Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 3304 - Koordinace izolace

Zobrazit obsah třídy 33

ČSN 33 0405 (330405)
Elektrotechnické předpisy. Navrhování venkovní elektrické izolace podle stupně znečištění
Katalogové číslo: 23343 Cena: 230 Kč
Vydána: 1989-02-01 Účinnost: 1990-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 33 0405

ČSN 33 0419-4 (330419)
Koordinace izolace - Část 4: Průvodce výpočty koordinace izolace a modelováním elektrických sítí
Katalogové číslo: 75767 Cena: 945 Kč
Vydána: 2006-06-01 Účinnost: 2006-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 33 0419-4

ČSN EN 60071-1 ed. 2 (330419)
Koordinace izolace - Část 1: Definice, principy a pravidla
Katalogové číslo: 77270 Cena: 440 Kč
Vydána: 2006-12-01 Účinnost: 2007-01-01
Změny a opravy: A1 10.10t, Z1 6.20t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60071-1 ed. 2

ČSN EN 60071-5 (330419)
Koordinace izolace - Část 5: Postupy pro vysokonapěťové stanice měničů stejnosměrného proudu
Katalogové číslo: 97727 Cena: 770 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2015-08-01 Účinnost: 2015-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60071-5

ČSN EN IEC 60071-1 ed. 3 (330419)
Koordinace izolace - Část 1: Definice, principy a pravidla
Katalogové číslo: 510156 Cena: 350 Kč
Vydána: 2020-06-01 Účinnost: 2020-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60071-1 ed. 3

ČSN EN IEC 60071-2 ed. 2 (330419)
Koordinace izolace - Část 2: Směrnice pro použití
Katalogové číslo: 506513 Cena: 945 Kč
Vydána: 2019-01-01 Účinnost: 2019-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60071-2 ed. 2

ČSN EN 60664-1 ed. 2 (330420)
Koordinace izolace zařízení nízkého napětí - Část 1: Zásady, požadavky a zkoušky
Katalogové číslo: 80597 Cena: 770 Kč
Vydána: 2008-04-01 Účinnost: 2008-05-01
Změny a opravy: Z1 3.21t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60664-1 ed. 2

ČSN EN 60664-3 ed. 2 (330420)
Koordinace izolace zařízení nízkého napětí - Část 3: Použití ochranných vrstev, zalévání nebo zalisování pro ochranu proti znečištění
Katalogové číslo: 503729 Cena: 340 Kč
Vydána: 2017-12-01 Účinnost: 2018-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60664-3 ed. 2

ČSN EN 60664-4 (330420)
Koordinace izolace zařízení nízkého napětí - Část 4: Vliv namáhání napětím s vysokým kmitočtem
Katalogové číslo: 76172 Cena: 570 Kč
Vydána: 2006-07-01 Účinnost: 2006-08-01
Změny a opravy: Oprava 1 6.07t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60664-4

ČSN EN 60664-5 ed. 2 (330420)
Koordinace izolace zařízení nízkého napětí - Část 5: Komplexní metoda pro stanovení nejkratších vzdušných vzdáleností a povrchových cest rovných nebo menších než 2 mm
Katalogové číslo: 81300 Cena: 550 Kč
Vydána: 2008-07-01 Účinnost: 2008-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60664-5 ed. 2

ČSN EN IEC 60664-1 ed. 3 (330420)
Koordinace izolace zařízení nízkého napětí - Část 1: Zásady, požadavky a zkoušky
Katalogové číslo: 512002 Cena: 590 Kč
Vydána: 2021-03-01 Účinnost: 2021-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60664-1 ed. 3