Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 3510 - Transformátory a tlumivky všeobecně

Zobrazit obsah třídy 35

ČSN EN 50708-1-1 (351001)
Výkonové transformátory - Dodatečné evropské požadavky - Část 1-1: Společná část - Obecné požadavky
Katalogové číslo: 511426 Cena: 350 Kč
Vydána: 2020-11-01 Účinnost: 2020-12-01
Změny a opravy: Oprava 1 6.21t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50708-1-1

ČSN EN 50708-2-1 (351001)
Výkonové transformátory - Dodatečné evropské požadavky - Část 2-1: Střední výkonové transformátory - Obecné požadavky
Katalogové číslo: 511424 Cena: 230 Kč
Vydána: 2020-11-01 Účinnost: 2020-12-01
Změny a opravy: Oprava 1 6.21t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50708-2-1

ČSN EN 50708-3-1 (351001)
Výkonové transformátory - Dodatečné evropské požadavky - Část 3-1: Velké výkonové transformátory - Obecné požadavky
Katalogové číslo: 511422 Cena: 230 Kč
Vydána: 2020-11-01 Účinnost: 2020-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50708-3-1

ČSN EN 60076-1 (351001)
Výkonové transformátory - Část 1: Obecně
Katalogové číslo: 90426 Cena: 570 Kč
Vydána: 2012-05-01 Účinnost: 2012-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60076-1

ČSN EN 60076-13 (351001)
Výkonové transformátory - Část 13: Transformátory s vlastním chráněním plněné kapalinou
Katalogové číslo: 78456 Cena: 230 Kč
Vydána: 2007-05-01 Účinnost: 2007-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60076-13

ČSN EN 60076-14 (351001)
Výkonové transformátory - Část 14: Výkonové transformátory ponořené do kapaliny používající vysokoteplotní izolační materiály
Katalogové číslo: 95288 Cena: 550 Kč
Vydána: 2014-06-01 Účinnost: 2014-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60076-14

ČSN EN 60076-16 (351001)
Výkonové transformátory - Část 16: Transformátory pro použití s větrnými turbínami
Katalogové číslo: 90712 Cena: 350 Kč
Vydána: 2012-06-01 Účinnost: 2012-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60076-16

ČSN EN 60076-18 (351001)
Výkonové transformátory - Část 18: Měření kmitočtové odezvy
Katalogové číslo: 92572 Cena: 440 Kč
Vydána: 2013-04-01 Účinnost: 2013-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60076-18

ČSN EN 60076-19 (351001)
Výkonové transformátory - Část 19: Pravidla pro stanovení nejistot při měření ztrát na výkonových transformátorech a tlumivkách
Katalogové číslo: 99868 Cena: 350 Kč
Vydána: 2016-05-01 Účinnost: 2016-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60076-19

ČSN EN 60076-2 ed. 2 (351001)
Výkonové transformátory - Část 2: Oteplení transformátorů ponořených do kapaliny
Katalogové číslo: 89254 Cena: 440 Kč
Vydána: 2011-12-01 Účinnost: 2012-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60076-2 ed. 2

ČSN EN 60076-3 ed. 2 (351001)
Výkonové transformátory - Část 3: Izolační hladiny, dielektrické zkoušky a vnější vzdušné vzdálenosti
Katalogové číslo: 94993 Cena: 550 Kč
Vydána: 2014-05-01 Účinnost: 2014-06-01
Změny a opravy: A1 12.18t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60076-3 ed. 2

ČSN EN 60076-4 (351001)
Výkonové transformátory - Část 4: Průvodce zkouškami atmosférickým a spínacím impulzním napětím - Výkonové transformátory a tlumivky
Katalogové číslo: 67378 Cena: 550 Kč
Vydána: 2003-06-01 Účinnost: 2003-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60076-4

ČSN EN 60076-5 ed. 2 (351001)
Výkonové transformátory - Část 5: Zkratová odolnost
Katalogové číslo: 77385 Cena: 440 Kč
Vydána: 2007-01-01 Účinnost: 2007-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60076-5 ed. 2

ČSN EN 60076-6 (351001)
Výkonové transformátory - Část 6: Tlumivky
Katalogové číslo: 82497 Cena: 770 Kč
Vydána: 2009-02-01 Účinnost: 2009-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60076-6

ČSN EN IEC 60076-11 ed. 2 (351001)
Výkonové transformátory - Část 11: Suché transformátory
Katalogové číslo: 507477 Cena: 550 Kč
Vydána: 2019-05-01 Účinnost: 2019-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60076-11 ed. 2

ČSN EN IEC 60076-22-1 (351001)
Výkonové transformátory - Část 22-1: Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Ochranná zařízení
Katalogové číslo: 508729 Cena: 570 Kč
Vydána: 2019-11-01 Účinnost: 2019-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60076-22-1

ČSN EN IEC 60076-22-2 (351001)
Výkonové transformátory - Část 22-2: Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Demontovatelné radiátory
Katalogové číslo: 508821 Cena: 340 Kč
Vydána: 2019-11-01 Účinnost: 2019-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60076-22-2

ČSN EN IEC 60076-22-3 (351001)
Výkonové transformátory - Část 22-3: Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Tepelné výměníky izolační kapalina - vzduch
Katalogové číslo: 512312 Cena: 340 Kč
Vydána: 2021-05-01 Účinnost: 2021-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60076-22-3

