Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 3320 - Společné zařizovací předpisy

Zobrazit obsah třídy 33

ČSN 33 2000-1 ed. 2 (332000)
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice
Katalogové číslo: 83182 Cena: 440 Kč
Vydána: 2009-05-01 Účinnost: 2009-06-01
Změny a opravy: Z1 3.18t, Oprava 1 6.19t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 33 2000-1 ed. 2

ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 (332000)
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem
Katalogové číslo: 503882 Cena: 350 Kč
Vydána: 2018-01-01 Účinnost: 2018-02-01
Změny a opravy: Z2 12.19t, Z1 12.19t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 33 2000-4-41 ed. 3

ČSN 33 2000-4-42 ed. 2 (332000)
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-42: Bezpečnost - Ochrana před účinky tepla
Katalogové číslo: 89952 Cena: 340 Kč
Vydána: 2012-02-01 Účinnost: 2012-03-01
Změny a opravy: Z1 8.15t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 33 2000-4-42 ed. 2

ČSN 33 2000-4-43 ed. 2 (332000)
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-43: Bezpečnost - Ochrana před nadproudy
Katalogové číslo: 86830 Cena: 350 Kč
Vydána: 2010-12-01 Účinnost: 2011-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 33 2000-4-43 ed. 2

ČSN 33 2000-4-442 ed. 2 (332000)
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-442: Bezpečnost - Ochrana instalací nízkého napětí proti dočasným přepětím v důsledku zemních poruch v soustavách vysokého napětí
Katalogové číslo: 91714 Cena: 230 Kč
Vydána: 2012-12-01 Účinnost: 2013-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 33 2000-4-442 ed. 2

ČSN 33 2000-4-443 ed. 3 (332000)
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-44: Bezpečnost - Ochrana před rušivým napětím a elektromagnetickým rušením - Kapitola 443: Ochrana před atmosférickým nebo spínacím přepětím
Katalogové číslo: 501145 Cena: 230 Kč
Vydána: 2016-11-01 Účinnost: 2016-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 33 2000-4-443 ed. 3

ČSN 33 2000-4-444 (332000)
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-444: Bezpečnost - Ochrana před napěťovým a elektromagnetickým rušením
Katalogové číslo: 88027 Cena: 440 Kč
Vydána: 2011-04-01 Účinnost: 2011-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 33 2000-4-444

ČSN 33 2000-4-45 (332000)
Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 45: Ochrana před podpětím
Katalogové číslo: 18606 Cena: 65 Kč
Vydána: 1996-01-01 Účinnost: 1996-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 33 2000-4-45

ČSN 33 2000-4-46 ed. 3 (332000)
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-46: Bezpečnost - Odpojování a spínání
Katalogové číslo: 502172 Cena: 230 Kč
Vydána: 2017-04-01 Účinnost: 2017-05-01
Změny a opravy: Z1 3.18t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 33 2000-4-46 ed. 3

ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 (332000)
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy
Katalogové číslo: 85482 Cena: 550 Kč
Vydána: 2010-04-01 Účinnost: 2010-05-01
Změny a opravy: Z1 1.14t, Oprava 1 5.17t, Z2 3.18t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 33 2000-5-51 ed. 3

ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 (332000)
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení
Katalogové číslo: 89336 Cena: 945 Kč
Vydána: 2012-02-01 Účinnost: 2012-03-01
Změny a opravy: Z1 8.18t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 33 2000-5-52 ed. 2

ČSN 33 2000-5-53 ed. 2 (332000)
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení - Spínací a řídicí přístroje
Katalogové číslo: 500073 Cena: 550 Kč
Vydána: 2016-06-01 Účinnost: 2016-07-01
Změny a opravy: Z1 4.18t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 33 2000-5-53 ed. 2

ČSN 33 2000-5-534 ed. 2 (332000)
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení - Odpojování, spínání a řízení - Oddíl 534: Přepěťová ochranná zařízení
Katalogové číslo: 501147 Cena: 440 Kč
Vydána: 2016-11-01 Účinnost: 2016-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 33 2000-5-534 ed. 2

ČSN 33 2000-5-537 ed. 2 (332000)
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení - Přístroje pro ochranu, odpojování, spínání, řízení a monitorování - Oddíl 537: Odpojování a spínání
Katalogové číslo: 502174 Cena: 230 Kč
Vydána: 2017-04-01 Účinnost: 2017-05-01
Změny a opravy: Z1 3.18t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 33 2000-5-537 ed. 2

ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 (332000)
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče
Katalogové číslo: 90331 Cena: 570 Kč
Vydána: 2012-04-01 Účinnost: 2012-05-01
Změny a opravy: Z1 3.18t, Oprava 1 6.18t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 33 2000-5-54 ed. 3

ČSN 33 2000-5-551 ed. 2 (332000)
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-55: Výběr a stavba elektrických zařízení - Ostatní zařízení - Článek 551: Nízkonapěťová zdrojová zařízení
Katalogové číslo: 86557 Cena: 190 Kč
Vydána: 2010-09-01 Účinnost: 2010-10-01
Změny a opravy: A11 3.17t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 33 2000-5-551 ed. 2

ČSN 33 2000-5-557 (332000)
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-557: Výběr a stavba elektrických zařízení - Pomocné obvody
Katalogové číslo: 95592 Cena: 230 Kč
Vydána: 2014-07-01 Účinnost: 2014-08-01
Změny a opravy: Z1 9.16t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 33 2000-5-557

ČSN 33 2000-5-559 ed. 2 (332000)
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-559: Výběr a stavba elektrických zařízení - Svítidla a světelná instalace
Katalogové číslo: 92139 Cena: 340 Kč
Vydána: 2013-03-01 Účinnost: 2013-04-01
Změny a opravy: Z1 3.18t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 33 2000-5-559 ed. 2

ČSN 33 2000-5-56 ed. 2 (332000)
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-56: Výběr a stavba elektrických zařízení - Zařízení pro bezpečnostní účely
Katalogové číslo: 86831 Cena: 230 Kč
Vydána: 2010-10-01 Účinnost: 2010-11-01
Změny a opravy: Z1 12.12t, Z2 12.13t, Z3 3.18t, Z4 8.19t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 33 2000-5-56 ed. 2

ČSN 33 2000-5-56 ed. 3 (332000)
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-56: Výběr a stavba elektrických zařízení - Zařízení pro bezpečnostní účely
Katalogové číslo: 508172 Cena: 340 Kč
Vydána: 2019-08-01 Účinnost: 2019-09-01
Změny a opravy: Oprava 1 11.19t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 33 2000-5-56 ed. 3

ČSN 33 2000-6 ed. 2 (332000)
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize
Katalogové číslo: 501748 Cena: 550 Kč
Vydána: 2017-03-01 Účinnost: 2017-04-01
Změny a opravy: A11 9.17t, Z1 4.18t, Oprava 1 5.18t, Z2 3.20t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 33 2000-6 ed. 2

ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 (332000)
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-701: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Prostory s vanou nebo sprchou
Katalogové číslo: 79175 Cena: 230 Kč
Vydána: 2007-09-01 Účinnost: 2007-10-01
Změny a opravy: Z1 6.12t, Z2 3.18t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 33 2000-7-701 ed. 2

ČSN 33 2000-7-702 ed. 3 (332000)
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-702: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Plavecké bazény a fontány
Katalogové číslo: 88632 Cena: 340 Kč
Vydána: 2011-08-01 Účinnost: 2011-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 33 2000-7-702 ed. 3

ČSN 33 2000-7-703 ed. 2 (332000)
Elektrické instalace budov - Část 7-703: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Místnosti a kabiny se saunovými kamny
Katalogové číslo: 74175 Cena: 125 Kč
Vydána: 2005-12-01 Účinnost: 2006-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 33 2000-7-703 ed. 2

ČSN 33 2000-7-704 ed. 3 (332000)
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-704: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Elektrická zařízení na staveništích a demolicích
Katalogové číslo: 505904 Cena: 230 Kč
Vydána: 2018-10-01 Účinnost: 2018-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 33 2000-7-704 ed. 3

ČSN 33 2000-7-705 ed. 2 (332000)
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-705: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Zemědělská a zahradnická zařízení
Katalogové číslo: 79176 Cena: 340 Kč
Vydána: 2007-10-01 Účinnost: 2007-11-01
Změny a opravy: Z1 5.13t, Z2 3.18t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 33 2000-7-705 ed. 2

ČSN 33 2000-7-706 ed. 2 (332000)
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-706: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Omezené vodivé prostory
Katalogové číslo: 79052 Cena: 190 Kč
Vydána: 2007-08-01 Účinnost: 2007-09-01
Změny a opravy: Z1 4.21t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 33 2000-7-706 ed. 2

