Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 3500 - Točivé elektrické stroje všeobecně

Zobrazit obsah třídy 35

ČSN CLC IEC/TS 60034-30-2 (350000)
Točivé elektrické stroje - Část 30-2: Třídy účinnosti střídavých motorů s proměnnými otáčkami (IE kód)
Katalogové číslo: 514687 Cena: 340 Kč
Vydána: 2022-04-01 Účinnost: 2022-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN CLC IEC/TS 60034-30-2

ČSN CLC IEC/TS 60034-32 (350000)
Točivé elektrické stroje - Část 32: Měření vibrací čel vinutí statoru u tvarovaných vinutí
Katalogové číslo: 514723 Cena: 550 Kč
Vydána: 2022-05-01 Účinnost: 2022-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN CLC IEC/TS 60034-32

ČSN CLC/TS 60034-18-33 (350000)
Točivé elektrické stroje - Část 18-33: Funkční hodnocení izolačních systémů - Zkušební postupy pro tvarovaná vinutí - Multifaktorové hodnocení podle odolnosti při současném tepelném a elektrickém namáhání
Katalogové číslo: 91263 Cena: 230 Kč
Vydána: 2012-11-01 Účinnost: 2012-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN CLC/TS 60034-18-33

ČSN CLC/TS 60034-20-1 (350000)
Točivé elektrické stroje - Část 20-1: Řídicí motory - Krokové motory
Katalogové číslo: 73466 Cena: 440 Kč
Vydána: 2005-06-01 Účinnost: 2005-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN CLC/TS 60034-20-1

ČSN CLC/TS 60034-24 (350000)
Točivé elektrické stroje - Část 24: Online detekce a diagnostika možných poruch aktivních částí točivých elektrických strojů a ložiskových proudů - Návod k použití
Katalogové číslo: 91261 Cena: 230 Kč
Vydána: 2012-11-01 Účinnost: 2012-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN CLC/TS 60034-24

ČSN CLC/TS 60034-25 (350000)
Točivé elektrické stroje - Část 25: Návod pro navrhování a vlastnosti střídavých motorů navržených speciálně pro napájení z měničů
Katalogové číslo: 83860 Cena: 570 Kč
Vydána: 2009-08-01 Účinnost: 2009-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN CLC/TS 60034-25

ČSN EN 60034-1 ed. 2 (350000)
Točivé elektrické stroje - Část 1: Jmenovité údaje a vlastnosti
Katalogové číslo: 88828 Cena: 570 Kč
Vydána: 2011-09-01 Účinnost: 2011-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60034-1 ed. 2

ČSN EN 60034-11 (350000)
Točivé elektrické stroje - Část 11: Tepelná ochrana
Katalogové číslo: 73606 Cena: 230 Kč
Vydána: 2005-07-01 Účinnost: 2005-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60034-11

ČSN EN 60034-12 ed. 2 (350000)
Točivé elektrické stroje - Část 12: Rozběhové vlastnosti jednootáčkových trojfázových asynchronních motorů nakrátko
Katalogové číslo: 503556 Cena: 230 Kč
Vydána: 2017-11-01 Účinnost: 2017-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60034-12 ed. 2

ČSN EN 60034-15 ed. 2 (350000)
Točivé elektrické stroje - Část 15: Hladiny impulzních výdržných napětí tvarovaných statorových cívek pro střídavé točivé stroje
Katalogové číslo: 85023 Cena: 230 Kč
Vydána: 2010-01-01 Účinnost: 2010-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60034-15 ed. 2

ČSN EN 60034-16-1 (350000)
Točivé elektrické stroje - Část 16-1: Systémy buzení pro synchronní stroje - Definice
Katalogové číslo: 89855 Cena: 190 Kč
Vydána: 2012-02-01 Účinnost: 2012-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60034-16-1

ČSN EN 60034-18-1 ed. 2 (350000)
Točivé elektrické stroje - Část 18-1: Funkční hodnocení izolačních systémů - Všeobecné návody
Katalogové číslo: 87493 Cena: 230 Kč
Vydána: 2011-01-01 Účinnost: 2011-02-01
Změny a opravy: Z1 8.23t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60034-18-1 ed. 2

