192027)
Optika a fotonika - Lasery a laserová zařízení - Zkušební metody pro zrcadlovou odraznost a propustnost optických součástí laserů
Katalogové číslo: 76436 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2006-10-01 Účinnost: 2006-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 13697

ČSN EN ISO 24013 (192028)
Optika a fotonika - Lasery a laserová zařízení - Měření fázového zpoždění optických prvků pro polarizované laserové zařízení
Katalogové číslo: 518058 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2024-01-01 Účinnost: 2024-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 24013