ČSN 33 2000-7-708 ed. 4 (332000)
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-708: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Parkoviště karavanů, kempinková parkoviště a obdobné lokality
Katalogové číslo: 504024 Cena: 230 Kč
Vydána: 2018-01-01 Účinnost: 2018-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 33 2000-7-708 ed. 4

ČSN 33 2000-7-709 (332000)
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-709: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Přístavy a obdobné lokality
Katalogové číslo: 85182 Cena: 230 Kč
Vydána: 2010-03-01 Účinnost: 2010-04-01
Změny a opravy: Oprava 1 5.12t, Z1 3.13t, Z2 3.18t, Z3 12.19t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 33 2000-7-709

ČSN 33 2000-7-710 (332000)
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-710: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Zdravotnické prostory
Katalogové číslo: 91787 Cena: 440 Kč
Vydána: 2013-01-01 Účinnost: 2013-02-01
Změny a opravy: Oprava 1 8.13t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 33 2000-7-710

ČSN 33 2000-7-711 (332000)
Elektrická instalace budov - Část 7-711: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Výstavy, přehlídky a stánky
Katalogové číslo: 69408 Cena: 230 Kč
Vydána: 2004-02-01 Účinnost: 2004-03-01
Změny a opravy: Z1 10.19t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 33 2000-7-711

ČSN 33 2000-7-711 ed. 2 (332000)
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-711: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Výstavy, přehlídky a stánky
Katalogové číslo: 508471 Cena: 230 Kč
Vydána: 2019-10-01 Účinnost: 2019-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 33 2000-7-711 ed. 2

ČSN 33 2000-7-712 ed. 2 (332000)
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-712: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Fotovoltaické (PV) systémy
Katalogové číslo: 500914 Cena: 340 Kč
Vydána: 2016-10-01 Účinnost: 2016-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 33 2000-7-712 ed. 2

ČSN 33 2000-7-713 (332000)
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-713: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Nábytek
Katalogové číslo: 504249 Cena: 190 Kč
Vydána: 2018-02-01 Účinnost: 2018-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 33 2000-7-713

ČSN 33 2000-7-714 ed. 2 (332000)
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-714: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Venkovní světelné instalace
Katalogové číslo: 91562 Cena: 190 Kč
Vydána: 2012-12-01 Účinnost: 2013-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 33 2000-7-714 ed. 2

ČSN 33 2000-7-715 ed. 2 (332000)
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-715: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Světelná instalace napájená malým napětím
Katalogové číslo: 91716 Cena: 230 Kč
Vydána: 2013-01-01 Účinnost: 2013-02-01
Změny a opravy: Z1 3.18t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 33 2000-7-715 ed. 2

ČSN 33 2000-7-717 ed. 2 (332000)
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-717: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Pojízdné nebo přepravitelné jednotky
Katalogové číslo: 86689 Cena: 340 Kč
Vydána: 2010-09-01 Účinnost: 2010-10-01
Změny a opravy: Oprava 1 9.15t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 33 2000-7-717 ed. 2

ČSN 33 2000-7-718 (332000)
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-718: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Prostory občanské výstavby a pracoviště
Katalogové číslo: 94909 Cena: 230 Kč
Vydána: 2014-04-01 Účinnost: 2014-05-01
Změny a opravy: Z1 11.17t, Z2 3.18t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 33 2000-7-718

ČSN 33 2000-7-721 (332000)
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-721: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Elektrické instalace v karavanech a obytných přívěsech
Katalogové číslo: 85524 Cena: 340 Kč
Vydána: 2010-04-01 Účinnost: 2010-05-01
Změny a opravy: Z1 11.19t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 33 2000-7-721

ČSN 33 2000-7-721 ed. 2 (332000)
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-721: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Elektrické instalace v karavanech a v motorových karavanech
Katalogové číslo: 508469 Cena: 340 Kč
Vydána: 2019-11-01 Účinnost: 2019-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 33 2000-7-721 ed. 2

ČSN 33 2000-7-722 ed. 2 (332000)
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-722: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Napájení elektrických vozidel
Katalogové číslo: 500578 Cena: 230 Kč
Vydána: 2016-08-01 Účinnost: 2016-09-01
Změny a opravy: Z1 9.19t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 33 2000-7-722 ed. 2

ČSN 33 2000-7-722 ed. 3 (332000)
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-722: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Napájení elektrických vozidel
Katalogové číslo: 508205 Cena: 340 Kč
Vydána: 2019-09-01 Účinnost: 2019-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 33 2000-7-722 ed. 3

