Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 3335 - Elektrická dopravní zařízení

Zobrazit obsah třídy 33

ČSN EN 50163 ed. 2 (333500)
Drážní zařízení - Napájecí napětí trakčních soustav
Katalogové číslo: 73394 Cena: 230 Kč
Vydána: 2005-07-01 Účinnost: 2005-08-01
Změny a opravy: A1 3.08t, Oprava 1 4.12t, Oprava 2 6.13t, A2 7.20t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50163 ed. 2

ČSN EN 50124-1 ed. 2 (333501)
Drážní zařízení - Koordinace izolace - Část 1: Základní požadavky - Vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty pro všechna elektrická a elektronická zařízení
Katalogové číslo: 504153 Cena: 550 Kč
Vydána: 2018-02-01 Účinnost: 2018-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50124-1 ed. 2

ČSN EN 50124-2 ed. 2 (333501)
Drážní zařízení - Koordinace izolace - Část 2: Přepětí a ochrana před přepětím
Katalogové číslo: 504155 Cena: 230 Kč
Vydána: 2018-02-01 Účinnost: 2018-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50124-2 ed. 2

ČSN EN 50126-1 ed. 2 (333502)
Drážní zařízení - Stanovení a prokázání bezporuchovosti, pohotovosti, udržovatelnosti a bezpečnosti (RAMS) - Část 1: Generický proces RAMS
Katalogové číslo: 506768 Cena: 770 Kč
Vydána: 2019-03-01 Účinnost: 2019-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50126-1 ed. 2

ČSN EN 50126-2 (333502)
Drážní zařízení - Stanovení a prokázání bezporuchovosti, pohotovosti, udržovatelnosti a bezpečnosti (RAMS) - Část 2: Systémový přístup k bezpečnosti
Katalogové číslo: 507019 Cena: 590 Kč
Vydána: 2019-03-01 Účinnost: 2019-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50126-2

ČSN EN 50153 ed. 3 (333503)
Drážní zařízení - Drážní vozidla - Opatření na ochranu před úrazem elektrickým proudem
Katalogové číslo: 96626 Cena: 340 Kč
Vydána: 2015-03-01 Účinnost: 2015-04-01
Změny a opravy: A1 5.18t, A2 7.20t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50153 ed. 3

ČSN EN 50125-1 ed. 2 (333504)
Drážní zařízení - Podmínky prostředí pro zařízení - Část 1: Drážní vozidla a jejich zařízení
Katalogové číslo: 96621 Cena: 230 Kč
Vydána: 2015-02-01 Účinnost: 2015-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50125-1 ed. 2

ČSN EN 50125-2 (333504)
Drážní zařízení - Podmínky prostředí pro zařízení - Část 2: Pevná elektrická zařízení
Katalogové číslo: 67521 Cena: 230 Kč
Vydána: 2003-07-01 Účinnost: 2003-08-01
Změny a opravy: Oprava 1 2.12t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50125-2

ČSN EN 50125-3 (333504)
Drážní zařízení - Podmínky prostředí pro zařízení - Část 3: Zabezpečovací a sdělovací zařízení
Katalogové číslo: 69005 Cena: 340 Kč
Vydána: 2003-12-01 Účinnost: 2004-01-01
Změny a opravy: Oprava 1 2.12t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50125-3

ČSN 33 3505 ed. 2 (333505)
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Základní požadavky na elektrické napájecí a spínací stanice
Katalogové číslo: 84341 Cena: 440 Kč
Vydána: 2010-03-01 Účinnost: 2010-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 33 3505 ed. 2

ČSN EN 50617-1 (333506)
Drážní zařízení - Základní parametry systémů detekování vlaků pro interoperabilitu evropských železničních systémů - Část 1: Kolejové obvody
Katalogové číslo: 501006 Cena: 590 Kč
Vydána: 2017-02-01 Účinnost: 2017-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50617-1

ČSN EN 50617-2 (333506)
Drážní zařízení - Základní parametry systémů detekování vlaků pro interoperabilitu evropských železničních systémů - Část 2: Počítače náprav
Katalogové číslo: 501453 Cena: 550 Kč
Vydána: 2017-02-01 Účinnost: 2017-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50617-2

