Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 3347 - Automatizace dodávky elektrické energie s použitím vf přenosových systémů po distribučním vedení

Zobrazit obsah třídy 33

ČSN IEC 1334-1-1 (334710)
Automatizace dodávky elektrické energie s použitím vf přenosových systémů po distribučním vedení - Část 1: Všeobecné zásady - Oddíl 1: Architektura systému automatizace dodávky elektrické energie
Katalogové číslo: 61665 Cena: 340 Kč
Vydána: 2001-05-01 Účinnost: 2001-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN IEC 1334-1-1

ČSN IEC 1334-1-4 (334710)
Automatizace dodávky elektrické energie s použitím vf přenosových systémů po distribučním vedení - Část 1: Všeobecné zásady - Oddíl 4: Identifikace parametrů přenosu dat týkajících se distribučních sítí vn a nn
Katalogové číslo: 61713 Cena: 340 Kč
Vydána: 2001-05-01 Účinnost: 2001-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN IEC 1334-1-4

ČSN IEC 61334-1-2 (334710)
Automatizace dodávky elektrické energie s použitím vf přenosových systémů po distribučním vedení - Část 1-2: Všeobecné zásady - Návod pro specifikace
Katalogové číslo: 56490 Cena: 340 Kč
Vydána: 1999-09-01 Účinnost: 1999-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN IEC 61334-1-2

ČSN EN 61334-3-21 (334730)
Automatizace dodávky elektrické energie s použitím vf přenosových systémů po distribučním vedení - Část 3: Požadavky na přenos signálů po hlavním vedení - Oddíl 21: Kapacitní vazební zařízení připojená mezi fáze izolované soustavy středního napětí
Katalogové číslo: 55020 Cena: 230 Kč
Vydána: 1999-07-01 Účinnost: 1999-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61334-3-21

ČSN EN 61334-3-22 (334730)
Automatizace dodávky elektrické energie s použitím vf přenosových systémů po distribučním vedení - Část 3-22: Požadavky na přenos signálů po hlavních vedeních - Vazební zařízení připojená mezi fázi a zem a mezi stínění a zem soustavy vn
Katalogové číslo: 62706 Cena: 340 Kč
Vydána: 2001-09-01 Účinnost: 2001-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61334-3-22

ČSN EN 61334-4-1 (334740)
Automatizace dodávky elektrické energie s použitím vf přenosových systémů po distribučním vedení - Část 4: Protokoly dálkového přenosu dat - Oddíl 1: Referenční model komunikačního systému
Katalogové číslo: 58401 Cena: 230 Kč
Vydána: 2000-09-01 Účinnost: 2000-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61334-4-1

ČSN EN 61334-4-32 (334740)
Automatizace dodávky elektrické energie s použitím vf přenosových systémů po distribučním vedení - Část 4: Protokoly dálkového přenosu dat - Oddíl 32: Vrstva datového spoje - Řízení logického spoje (LLC)
Katalogové číslo: 60641 Cena: 350 Kč
Vydána: 2001-02-01 Účinnost: 2001-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61334-4-32

ČSN EN 61334-4-33 (334740)
Automatizace dodávky elektrické energie s použitím vf přenosových systémů po distribučním vedení - Část 4-33: Protokoly dálkového přenosu dat - Vrstva datového spoje - Spojově orientovaný protokol
Katalogové číslo: 59604 Cena: 340 Kč
Vydána: 2000-10-01 Účinnost: 2000-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61334-4-33

ČSN EN 61334-4-41 (334740)
Automatizace dodávky elektrické energie s použitím vf přenosových systémů po distribučním vedení - Část 4: Protokoly dálkového přenosu dat - Oddíl 41: Aplikační protokoly - Specifikace zpráv pro distribuční síť
Katalogové číslo: 59962 Cena: 590 Kč
Vydána: 2001-02-01 Účinnost: 2001-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61334-4-41

ČSN EN 61334-4-42 (334740)
Automatizace dodávky elektrické energie s použitím vf přenosových systémů po distribučním vedení - Část 4: Protokoly dálkového přenosu dat - Oddíl 42: Aplikační protokoly - Aplikační vrstva
Katalogové číslo: 60473 Cena: 440 Kč
Vydána: 2001-02-01 Účinnost: 2001-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61334-4-42

ČSN EN 61334-4-511 (334740)
Automatizace dodávky elektrické energie s použitím vf přenosových systémů po distribučním vedení - Část 4-511: Protokoly dálkového přenosu dat - Systémové řízení - CIASE protokol
Katalogové číslo: 61805 Cena: 350 Kč
Vydána: 2001-06-01 Účinnost: 2001-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61334-4-511

ČSN EN 61334-4-512 (334740)
Automatizace dodávky elektrické energie s použitím vf přenosových systémů po distribučním vedení - Část 4-512: Protokoly dálkového přenosu dat - Systémové řízení pomocí profilu 61334-5-1 - Informační Základna Řízení (MIB)
Katalogové číslo: 65924 Cena: 340 Kč
Vydána: 2002-11-01 Účinnost: 2002-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61334-4-512

ČSN EN 61334-4-61 (334740)
Automatizace dodávky elektrické energie s použitím vf přenosových systémů po distribučním vedení - Část 4-61: Protokoly dálkového přenosu dat - Síťová vrstva - Bezspojový protokol
Katalogové číslo: 59592 Cena: 350 Kč
Vydána: 2000-10-01 Účinnost: 2000-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61334-4-61

ČSN EN 61334-5-1 (334750)
Automatizace dodávky elektrické energie s použitím vf přenosových systémů po distribučním vedení - Část 5-1: Profily nižších vrstev - Profil s klíčováním posuvem rozprostřeného kmitočtu (S-FSK)
Katalogové číslo: 64319 Cena: 570 Kč
Vydána: 2002-04-01 Účinnost: 2002-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61334-5-1

ČSN EN 61334-6 (334760)
Automatizace dodávky elektrické energie s použitím vf přenosových systémů po distribučním vedení - Část 6: Kódovací pravidlo A-XDR
Katalogové číslo: 61806 Cena: 350 Kč
Vydána: 2001-06-01 Účinnost: 2001-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61334-6