Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 3511 - Výkonové (silové) transformátory

Zobrazit obsah třídy 35

TNI CLC/TR 50462 (351102)
Návod na stanovení nejistot při měření ztrát u výkonových transformátorů a tlumivek
Katalogové číslo: 85183 Cena: 440 Kč
Vydána: 2010-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat TNI CLC/TR 50462

ČSN EN 50629 (351107)
Energetické hodnocení velkých výkonových transformátorů (Um > 36 kV nebo Sr ≥ 40 MVA)
Katalogové číslo: 99867 Cena: 440 Kč
Vydána: 2016-05-01 Účinnost: 2016-06-01
Změny a opravy: A1 1.17t, A2 8.18t, Z1 11.20t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50629

ČSN EN 50541-2 (351111)
Trojfázové suché distribuční transformátory 50 Hz, s výkony od 100 kVA do 3 150 kVA, s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšujícím 36 kV - Část 2: Stanovení zatížitelnosti transformátoru zatíženého nesinusovým proudem
Katalogové číslo: 94671 Cena: 125 Kč
Vydána: 2014-03-01 Účinnost: 2014-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50541-2

ČSN EN 50588-1 ed. 2 (351111)
Střední výkonové transformátory 50 Hz s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšujícím 36 kV - Část 1: Obecné požadavky
Katalogové číslo: 505226 Cena: 350 Kč
Vydána: 2018-06-01 Účinnost: 2018-07-01
Změny a opravy: Z1 11.20t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50588-1 ed. 2

ČSN EN 50588-2 (351111)
Střední výkonové transformátory 50 Hz s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšujícím 36 kV - Část 2: Transformátory s kabelovými skříněmi na straně vysokého napětí a/nebo nízkého napětí - Obecné požadavky na transformátory se jmenovitým výkonem nižším nebo rovným 3 150 kVA
Katalogové číslo: 506034 Cena: 230 Kč
Vydána: 2018-11-01 Účinnost: 2018-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50588-2

ČSN EN 50588-3 (351111)
Střední výkonové transformátory 50 Hz s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšujícím 36 kV - Část 3: Transformátory s kabelovými skříněmi na straně vysokého napětí a/nebo nízkého napětí - Kabelové skříně typu 1 pro použití na transformátorech vyhovujících požadavkům EN 50588-2
Katalogové číslo: 506036 Cena: 190 Kč
Vydána: 2018-11-01 Účinnost: 2018-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50588-3

ČSN EN 50588-4 (351111)
Střední výkonové transformátory 50 Hz s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšujícím 36 kV - Část 4: Transformátory s kabelovými skříněmi na straně vysokého napětí a/nebo nízkého napětí - Kabelové skříně typu 2 pro použití na transformátorech vyhovujících požadavkům EN 50588-2
Katalogové číslo: 506035 Cena: 190 Kč
Vydána: 2018-11-01 Účinnost: 2018-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50588-4

ČSN EN 50464-3 (351121)
Trojfázové olejové distribuční transformátory 50 Hz od 50 kVA do 2 500 kVA s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšujícím 36 kV - Část 3: Stanovení jmenovitého výkonu transformátoru zatíženého nesinusovými proudy
Katalogové číslo: 79374 Cena: 125 Kč
Vydána: 2007-09-01 Účinnost: 2007-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50464-3

ČSN EN 50464-4 (351121)
Trojfázové olejové distribuční transformátory 50 Hz od 50 kVA do 2 500 kVA s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšujícím 36 kV - Část 4: Požadavky a zkoušky týkající se tlakových nádob z vlnitého plechu
Katalogové číslo: 79364 Cena: 125 Kč
Vydána: 2007-09-01 Účinnost: 2007-10-01
Změny a opravy: A1 8.12t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50464-4

ČSN EN 50195 (351140)
Předpis pro bezpečné užití plně zapouzdřených elektrických zařízení plněných PCB v praxi
Katalogové číslo: 57433 Cena: 230 Kč
Vydána: 1999-12-01 Účinnost: 2000-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50195

ČSN EN 50225 (351141)
Předpis pro bezpečné užití plně zapouzdřených elektrických zařízení plněných olejem, která mohou být kontaminována PCB v praxi
Katalogové číslo: 57514 Cena: 230 Kč
Vydána: 2000-01-01 Účinnost: 2000-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50225

ČSN EN 50299-1 (351142)
Sestavy olejových kabelových spojek pro transformátory a tlumivky s nejvyšším napětím pro zařízení Um od 72,5 kV do 550 kV - Část 1: Kapalinou plněné kabelové koncovky
Katalogové číslo: 98020 Cena: 230 Kč
Vydána: 2015-09-01 Účinnost: 2015-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50299-1