ČSN EN 60034-18-21 ed. 2 (350000)
Točivé elektrické stroje - Část 18-21: Funkční hodnocení izolačních systémů - Zkušební postupy pro vinutá vinutí - Tepelné hodnocení a klasifikace
Katalogové číslo: 93203 Cena: 440 Kč
Vydána: 2013-08-01 Účinnost: 2013-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60034-18-21 ed. 2

ČSN EN 60034-18-31 ed. 2 (350000)
Točivé elektrické stroje - Část 18-31: Funkční hodnocení izolačních systémů - Zkušební postupy pro tvarovaná vinutí - Tepelné hodnocení a klasifikace izolačních systémů točivých strojů
Katalogové číslo: 92068 Cena: 340 Kč
Vydána: 2013-01-01 Účinnost: 2013-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60034-18-31 ed. 2

ČSN EN 60034-18-32 (350000)
Točivé elektrické stroje - Část 18-32: Funkční hodnocení izolačních systémů - Zkušební postupy pro tvarovaná vinutí - Hodnocení podle elektrické odolnosti
Katalogové číslo: 88805 Cena: 230 Kč
Vydána: 2011-08-01 Účinnost: 2011-09-01
Změny a opravy: Z1 9.22t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60034-18-32

ČSN EN 60034-18-34 (350000)
Točivé elektrické stroje - Část 18-34: Funkční hodnocení izolačních systémů - Zkušební postupy pro tvarovaná vinutí - Hodnocení termomechanické odolnosti izolačních systémů
Katalogové číslo: 92116 Cena: 230 Kč
Vydána: 2013-03-01 Účinnost: 2013-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60034-18-34

ČSN EN 60034-18-41 (350000)
Elektrické točivé stroje - Část 18-41: Elektroizolační systémy bez částečných výbojů typu I používané v točivých elektrických strojích napájených z měničů napětí - Kvalifikační zkoušky a zkoušky kontroly kvality
Katalogové číslo: 96336 Cena: 440 Kč
Vydána: 2014-11-01 Účinnost: 2014-12-01
Změny a opravy: A1 2.20t, Oprava 1 6.21t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60034-18-41

ČSN EN 60034-18-42 (350000)
Točivé elektrické stroje - Část 18-42: Elektrické izolační systémy odolné částečným výbojům (typ II), používané v točivých elektrických strojích napájených z měničů napětí - Kvalifikační zkoušky
Katalogové číslo: 503469 Cena: 440 Kč
Vydána: 2017-10-01 Účinnost: 2017-11-01
Změny a opravy: A1 4.21t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60034-18-42

ČSN EN 60034-19 (350000)
Točivé elektrické stroje - Část 19: Specifické zkušební metody pro stejnosměrné stroje napájené konvečním způsobem a z usměrňovače
Katalogové číslo: 97657 Cena: 230 Kč
Vydána: 2015-07-01 Účinnost: 2015-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60034-19

ČSN EN 60034-2-1 ed. 2 (350000)
Točivé elektrické stroje - Část 2-1: Standardní metody určování ztrát a účinnosti ze zkoušek (s výjimkou strojů pro trakční vozidla)
Katalogové číslo: 97023 Cena: 590 Kč
Vydána: 2015-04-01 Účinnost: 2015-05-01
Změny a opravy: Oprava 1 12.18t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60034-2-1 ed. 2

ČSN EN 60034-2-2 (350000)
Točivé elektrické stroje - Část 2-2: Specifické metody pro určování dílčích ztrát velkých strojů ze zkoušek - Dodatek k IEC 60034-2-1
Katalogové číslo: 87490 Cena: 340 Kč
Vydána: 2011-01-01 Účinnost: 2011-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60034-2-2

ČSN EN 60034-22 ed. 2 (350000)
Točivé elektrické stroje - Část 22: Střídavé generátory pro zdrojová soustrojí poháněná pístovými spalovacími motory
Katalogové číslo: 86268 Cena: 340 Kč
Vydána: 2010-07-01 Účinnost: 2010-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60034-22 ed. 2

ČSN EN 60034-26 (350000)
Točivé elektrické stroje - Část 26: Vlivy nesymetrických napětí na vlastnosti trojfázových asynchronních motorů nakrátko
Katalogové číslo: 79179 Cena: 230 Kč
Vydána: 2007-08-01 Účinnost: 2007-09-01
Změny a opravy: Oprava 1 1.16t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60034-26

