Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 3350 - Elektrotepelná zařízení

Zobrazit obsah třídy 33

ČSN EN 62325-351 ed. 2 (335000)
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 351: Profil výměny modelu CIM pro evropský trh
Katalogové číslo: 503223 Cena: 570 Kč
Vydána: 2017-11-01 Účinnost: 2017-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62325-351 ed. 2

ČSN EN 62325-450 (335000)
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 450: Pravidla profilů a kontextového modelování
Katalogové číslo: 94496 Cena: 350 Kč
Vydána: 2014-02-01 Účinnost: 2014-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62325-450

ČSN EN 62325-451-1 ed. 2 (335000)
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-1: Obchodní proces potvrzování a kontextový model CIM pro evropský trh
Katalogové číslo: 504632 Cena: 440 Kč
Vydána: 2018-04-01 Účinnost: 2018-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62325-451-1 ed. 2

ČSN EN 62325-451-2 (335000)
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-2: Plánování obchodních procesů a kontextový model CIM pro evropský trh
Katalogové číslo: 96612 Cena: 770 Kč
Vydána: 2015-02-01 Účinnost: 2015-03-01
Změny a opravy: Oprava 1 5.17t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62325-451-2

ČSN EN 62325-451-3 (335000)
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-3: Obchodní proces přidělování přenosové kapacity (explicitní nebo implicitní aukce) a kontextové modely pro evropský trh
Katalogové číslo: 97013 Cena: 1 390 Kč
Vydána: 2015-04-01 Účinnost: 2015-05-01
Změny a opravy: A1 2.18t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62325-451-3

ČSN EN 62325-451-4 ed. 2 (335000)
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-4: Obchodní proces zúčtování a odsouhlasení, kontextové modely a modely sestavení pro evropský trh
Katalogové číslo: 504630 Cena: 550 Kč
Vydána: 2018-03-01 Účinnost: 2018-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62325-451-4 ed. 2

ČSN EN 62325-451-5 (335000)
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-5: Formulace problému a dotaz na stav obchodních procesů, kontextové modely a modely sestavení pro evropský trh
Katalogové číslo: 97910 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2015-10-01 Účinnost: 2015-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62325-451-5

ČSN EN IEC 62325-301 ed. 2 (335000)
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 301: Rozšíření obecného informačního modelu (CIM) pro trhy
Katalogové číslo: 506236 Cena: 3 090 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2018-11-01 Účinnost: 2018-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 62325-301 ed. 2

ČSN EN IEC 62325-451-10 (335000)
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-10: Profily pro data týkající se spotřeby energie ("Moje data týkající se energie")
Katalogové číslo: 512225 Cena: 945 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-07-01 Účinnost: 2021-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 62325-451-10

ČSN EN IEC 62325-451-6 ed. 2 (335000)
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-6: Publikace informací o trhu, kontextové modely a modely sestavení pro evropský trh
Katalogové číslo: 505754 Cena: 1 870 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-11-01 Účinnost: 2018-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 62325-451-6 ed. 2

ČSN EN IEC 62325-451-7 (335000)
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-7: Vyrovnávací procesy, kontextové modely a modely sestavení pro evropský typ trhu
Katalogové číslo: 512757 Cena: 990 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-10-01 Účinnost: 2021-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 62325-451-7

ČSN EN IEC 62325-451-8 (335000)
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-8: HVDC Plánovací proces, kontextové a montážní modely pro evropský typ trhu
Katalogové číslo: 515487 Cena: 570 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-10-01 Účinnost: 2022-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 62325-451-8

ČSN EN IEC 62325-503 (335000)
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 503: Pokyny týkající se výměny tržních dat pro profil IEC 62325-351
Katalogové číslo: 507015 Cena: 770 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2019-03-01 Účinnost: 2019-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 62325-503

ČSN EN 62361-100 (335001)
Řízení elektrizační soustavy a přidružená výměna informací - Dlouhodobá interoperabilita - Část 100: Mapování profilů CIM do schématu XML
Katalogové číslo: 503225 Cena: 550 Kč
Vydána: 2017-11-01 Účinnost: 2017-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62361-100

ČSN EN 62361-2 (335001)
Řízení elektrizačních soustav a přidružená výměna informací - Dlouhodobá interoperabilita - Část 2: Koncové kódy kvality pro SCADA systémy
Katalogové číslo: 95413 Cena: 440 Kč
Vydána: 2014-06-01 Účinnost: 2014-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62361-2

