Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 3346 - Operativní řízení provozu

Zobrazit obsah třídy 33

ČSN IEC 870-1-1 (334600)
Systémy a zařízení pro dálkové ovládání. Část 1: Všeobecná ustanovení. Oddíl 1: Všeobecné zásady
Katalogové číslo: 17279 Cena: 340 Kč
Vydána: 1995-05-01 Účinnost: 1995-06-01
Změny a opravy: Z1 3.98t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN IEC 870-1-1

ČSN IEC 870-1-2 (334601)
Systémy a zařízení pro dálkové ovládání. Část 1: Všeobecná ustanovení. Oddíl 2: Návod pro specifikace
Katalogové číslo: 17280 Cena: 230 Kč
Vydána: 1995-05-01 Účinnost: 1995-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN IEC 870-1-2

ČSN IEC 870-1-4 (334610)
Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 1: Všeobecná ustanovení - Oddíl 4: Základní aspekty přenosu dat dálkového ovládání a organizace norem IEC 870-5 a IEC 870-6
Katalogové číslo: 22513 Cena: 340 Kč
Vydána: 1997-12-01 Účinnost: 1998-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN IEC 870-1-4

ČSN EN 60870-2-1 (334620)
Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 2: Provozní podmínky - Oddíl 1: Napájení a elektromagnetická kompatibilita
Katalogové číslo: 51057 Cena: 340 Kč
Vydána: 1998-03-01 Účinnost: 1998-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60870-2-1

ČSN EN 60870-2-2 (334620)
Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 2: Provozní podmínky - Oddíl 2: Podmínky pro okolní prostředí (klimatické, mechanické a další neelektrické vlivy)
Katalogové číslo: 53083 Cena: 230 Kč
Vydána: 1998-09-01 Účinnost: 1998-10-01
Změny a opravy: Oprava 1 4.00t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60870-2-2

ČSN IEC 870-3 (334630)
Systémy a zařízení pro dálkové ovládání. Část 3: Rozhraní (elektrické charakteristiky)
Katalogové číslo: 19387 Cena: 340 Kč
Vydána: 1996-06-01 Účinnost: 1996-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN IEC 870-3

ČSN IEC 870-4 (334641)
Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 4: Požadavky na vlastnosti
Katalogové číslo: 52631 Cena: 340 Kč
Vydána: 1998-08-01 Účinnost: 1998-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN IEC 870-4

ČSN EN 60870-5-1 (334650)
Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 5: Přenosové protokoly - Oddíl 1: Formáty přenosového rámce
Katalogové číslo: 21625 Cena: 440 Kč
Vydána: 1997-06-01 Účinnost: 1997-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60870-5-1

ČSN EN 60870-5-101 ed. 2 (334650)
Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 5-101: Přenosové protokoly - Společná norma pro základní úkoly dálkového ovládání
Katalogové číslo: 72151 Cena: 1 270 Kč
Vydána: 2005-05-01 Účinnost: 2005-06-01
Změny a opravy: A1 9.16t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60870-5-101 ed. 2

ČSN EN 60870-5-102 (334650)
Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 5: Přenosové protokoly - Oddíl 102: Společná norma pro přenos integrovaných součtových hodnot v elektrizačních soustavách
Katalogové číslo: 58402 Cena: 550 Kč
Vydána: 2000-08-01 Účinnost: 2000-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60870-5-102

ČSN EN 60870-5-103 (334650)
Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 5-103: Přenosové protokoly - Společná norma pro informační rozhraní ochran
Katalogové číslo: 57384 Cena: 770 Kč
Vydána: 2000-09-01 Účinnost: 2000-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60870-5-103

ČSN EN 60870-5-104 ed. 2 (334650)
Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 5-104: Přenosové protokoly - Síťový přístup pro IEC 60870-5-101 používající normalizované transportní profily
Katalogové číslo: 78677 Cena: 590 Kč
Vydána: 2007-06-01 Účinnost: 2007-07-01
Změny a opravy: A1 6.17t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60870-5-104 ed. 2

ČSN EN 60870-5-2 (334650)
Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 5: Přenosové protokoly - Oddíl 2: Procedury linkového přenosu
Katalogové číslo: 21936 Cena: 550 Kč
Vydána: 1997-07-01 Účinnost: 1997-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60870-5-2

ČSN EN 60870-5-3 (334650)
Systémy a zařízení pro dálkové ovládání. Část 5: Přenosové protokoly. Oddíl 3: Obecná struktura aplikačních dat
Katalogové číslo: 19510 Cena: 230 Kč
Vydána: 1996-06-01 Účinnost: 1996-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60870-5-3

ČSN EN 60870-5-4 (334650)
Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 5: Přenosové protokoly - Oddíl 4: Definice a kódování aplikačních informačních prvků
Katalogové číslo: 22461 Cena: 340 Kč
Vydána: 1997-11-01 Účinnost: 1997-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60870-5-4