ČSN 33 2000-7-729 (332000)
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-729: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Uličky pro obsluhu nebo údržbu
Katalogové číslo: 85521 Cena: 230 Kč
Vydána: 2010-05-01 Účinnost: 2010-06-01
Změny a opravy: Z1 3.18t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 33 2000-7-729

ČSN 33 2000-7-730 (332000)
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-730: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Břehové elektrické přípojky pro vnitrozemská plavidla
Katalogové číslo: 500004 Cena: 230 Kč
Vydána: 2016-06-01 Účinnost: 2016-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 33 2000-7-730

ČSN 33 2000-7-740 (332000)
Elektrické instalace budov - Část 7-740: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Dočasná elektrická instalace pro stavby zábavních zařízení a stánků v lunaparcích, zábavních parcích a cirkusech
Katalogové číslo: 77847 Cena: 340 Kč
Vydána: 2007-03-01 Účinnost: 2007-04-01
Změny a opravy: Z1 3.18t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 33 2000-7-740

ČSN 33 2000-7-753 ed. 2 (332000)
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-753: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Topné kabely a pevně instalované topné systémy
Katalogové číslo: 96951 Cena: 230 Kč
Vydána: 2015-03-01 Účinnost: 2015-04-01
Změny a opravy: Oprava 1 6.15t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 33 2000-7-753 ed. 2

ČSN 33 2000-8-1 (332000)
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 8-1: Energetická účinnost
Katalogové číslo: 99019 Cena: 440 Kč
Vydána: 2015-12-01 Účinnost: 2016-01-01
Změny a opravy: Z1 11.19t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 33 2000-8-1

ČSN 33 2000-8-1 ed. 2 (332000)
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 8-1: Funkční aspekty - Energetická účinnost
Katalogové číslo: 508836 Cena: 570 Kč
Vydána: 2019-11-01 Účinnost: 2019-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 33 2000-8-1 ed. 2

ČSN 33 2000-8-2 (332000)
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 8-2: Elektrické instalace samospotřebitelů
Katalogové číslo: 507763 Cena: 440 Kč
Vydána: 2019-07-01 Účinnost: 2019-08-01
Změny a opravy: Z1 1.20t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 33 2000-8-2

TNI 33 2000-4-41 (332000)
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Komentář k ČSN 33 2000-4-41 ed. 3
Katalogové číslo: 510824 Cena: 230 Kč
Vydána: 2020-08-01 Účinnost: 2020-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat TNI 33 2000-4-41

TNI 33 2000-5-51 (332000)
Elektrické instalace nízkého napětí - Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy - Vnější vlivy, jejich určování a protokol o určení vnějších vlivů - Komentář k ČSN 33 2000-5-51 ed. 3:2010
Katalogové číslo: 88362 Cena: 350 Kč
Vydána: 2011-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat TNI 33 2000-5-51

TNI 33 2000-6 (332000)
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize - Komentář k ČSN 33 2000-6 ed. 2
Katalogové číslo: 509484 Cena: 550 Kč
Vydána: 2020-03-01 Účinnost: 2020-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat TNI 33 2000-6

TNI 33 2000-7 (332000)
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Použití přístrojů v elektrických instalacích - Komentář k ČSN 33 2000 - Část 7
Katalogové číslo: 93358 Cena: 350 Kč
Vydána: 2013-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat TNI 33 2000-7

TNI 33 2000-7-701 (332000)
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-701: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Prostory s vanou nebo sprchou - Komentář k ČSN 33 2000-7-701 ed. 2
Katalogové číslo: 81699 Cena: 350 Kč
Vydána: 2008-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat TNI 33 2000-7-701

TNI 33 2000-7-711 (332000)
Elektrická instalace budov - Část 7-711: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Výstavy, přehlídky a stánky - Komentář k ČSN 33 2000-7-711
Katalogové číslo: 72375 Cena: 230 Kč
Vydána: 2005-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat TNI 33 2000-7-711

ČSN IEC 1200-53 (332010)
Pokyn pro elektrické instalace - Část 53: Výběr a stavba elektrických zařízení - Spínací a řídicí přístroje
Katalogové číslo: 51958 Cena: 190 Kč
Vydána: 1998-04-01 Účinnost: 1998-05-01
Změny a opravy: Oprava 1 12.07t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN IEC 1200-53

