Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 3540 - Zkoušky elektronických součástek

Zobrazit obsah třídy 35

ČSN EN 60915 (354042)
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Preferované rozměry zakončení hřídelů a pouzder pro elektronické součástky ovládané hřídeli a upevňované maticí do jednoho otvoru
Katalogové číslo: 80860 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2008-04-01 Účinnost: 2008-05-01
Změny a opravy: Oprava 1 2.10t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60915

ČSN EN 60512-1-1 (354055)
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 1-1: Všeobecné zkoušky - Zkouška 1a: Vizuální kontrola
Katalogové číslo: 65791 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 2002-11-01 Účinnost: 2002-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60512-1-1

ČSN EN 60512-1-100 ed. 3 (354055)
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 1-100: Obecně - Použitelné normy
Katalogové číslo: 91589 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2012-10-01 Účinnost: 2012-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60512-1-100 ed. 3

ČSN EN 60512-1-2 (354055)
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 1-2: Všeobecné zkoušky - Zkouška 1b: Kontrola rozměrů a hmotnosti
Katalogové číslo: 65792 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 2002-11-01 Účinnost: 2002-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60512-1-2

ČSN EN 60512-1-3 (354055)
Elektromechanické součástky pro elektronická zařízení - Základní zkušební postupy a měřicí metody - Část 1: Všeobecné zkoušky - Oddíl 3: Zkouška 1c - Elektrická vazební délka
Katalogové číslo: 53614 Cena: 125 Kč
Vydána: 1998-11-01 Účinnost: 1998-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60512-1-3

ČSN EN 60512-1-4 (354055)
Elektromechanické součástky pro elektrotechnická zařízení - Základní zkušební postupy a měřicí metody - Část 1: Všeobecné zkoušky - Oddíl 4: Zkouška 1d: Účinnost ochrany kontaktů (scoop-proof)
Katalogové číslo: 53569 Cena: 125 Kč
Vydána: 1998-10-01 Účinnost: 1998-11-01
Změny a opravy: Oprava 6.08t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60512-1-4

ČSN EN 60512-10-4 ed. 2 (354055)
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 10-4: Rázové zkoušky (volné součástky), zkoušky statickým namáháním (upevněné součástky), zkoušky trvanlivosti a zkoušky přetížením - Zkouška 10d: Elektrické přetížení (konektory)
Katalogové číslo: 70356 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2004-06-01 Účinnost: 2004-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60512-10-4 ed. 2

ČSN EN 60512-11-10 (354055)
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 11-10: Klimatické zkoušky - Zkouška 11j: Chlad
Katalogové číslo: 65810 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 2002-11-01 Účinnost: 2002-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60512-11-10

ČSN EN 60512-11-11 (354055)
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 11-11: Klimatické zkoušky - Zkouška 11k: Nízký tlak vzduchu
Katalogové číslo: 65811 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 2002-11-01 Účinnost: 2002-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60512-11-11

ČSN EN 60512-11-12 (354055)
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 11-12: Klimatické zkoušky - Zkouška 11m: Vlhké teplo cyklické
Katalogové číslo: 65812 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 2002-11-01 Účinnost: 2002-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60512-11-12

ČSN EN 60512-11-13 (354055)
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 11-13: Klimatické zkoušky - Zkouška 11n: Plynotěsnost, nepájené ovíjené spoje
Katalogové číslo: 65813 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 2002-11-01 Účinnost: 2002-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60512-11-13

ČSN EN 60512-11-14 ed. 2 (354055)
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 11-14: Klimatické zkoušky - Zkouška 11p: Korozní zkouška prouděním jednoho plynu
Katalogové číslo: 70353 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2004-06-01 Účinnost: 2004-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60512-11-14 ed. 2

ČSN EN 60512-11-2 (354055)
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 11-2: Klimatické zkoušky - Zkouška 11b: Kombinované postupné vlivy chladu, nízkého tlaku vzduchu a vlhkého tepla
Katalogové číslo: 65804 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 2002-11-01 Účinnost: 2002-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60512-11-2