ČSN EN 60870-5-5 (334650)
Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 5: Přenosové protokoly - Oddíl 5: Základní aplikační funkce
Katalogové číslo: 51630 Cena: 550 Kč
Vydána: 1998-03-01 Účinnost: 1998-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60870-5-5

ČSN EN 60870-5-6 (334650)
Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 5-6: Směrnice pro zkoušení shody pro společné normy EN 60870-5
Katalogové číslo: 85487 Cena: 340 Kč
Vydána: 2010-04-01 Účinnost: 2010-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60870-5-6

ČSN 33 4660-6-505 (334660)
Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 6-505: Protokoly dálkového ovládání kompatibilní s normami ISO a doporučeními ITU-T - Uživatelská příručka TASE.2
Katalogové číslo: 78249 Cena: 550 Kč
Vydána: 2007-05-01 Účinnost: 2007-06-01
Změny a opravy: A1 5.07t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 33 4660-6-505

ČSN EN 60870-6-2 (334660)
Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 6: Protokoly dálkového ovládání kompatibilní s normami ISO a doporučeními ITU-T - Oddíl 2: Použití základních norem (vrstvy OSI 1-4)
Katalogové číslo: 51631 Cena: 440 Kč
Vydána: 1998-03-01 Účinnost: 1998-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60870-6-2

ČSN EN 60870-6-501 (334660)
Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 6: Protokoly dálkového ovládání kompatibilní s normami ISO a doporučeními ITU-T - Oddíl 501: Definice služeb TASE.1
Katalogové číslo: 53968 Cena: 590 Kč
Vydána: 1999-06-01 Účinnost: 1999-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60870-6-501

ČSN EN 60870-6-502 (334660)
Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 6: Protokoly dálkového ovládání kompatibilní s normami ISO a doporučeními ITU-T - Oddíl 502: Definice protokolu TASE.1
Katalogové číslo: 54485 Cena: 440 Kč
Vydána: 1999-07-01 Účinnost: 1999-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60870-6-502

ČSN EN 60870-6-503 ed. 3 (334660)
Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 6-503: Protokoly dálkového ovládání kompatibilní s normami ISO a doporučeními ITU-T - Služby a protokol TASE.2
Katalogové číslo: 97116 Cena: 945 Kč
Vydána: 2015-04-01 Účinnost: 2015-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60870-6-503 ed. 3

ČSN EN 60870-6-601 (334660)
Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 6: Protokoly dálkového ovládání kompatibilní s normami ISO a doporučeními ITU-T - Oddíl 601: Funkční profil pro poskytování spojově-orientované transportní služby u koncového systému propojeného trvalým přístupem na datovou síť s přepojováním paketů
Katalogové číslo: 53379 Cena: 230 Kč
Vydána: 1998-10-01 Účinnost: 1998-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60870-6-601

ČSN EN 60870-6-701 (334660)
Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 6-701: Protokoly dálkového ovládání kompatibilní s normami ISO a doporučeními ITU-T - Funkční profil pro poskytování aplikační služby TASE.1 v koncových systémech
Katalogové číslo: 59590 Cena: 340 Kč
Vydána: 2000-09-01 Účinnost: 2000-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60870-6-701

ČSN EN 60870-6-702 ed. 2 (334660)
Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 6-702: Protokoly dálkového ovládání kompatibilní s normami ISO a doporučeními ITU-T - Funkční profil pro poskytování aplikační služby TASE.2 v koncových systémech
Katalogové číslo: 97036 Cena: 440 Kč
Vydána: 2015-04-01 Účinnost: 2015-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60870-6-702 ed. 2

ČSN EN 60870-6-802 ed. 3 (334660)
Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 6-802: Protokoly dálkového ovládání kompatibilní s normami ISO a doporučeními ITU-T - Modely objektů TASE.2
Katalogové číslo: 97119 Cena: 590 Kč
Vydána: 2015-04-01 Účinnost: 2015-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60870-6-802 ed. 3

ČSN IEC 870-6-1 (334660)
Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 6: Protokoly dálkového ovládání kompatibilní s normami ISO a doporučeními ITU-T - Oddíl 1: Aplikační kontext a organizace norem
Katalogové číslo: 65183 Cena: 570 Kč
Vydána: 2003-01-01 Účinnost: 2003-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN IEC 870-6-1

ČSN IEC 1085 (334680)
Všeobecná ustanovení pro telekomunikační služby v elektrizačních soustavách
Katalogové číslo: 56543 Cena: 440 Kč
Vydána: 1999-09-01 Účinnost: 1999-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN IEC 1085

ČSN 33 4690-2 (334690)
Provoz a zkoušení zařízení dálkových ochran elektrizační soustavy - Část 2: Analogové srovnávací systémy
Katalogové číslo: 58482 Cena: 350 Kč
Vydána: 2000-06-01 Účinnost: 2000-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 33 4690-2

ČSN EN 60834-1 (334690)
Zařízení pro přenos povelů ochran elektrizační soustavy - Provoz a zkoušení - Část 1: Povelové systémy
Katalogové číslo: 60009 Cena: 550 Kč
Vydána: 2000-12-01 Účinnost: 2001-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60834-1