Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 1950 - Oční optika, obecné požadavky

Zobrazit obsah třídy 19

ČSN EN ISO 15004-1 (195000)
Oftalmologické přístroje - Základní požadavky a zkušební metody - Část 1: Obecné požadavky použitelné na všechny oftalmologické přístroje
Katalogové číslo: 512062 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-06-01 Účinnost: 2021-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 15004-1

ČSN EN ISO 15004-2 (195000)
Oftalmologické přístroje - Základní požadavky a zkušební metody - Část 2: Ochrana před světelným nebezpečím
Katalogové číslo: 78466 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2007-08-01 Účinnost: 2007-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 15004-2

ČSN EN ISO 8429 (195001)
Optika a optické přístroje. Oftalmologie. Kruhová úhlová stupnice
Katalogové číslo: 26137 Cena: 125 Kč
Vydána: 1997-10-01 Účinnost: 1997-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 8429

ČSN EN ISO 8596 (195002)
Oční optika - Zkoušení zrakové ostrosti - Normalizované a klinické optotypy a jejich zobrazení
Katalogové číslo: 504722 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-07-01 Účinnost: 2018-08-01
Změny a opravy: A1 8.20t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 8596

ČSN EN ISO 22665 (195003)
Oční optika a přístroje - Přístroje pro měření axiální délky oka
Katalogové číslo: 93062 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2013-08-01 Účinnost: 2013-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 22665

ČSN EN ISO 11380 (195004)
Optika a optické přístroje - Oční optika - Šablony
Katalogové číslo: 50566 Cena: 125 Kč
Vydána: 1997-12-01 Účinnost: 1998-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 11380

ČSN EN ISO 10938 (195006)
Oční optika - Zobrazení znaků pro měření zrakové ostrosti - Tištěné, promítané a elektronické
Katalogové číslo: 501826 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-05-01 Účinnost: 2017-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 10938

ČSN EN ISO 10939 (195007)
Oftalmologické přístroje - Štěrbinové lampy s mikroskopem
Katalogové číslo: 503452 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-11-01 Účinnost: 2017-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 10939

ČSN EN ISO 10940 (195008)
Oftalmologické přístroje - Kamery očního pozadí
Katalogové číslo: 84558 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2009-12-01 Účinnost: 2010-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 10940

ČSN EN ISO 10942 (195009)
Oftalmologické přístroje - Přímé oftalmoskopy
Katalogové číslo: 514930 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-09-01 Účinnost: 2022-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 10942

ČSN EN ISO 10943 (195010)
Oftalmologické přístroje - Nepřímé oftalmoskopy
Katalogové číslo: 517270 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2023-08-01 Účinnost: 2023-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 10943

ČSN EN ISO 10944 (195011)
Oftalmologické přístroje - Synoptofory
Katalogové číslo: 84559 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2009-12-01 Účinnost: 2010-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 10944

ČSN EN ISO 7944 (195012)
Optika a optické přístroje - Referenční vlnové délky
Katalogové číslo: 54083 Cena: 190 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 1999-01-01 Účinnost: 1999-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 7944

ČSN EN ISO 12865 (195013)
Oftalmologické přístroje - Retinoskopy
Katalogové číslo: 76883 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2006-12-01 Účinnost: 2007-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 12865

ČSN EN ISO 12867 (195014)
Oftalmologické přístroje - Zkušební obruby
Katalogové číslo: 86870 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2010-11-01 Účinnost: 2010-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 12867

ČSN EN ISO 8598-1 (195015)
Optika a optické přístroje - Fokometry - Část 1: Přístroje pro všeobecné použití používané pro měření čoček brýlí
Katalogové číslo: 96483 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2015-02-01 Účinnost: 2015-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 8598-1

ČSN EN ISO 9342-1 (195016)
Optika a optické přístroje - Zkušební čočky pro kalibraci fokometrů - Část 1: Zkušební čočky pro fokometry používané pro měření brýlových čoček
Katalogové číslo: 518248 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2024-02-01 Účinnost: 2024-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 9342-1

ČSN EN ISO 9342-2 (195016)
Optika a optické přístroje - Zkušební čočky pro kalibraci fokometrů - Část 2: Zkušební čočky pro fokometry používané pro měření kontaktních čoček
Katalogové číslo: 75282 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2006-05-01 Účinnost: 2006-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 9342-2

ČSN EN ISO 9801 (195017)
Oftalmologické přístroje - Sada zkušebních skel
Katalogové číslo: 84126 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2010-02-01 Účinnost: 2010-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 9801

ČSN EN ISO 10341 (195018)
Oftalmologické přístroje - Hlavy refraktorů
Katalogové číslo: 93044 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2013-08-01 Účinnost: 2013-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 10341

ČSN EN ISO 10342 (195019)
Oftalmologické přístroje - Oční refraktometry
Katalogové číslo: 86866 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2010-11-01 Účinnost: 2010-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 10342

ČSN EN ISO 10343 (195020)
Oftalmologické přístroje - Oftalmometry
Katalogové číslo: 96068 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2014-12-01 Účinnost: 2015-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 10343

ČSN EN ISO 12866 (195021)
Oftalmologické přístroje - Perimetry
Katalogové číslo: 57002 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2000-01-01 Účinnost: 2000-02-01
Změny a opravy: A1 7.09t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 12866

ČSN EN ISO 15253 (195022)
Oční optika a přístroje - Optické a elektrooptické prostředky pro slabozraké
Katalogové číslo: 513461 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-03-01 Účinnost: 2022-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 15253

ČSN EN ISO 8612 (195023)
Oftalmologické přístroje - Tonometry
Katalogové číslo: 84650 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2009-12-01 Účinnost: 2010-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 8612

ČSN EN ISO 16284 (195024)
Oční optika - Předávání informací pro oční optické zařízení
Katalogové číslo: 75946 Cena: 590 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2006-08-01 Účinnost: 2006-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 16284

ČSN EN ISO 19980 (195027)
Oftalmologické přístroje - Rohovkové topografy
Katalogové číslo: 513146 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-12-01 Účinnost: 2022-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 19980

ČSN EN ISO 15752 (195028)
Oftalmologické přístroje - Endoiluminátory - Základní požadavky a metody zkoušení bezpečnosti optického zařízení
Katalogové číslo: 85471 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2010-03-01 Účinnost: 2010-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 15752