ČSN EN 60512-11-3 (354055)
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 11-3: Klimatické zkoušky - Zkouška 11c: Vlhké teplo konstantní
Katalogové číslo: 65805 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 2002-11-01 Účinnost: 2002-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60512-11-3

ČSN EN 60512-11-4 (354055)
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 11-4: Klimatické zkoušky - Zkouška 11d: Rychlá změna teploty
Katalogové číslo: 65806 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 2002-11-01 Účinnost: 2002-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60512-11-4

ČSN EN 60512-11-5 (354055)
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 11-5: Klimatické zkoušky - Zkouška 11e: Růst plísní
Katalogové číslo: 65807 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 2002-11-01 Účinnost: 2002-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60512-11-5

ČSN EN 60512-11-6 (354055)
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 11-6: Klimatické zkoušky - Zkouška 11f: Koroze, solná mlha
Katalogové číslo: 65808 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 2002-11-01 Účinnost: 2002-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60512-11-6

ČSN EN 60512-11-7 ed. 2 (354055)
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 11-7: Klimatické zkoušky - Zkouška 11g: Korozní zkouška proudící směsí plynů
Katalogové číslo: 70352 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2004-06-01 Účinnost: 2004-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60512-11-7 ed. 2

ČSN EN 60512-11-8 (354055)
Elektromechanické součástky pro elektronická zařízení - Základní zkušební postupy a měřicí metody - Část 11: Klimatické zkoušky - Oddíl 8: Zkouška 11h - Písek a prach
Katalogové číslo: 56983 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1999-10-01 Účinnost: 1999-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60512-11-8

ČSN EN 60512-11-9 (354055)
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 11-9: Klimatické zkoušky - Zkouška 11i: Suché teplo
Katalogové číslo: 65809 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 2002-11-01 Účinnost: 2002-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60512-11-9

ČSN EN 60512-12-1 (354055)
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 12-1: Zkoušky pájení - Zkouška 12a: Pájitelnost, smáčení, metoda pájecí lázně
Katalogové číslo: 76941 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2006-10-01 Účinnost: 2006-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60512-12-1

ČSN EN 60512-12-2 (354055)
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 12-2: Zkoušky pájení - Zkouška 12b: Pájitelnost, smáčení, metoda páječkou
Katalogové číslo: 76940 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2006-10-01 Účinnost: 2006-11-01
Změny a opravy: Oprava 1 4.07t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60512-12-2

ČSN EN 60512-12-3 (354055)
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 12-3: Zkoušky pájení - Zkouška 12c: Pájitelnost, odsmáčení
Katalogové číslo: 76939 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2006-10-01 Účinnost: 2006-11-01
Změny a opravy: Oprava 1 4.07t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60512-12-3

ČSN EN 60512-12-4 (354055)
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 12-4: Zkoušky pájení - Zkouška 12d: Odolnost vůči pájecímu teplu, metoda pájecí lázní
Katalogové číslo: 76938 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2006-10-01 Účinnost: 2006-11-01
Změny a opravy: Oprava 1 4.07t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60512-12-4

ČSN EN 60512-12-5 (354055)
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 12-5: Zkoušky pájení - Zkouška 12e: Odolnost vůči pájecímu teplu, metoda páječkou
Katalogové číslo: 76937 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2006-10-01 Účinnost: 2006-11-01
Změny a opravy: Oprava 1 4.07t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60512-12-5

ČSN EN 60512-12-6 (354055)
Elektromechanické součástky pro elektronická zařízení - Základní zkušební postupy a měřicí metody - Část 12: Zkoušky pájení - Oddíl 6: Zkouška 12f: Těsnost proti tavidlu a čisticím rozpouštědlům při strojním pájení
Katalogové číslo: 22059 Cena: 190 Kč
Vydána: 1997-05-01 Účinnost: 1997-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60512-12-6

ČSN EN 60512-12-7 (354055)
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 12-7: Zkoušky pájení - Zkouška 12g: Pájitelnost, metoda smáčecích vah
Katalogové číslo: 63987 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 2002-02-01 Účinnost: 2002-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60512-12-7