ČSN EN 60519-10 ed. 2 (335002)
Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 10: Zvláštní požadavky na elektrické odporové pásové ohřívací systémy pro průmyslové a komerční použití
Katalogové číslo: 94225 Cena: 230 Kč
Vydána: 2013-11-01 Účinnost: 2013-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60519-10 ed. 2

ČSN EN 60519-11 ed. 2 (335002)
Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 11: Zvláštní požadavky na zařízení využívající účinku elektromagnetických sil na tekuté kovy
Katalogové číslo: 81017 Cena: 230 Kč
Vydána: 2008-06-01 Účinnost: 2008-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60519-11 ed. 2

ČSN EN 60519-3 ed. 2 (335002)
Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 3: Zvláštní požadavky na instalace pro indukční a kondukční ohřev a pro indukční tavení
Katalogové číslo: 74854 Cena: 230 Kč
Vydána: 2006-01-01 Účinnost: 2006-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60519-3 ed. 2

ČSN EN 60519-4 ed. 3 (335002)
Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 4: Zvláštní požadavky na obloukové pece
Katalogové číslo: 94886 Cena: 340 Kč
Vydána: 2014-03-01 Účinnost: 2014-04-01
Změny a opravy: Z1 7.22t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60519-4 ed. 3

ČSN EN 60519-6 ed. 2 (335002)
Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 6: Technické požadavky na bezpečnost průmyslových mikrovlnných ohřívacích zařízení
Katalogové číslo: 89362 Cena: 340 Kč
Vydána: 2011-11-01 Účinnost: 2011-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60519-6 ed. 2

ČSN EN 60519-7 (335002)
Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 7: Zvláštní požadavky na pece s elektronovými děly
Katalogové číslo: 83601 Cena: 230 Kč
Vydána: 2009-06-01 Účinnost: 2009-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60519-7

ČSN EN IEC 60519-1 ed. 5 (335002)
Bezpečnost u zařízení pro elektroohřev a elektromagnetické zpracování - Část 1: Obecné požadavky
Katalogové číslo: 510536 Cena: 770 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-10-01 Účinnost: 2020-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60519-1 ed. 5

ČSN EN IEC 60519-12 ed. 2 (335002)
Bezpečnost u zařízení pro elektroohřev a elektromagnetické zpracování - Část 12: Zvláštní požadavky na infračervený elektroohřev
Katalogové číslo: 505431 Cena: 350 Kč
Vydána: 2018-07-01 Účinnost: 2018-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60519-12 ed. 2

ČSN EN IEC 60519-4 ed. 4 (335002)
Bezpečnost u zařízení pro elektroohřev a elektromagnetické zpracování - Část 4: Zvláštní požadavky na obloukové pece
Katalogové číslo: 514622 Cena: 570 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-07-01 Účinnost: 2022-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60519-4 ed. 4

ČSN EN IEC 60519-8 ed. 2 (335002)
Bezpečnost u zařízení pro elektroohřev a elektromagnetické zpracování - Část 8: Zvláštní požadavky na elektrostruskové přetavovací pece
Katalogové číslo: 510979 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-12-01 Účinnost: 2021-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60519-8 ed. 2

ČSN EN 50156-1 ed. 2 (335003)
Elektrická zařízení pro kotle a pomocná zařízení - Část 1: Požadavky na projekt používání a instalace
Katalogové číslo: 98472 Cena: 590 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2015-10-01 Účinnost: 2015-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50156-1 ed. 2

ČSN EN 50156-2 (335003)
Elektrické zařízení pro kotle a pomocná zařízení - Část 2: Požadavky na navrhování, vývoj a typové schvalování bezpečnostních přístrojů a podsystémů
Katalogové číslo: 98618 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2015-12-01 Účinnost: 2016-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50156-2

ČSN EN 62395-1 ed. 2 (335004)
Elektrické odporové pásové ohřívací systémy pro průmyslové a komerční použití - Část 1: Obecné a zkušební požadavky
Katalogové číslo: 94884 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2014-04-01 Účinnost: 2014-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62395-1 ed. 2

ČSN EN 62395-2 (335004)
Elektrické odporové pásové ohřívací systémy pro průmyslové a komerční použití - Část 2: Aplikační návod pro navrhování, instalaci a udržování systému
Katalogové číslo: 94882 Cena: 770 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2014-04-01 Účinnost: 2014-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62395-2

ČSN EN 62488-1 (335010)
Komunikační systémy po elektrickém vedení pro aplikace v energetických společnostech - Část 1: Plánování analogových a digitálních systémů přenosu po elektrickém vedení provozovaných v elektrických sítích ZVN/VVN/VN
Katalogové číslo: 93679 Cena: 770 Kč
Vydána: 2013-09-01 Účinnost: 2013-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62488-1

