Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 3301 - Jmenovité hodnoty a značení předmětů

Zobrazit obsah třídy 33

ČSN EN 60027-2 (330100)
Písmenné značky používané v elektrotechnice - Část 2: Telekomunikace a elektronika
Katalogové číslo: 80601 Cena: 770 Kč
Vydána: 2008-04-01 Účinnost: 2008-05-01
Změny a opravy: Z1 3.09t, Z2 11.19t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60027-2

ČSN EN 60027-4 (330100)
Písmenné značky používané v elektrotechnice - Část 4: Točivé elektrické stroje
Katalogové číslo: 81279 Cena: 350 Kč
Vydána: 2008-07-01 Účinnost: 2008-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60027-4

ČSN EN 60027-6 (330100)
Písmenné značky používané v elektrotechnice - Část 6: Technologie řízení
Katalogové číslo: 81158 Cena: 230 Kč
Vydána: 2008-07-01 Účinnost: 2008-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60027-6

ČSN EN 60027-7 (330100)
Písmenné značky používané v elektrotechnice - Část 7: Výroba, přenos a rozvod elektrické energie
Katalogové číslo: 88332 Cena: 550 Kč
Vydána: 2011-06-01 Účinnost: 2011-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60027-7

ČSN EN IEC 60027-2 ed. 2 (330100)
Písmenné značky používané v elektrotechnice - Část 2: Telekomunikace a elektronika
Katalogové číslo: 508822 Cena: 945 Kč
Vydána: 2019-11-01 Účinnost: 2019-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60027-2 ed. 2

ČSN IEC 27-1 (330100)
Písmenné značky používané v elektrotechnice. Část 1: Všeobecně
Katalogové číslo: 16729 Cena: 570 Kč
Vydána: 1995-01-01 Účinnost: 1995-02-01
Změny a opravy: Z1 10.00t, Z2 12.04t, Z3 1.07t, Z4 12.07t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN IEC 27-1

ČSN IEC 60027-3 (330100)
Písmenné značky používané v elektrotechnice - Část 3: Logaritmické a k nim se vztahující veličiny a jejich jednotky
Katalogové číslo: 71692 Cena: 230 Kč
Vydána: 2004-12-01 Účinnost: 2005-01-01
Změny a opravy: Z1 9.07t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN IEC 60027-3

ČSN EN IEC 60375 ed. 2 (330110)
Pravidla týkající se elektrických obvodů
Katalogové číslo: 506986 Cena: 350 Kč
Vydána: 2019-03-01 Účinnost: 2019-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60375 ed. 2

ČSN EN 62428 (330111)
Výkonová elektrotechnika - Složkové soustavy trojfázových sítí - Veličiny a jejich transformace
Katalogové číslo: 83436 Cena: 340 Kč
Vydána: 2009-05-01 Účinnost: 2009-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62428

ČSN EN 60038 (330120)
Jmenovitá napětí CENELEC
Katalogové číslo: 90964 Cena: 230 Kč
Vydána: 2012-08-01 Účinnost: 2012-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60038

ČSN EN 50160 ed. 3 (330122)
Charakteristiky napětí elektrické energie dodávané z veřejných distribučních sítí
Katalogové číslo: 87467 Cena: 350 Kč
Vydána: 2011-02-01 Účinnost: 2011-03-01
Změny a opravy: A1 9.15t, A3 3.20t, A2 3.20t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50160 ed. 3

ČSN 33 0124 (330124)
Normalizace a liberalizace energetického trhu
Katalogové číslo: 75250 Cena: 190 Kč
Vydána: 2006-04-01 Účinnost: 2006-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 33 0124

ČSN EN 60059 (330125)
Normalizované hodnoty proudů IEC
Katalogové číslo: 59147 Cena: 125 Kč
Vydána: 2000-12-01 Účinnost: 2001-01-01
Změny a opravy: A1 3.10t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60059

ČSN EN 50438 ed. 2 (330127)
Požadavky na paralelní připojení mikrogenerátorů s veřejnými distribučními sítěmi nízkého napětí
Katalogové číslo: 95808 Cena: 570 Kč
Vydána: 2014-09-01 Účinnost: 2014-10-01
Změny a opravy: Z1 4.16t, Z2 8.19t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50438 ed. 2

ČSN EN 50549-1 (330127)
Požadavky na paralelně připojené výrobny s distribučními sítěmi - Část 1: Připojení k distribuční síti nn - Výrobny do typu B včetně
Katalogové číslo: 507394 Cena: 590 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-08-01 Účinnost: 2019-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50549-1

ČSN EN 50549-2 (330127)
Požadavky na paralelně připojené výrobny s distribučními sítěmi - Část 2: Připojení k distribuční síti středního napětí - Výrobny do typu B a včetně
Katalogové číslo: 507393 Cena: 770 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině.
Vydána: 2019-08-01 Účinnost: 2019-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50549-2

ČSN EN 60196 (330128)
Normalizované hodnoty kmitočtů IEC
Katalogové číslo: 85195 Cena: 125 Kč
Vydána: 2010-03-01 Účinnost: 2010-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60196

ČSN EN 61293 (330150)
Elektrotechnické předpisy. Označování elektrických zařízení jmenovitými údaji vztahujícími se k elektrickému napájení. Bezpečnostní požadavky
Katalogové číslo: 20349 Cena: 190 Kč
Vydána: 1996-12-01 Účinnost: 1997-01-01
Změny a opravy: Z1 10.20t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61293

ČSN EN IEC 61293 ed. 2 (330150)
Značení elektrických zařízení jmenovitými údaji vztahujícími se k elektrickému napájení - Bezpečnostní požadavky
Katalogové číslo: 510281 Cena: 230 Kč
Vydána: 2020-10-01 Účinnost: 2020-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 61293 ed. 2

ČSN EN 60445 ed. 5 (330160)
Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci - Identifikace svorek předmětů, konců vodičů a vodičů
Katalogové číslo: 504804 Cena: 340 Kč
Vydána: 2018-05-01 Účinnost: 2018-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60445 ed. 5

ČSN 33 0165 ed. 2 (330165)
Značení vodičů barvami a nebo číslicemi - Prováděcí ustanovení
Katalogové číslo: 94959 Cena: 230 Kč
Vydána: 2014-04-01 Účinnost: 2014-05-01
Změny a opravy: Oprava 1 7.18t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 33 0165 ed. 2

ČSN 33 0166 ed. 2 (330166)
Označování žil kabelů a ohebných šňůr
Katalogové číslo: 65003 Cena: 65 Kč
Vydána: 2002-07-01 Účinnost: 2002-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 33 0166 ed. 2

ČSN EN 60073 ed. 2 (330170)
Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci - Zásady kódování sdělovačů a ovládačů
Katalogové číslo: 66937 Cena: 440 Kč
Vydána: 2003-06-01 Účinnost: 2003-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60073 ed. 2

ČSN EN 60447 ed. 2 (330173)
Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci - Zásady pro ovládání
Katalogové číslo: 71736 Cena: 340 Kč
Vydána: 2004-12-01 Účinnost: 2005-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60447 ed. 2

ČSN IEC 757 (330175)
Elektrotechnické předpisy. Kód pro označování barev
Katalogové číslo: 18896 Cena: 65 Kč
Vydána: 1996-01-01 Účinnost: 1996-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN IEC 757