ČSN EN 60512-13-1 ed. 2 (354055)
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 13-1: Zkoušky mechanickou činností - Zkouška 13a: Síly na spojení a rozpojení
Katalogové číslo: 76954 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2006-11-01 Účinnost: 2006-12-01
Změny a opravy: Oprava 1 4.07t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60512-13-1 ed. 2

ČSN EN 60512-13-2 (354055)
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 13-2: Zkoušky mechanickou činností - Zkouška 13b: Síly na zasunutí a vysunutí
Katalogové číslo: 76948 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2006-10-01 Účinnost: 2006-11-01
Změny a opravy: Oprava 1 4.07t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60512-13-2

ČSN EN 60512-13-5 (354055)
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 13-5: Zkoušky mechanickou činností - Zkouška 13e: Zabezpečení proti přepólování a kontrola navádění
Katalogové číslo: 76947 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2006-10-01 Účinnost: 2006-11-01
Změny a opravy: Oprava 1 4.07t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60512-13-5

ČSN EN 60512-14-2 (354055)
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 14-2: Zkoušky těsnosti - Zkouška 14b: Těsnost - Vzduchotěsnost
Katalogové číslo: 76946 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2006-10-01 Účinnost: 2006-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60512-14-2

ČSN EN 60512-14-4 (354055)
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 14-4: Zkoušky těsnosti - Zkouška 14d: Ponoření - Vodotěsnost
Katalogové číslo: 76945 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2006-10-01 Účinnost: 2006-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60512-14-4

ČSN EN 60512-14-5 (354055)
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 14-5: Zkoušky těsnosti - Zkouška 14e: Ponoření při nízkém tlaku vzduchu
Katalogové číslo: 76944 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2006-10-01 Účinnost: 2006-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60512-14-5

ČSN EN 60512-14-6 (354055)
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 14-6: Zkoušky těsnosti - Zkouška 14f: Těsnost stykových ploch
Katalogové číslo: 76943 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2006-10-01 Účinnost: 2006-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60512-14-6

ČSN EN 60512-14-7 (354055)
Elektromechanické součástky pro elektronická zařízení - Základní zkušební postupy a měřicí metody - Část 14: Zkoušky těsnosti - Oddíl 7: Zkouška 14g: Stříkající voda
Katalogové číslo: 54325 Cena: 125 Kč
Vydána: 1999-01-01 Účinnost: 1999-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60512-14-7

ČSN EN 60512-15-1 (354055)
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 15-1: Mechanické zkoušky konektorů a vývodů - Zkouška 15a: Upevnění kontaktů tělískem
Katalogové číslo: 82031 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2008-12-01 Účinnost: 2009-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60512-15-1

ČSN EN 60512-15-3 (354055)
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 15-3: Zkoušky konektorů (mechanické) - Zkouška 15c: Upevnění tělíska v pouzdru (torzní)
Katalogové číslo: 82026 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2008-12-01 Účinnost: 2009-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60512-15-3

ČSN EN 60512-15-4 (354055)
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 15-4: Zkoušky konektorů (mechanické) - Zkouška 15d: Síla na vložení a vyjmutí kontaktu
Katalogové číslo: 82025 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2008-12-01 Účinnost: 2009-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60512-15-4

ČSN EN 60512-15-5 (354055)
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 15-5: Zkoušky konektorů (mechanické) - Zkouška 15e: Upevnění kontaktů v tělísku při nutaci kabelu
Katalogové číslo: 82024 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2008-12-01 Účinnost: 2009-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60512-15-5

ČSN EN 60512-15-6 (354055)
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 15-6: Zkoušky konektorů (mechanické) - Zkouška 15f: Účinnost spojovacího zařízení konektoru
Katalogové číslo: 82023 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2008-12-01 Účinnost: 2009-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60512-15-6

ČSN EN 60512-15-7 (354055)
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 15-7: Zkoušky konektorů (mechanické) - Zkouška 15g: Pevnost ochranného krytu
Katalogové číslo: 82022 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2008-12-01 Účinnost: 2009-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60512-15-7