ČSN EN 62488-2 (335010)
Komunikační systémy po elektrickém vedení pro aplikace v energetických společnostech - Část 2: Analogové terminály pro přenos po elektrickém vedení neboli APLC
Katalogové číslo: 504629 Cena: 590 Kč
Vydána: 2018-04-01 Účinnost: 2018-05-01
Změny a opravy: Oprava 1 7.20t, Oprava 2 11.23t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62488-2

ČSN EN IEC 62488-3 (335010)
Komunikační systémy po elektrickém vedení pro aplikace v energetických společnostech - Část 3: Terminály digitálního přenosu po elektrickém vedení (DPLC) a hybridní terminály ADPLC
Katalogové číslo: 512943 Cena: 590 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-01-01 Účinnost: 2022-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 62488-3

ČSN EN 62351-11 (335011)
Řízení energetických soustav a přidružená výměna informací - Bezpečnost dat a komunikací - Část 11: Bezpečnost pro soubory XML
Katalogové číslo: 502763 Cena: 440 Kč
Vydána: 2017-07-01 Účinnost: 2017-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62351-11

ČSN EN 62351-3 (335011)
Řízení energetických soustav a přidružená výměna informací - Bezpečnost dat a komunikací - Část 3: Komunikační síť a systémová bezpečnost - Profily zahrnující TCP/IP
Katalogové číslo: 97569 Cena: 230 Kč
Vydána: 2015-08-01 Účinnost: 2015-09-01
Změny a opravy: A1 1.19t, A2 11.20t, Z1 12.23t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62351-3

ČSN EN 62351-7 (335011)
Řízení energetických soustav a přidružená výměna informací - Bezpečnost dat a komunikací - Část 7: Modely datových objektů řízení sítě a systémů (NSM)
Katalogové číslo: 505225 Cena: 1 690 Kč
Vydána: 2018-06-01 Účinnost: 2018-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62351-7

ČSN EN 62351-9 (335011)
Řízení energetických soustav a přidružená výměna informací - Bezpečnost dat a komunikací - Část 9: Řízení klíčů kybernetické bezpečnosti pro zařízení energetické soustavy
Katalogové číslo: 504268 Cena: 590 Kč
Vydána: 2018-02-01 Účinnost: 2018-03-01
Změny a opravy: Z1 12.23t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62351-9

ČSN EN IEC 62351-3 ed. 2 (335011)
Řízení energetických soustav a přidružená výměna informací - Bezpečnost dat a komunikací - Část 3: Komunikační síť a systémová bezpečnost - Profily zahrnující TCP/IP
Katalogové číslo: 518048 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2023-12-01 Účinnost: 2024-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 62351-3 ed. 2

ČSN EN IEC 62351-4 (335011)
Řízení energetických soustav a přidružená výměna informací - Bezpečnost dat a komunikací - Část 4: Profily zahrnující MMS
Katalogové číslo: 507150 Cena: 945 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-07-01 Účinnost: 2019-08-01
Změny a opravy: A1 2.21t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 62351-4

ČSN EN IEC 62351-5 (335011)
Řízení energetických soustav a přidružená výměna informací - Bezpečnost dat a komunikací - Část 5: Bezpečnost pro IEC 60870-5 a její odvozeniny
Katalogové číslo: 517018 Cena: 945 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2023-08-01 Účinnost: 2023-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 62351-5

ČSN EN IEC 62351-6 (335011)
Řízení energetických soustav a přidružená výměna informací - Bezpečnost dat a komunikací - Část 6: Bezpečnost pro IEC 61850
Katalogové číslo: 512110 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-06-01 Účinnost: 2021-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 62351-6

ČSN EN IEC 62351-8 (335011)
Řízení energetických soustav a přidružená výměna informací - Bezpečnost dat a komunikací - Část 8: Řízení přístupu na základě role
Katalogové číslo: 510972 Cena: 590 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-11-01 Účinnost: 2020-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 62351-8

ČSN EN IEC 62351-9 ed. 2 (335011)
Řízení energetických soustav a přidružená výměna informací - Bezpečnost dat a komunikací - Část 9: Řízení klíčů kybernetické bezpečnosti pro zařízení energetické soustavy
Katalogové číslo: 518046 Cena: 990 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2023-12-01 Účinnost: 2024-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 62351-9 ed. 2