ČSN EN 60034-27-3 (350000)
Točivé elektrické stroje - Část 27-3: Měření dielektrického ztrátového činitele na izolaci statorového vinutí točivých elektrických strojů
Katalogové číslo: 501150 Cena: 340 Kč
Vydána: 2016-11-01 Účinnost: 2016-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60034-27-3

ČSN EN 60034-28 ed. 2 (350000)
Točivé elektrické stroje - Část 28: Zkušební metody určování veličin pro náhradní obvodová schémata trojfázových nízkonapěťových asynchronních motorů nakrátko
Katalogové číslo: 94039 Cena: 350 Kč
Vydána: 2013-11-01 Účinnost: 2013-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60034-28 ed. 2

ČSN EN 60034-29 (350000)
Točivé elektrické stroje - Část 29: Metoda ekvivalentního zatížení a superpoziční metoda - Určení oteplení nepřímým měřením
Katalogové číslo: 82952 Cena: 340 Kč
Vydána: 2009-03-01 Účinnost: 2009-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60034-29

ČSN EN 60034-30-1 (350000)
Točivé elektrické stroje - Část 30-1: Třídy účinnosti střídavých motorů provozovaných ze sítě (IE kód)
Katalogové číslo: 96333 Cena: 340 Kč
Vydána: 2014-12-01 Účinnost: 2015-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60034-30-1

ČSN EN 60034-6 (350000)
Točivé elektrické stroje. Část 6: Způsoby chlazení (IC kód)
Katalogové číslo: 18256 Cena: 340 Kč
Vydána: 1995-11-01 Účinnost: 1995-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60034-6

ČSN EN 60034-7 +A1 (350000)
Točivé elektrické stroje - Část 7: Označování tvarů strojů a polohy svorkovnice (IM kód)
Katalogové číslo: 62798 Cena: 340 Kč
Vydána: 2001-11-01 Účinnost: 2001-12-01
Změny a opravy: Oprava 1 5.13t, Z1 9.22t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60034-7 +A1

ČSN EN 60034-8 ed. 2 (350000)
Točivé elektrické stroje - Část 8: Značení svorek a smysl točení
Katalogové číslo: 80824 Cena: 350 Kč
Vydána: 2008-04-01 Účinnost: 2008-05-01
Změny a opravy: A1 11.14t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60034-8 ed. 2

ČSN EN 60034-9 ed. 2 (350000)
Točivé elektrické stroje - Část 9: Mezní hodnoty hluku
Katalogové číslo: 74608 Cena: 230 Kč
Vydána: 2005-12-01 Účinnost: 2006-01-01
Změny a opravy: A1 12.07t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60034-9 ed. 2

ČSN EN IEC 60034-14 ed. 3 (350000)
Točivé elektrické stroje - Část 14: Mechanické vibrace určitých strojů s výškou osy od 56 mm - Měření, hodnocení a mezní hodnoty mohutnosti vibrací
Katalogové číslo: 507103 Cena: 230 Kč
Vydána: 2019-04-01 Účinnost: 2019-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60034-14 ed. 3

ČSN EN IEC 60034-18-1 ed. 3 (350000)
Točivé elektrické stroje - Část 18-1: Funkční hodnocení izolačních systémů - Obecné směrnice
Katalogové číslo: 517824 Cena: 340 Kč
Vydána: 2023-08-01 Účinnost: 2023-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60034-18-1 ed. 3

ČSN EN IEC 60034-18-32 ed. 2 (350000)
Točivé elektrické stroje - Část 18-32: Funkční hodnocení izolačních systémů typu II - Kvalifikační postupy pro elektrickou odolnost tvarovaných vinutí
Katalogové číslo: 515596 Cena: 340 Kč
Vydána: 2022-09-01 Účinnost: 2022-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60034-18-32 ed. 2

ČSN EN IEC 60034-2-3 (350000)
Točivé elektrické stroje - Část 2-3: Specifické zkušební metody určování ztrát a účinnosti střídavých motorů napájených z měničů
Katalogové číslo: 511453 Cena: 340 Kč
Vydána: 2020-11-01 Účinnost: 2020-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60034-2-3