ČSN EN 60512-15-8 (354055)
Elektromechanické součástky pro elektronická zařízení - Základní zkušební postupy a měřicí metody - Část 15: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů - Oddíl 8: Zkouška 15h - Systém upevnění kontaktů, odolnost proti použití nástrojů
Katalogové číslo: 22056 Cena: 125 Kč
Vydána: 1997-05-01 Účinnost: 1997-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60512-15-8

ČSN EN 60512-16-1 (354055)
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 16-1: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů - Zkouška 16a: Pevnost pružných kontaktů
Katalogové číslo: 82029 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2008-12-01 Účinnost: 2009-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60512-16-1

ČSN EN 60512-16-11 (354055)
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 16-11: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů - Zkouška 16k: Stahovací síla, nepájené ovíjené spoje
Katalogové číslo: 82259 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2009-01-01 Účinnost: 2009-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60512-16-11

ČSN EN 60512-16-13 (354055)
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 16-13: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů - Zkouška 16m: Odvíjení, nepájené ovíjené spoje
Katalogové číslo: 82260 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2009-01-01 Účinnost: 2009-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60512-16-13

ČSN EN 60512-16-14 (354055)
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 16-14: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů - Zkouška 16n: Ohybová pevnost pevných nožových kontaktů
Katalogové číslo: 82329 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2009-03-01 Účinnost: 2009-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60512-16-14

ČSN EN 60512-16-16 (354055)
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 16-16: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů - Zkouška 16p: Torzní pevnost pevných nožových kontaktů
Katalogové číslo: 82330 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2009-03-01 Účinnost: 2009-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60512-16-16

ČSN EN 60512-16-17 (354055)
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 16-17: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů - Zkouška 16q: Pevnost v tahu a tlaku pevných nožových kontaktů
Katalogové číslo: 82331 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2009-03-01 Účinnost: 2009-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60512-16-17

ČSN EN 60512-16-18 (354055)
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 16-18: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů - Zkouška 16r: Vychýlení kontaktů, simulace
Katalogové číslo: 82261 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2009-01-01 Účinnost: 2009-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60512-16-18

ČSN EN 60512-16-2 (354055)
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 16-2: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů - Zkouška 16b: Omezený vstup
Katalogové číslo: 82028 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2008-12-01 Účinnost: 2009-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60512-16-2

ČSN EN 60512-16-20 (354055)
Elektromechanické součástky pro elektronická zařízení - Základní zkušební postupy a měřicí metody - Část 16: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů - Oddíl 20: Zkouška 16t: Mechanická pevnost (nepájených spojů zakončených vodiči)
Katalogové číslo: 54999 Cena: 125 Kč
Vydána: 1999-02-01 Účinnost: 1999-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60512-16-20

ČSN EN 60512-16-21 (354055)
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 16-21: Mechanické zkoušky na kontaktech a připojeních - Zkouška 16u: Zkouška whiskerů použitím vnějšího mechanického tlaku
Katalogové číslo: 91507 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2013-02-01 Účinnost: 2013-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60512-16-21

ČSN EN 60512-16-3 (354055)
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 16-3: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů - Zkouška 16c: Ohybové namáhání kontaktů
Katalogové číslo: 82325 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2009-03-01 Účinnost: 2009-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60512-16-3

ČSN EN 60512-16-4 (354055)
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 16-4: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů - Zkouška 16d: Pevnost v tahu (zamačkávané spoje)
Katalogové číslo: 82027 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2008-12-01 Účinnost: 2009-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60512-16-4

ČSN EN 60512-16-5 (354055)
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 16-5: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů - Zkouška 16e: Měření záchytné síly
Katalogové číslo: 82326 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2009-03-01 Účinnost: 2009-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60512-16-5

ČSN EN 60512-16-6 (354055)
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 16-6: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů - Zkouška 16f: Pevnost vývodů
Katalogové číslo: 82327 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2009-03-01 Účinnost: 2009-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60512-16-6

ČSN EN 60512-16-7 (354055)
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 16-7: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů - Zkouška 16g: Měření deformace kontaktů po zamáčknutí
Katalogové číslo: 82328 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2009-03-01 Účinnost: 2009-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60512-16-7

