Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 3323 - Elektrická zařízení v různých prostředích

Zobrazit obsah třídy 33

ČSN 33 2312 ed. 2 (332312)
Elektrické instalace nízkého napětí - Elektrická zařízení v hořlavých látkách a na nich
Katalogové číslo: 94955 Cena: 190 Kč
Vydána: 2014-04-01 Účinnost: 2014-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 33 2312 ed. 2

ČSN CLC IEC/TS 60079-39 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 39: Jiskrově bezpečné systémy s elektronicky řízenou dobou trvání jiskry
Katalogové číslo: 504517 Cena: 570 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-09-01 Účinnost: 2019-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN CLC IEC/TS 60079-39

ČSN CLC/TR 60079-32-1 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 32-1: Návod na ochranu před účinky statické elektřiny
Katalogové číslo: 508139 Cena: 990 Kč
Vydána: 2019-10-01 Účinnost: 2019-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN CLC/TR 60079-32-1

ČSN EN 60079-0 ed. 4 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 0: Zařízení - Obecné požadavky
Katalogové číslo: 92428 Cena: 770 Kč
Vydána: 2013-03-01 Účinnost: 2013-04-01
Změny a opravy: Oprava 2 6.14t, A11 8.14t, Z1 12.18t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60079-0 ed. 4

ČSN EN 60079-1 ed. 3 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 1: Ochrana zařízení pevným závěrem "d"
Katalogové číslo: 97051 Cena: 590 Kč
Vydána: 2015-04-01 Účinnost: 2015-05-01
Změny a opravy: Oprava 1 1.19t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60079-1 ed. 3

ČSN EN 60079-10-1 ed. 2 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 10-1: Určování nebezpečných prostorů - Výbušné plynné atmosféry
Katalogové číslo: 99688 Cena: 770 Kč
Vydána: 2016-05-01 Účinnost: 2016-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60079-10-1 ed. 2

ČSN EN 60079-10-2 ed. 2 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 10-2: Určování nebezpečných prostorů - Výbušné atmosféry s hořlavým prachem
Katalogové číslo: 504911 Cena: 340 Kč
Vydána: 2018-05-01 Účinnost: 2018-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60079-10-2 ed. 2

ČSN EN 60079-11 ed. 2 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 11: Ochrana zařízení jiskrovou bezpečností "i"
Katalogové číslo: 90783 Cena: 945 Kč
Vydána: 2012-06-01 Účinnost: 2012-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60079-11 ed. 2

ČSN EN 60079-13 ed. 2 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 13: Zařízení chráněná místností s vnitřním přetlakem "p" a místností s nuceným větráním "v"
Katalogové číslo: 504097 Cena: 350 Kč
Vydána: 2018-02-01 Účinnost: 2018-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60079-13 ed. 2

ČSN EN 60079-14 ed. 4 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 14: Návrh, výběr a zřizování elektrických instalací
Katalogové číslo: 95900 Cena: 945 Kč
Vydána: 2014-09-01 Účinnost: 2014-10-01
Změny a opravy: Oprava 1 8.16t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60079-14 ed. 4

ČSN EN 60079-15 ed. 3 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 15: Zařízení chráněné typem ochrany „n”
Katalogové číslo: 87124 Cena: 570 Kč
Vydána: 2010-12-01 Účinnost: 2011-01-01
Změny a opravy: Z1 8.19t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60079-15 ed. 3

ČSN EN 60079-17 ed. 4 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 17: Revize a preventivní údržba elektrických instalací
Katalogové číslo: 95692 Cena: 350 Kč
Vydána: 2014-08-01 Účinnost: 2014-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60079-17 ed. 4

ČSN EN 60079-18 ed. 3 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 18: Zařízení chráněné zalitím zalévací hmotou "m"
Katalogové číslo: 98076 Cena: 350 Kč
Vydána: 2015-08-01 Účinnost: 2015-09-01
Změny a opravy: A1 4.18t, Oprava 1 1.19t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60079-18 ed. 3

ČSN EN 60079-19 ed. 2 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 19: Opravy, generální prohlídky a renovování zařízení
Katalogové číslo: 88585 Cena: 550 Kč
Vydána: 2011-09-01 Účinnost: 2011-10-01
Změny a opravy: A1 11.15t, Z1 7.20t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60079-19 ed. 2