ČSN EN 50299-2 (351142)
Sestavy olejových kabelových spojek pro transformátory a tlumivky s nejvyšším napětím pro zařízení Um od 72,5 kV do 550 kV - Část 2: Kabelové koncovky suchého typu
Katalogové číslo: 98022 Cena: 230 Kč
Vydána: 2015-09-01 Účinnost: 2015-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50299-2

ČSN EN 61378-1 ed. 2 (351175)
Transformátory pro měniče - Část 1: Transformátory pro průmyslová použití
Katalogové číslo: 90508 Cena: 590 Kč
Vydána: 2012-05-01 Účinnost: 2012-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61378-1 ed. 2

ČSN EN 61378-2 (351175)
Transformátory pro měniče - Část 2: Transformátory pro použití ve vysokonapěťových stejnosměrných přenosových systémech (HVDC)
Katalogové číslo: 63176 Cena: 340 Kč
Vydána: 2001-11-01 Účinnost: 2001-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61378-2

ČSN EN 50216-1 (351190)
Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 1: Všeobecně
Katalogové číslo: 65397 Cena: 125 Kč
Vydána: 2002-08-01 Účinnost: 2002-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50216-1

ČSN EN 50216-10 (351190)
Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 10: Tepelné výměníky olej-vzduch
Katalogové číslo: 84152 Cena: 230 Kč
Vydána: 2009-11-01 Účinnost: 2009-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50216-10

ČSN EN 50216-11 (351190)
Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 11: Teplotní indikátory oleje a vinutí
Katalogové číslo: 83781 Cena: 125 Kč
Vydána: 2009-07-01 Účinnost: 2009-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50216-11

ČSN EN 50216-12 (351190)
Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 12: Ventilátory
Katalogové číslo: 89918 Cena: 230 Kč
Vydána: 2012-02-01 Účinnost: 2012-03-01
Změny a opravy: Z1 9.21t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50216-12

ČSN EN 50216-2 (351190)
Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 2: Plynové a olejové relé pro kapalinou plněné transformátory a tlumivky s konzervátorem
Katalogové číslo: 65398 Cena: 190 Kč
Vydána: 2002-09-01 Účinnost: 2002-10-01
Změny a opravy: A1 9.03t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50216-2

ČSN EN 50216-3 (351190)
Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 3: Ochranné relé pro hermeticky uzavřené transformátory a tlumivky plněné kapalinou bez polštáře plynu
Katalogové číslo: 65399 Cena: 190 Kč
Vydána: 2002-09-01 Účinnost: 2002-10-01
Změny a opravy: A2 7.07t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50216-3

ČSN EN 50216-4 ed. 2 (351190)
Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 4: Základní příslušenství (uzemňovací svorka, vypouštěcí a plnicí zařízení, jímka pro teploměr, sestava kol)
Katalogové číslo: 98649 Cena: 230 Kč
Vydána: 2015-11-01 Účinnost: 2015-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50216-4 ed. 2

ČSN EN 50216-5 (351190)
Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 5: Indikátory hladiny, tlaku a průtoku kapaliny
Katalogové číslo: 65410 Cena: 190 Kč
Vydána: 2002-09-01 Účinnost: 2002-10-01
Změny a opravy: A2 10.05t, Oprava 1 7.07t, A3 7.07t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50216-5

ČSN EN 50216-6 (351190)
Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 6: Chladicí zařízení - Odpojitelné radiátory pro transformátory plněné olejem
Katalogové číslo: 65409 Cena: 230 Kč
Vydána: 2002-08-01 Účinnost: 2002-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50216-6

ČSN EN 50216-7 (351190)
Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 7: Elektrická čerpadla na transformátorový olej
Katalogové číslo: 65408 Cena: 340 Kč
Vydána: 2002-08-01 Účinnost: 2002-09-01
Změny a opravy: Z1 9.21t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50216-7

ČSN EN 50216-8 (351190)
Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 8: Uzavírací klapky pro potrubí s izolační kapalinou
Katalogové číslo: 74128 Cena: 230 Kč
Vydána: 2005-09-01 Účinnost: 2005-10-01
Změny a opravy: A1 7.07t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50216-8

ČSN EN 50216-9 (351190)
Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 9: Tepelné výměníky olej-voda
Katalogové číslo: 84151 Cena: 340 Kč
Vydána: 2009-11-01 Účinnost: 2009-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50216-9