ČSN EN 60512-16-8 (354055)
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 16-8: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů - Zkouška 16h: Účinnost uchycení izolace (zamačkávané spoje)
Katalogové číslo: 82257 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2009-01-01 Účinnost: 2009-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60512-16-8

ČSN EN 60512-16-9 (354055)
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 16-9: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů - Zkouška 16i: Záchytná síla pružného uzemňovacího kontaktu
Katalogové číslo: 82258 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2009-01-01 Účinnost: 2009-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60512-16-9

ČSN EN 60512-17-1 (354055)
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 17-1: Zkoušky upevnění kabelu - Zkouška 17a: Odolnost úchytky kabelu
Katalogové číslo: 88162 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2011-05-01 Účinnost: 2011-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60512-17-1

ČSN EN 60512-17-2 (354055)
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 17-2: Zkoušky upevnění kabelu - Zkouška 17b: Pevnost úchytky kabelu proti kroužení kabelu
Katalogové číslo: 89669 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2011-12-01 Účinnost: 2012-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60512-17-2

ČSN EN 60512-17-3 (354055)
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 17-3: Zkoušky upevnění kabelu - Zkouška 17c: Pevnost úchytky kabelu proti tahu kabelu
Katalogové číslo: 88173 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2011-05-01 Účinnost: 2011-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60512-17-3

ČSN EN 60512-17-4 (354055)
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 17-4: Zkoušky upevnění kabelu - Zkouška 17d: Pevnost úchytky kabelu proti kroucení kabelu
Katalogové číslo: 88163 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2011-05-01 Účinnost: 2011-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60512-17-4

ČSN EN 60512-19-1 (354055)
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 19-1: Zkoušky chemické odolnosti - Zkouška 19a: Odolnost předizolovaných zamačkávaných dutinek proti kapalinám
Katalogové číslo: 87190 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2010-12-01 Účinnost: 2011-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60512-19-1

ČSN EN 60512-19-3 (354055)
Elektromechanické součástky pro elektronická zařízení - Základní zkušební postupy a měřicí metody - Část 19: Zkoušky chemické odolnosti - Oddíl 3: Zkouška 19c: Odolnost proti kapalinám
Katalogové číslo: 53657 Cena: 190 Kč
Vydána: 1998-11-01 Účinnost: 1998-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60512-19-3

ČSN EN 60512-2-1 (354055)
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 2-1: Zkoušky elektrické kontinuity a přechodového odporu - Zkouška 2a: Přechodový odpor - milivoltová metoda
Katalogové číslo: 65793 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 2002-11-01 Účinnost: 2002-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60512-2-1

ČSN EN 60512-2-2 (354055)
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 2-2: Zkoušky elektrické kontinuity a přechodového odporu - Zkouška 2b: Přechodový odpor - Metoda se specifikovaným proudem
Katalogové číslo: 69433 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2004-02-01 Účinnost: 2004-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60512-2-2

ČSN EN 60512-2-3 (354055)
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 2-3: Zkoušky elektrické kontinuity a přechodového odporu - Zkouška 2c: Změny přechodového odporu
Katalogové číslo: 65794 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 2002-11-01 Účinnost: 2002-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60512-2-3

ČSN EN 60512-2-5 (354055)
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 2-5: Zkoušky elektrické kontinuity a přechodového odporu - Zkouška 2e: Dotyková porucha
Katalogové číslo: 69432 Cena: 190 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2004-02-01 Účinnost: 2004-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60512-2-5

ČSN EN 60512-2-6 (354055)
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 2-6: Zkoušky elektrické kontinuity a přechodového odporu - Zkouška 2f: Elektrická kontinuita stínění (pláště)
Katalogové číslo: 65795 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 2002-11-01 Účinnost: 2002-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60512-2-6

ČSN EN 60512-20-1 (354055)
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 20-1: Zkoušky bezpečnosti proti ohni - Zkouška 20a: Hořlavost, jehlový plamen
Katalogové číslo: 87789 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2011-03-01 Účinnost: 2011-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60512-20-1

