Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 3515 - Výkonové polovodičové měniče a usměrňovače

Zobrazit obsah třídy 35

ČSN EN 60146-1-1 ed. 2 (351530)
Polovodičové měniče - Všeobecné požadavky a měniče se síťovou komutací - Část 1-1: Stanovení základních požadavků
Katalogové číslo: 87215 Cena: 770 Kč
Vydána: 2011-01-01 Účinnost: 2011-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60146-1-1 ed. 2

ČSN EN 60146-1-3 (351530)
Polovodičové měniče - Všeobecné požadavky a měniče se síťovou komutací - Část 1-3: Transformátory a tlumivky
Katalogové číslo: 21317 Cena: 190 Kč
Vydána: 1997-04-01 Účinnost: 1997-05-01
Změny a opravy: Z1 9.03t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60146-1-3

ČSN EN 60146-2 (351530)
Polovodičové měniče - Část 2: Polovodičové měniče s vlastní komutací včetně přímých stejnosměrných měničů
Katalogové číslo: 59860 Cena: 770 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 2000-12-01 Účinnost: 2001-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60146-2

ČSN EN 61148 (351533)
Značení svorek součástkových bloků a sestav pro zařízení výkonových měničů
Katalogové číslo: 90798 Cena: 340 Kč
Vydána: 2012-07-01 Účinnost: 2012-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61148

ČSN EN 62477-1 (351534)
Bezpečnostní požadavky pro systémy a zařízení výkonových elektronických měničů - Část 1: Obecně
Katalogové číslo: 92581 Cena: 990 Kč
Vydána: 2013-04-01 Účinnost: 2013-05-01
Změny a opravy: A11 7.15t, A1 7.17t, A12 8.21t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62477-1

ČSN EN IEC 62477-2 (351534)
Bezpečnostní požadavky pro systémy a zařízení výkonových elektronických měničů - Část 2: Výkonové elektronické měniče od 1 000 V AC nebo 1 500 V DC až do 36 kV AC nebo 54 kV DC
Katalogové číslo: 506635 Cena: 945 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-04-01 Účinnost: 2019-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 62477-2

ČSN EN 61204 (351536)
Napájecí zařízení nízkého napětí se stejnosměrným výstupem - Charakteristické vlastnosti
Katalogové číslo: 51348 Cena: 350 Kč
Vydána: 1998-05-01 Účinnost: 1998-06-01
Změny a opravy: Z1 11.01t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61204

ČSN EN 61204-6 (351536)
Napájecí zařízení nízkého napětí se stejnosměrným výstupem - Část 6: Požadavky na napájecí zdroje nízkého napětí ověřené jakosti
Katalogové číslo: 62370 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 2001-08-01 Účinnost: 2001-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61204-6

ČSN EN IEC 61204-3 ed. 2 (351536)
Napájecí zařízení nízkého napětí se spínacím režimem - Část 3: Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
Katalogové číslo: 506975 Cena: 440 Kč
Vydána: 2019-03-01 Účinnost: 2019-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 61204-3 ed. 2

ČSN EN IEC 61204-7 ed. 2 (351536)
Napájecí zařízení nízkého napětí se spínacím režimem - Část 7: Bezpečnostní požadavky
Katalogové číslo: 505586 Cena: 770 Kč
Vydána: 2018-08-01 Účinnost: 2018-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 61204-7 ed. 2

ČSN EN IEC 60633 ed. 2 (351540)
Přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí (HVDC) - Slovník
Katalogové číslo: 508678 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2019-11-01 Účinnost: 2019-12-01
Změny a opravy: Oprava 1 9.20t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60633 ed. 2

ČSN EN IEC 61803 ed. 2 (351541)
Stanovení energetických ztrát v měničových stanicích pro přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí (HVDC) se síťově komutovanými měniči
Katalogové číslo: 512897 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2021-08-01 Účinnost: 2021-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 61803 ed. 2

ČSN EN 62501 (351543)
Spínače napěťového měniče (VSC) pro přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí (HVDC) - Elektrické zkoušení
Katalogové číslo: 85300 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2010-03-01 Účinnost: 2010-04-01
Změny a opravy: A1 5.15t, A2 5.18t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62501

ČSN EN 61975 (351544)
Instalace stejnosměrného proudu velmi vysokého napětí (HVDC) - Systémové zkoušky
Katalogové číslo: 87322 Cena: 590 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2011-02-01 Účinnost: 2011-03-01
Změny a opravy: A1 7.17t, A2 5.23t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61975

ČSN EN 62747 (351545)
Terminologie pro napěťové měniče (VSC) pro přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí (HVDC)
Katalogové číslo: 96835 Cena: 350 Kč
Vydána: 2015-05-01 Účinnost: 2015-06-01
Změny a opravy: A1 10.19t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62747

ČSN EN 62751-1 (351545)
Určení výkonových ztrát ve ventilech spínače napěťového měniče (VSC) pro přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí (HVDC) - Část 1: Obecné požadavky
Katalogové číslo: 96985 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2015-06-01 Účinnost: 2015-07-01
Změny a opravy: A1 1.19t, A2 11.22t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62751-1

ČSN EN 62751-2 (351545)
Určení výkonových ztrát ve ventilech spínače napěťového měniče (VSC) pro přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí (HVDC) - Část 2: Modulové víceúrovňové měniče
Katalogové číslo: 96986 Cena: 570 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2015-06-01 Účinnost: 2015-07-01
Změny a opravy: A1 4.20t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62751-2

ČSN EN IEC 62909-1 (351547)
Obousměrné měniče výkonu připojené do sítě - Část 1: Obecné požadavky
Katalogové číslo: 504939 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-08-01 Účinnost: 2018-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 62909-1

ČSN EN IEC 62909-2 (351547)
Obousměrné měniče výkonu připojené do sítě - Část 2: Rozhraní obousměrných měničů výkonu připojených do sítě a rozptýlených zdrojů energie
Katalogové číslo: 507867 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-11-01 Účinnost: 2019-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 62909-2