ČSN EN 62924 (333507)
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Stacionární systém uchování energie pro DC trakční soustavy
Katalogové číslo: 503323 Cena: 440 Kč
Vydána: 2017-09-01 Účinnost: 2017-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62924

ČSN EN 50388 ed. 2 (333508)
Drážní zařízení - Napájení a drážní vozidla - Technická kritéria pro koordinaci mezi napájením (napájecí stanicí) a drážními vozidly pro dosažení interoperability
Katalogové číslo: 92258 Cena: 550 Kč
Vydána: 2013-02-01 Účinnost: 2013-03-01
Změny a opravy: Oprava 1 12.13t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50388 ed. 2

ČSN CLC/TS 50546 (333509)
Drážní zařízení - Drážní vozidla - Trojfázové ostrovní (externí) napájecí soustavy pro kolejová vozidla
Katalogové číslo: 94266 Cena: 125 Kč
Vydána: 2013-12-01 Účinnost: 2014-01-01
Změny a opravy: Z1 4.21t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN CLC/TS 50546

ČSN EN 50533 (333509)
Drážní zařízení - Charakteristiky napětí trojfázového vedení ve vlaku
Katalogové číslo: 91021 Cena: 340 Kč
Vydána: 2012-10-01 Účinnost: 2012-11-01
Změny a opravy: A1 5.17t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50533

ČSN EN 50546 (333509)
Drážní zařízení - Drážní vozidla - Trojfázové ostrovní (externí) napájecí soustavy pro kolejová vozidla a jejich konektory
Katalogové číslo: 512161 Cena: 550 Kč
Vydána: 2021-04-01 Účinnost: 2021-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50546

ČSN 33 3510 (333510)
Elektrotechnické předpisy. Elektrická trakční zařízení metra
Katalogové číslo: 23386 Cena: 340 Kč
Vydána: 1983-12-27 Účinnost: 1985-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 33 3510

ČSN 33 3516 (333516)
Předpisy pro trakční vedení tramvajových a trolejbusových drah
Katalogové číslo: 21584 Cena: 230 Kč
Vydána: 1997-06-01 Účinnost: 1997-07-01
Změny a opravy: Z1 11.11t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 33 3516

ČSN 33 3525 (333525)
Trakční vedení metra
Katalogové číslo: 21684 Cena: 190 Kč
Vydána: 1997-07-01 Účinnost: 1997-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 33 3525

ČSN EN 50668 (333530)
Drážní zařízení - Zabezpečovací a řídicí systémy městských drah mimo UGTMS
Katalogové číslo: 510234 Cena: 340 Kč
Vydána: 2020-06-01 Účinnost: 2020-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50668

ČSN EN 62290-1 ed. 2 (333530)
Drážní zařízení - Systémy řízení městské dopravy s vyhrazenou vodicí dráhou - Část 1: Systémové principy a základní pojmy
Katalogové číslo: 97203 Cena: 350 Kč
Vydána: 2015-05-01 Účinnost: 2015-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62290-1 ed. 2

ČSN EN 62290-2 ed. 2 (333530)
Drážní zařízení - Systémy řízení městské dopravy s vyhrazenou vodicí dráhou - Část 2: Specifikace funkčních požadavků
Katalogové číslo: 96892 Cena: 550 Kč
Vydána: 2015-05-01 Účinnost: 2015-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62290-2 ed. 2

ČSN EN IEC 62290-3 (333530)
Drážní zařízení - Systémy řízení městské dopravy s vyhrazenou vodicí dráhou - Část 3: Specifikace systémových požadavků
Katalogové číslo: 509539 Cena: 1 990 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-04-01 Účinnost: 2020-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 62290-3

ČSN EN 62267 (333532)
Drážní zařízení - Automatizovaná městská doprava s vyhrazenou vodicí dráhou (AUGT) - Bezpečnostní požadavky
Katalogové číslo: 85855 Cena: 550 Kč
Vydána: 2010-07-01 Účinnost: 2010-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62267