ČSN EN 60512-20-2 (354055)
Elektromechanické součástky pro elektronická zařízení - Základní zkušební postupy a měřicí metody - Část 20-2: Zkouška 20b - Zkoušky hořlavosti - Ohnivzdornost
Katalogové číslo: 61521 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 2001-04-01 Účinnost: 2001-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60512-20-2

ČSN EN 60512-20-3 (354055)
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 20-3: Zkoušky bezpečnosti proti ohni - Zkouška 20c: Hořlavost, žhavá smyčka
Katalogové číslo: 87784 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2011-03-01 Účinnost: 2011-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60512-20-3

ČSN EN 60512-21-1 (354055)
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 21-1: Zkoušky vf odporu - Zkouška 21a: Paralelní vf odpor
Katalogové číslo: 87879 Cena: 190 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2011-04-01 Účinnost: 2011-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60512-21-1

ČSN EN 60512-22-1 (354055)
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 22-1: Zkoušky kapacity - Zkouška 22a: Kapacita
Katalogové číslo: 87877 Cena: 190 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2011-04-01 Účinnost: 2011-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60512-22-1

ČSN EN 60512-23-2 (354055)
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 23-2: Zkoušky stínění a filtrování - Zkouška 23b: Útlumové charakteristiky integrálních filtrů
Katalogové číslo: 88165 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2011-05-01 Účinnost: 2011-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60512-23-2

ČSN EN 60512-23-4 (354055)
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 23-4: Zkoušky stínění a filtrování - Zkouška 23d: Odrazy v časové oblasti na přenosovém vedení
Katalogové číslo: 63972 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 2002-02-01 Účinnost: 2002-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60512-23-4

ČSN EN 60512-23-7 (354055)
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 23-7: Zkoušky stínění a filtrování - Zkouška 23g: Efektivní přenosová impedance konektorů
Katalogové číslo: 74624 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2005-12-01 Účinnost: 2006-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60512-23-7

ČSN EN 60512-24-1 (354055)
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 24-1: Zkoušky magnetické interference - Zkouška 24a: Zbytkový magnetismus
Katalogové číslo: 92808 Cena: 190 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2013-05-01 Účinnost: 2013-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60512-24-1

ČSN EN 60512-25-1 (354055)
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 25-1: Zkouška 25a - Odstup přeslechu
Katalogové číslo: 64777 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 2002-06-01 Účinnost: 2002-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60512-25-1

ČSN EN 60512-25-2 (354055)
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 25-2: Zkouška 25b - Útlum (průchozí ztráty)
Katalogové číslo: 66178 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 2003-01-01 Účinnost: 2003-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60512-25-2

ČSN EN 60512-25-3 (354055)
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 25-3: Zkouška 25c - Degradace doby náběhu
Katalogové číslo: 64778 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 2002-06-01 Účinnost: 2002-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60512-25-3

ČSN EN 60512-25-4 (354055)
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 25-4: Zkouška 25d - Zpoždění vlivem šíření
Katalogové číslo: 64779 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 2002-06-01 Účinnost: 2002-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60512-25-4

ČSN EN 60512-25-5 (354055)
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 25-5: Zkouška 25e: Potlačení odrazů
Katalogové číslo: 72924 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2005-04-01 Účinnost: 2005-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60512-25-5

ČSN EN 60512-25-6 (354055)
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 25-6: Zkouška 25f: Obrazec typu oko a kolísání (jitter)
Katalogové číslo: 71930 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2005-03-01 Účinnost: 2005-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60512-25-6

ČSN EN 60512-25-7 (354055)
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 25-7: Zkouška 25g - Impedance, koeficient odrazu a napěťový poměr stojatých vln (VSWR)
Katalogové číslo: 74623 Cena: 590 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2005-12-01 Účinnost: 2006-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60512-25-7

ČSN EN 60512-25-9 (354055)
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 25-9: Zkoušky integrity a signálů - Zkouška 25i: Cizí přeslech
Katalogové číslo: 83132 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2009-05-01 Účinnost: 2009-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60512-25-9