ČSN EN 60079-2 ed. 3 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 2: Ochrana zařízení závěrem s vnitřním přetlakem "p"
Katalogové číslo: 97182 Cena: 570 Kč
Vydána: 2015-05-01 Účinnost: 2015-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60079-2 ed. 3

ČSN EN 60079-20-1 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 20-1: Materiálové vlastnosti pro klasifikaci plynů a par - Zkušební metody a data
Katalogové číslo: 86809 Cena: 590 Kč
Vydána: 2010-11-01 Účinnost: 2010-12-01
Změny a opravy: Oprava 1 5.13t, Z1 4.20t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60079-20-1

ČSN EN 60079-25 ed. 2 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 25: Jiskrově bezpečné elektrické systémy
Katalogové číslo: 88374 Cena: 590 Kč
Vydána: 2011-06-01 Účinnost: 2011-07-01
Změny a opravy: Oprava 1 3.14t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60079-25 ed. 2

ČSN EN 60079-26 ed. 3 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 26: Zařízení s úrovní ochrany (EPL) Ga
Katalogové číslo: 97782 Cena: 230 Kč
Vydána: 2015-07-01 Účinnost: 2015-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60079-26 ed. 3

ČSN EN 60079-27 ed. 2 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 27: Koncepce jiskrově bezpečného sběrnicového systému (FISCO)
Katalogové číslo: 82438 Cena: 230 Kč
Vydána: 2009-01-01 Účinnost: 2009-02-01
Změny a opravy: Z1 6.12t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60079-27 ed. 2

ČSN EN 60079-28 ed. 2 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 28: Ochrana zařízení a přenosových systémů používajících optické záření
Katalogové číslo: 99085 Cena: 440 Kč
Vydána: 2016-01-01 Účinnost: 2016-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60079-28 ed. 2

ČSN EN 60079-29-1 ed. 2 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 29-1: Detektory plynů - Funkční požadavky na detektory hořlavých plynů
Katalogové číslo: 502389 Cena: 440 Kč
Vydána: 2017-05-01 Účinnost: 2017-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60079-29-1 ed. 2

ČSN EN 60079-29-2 ed. 2 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 29-2: Detektory plynů - Výběr, instalace, použití a údržba detektorů hořlavých plynů a kyslíku
Katalogové číslo: 98721 Cena: 945 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2015-11-01 Účinnost: 2015-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60079-29-2 ed. 2

ČSN EN 60079-29-3 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 29-3: Detektory plynů - Požadavky na funkční bezpečnost stabilních systémů pro detekci plynů
Katalogové číslo: 96432 Cena: 440 Kč
Vydána: 2014-12-01 Účinnost: 2015-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60079-29-3

ČSN EN 60079-29-4 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 29-4: Detektory plynů - Funkční požadavky na detektory hořlavých plynů s otevřenou cestou
Katalogové číslo: 86801 Cena: 350 Kč
Vydána: 2010-11-01 Účinnost: 2010-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60079-29-4

ČSN EN 60079-30-1 ed. 2 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 30-1: Elektrické odporové doprovodné ohřevy - Obecné a zkušební požadavky
Katalogové číslo: 504099 Cena: 570 Kč
Vydána: 2018-02-01 Účinnost: 2018-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60079-30-1 ed. 2

ČSN EN 60079-30-2 ed. 2 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 30-2: Elektrické odporové doprovodné ohřevy - Návod pro navrhování, instalaci a údržbu
Katalogové číslo: 504031 Cena: 550 Kč
Vydána: 2018-02-01 Účinnost: 2018-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60079-30-2 ed. 2

ČSN EN 60079-31 ed. 2 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 31: Zařízení chráněné proti vznícení prachu závěrem "t"
Katalogové číslo: 95914 Cena: 230 Kč
Vydána: 2014-09-01 Účinnost: 2014-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60079-31 ed. 2

ČSN EN 60079-32-2 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 32-2: Nebezpečí od statické elektřiny - Zkoušky
Katalogové číslo: 98872 Cena: 440 Kč
Vydána: 2015-12-01 Účinnost: 2016-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60079-32-2

ČSN EN 60079-35-1 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 35-1: Přilbová svítidla pro plynující doly - Všeobecné požadavky - Konstrukce a zkoušení ve vztahu k nebezpečí výbuchu
Katalogové číslo: 89777 Cena: 340 Kč
Vydána: 2012-01-01 Účinnost: 2012-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60079-35-1