ČSN EN IEC 60076-22-4 (351001)
Výkonové transformátory - Část 22-4: Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Izolační kapalina pro vodní tepelné výměníky
Katalogové číslo: 507866 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-10-01 Účinnost: 2019-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60076-22-4

ČSN EN IEC 60076-22-5 (351001)
Výkonové transformátory - Část 22-5: Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Elektrická čerpadla pro transformátory
Katalogové číslo: 512557 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-09-01 Účinnost: 2021-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60076-22-5

ČSN EN IEC 60076-22-6 (351001)
Výkonové transformátory - Část 22-6: Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Elektrické ventilátory pro transformátory
Katalogové číslo: 512559 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-09-01 Účinnost: 2021-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60076-22-6

ČSN EN IEC 60076-22-7 (351001)
Výkonové transformátory - Část 22-7: Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Přídavná zařízení a příslušenství
Katalogové číslo: 511723 Cena: 570 Kč
Vydána: 2021-02-01 Účinnost: 2021-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60076-22-7

ČSN EN IEC 60076-24 (351001)
Výkonové transformátory - Část 24: Specifikace distribučních transformátorů s regulací napětí (VRDT)
Katalogové číslo: 512042 Cena: 230 Kč
Vydána: 2021-03-01 Účinnost: 2021-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60076-24

ČSN IEC 60076-12 (351001)
Výkonové transformátory - Část 12: Směrnice pro zatěžování suchých výkonových transformátorů
Katalogové číslo: 92159 Cena: 340 Kč
Vydána: 2013-02-01 Účinnost: 2013-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN IEC 60076-12

ČSN IEC 60076-7 (351001)
Výkonové transformátory - Část 7: Směrnice pro zatěžování výkonových transformátorů ponořených do minerálního oleje
Katalogové číslo: 509501 Cena: 590 Kč
Vydána: 2020-02-01 Účinnost: 2020-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN IEC 60076-7

ČSN IEC 60076-8 (351008)
Výkonové transformátory - Pokyny pro použití
Katalogové číslo: 58393 Cena: 570 Kč
Vydána: 2000-08-01 Účinnost: 2000-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN IEC 60076-8

ČSN EN 61248-1 (351060)
Transformátory a induktory pro elektronická a sdělovací zařízení - Část 1: Kmenová specifikace
Katalogové číslo: 54163 Cena: 350 Kč
Vydána: 1998-12-01 Účinnost: 1999-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61248-1

ČSN EN 61248-2 (351060)
Transformátory a induktory pro elektronická a sdělovací zařízení - Část 2: Dílčí specifikace pro signální transformátory s postupem pro schválení způsobilosti
Katalogové číslo: 53516 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1998-09-01 Účinnost: 1998-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61248-2

ČSN EN 61248-3 (351060)
Transformátory a induktory pro elektronická a sdělovací zařízení - Část 3: Dílčí specifikace pro výkonové transformátory s postupem pro schválení způsobilosti
Katalogové číslo: 53542 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1998-09-01 Účinnost: 1998-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61248-3

ČSN EN 61248-4 (351060)
Transformátory a induktory pro elektronická a sdělovací zařízení - Část 4: Dílčí specifikace pro výkonové transformátory spínaných napájecích zdrojů (SMPS), s postupem pro schválení způsobilosti
Katalogové číslo: 53541 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1998-09-01 Účinnost: 1998-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61248-4

ČSN EN 61248-5 (351060)
Transformátory a induktory pro elektronická a sdělovací zařízení - Část 5: Dílčí specifikace pro pulsní transformátory s postupem pro schválení způsobilosti
Katalogové číslo: 53540 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1998-09-01 Účinnost: 1998-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61248-5

ČSN EN 61248-6 (351060)
Transformátory a induktory pro elektronická a sdělovací zařízení - Část 6: Dílčí specifikace pro induktory s postupem pro schválení způsobilosti
Katalogové číslo: 53544 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1998-09-01 Účinnost: 1998-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61248-6

ČSN EN 61248-7 (351060)
Transformátory a induktory pro elektronická a sdělovací zařízení - Část 7: Dílčí specifikace pro vysokofrekvenční induktory a mezifrekvenční transformátory s postupem pro schválení způsobilosti
Katalogové číslo: 53543 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1998-09-01 Účinnost: 1998-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61248-7

ČSN EN 61605 ed. 3 (351061)
Neproměnné induktory pro elektronická a telekomunikační zařízení - Kódy značení
Katalogové číslo: 502614 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2017-06-01 Účinnost: 2017-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61605 ed. 3

ČSN EN 61007 (351062)
Transformátory a induktory pro elektronická a sdělovací zařízení - Metody měření a postupy zkoušek
Katalogové číslo: 53974 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1998-12-01 Účinnost: 1999-01-01
Změny a opravy: Z1 2.21t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61007

ČSN EN IEC 61007 ed. 2 (351062)
Transformátory a induktory pro elektronická a sdělovací zařízení - Metody měření a postupy zkoušek
Katalogové číslo: 511355 Cena: 770 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-02-01 Účinnost: 2021-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 61007 ed. 2

ČSN EN 62211 ed. 2 (351065)
Indukční součástky - Řízení spolehlivosti
Katalogové číslo: 503016 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2017-08-01 Účinnost: 2017-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62211 ed. 2

ČSN EN 60076-10 ed. 2 (351089)
Výkonové transformátory - Část 10: Stanovení hladin hluku
Katalogové číslo: 502398 Cena: 570 Kč
Vydána: 2017-06-01 Účinnost: 2017-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60076-10 ed. 2