ČSN EN 60512-26-100 (354055)
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 26-100: Uspořádání měření, zkoušky a doporučené zapojení a měření na konektorech série IEC 60603-7 - Zkoušky 26a až 26g
Katalogové číslo: 82543 Cena: 945 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2009-04-01 Účinnost: 2009-05-01
Změny a opravy: A1 9.11t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60512-26-100

ČSN EN 60512-27-100 (354055)
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 27-100: Zkoušky integrity signálu do 500 MHz na konektorech souboru IEC 60603-7 - Zkoušky 27a až 27g
Katalogové číslo: 90338 Cena: 590 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2012-07-01 Účinnost: 2012-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60512-27-100

ČSN EN 60512-29-100 (354055)
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 29-100: Zkoušky integrity signálu do 500 MHz na konektorech řady M12 - Zkoušky 29a až 29g
Katalogové číslo: 98901 Cena: 570 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2015-12-01 Účinnost: 2016-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60512-29-100

ČSN EN 60512-3-1 (354055)
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 3-1: Zkoušky izolace - Zkouška 3a: Izolační odpor
Katalogové číslo: 65796 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 2002-11-01 Účinnost: 2002-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60512-3-1

ČSN EN 60512-4-1 (354055)
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 4-1: Zkoušky namáhání napětím - Zkouška 4a: Zkouška napětím
Katalogové číslo: 69431 Cena: 190 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2004-02-01 Účinnost: 2004-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60512-4-1

ČSN EN 60512-4-2 (354055)
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 4-2: Zkoušky namáhání napětím - Zkouška 4b: Částečný výboj
Katalogové číslo: 65797 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 2002-11-01 Účinnost: 2002-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60512-4-2

ČSN EN 60512-4-3 (354055)
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 4-3: Zkoušky namáhání napětím - Zkouška 4c: Zkouška napětím předizolovaných zamačkávacích dutinek
Katalogové číslo: 65798 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 2002-11-01 Účinnost: 2002-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60512-4-3

ČSN EN 60512-5-1 (354055)
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 5-1: Zkoušky proudové zatížitelnosti - Zkouška 5a: Oteplení
Katalogové číslo: 65799 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 2002-11-01 Účinnost: 2002-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60512-5-1

ČSN EN 60512-5-2 (354055)
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 5-2: Zkoušky proudové zatížitelnosti - Zkouška 5b: Proudová zatížitelnost v závislosti na teplotě
Katalogové číslo: 65800 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 2002-11-01 Účinnost: 2002-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60512-5-2

ČSN EN 60512-6-1 (354055)
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 6-1: Zkoušky dynamickým namáháním - Zkouška 6a: Stálé zrychlení
Katalogové číslo: 65801 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 2002-11-01 Účinnost: 2002-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60512-6-1

ČSN EN 60512-6-2 (354055)
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 6-2: Zkoušky dynamickým namáháním - Zkouška 6b: Rázy
Katalogové číslo: 65802 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 2002-11-01 Účinnost: 2002-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60512-6-2

ČSN EN 60512-6-3 (354055)
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 6-3: Zkoušky dynamickým namáháním - Zkouška 6c: Údery
Katalogové číslo: 65803 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 2002-11-01 Účinnost: 2002-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60512-6-3

ČSN EN 60512-6-4 (354055)
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 6-4: Zkoušky dynamickým namáháním - Zkouška 6d: Vibrace (sinusové)
Katalogové číslo: 65913 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 2002-11-01 Účinnost: 2002-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60512-6-4

ČSN EN 60512-6-5 (354055)
Elektromechanické součástky pro elektronická zařízení - Základní zkušební postupy a měřicí metody - Část 6: Zkoušky dynamickým namáháním - Oddíl 5: Zkouška 6e: Náhodné vibrace
Katalogové číslo: 59166 Cena: 65 Kč
Vydána: 2000-08-01 Účinnost: 2000-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60512-6-5

ČSN EN 60512-7-1 (354055)
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 7-1: Rázové zkoušky (volné konektory) - Zkouška 7a: Volný pád (opakovaný)
Katalogové číslo: 86624 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2010-11-01 Účinnost: 2010-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60512-7-1