ČSN EN 60079-35-2 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 35-2: Přilbová svítidla pro plynující doly - Funkční požadavky a požadavky týkající se bezpečnosti
Katalogové číslo: 92922 Cena: 230 Kč
Vydána: 2013-06-01 Účinnost: 2013-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60079-35-2

ČSN EN 60079-5 ed. 2 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 5: Zařízení chráněné pískovým závěrem "q˝
Katalogové číslo: 98730 Cena: 340 Kč
Vydána: 2015-11-01 Účinnost: 2015-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60079-5 ed. 2

ČSN EN 60079-6 ed. 2 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 6: Zařízení chráněné kapalinovým závěrem "o"
Katalogové číslo: 500001 Cena: 340 Kč
Vydána: 2016-06-01 Účinnost: 2016-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60079-6 ed. 2

ČSN EN 60079-7 ed. 3 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 7: Ochrana zařízení zajištěným provedením "e"
Katalogové číslo: 502386 Cena: 770 Kč
Vydána: 2017-06-01 Účinnost: 2017-07-01
Změny a opravy: A1 8.18t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60079-7 ed. 3

ČSN EN IEC 60079-0 ed. 5 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 0: Zařízení - Obecné požadavky
Katalogové číslo: 506230 Cena: 990 Kč
Vydána: 2018-12-01 Účinnost: 2019-01-01
Změny a opravy: Oprava 1 7.20t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60079-0 ed. 5

ČSN EN IEC 60079-15 ed. 4 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 15: Zařízení chráněné typem ochrany "n"
Katalogové číslo: 508137 Cena: 350 Kč
Vydána: 2019-08-01 Účinnost: 2019-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60079-15 ed. 4

ČSN EN IEC 60079-19 ed. 3 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 19: Opravy, generální prohlídky a renovace zařízení
Katalogové číslo: 510448 Cena: 590 Kč
Vydána: 2020-07-01 Účinnost: 2020-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60079-19 ed. 3

ČSN EN ISO/IEC 80079-20-1 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 20-1: Materiálové vlastnosti pro klasifikaci plynů a par - Zkušební metody a data
Katalogové číslo: 509912 Cena: 590 Kč
Vydána: 2020-04-01 Účinnost: 2020-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO/IEC 80079-20-1

ČSN EN ISO/IEC 80079-20-2 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 20-2: Materiálové vlastnosti - Zkušební metody pro hořlavé prachy
Katalogové číslo: 500699 Cena: 340 Kč
Vydána: 2016-09-01 Účinnost: 2016-10-01
Změny a opravy: Oprava 1 2.18t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO/IEC 80079-20-2

ČSN IEC/TS 60079-40 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 40: Požadavky na procesní těsnění mezi hořlavými kapalinami v technologii a elektrickými systémy
Katalogové číslo: 502302 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2017-05-01 Účinnost: 2017-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN IEC/TS 60079-40

TNI 33 2320 (332320)
Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru - Určování nebezpečných prostorů - Komentář k ČSN EN 60079-10
Katalogové číslo: 71372 Cena: 230 Kč
Vydána: 2004-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat TNI 33 2320

ČSN EN 50381 (332322)
Přemístitelné větrané domky s nebo bez vnitřního zdroje úniku
Katalogové číslo: 72348 Cena: 440 Kč
Vydána: 2005-03-01 Účinnost: 2005-04-01
Změny a opravy: Oprava 1 4.06t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50381

ČSN IEC 79-16 (332325)
Analyzátorové domky chráněné nuceným větráním
Katalogové číslo: 18055 Cena: 230 Kč
Vydána: 1995-09-01 Účinnost: 1995-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN IEC 79-16

ČSN EN 50495 (332327)
Bezpečnostní zařízení nutné pro bezpečnou funkci zařízení z hlediska ochrany proti výbuchu
Katalogové číslo: 86784 Cena: 350 Kč
Vydána: 2010-11-01 Účinnost: 2010-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50495

ČSN 33 2340 ed. 2 (332340)
Elektrická zařízení v prostorech s nebezpečím výbuchu nebo požáru výbušnin
Katalogové číslo: 86436 Cena: 340 Kč
Vydána: 2010-08-01 Účinnost: 2010-09-01
Změny a opravy: Oprava 1 4.14t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 33 2340 ed. 2