ČSN EN 62864-1 (333540)
Drážní zařízení - Drážní vozidla - Napájení s palubním systémem uchování energie - Část 1: Sériový hybridní systém
Katalogové číslo: 501850 Cena: 550 Kč
Vydána: 2017-05-01 Účinnost: 2017-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62864-1

ČSN EN 61287-1 ed. 2 (333551)
Drážní zařízení - Výkonové měniče instalované v drážních vozidlech - Část 1: Charakteristiky a zkušební metody
Katalogové číslo: 96905 Cena: 550 Kč
Vydána: 2015-05-01 Účinnost: 2015-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61287-1 ed. 2

ČSN EN 50155 ed. 4 (333555)
Drážní zařízení - Elektronická zařízení drážních vozidel
Katalogové číslo: 504794 Cena: 590 Kč
Vydána: 2018-04-01 Účinnost: 2018-05-01
Změny a opravy: Oprava 1 6.19t, Oprava 2 1.21t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50155 ed. 4

ČSN EN 61373 ed. 2 (333565)
Drážní zařízení - Zařízení drážních vozidel - Zkoušky rázy a vibracemi
Katalogové číslo: 87660 Cena: 440 Kč
Vydána: 2011-05-01 Účinnost: 2011-06-01
Změny a opravy: Oprava 1 11.13t, Oprava 2 1.14t, Oprava 3 4.17t, Oprava 4 5.18t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61373 ed. 2

ČSN 33 3570 ed. 2 (333570)
Elektrická zařízení osobních lanových drah a lyžařských vleků
Katalogové číslo: 92260 Cena: 340 Kč
Vydána: 2013-05-01 Účinnost: 2013-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 33 3570 ed. 2

ČSN EN 50152-1 ed. 3 (333580)
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Zvláštní požadavky na střídavá spínací zařízení - Část 1: Vypínače se jmenovitým napětím nad 1 kV
Katalogové číslo: 93706 Cena: 340 Kč
Vydána: 2013-09-01 Účinnost: 2013-10-01
Změny a opravy: A1 1.14t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50152-1 ed. 3

ČSN EN 50152-2 ed. 3 (333580)
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Zvláštní požadavky na střídavá spínací zařízení střídavého proudu - Část 2: Odpojovače, uzemňovače a spínače se jmenovitým napětím nad 1 kV
Katalogové číslo: 93707 Cena: 230 Kč
Vydána: 2013-09-01 Účinnost: 2013-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50152-2 ed. 3

ČSN EN 50152-3-1 ed. 2 (333580)
Drážní zařízení - Pevné instalace - Zvláštní požadavky na spínací zařízení AC - Část 3-1: Měřicí, řídicí a ochranné přístroje pro zvláštní použití v trakčních soustavách AC - Přístroje
Katalogové číslo: 503716 Cena: 340 Kč
Vydána: 2017-12-01 Účinnost: 2018-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50152-3-1 ed. 2

ČSN EN 50152-3-2 ed. 2 (333580)
Drážní zařízení - Pevné instalace - Zvláštní požadavky na spínací zařízení AC - Část 3-2: Měřicí, řídicí a ochranné přístroje pro zvláštní použití v trakčních soustavách AC - Transformátory proudu
Katalogové číslo: 501846 Cena: 230 Kč
Vydána: 2017-04-01 Účinnost: 2017-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50152-3-2 ed. 2

ČSN EN 50152-3-3 ed. 2 (333580)
Drážní zařízení - Pevné instalace - Zvláštní požadavky na spínací zařízení AC - Část 3-3: Měřicí, řídicí a ochranné přístroje pro zvláštní použití v trakčních soustavách AC - Transformátory napětí
Katalogové číslo: 501847 Cena: 230 Kč
Vydána: 2017-04-01 Účinnost: 2017-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50152-3-3 ed. 2

ČSN EN 50488 (333581)
Drážní zařízení - Pevná zařízení - Elektrická ochranná opatření pro práci na systému trakčního vedení nebo v jeho blízkosti a/nebo v jeho zpětném obvodu
Katalogové číslo: 512331 Cena: 440 Kč
Vydána: 2021-05-01 Účinnost: 2021-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50488