ČSN IEC 60479-1 (332010)
Účinky proudu na člověka a domácí zvířectvo - Část 1: Obecná hlediska
Katalogové číslo: 508723 Cena: 570 Kč
Vydána: 2019-12-01 Účinnost: 2020-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN IEC 60479-1

ČSN IEC 60479-2 (332010)
Účinky proudu na člověka a domácí zvířectvo - Část 2: Zvláštní hlediska
Katalogové číslo: 509849 Cena: 440 Kč
Vydána: 2020-04-01 Účinnost: 2020-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN IEC 60479-2

TNI CLC/TR 50480 (332010)
Určování průřezu vodičů a volba ochranných přístrojů
Katalogové číslo: 96808 Cena: 350 Kč
Vydána: 2015-04-01 Účinnost: 2015-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat TNI CLC/TR 50480

TNI IEC/TR 61200-52 (332010)
Pokyny pro elektrické instalace - Část 52: Výběr a stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení
Katalogové číslo: 95912 Cena: 230 Kč
Vydána: 2014-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat TNI IEC/TR 61200-52

ČSN EN 50050-1 (332034)
Elektrostatické ruční stříkací zařízení - Bezpečnostní požadavky - Část 1: Ruční stříkací zařízení pro hořlavé tekuté nátěrové hmoty
Katalogové číslo: 95783 Cena: 350 Kč
Vydána: 2014-08-01 Účinnost: 2014-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50050-1

ČSN EN 50050-2 (332034)
Elektrostatické ruční stříkací zařízení - Bezpečnostní požadavky - Část 2: Ruční stříkací zařízení pro hořlavé práškové nátěrové hmoty
Katalogové číslo: 95782 Cena: 350 Kč
Vydána: 2014-08-01 Účinnost: 2014-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50050-2

ČSN EN 50050-3 (332034)
Elektrostatické ruční stříkací zařízení - Bezpečnostní požadavky - Část 3: Ruční stříkací zařízení pro hořlavé vločky
Katalogové číslo: 95779 Cena: 340 Kč
Vydána: 2014-08-01 Účinnost: 2014-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50050-3

ČSN EN 50059 (332036)
Elektrostatické ruční stříkací zařízení pro nanášení nehořlavých látek
Katalogové číslo: 16134 Cena: 230 Kč
Vydána: 1994-05-01 Účinnost: 1994-06-01
Změny a opravy: Z1 1.19t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50059

ČSN EN 50059 ed. 2 (332036)
Elektrostatické ruční stříkací zařízení - Bezpečnostní požadavky - Elektrostatické ruční stříkací zařízení pro nanášení nehořlavých nátěrových hmot
Katalogové číslo: 506495 Cena: 350 Kč
Vydána: 2019-01-01 Účinnost: 2019-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50059 ed. 2

ČSN EN 50176 ed. 2 (332037)
Stabilní elektrostatické zařízení pro nanášení hořlavých tekutých nátěrových hmot - Bezpečnostní požadavky
Katalogové číslo: 86544 Cena: 340 Kč
Vydána: 2010-08-01 Účinnost: 2010-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50176 ed. 2

ČSN EN 50177 ed. 3 (332038)
Stabilní elektrostatické zařízení pro nanášení hořlavých práškových nátěrových hmot - Bezpečnostní požadavky
Katalogové číslo: 86542 Cena: 340 Kč
Vydána: 2010-08-01 Účinnost: 2010-09-01
Změny a opravy: A1 5.13t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50177 ed. 3

ČSN EN 50223 ed. 3 (332039)
Stabilní elektrostatické zařízení pro nanášení hořlavých vloček - Bezpečnostní požadavky
Katalogové číslo: 99083 Cena: 440 Kč
Vydána: 2016-01-01 Účinnost: 2016-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50223 ed. 3

ČSN EN 50348 ed. 2 (332039)
Stabilní elektrostatické zařízení pro nanášení nehořlavých tekutých nátěrových hmot - Bezpečnostní požadavky
Katalogové číslo: 86755 Cena: 340 Kč
Vydána: 2010-11-01 Účinnost: 2010-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50348 ed. 2

ČSN 33 2040 (332040)
Elektrotechnické předpisy. Ochrana před účinky elektromagnetického pole 50 Hz v pásmu vlivu zařízení elektrizační soustavy
Katalogové číslo: 28579 Cena: 125 Kč
Vydána: 1993-01-01 Účinnost: 1993-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 33 2040