Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 3349 - Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API)

Zobrazit obsah třídy 33

ČSN EN 61968-1 ed. 2 (334900)
Integrace aplikací v energetických společnostech - Systémová rozhraní pro řízení dodávky elektrické energie - Část 1: Architektura rozhraní a obecná doporučení
Katalogové číslo: 93399 Cena: 570 Kč
Vydána: 2013-08-01 Účinnost: 2013-09-01
Změny a opravy: Z1 2.21t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61968-1 ed. 2

ČSN EN 61968-100 (334900)
Integrace aplikací v energetických společnostech - Systémová rozhraní pro řízení dodávky elektrické energie - Část 100: Profily implementace
Katalogové číslo: 95127 Cena: 770 Kč
Vydána: 2014-04-01 Účinnost: 2014-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61968-100

ČSN EN 61968-11 ed. 2 (334900)
Integrace aplikací v energetických společnostech - Systémová rozhraní pro řízení dodávky elektrické energie - Část 11: Rozšíření obecného informačního modelu (CIM) pro distribuci
Katalogové číslo: 94474 Cena: 1 390 Kč
Vydána: 2014-01-01 Účinnost: 2014-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61968-11 ed. 2

ČSN EN 61968-13 (334900)
Integrace aplikací v energetických společnostech - Systémová rozhraní pro řízení dodávky elektrické energie - Část 13: RDF Formát výměny CIM modelu pro distribuci elektrické energie
Katalogové číslo: 83563 Cena: 440 Kč
Vydána: 2009-06-01 Účinnost: 2009-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61968-13

ČSN EN 61968-4 (334900)
Integrace aplikací v energetických společnostech - Systémová rozhraní pro řízení dodávky elektrické energie - Část 4: Rozhraní pro řízení záznamů (výkazů) a aktiv
Katalogové číslo: 80956 Cena: 550 Kč
Vydána: 2008-05-01 Účinnost: 2008-06-01
Změny a opravy: Z1 11.19t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61968-4

ČSN EN 61968-6 (334900)
Integrace aplikací v energetických společnostech - Systémová rozhraní pro řízení dodávky elektrické energie - Část 6: Rozhraní pro údržbu a konstrukci
Katalogové číslo: 98986 Cena: 990 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-05-01 Účinnost: 2016-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61968-6

ČSN EN 61968-8 (334900)
Integrace aplikací v energetických společnostech - Systémová rozhraní pro řízení dodávky elektrické energie - Část 8: Rozhraní pro zákaznické operace
Katalogové číslo: 98619 Cena: 570 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-07-01 Účinnost: 2016-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61968-8

ČSN EN 61968-9 ed. 2 (334900)
Integrace aplikací v energetických společnostech - Systémová rozhraní pro řízení dodávky elektrické energie - Část 9: Rozhraní pro odečet a řízení měřičů
Katalogové číslo: 95850 Cena: 2 600 Kč
Vydána: 2014-09-01 Účinnost: 2014-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61968-9 ed. 2

ČSN EN IEC 61968-1 ed. 3 (334900)
Integrace aplikací v energetických společnostech - Systémová rozhraní pro řízení dodávky elektrické energie - Část 1: Architektura rozhraní a obecná doporučení
Katalogové číslo: 511840 Cena: 945 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2021-02-01 Účinnost: 2021-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 61968-1 ed. 3

ČSN EN IEC 61968-3 ed. 2 (334900)
Integrace aplikací v energetických společnostech - Systémová rozhraní pro řízení dodávky elektrické energie - Část 3: Rozhraní pro provoz soustavy
Katalogové číslo: 506022 Cena: 1 270 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2018-10-01 Účinnost: 2018-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 61968-3 ed. 2

ČSN EN IEC 61968-4 ed. 2 (334900)
Integrace aplikací v energetických společnostech - Systémová rozhraní pro řízení dodávky elektrické energie - Část 4: Rozhraní pro řízení záznamů (výkazů) a aktiv
Katalogové číslo: 508914 Cena: 1 270 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2019-11-01 Účinnost: 2019-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 61968-4 ed. 2

ČSN EN IEC 61968-5 (334900)
Integrace aplikací v energetických společnostech - Systémová rozhraní pro řízení dodávky elektrické energie - Část 5: Optimalizace dodávané energie
Katalogové číslo: 511751 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-04-01 Účinnost: 2021-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 61968-5

ČSN EN 62559-2 (334905)
Metodika pro případy použití - Část 2: Stanovení šablon pro případy použití, jmenné seznamy a požadavkové listy
Katalogové číslo: 98566 Cena: 570 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-03-01 Účinnost: 2016-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62559-2

ČSN EN IEC 62559-3 (334905)
Metodika pro případy použití - Část 3: Definování případů použití artefaktů šablony do serializovaného formátu XML
Katalogové číslo: 505166 Cena: 770 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-09-01 Účinnost: 2018-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 62559-3

ČSN EN 61970-1 (334910)
Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 1: Směrnice a obecné požadavky
Katalogové číslo: 77384 Cena: 440 Kč
Vydána: 2006-12-01 Účinnost: 2007-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61970-1

ČSN EN 61970-301 ed. 5 (334910)
Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 301: Základ obecného informačního modelu (CIM)
Katalogové číslo: 502889 Cena: 3 500 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-10-01 Účinnost: 2017-11-01
Změny a opravy: Z1 1.21t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61970-301 ed. 5

ČSN EN 61970-452 ed. 3 (334910)
Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 452: Statické CIM profily přenosové sítě
Katalogové číslo: 503835 Cena: 1 270 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-03-01 Účinnost: 2018-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61970-452 ed. 3

ČSN EN 61970-453 ed. 2 (334910)
Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 453: Profil rozvržení schématu
Katalogové číslo: 96173 Cena: 350 Kč
Vydána: 2014-11-01 Účinnost: 2014-12-01
Změny a opravy: A1 6.19t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61970-453 ed. 2

ČSN EN 61970-501 (334910)
Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 501: Schéma struktury popisu prostředků obecného informačního modelu (CIM RDF)
Katalogové číslo: 77555 Cena: 230 Kč
Vydána: 2007-01-01 Účinnost: 2007-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61970-501

ČSN EN 61970-552 ed. 2 (334910)
Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 552: Formát výměny modelu CIMXML
Katalogové číslo: 502762 Cena: 350 Kč
Vydána: 2017-07-01 Účinnost: 2017-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61970-552 ed. 2

ČSN EN IEC 61970-301 ed. 6 (334910)
Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 301: Základ obecného informačního modelu (CIM)
Katalogové číslo: 511104 Cena: 3 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-01-01 Účinnost: 2021-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 61970-301 ed. 6

ČSN EN IEC 61970-302 (334910)
Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 302: CIM pro dynamiku
Katalogové číslo: 505530 Cena: 3 500 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-11-01 Účinnost: 2018-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 61970-302

ČSN EN IEC 61970-456 ed. 2 (334910)
Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 456: Profily řešení stavu napájecí soustavy
Katalogové číslo: 506234 Cena: 590 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2018-11-01 Účinnost: 2018-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 61970-456 ed. 2

ČSN EN IEC 62746-10-3 (334915)
Rozhraní mezi systémem řízení spotřeby zákazníka a energetickým řídicím systémem - Část 10-3: Otevřená automatizovaná odezva na zátěž - Přizpůsobení uživatelských rozhraní inteligentní sítě pro CIM IEC
Katalogové číslo: 507016 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2019-03-01 Účinnost: 2019-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 62746-10-3