ČSN EN 50121-1 ed. 4 (333590)
Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 1: Obecně
Katalogové číslo: 503608 Cena: 230 Kč
Vydána: 2017-11-01 Účinnost: 2017-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50121-1 ed. 4

ČSN EN 50121-2 ed. 4 (333590)
Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 2: Emise celého drážního systému do vnějšího prostředí
Katalogové číslo: 503606 Cena: 340 Kč
Vydána: 2017-11-01 Účinnost: 2017-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50121-2 ed. 4

ČSN EN 50121-3-1 ed. 4 (333590)
Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 3-1: Drážní vozidla - Vlak a celkové vozidlo
Katalogové číslo: 502772 Cena: 340 Kč
Vydána: 2017-07-01 Účinnost: 2017-08-01
Změny a opravy: A1 9.19t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50121-3-1 ed. 4

ČSN EN 50121-3-2 ed. 4 (333590)
Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 3-2: Drážní vozidla - Zařízení
Katalogové číslo: 502769 Cena: 340 Kč
Vydána: 2017-07-01 Účinnost: 2017-08-01
Změny a opravy: A1 9.19t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50121-3-2 ed. 4

ČSN EN 50121-4 ed. 4 (333590)
Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 4: Emise a odolnost zabezpečovacích a sdělovacích zařízení
Katalogové číslo: 502768 Cena: 340 Kč
Vydána: 2017-07-01 Účinnost: 2017-08-01
Změny a opravy: A1 9.19t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50121-4 ed. 4

ČSN EN 50121-5 ed. 4 (333590)
Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 5: Emise a odolnost pevných instalací a zařízení trakční napájecí soustavy
Katalogové číslo: 503604 Cena: 340 Kč
Vydána: 2017-11-01 Účinnost: 2017-12-01
Změny a opravy: A1 9.19t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50121-5 ed. 4

ČSN EN 50592 (333590)
Drážní zařízení - Zkoušky kolejových vozidel na elektromagnetickou kompatibilitu s počítači náprav
Katalogové číslo: 502163 Cena: 340 Kč
Vydána: 2017-06-01 Účinnost: 2017-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50592

ČSN EN 50293 ed. 2 (333591)
Systémy silniční dopravní signalizace - Elektromagnetická kompatibilita
Katalogové číslo: 92552 Cena: 230 Kč
Vydána: 2013-05-01 Účinnost: 2013-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50293 ed. 2

ČSN CLC/TS 50238-2 (333592)
Drážní zařízení - Kompatibilita mezi drážním vozidlem a systémy pro detekování vlaků - Část 2: Kompatibilita s kolejovými obvody
Katalogové číslo: 512048 Cena: 440 Kč
Vydána: 2021-05-01 Účinnost: 2021-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN CLC/TS 50238-2

ČSN CLC/TS 50238-3 (333592)
Drážní zařízení - Kompatibilita mezi drážním vozidlem a systémy pro detekování vlaků - Část 3: Kompatibilita s počítači náprav
Katalogové číslo: 95483 Cena: 230 Kč
Vydána: 2014-09-01 Účinnost: 2014-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN CLC/TS 50238-3

ČSN EN 50238-1 (333592)
Drážní zařízení - Kompatibilita mezi drážním vozidlem a systémy pro detekování vlaků - Část 1: Obecně
Katalogové číslo: 69154 Cena: 350 Kč
Vydána: 2003-12-01 Účinnost: 2004-01-01
Změny a opravy: Oprava 1 4.12t, Oprava 2 6.15t, Z1 7.20t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50238-1

ČSN EN 50238-1 ed. 2 (333592)
Drážní zařízení - Kompatibilita mezi drážním vozidlem a systémy pro detekování vlaků - Část 1: Obecně
Katalogové číslo: 510442 Cena: 440 Kč
Vydána: 2020-07-01 Účinnost: 2020-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50238-1 ed. 2

ČSN EN 50500 (333593)
Postupy pro měření úrovní magnetického pole vytvářeného elektronickými a elektrickými zařízeními v drážním prostředí z hlediska vlivu na člověka
Katalogové číslo: 83535 Cena: 230 Kč
Vydána: 2009-06-01 Účinnost: 2009-07-01
Změny a opravy: A1 12.15t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50500