Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 3321 - Společné zřizovací předpisy

Zobrazit obsah třídy 33

ČSN 33 2130 ed. 3 (332130)
Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody
Katalogové číslo: 95303 Cena: 440 Kč
Vydána: 2014-12-01 Účinnost: 2015-01-01
Změny a opravy: Z1 1.18t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 33 2130 ed. 3

TNI 33 2130 (332130)
Elektrické instalace nízkého napětí - Elektrické rozvody v bytových objektech, i s byty určenými pro osoby se zdravotním postižením, elektroinstalace v kuchyních a příprava pro zavedení vysokorychlostního internetu - Komentář k ČSN 33 2130 ed. 3:2014
Katalogové číslo: 501660 Cena: 350 Kč
Vydána: 2017-04-01 Účinnost: 2017-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat TNI 33 2130

ČSN EN 50491-11 (332151)
Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 11: Inteligentní měření - Specifikace aplikací - Jednoduchý externí zákaznický displej
Katalogové číslo: 99039 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2016-01-01 Účinnost: 2016-02-01
Změny a opravy: A1 7.20t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50491-11

ČSN EN 50491-12-1 (332151)
Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Inteligentní rozvodná síť - Specifikace aplikací - Rozhraní a rámec pro zákazníka - Část 12-1: Rozhraní mezi CEM a správcem prostředků bytů/budov - Obecné požadavky a architektura
Katalogové číslo: 506728 Cena: 340 Kč
Vydána: 2019-01-01 Účinnost: 2019-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50491-12-1

ČSN EN 50491-12-2 (332151)
Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 12-2: Inteligentní síť - Specifikace aplikací - Rozhraní a rámec pro zákazníka - Rozhraní mezi CEM bytů/budov a správcem (správci) prostředků - Datový model a zpracování zpráv
Katalogové číslo: 515747 Cena: 770 Kč
Vydána: 2022-10-01 Účinnost: 2022-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50491-12-2

ČSN EN 50491-2 (332151)
Všeobecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 2: Podmínky prostředí
Katalogové číslo: 87134 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2010-11-01 Účinnost: 2010-12-01
Změny a opravy: A1 9.15t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50491-2

ČSN EN 50491-4-1 (332151)
Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 4-1: Obecné požadavky na funkční bezpečnost pro výrobky určené k začlenění do elektronických systémů pro byty a budovy (HBES) a do automatizačních a řídicích systémů budov (BACS)
Katalogové číslo: 92020 Cena: 350 Kč
Vydána: 2013-01-01 Účinnost: 2013-02-01
Změny a opravy: Z1 12.23t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50491-4-1

ČSN EN 50491-5-1 (332151)
Všeobecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 5-1: Požadavky, podmínky a zkušební uspořádání pro EMC
Katalogové číslo: 87687 Cena: 230 Kč
Vydána: 2011-03-01 Účinnost: 2011-04-01
Změny a opravy: Z1 1.20t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50491-5-1

ČSN EN 50491-5-2 (332151)
Všeobecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 5-2: Požadavky na EMC HBES/BACS používaných v prostředí obytném, obchodním a v prostředí lehkého průmyslu
Katalogové číslo: 87685 Cena: 230 Kč
Vydána: 2011-03-01 Účinnost: 2011-04-01
Změny a opravy: Z1 1.20t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50491-5-2

ČSN EN 50491-5-3 (332151)
Všeobecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 5-3: Požadavky na EMC HBES/BACS používaných v průmyslovém prostředí
Katalogové číslo: 87683 Cena: 190 Kč
Vydána: 2011-03-01 Účinnost: 2011-04-01
Změny a opravy: Z1 1.20t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50491-5-3

ČSN EN 50491-6-1 (332151)
Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 6-1: Instalace HBES - Instalace a plánování
Katalogové číslo: 96038 Cena: 440 Kč
Vydána: 2014-10-01 Účinnost: 2014-11-01
Změny a opravy: Z1 3.22t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50491-6-1

ČSN EN 63044-1 (332151)
Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 1: Obecné požadavky
Katalogové číslo: 503290 Cena: 190 Kč
Vydána: 2017-10-01 Účinnost: 2017-11-01
Změny a opravy: A1 1.22t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 63044-1

ČSN EN IEC 63044-3 (332151)
Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 3: Požadavky na elektrickou bezpečnost
Katalogové číslo: 504618 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2018-03-01 Účinnost: 2018-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 63044-3

ČSN EN IEC 63044-4 (332151)
Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 4: Obecné požadavky na funkční bezpečnost pro výrobky určené k integraci do HBES a BACS
Katalogové číslo: 514295 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2022-03-01 Účinnost: 2022-04-01
Změny a opravy: Oprava 1 12.23t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 63044-4

ČSN EN IEC 63044-5-1 (332151)
Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a automatizační a řídicí systémy pro budovy (BACS) - Část 5-1: Požadavky, podmínky a zkušební uspořádání EMC
Katalogové číslo: 509380 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2020-01-01 Účinnost: 2020-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 63044-5-1

ČSN EN IEC 63044-5-2 (332151)
Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a automatizační a řídicí systémy pro budovy (BACS) - Část 5-2: Požadavky EMC na HBES/BACS používané v prostředí obytném, obchodním a lehkého průmyslu
Katalogové číslo: 509375 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2020-01-01 Účinnost: 2020-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 63044-5-2

ČSN EN IEC 63044-5-3 (332151)
Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a automatizované a řídicí systémy pro budovy (BACS) - Část 5-3: Požadavky EMC na HBES/BACS používané v průmyslovém prostředí
Katalogové číslo: 509378 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2020-01-01 Účinnost: 2020-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 63044-5-3

ČSN EN IEC 63044-6 (332151)
Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 6: Požadavky na plánování a instalaci
Katalogové číslo: 514293 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2022-03-01 Účinnost: 2022-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 63044-6

TNI POKYN IEC 110 (332151)
Domácí řídicí systémy - Směrnice týkající se bezpečnosti
Katalogové číslo: 97022 Cena: 190 Kč
Vydána: 2015-04-01 Účinnost: 2015-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat TNI POKYN IEC 110

ČSN 33 2160 (332160)
Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN
Katalogové číslo: 28658 Cena: 550 Kč
Vydána: 1993-04-01 Účinnost: 1993-05-01
Změny a opravy: Z1 4.96t, Z2 6.99t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 33 2160

ČSN 33 2165 (332165)
Elektrotechnické předpisy - Zásady pro ochranu ocelových izolovaných potrubí uložených v zemi před nebezpečnými vlivy venkovních trojfázových vedení a stanic vvn a zvn
Katalogové číslo: 95294 Cena: 350 Kč
Vydána: 2014-10-01 Účinnost: 2014-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 33 2165

ČSN EN 50443 (332165)
Účinky elektromagnetické interference na potrubí způsobené AC vysokonapěťovými elektrickými trakčními soustavami a/nebo AC vysokonapěťovými napájecími soustavami
Katalogové číslo: 91232 Cena: 350 Kč
Vydána: 2012-10-01 Účinnost: 2012-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50443

ČSN 33 2180 (332180)
Elektrotechnické předpisy ČSN. Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů
Katalogové číslo: 2603 Cena: 340 Kč
Vydána: 1979-04-27 Účinnost: 1980-05-01
Změny a opravy: Za 1.87t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 33 2180

ČSN 33 2190 (332190)
Elektrotechnické předpisy. Připojování elektrických strojů a pohonů s elektromotory
Katalogové číslo: 23359 Cena: 190 Kč
Vydána: 1986-12-19 Účinnost: 1987-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 33 2190