ČSN EN IEC 60034-23 (350000)
Točivé elektrické stroje - Část 23: Oprava, generální prohlídka a renovování
Katalogové číslo: 508682 Cena: 550 Kč
Vydána: 2019-11-01 Účinnost: 2019-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60034-23

ČSN EN IEC 60034-27-1 (350000)
Točivé elektrické stroje - Část 27-1: Offline měření částečných výbojů na izolaci statorových vinutí točivých elektrických strojů
Katalogové číslo: 506190 Cena: 570 Kč
Vydána: 2018-11-01 Účinnost: 2018-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60034-27-1

ČSN EN IEC 60034-27-4 (350000)
Točivé elektrické stroje - Část 27-4: Měření izolačního odporu a polarizačního indexu izolace vinutí točivých elektrických strojů
Katalogové číslo: 506189 Cena: 350 Kč
Vydána: 2018-11-01 Účinnost: 2018-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60034-27-4

ČSN EN IEC 60034-3 ed. 3 (350000)
Točivé elektrické stroje - Část 3: Specifické požadavky na synchronní generátory poháněné parními turbínami nebo spalovacími plynovými turbínami a na synchronní kompenzátory
Katalogové číslo: 511706 Cena: 350 Kč
Vydána: 2021-01-01 Účinnost: 2021-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60034-3 ed. 3

ČSN EN IEC 60034-33 (350000)
Točivé elektrické stroje - Část 33: Synchronní hydrogenerátory včetně motorgenerátorů - Zvláštní požadavky
Katalogové číslo: 515909 Cena: 550 Kč
Vydána: 2022-11-01 Účinnost: 2022-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60034-33

ČSN EN IEC 60034-4-1 (350000)
Točivé elektrické stroje - Část 4-1: Metody určování veličin elektricky buzených synchronních strojů ze zkoušek
Katalogové číslo: 506497 Cena: 570 Kč
Vydána: 2018-12-01 Účinnost: 2019-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60034-4-1

ČSN EN IEC 60034-5 ed. 3 (350000)
Točivé elektrické stroje - Část 5: Stupně ochrany dané vlastní konstrukcí točivých elektrických strojů (IP kód) - Klasifikace
Katalogové číslo: 511635 Cena: 340 Kč
Vydána: 2020-12-01 Účinnost: 2021-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60034-5 ed. 3

ČSN EN IEC 60034-7 ed. 2 (350000)
Točivé elektrické stroje - Část 7: Označování tvarů strojů a polohy svorkovnice (IM kód)
Katalogové číslo: 515579 Cena: 340 Kč
Vydána: 2022-09-01 Účinnost: 2022-10-01
Změny a opravy: Oprava 1 7.23t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60034-7 ed. 2

ČSN IEC 34-16-2 (350000)
Točivé elektrické stroje. Část 16: Budicí systémy synchronních strojů. Kapitola 2: Modely pro studium energetických soustav
Katalogové číslo: 18267 Cena: 350 Kč
Vydána: 1995-11-01 Účinnost: 1995-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN IEC 34-16-2

ČSN IEC/TS 60034-27-2 (350000)
Točivé elektrické stroje - Část 27-2: Online měření částečných výbojů na izolaci statorových vinutí točivých elektrických strojů
Katalogové číslo: 94487 Cena: 550 Kč
Vydána: 2014-03-01 Účinnost: 2014-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN IEC/TS 60034-27-2

ČSN EN 50209 (350011)
Zkoušení izolace tyčí a cívek vysokonapěťových strojů
Katalogové číslo: 57142 Cena: 190 Kč
Vydána: 1999-10-01 Účinnost: 1999-11-01
Změny a opravy: Oprava 1 7.00t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50209

ČSN IEC 72-2 (350040)
Rozměry a výkony točivých elektrických strojů. Část 2: Velikosti koster 355 až 1000 a velikosti přírub 1180 až 2360
Katalogové číslo: 15210 Cena: 230 Kč
Vydána: 1994-01-01 Účinnost: 1994-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN IEC 72-2

ČSN IEC 72-3 (350040)
Rozměry a výkony točivých elektrických strojů. Část 3: Vestavné motorky. Velikosti přírub BF10 až BF50
Katalogové číslo: 20606 Cena: 190 Kč
Vydána: 1997-02-01 Účinnost: 1997-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN IEC 72-3