ČSN EN 60512-7-2 (354055)
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 7-2: Rázové zkoušky (volné konektory) - Zkouška 7b: Mechanická odolnost proti rázu
Katalogové číslo: 90371 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2012-06-01 Účinnost: 2012-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60512-7-2

ČSN EN 60512-8-1 (354055)
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 8-1: Zkoušky statickým namáháním (pevné konektory) - Zkouška 8a: Statické namáhání v bočním směru
Katalogové číslo: 87309 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2011-02-01 Účinnost: 2011-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60512-8-1

ČSN EN 60512-8-2 (354055)
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 8-2: Zkoušky statickým namáháním (pevné konektory) - Zkouška 8b: Statické namáhání v osovém směru
Katalogové číslo: 89539 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2011-12-01 Účinnost: 2012-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60512-8-2

ČSN EN 60512-9-1 (354055)
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 9-1: Zkoušky trvanlivosti - Zkouška 9a: Mechanická činnost
Katalogové číslo: 86520 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2010-10-01 Účinnost: 2010-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60512-9-1

ČSN EN 60512-9-2 (354055)
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 9-2: Zkoušky trvanlivosti - Zkouška 9b: Elektrické zatížení a teplota
Katalogové číslo: 90370 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2012-06-01 Účinnost: 2012-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60512-9-2

ČSN EN 60512-9-3 ed. 2 (354055)
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 9-3: Zkoušky trvanlivosti - Zkouška 9c: Mechanická činnost (spojení/rozpojení) při elektrickém zatížení
Katalogové číslo: 90127 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2012-03-01 Účinnost: 2012-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60512-9-3 ed. 2

ČSN EN 60512-9-4 (354055)
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 9-4: Zkoušky trvanlivosti - Zkouška 9d: Trvanlivost upevnění kontaktů v tělísku a těsnění (údržba, stárnutí)
Katalogové číslo: 89652 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2011-12-01 Účinnost: 2012-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60512-9-4

ČSN EN 60512-99-001 (354055)
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 99-001: Plán zkoušek pro spojení a rozpojení konektorů při elektrické zátěži - Zkouška 99a: Konektory používané v komunikačních kabelových rozvodech s kroucenými páry s dálkovým napájením
Katalogové číslo: 92314 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2013-04-01 Účinnost: 2013-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60512-99-001

ČSN EN IEC 60512-1 ed. 2 (354055)
Konektory pro elektrická a elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 1: Kmenová specifikace
Katalogové číslo: 507320 Cena: 230 Kč
Vydána: 2019-05-01 Účinnost: 2019-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60512-1 ed. 2

ČSN EN IEC 60512-11-1 ed. 2 (354055)
Konektory pro elektrická a elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 11-1: Klimatické zkoušky - Zkouška 11a: Klimatická řada
Katalogové číslo: 509383 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2020-01-01 Účinnost: 2020-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60512-11-1 ed. 2

ČSN EN IEC 60512-15-2 ed. 2 (354055)
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 15-2: Zkoušky konektorů (mechanické) - Zkouška 15b: Upevnění tělíska v pouzdru (axiální)
Katalogové číslo: 504943 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-08-01 Účinnost: 2018-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60512-15-2 ed. 2

ČSN EN IEC 60512-23-3 ed. 2 (354055)
Elektromechanické součástky pro elektronická zařízení - Základní zkušební postupy a měřicí metody - Část 23-3: Zkouška 23c: Účinnost stínění konektorů a příslušenství - Metoda injekce do vedení
Katalogové číslo: 507773 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2019-07-01 Účinnost: 2019-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60512-23-3 ed. 2

ČSN EN IEC 60512-27-200 (354055)
Konektory pro elektrická a elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 27-200: Dodatečné specifikace pro zkoušky integrity signálu do 2 000 MHz na konektorech souboru IEC 60603-7 - Zkoušky 27a až 27g
Katalogové číslo: 516304 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2023-05-01 Účinnost: 2023-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60512-27-200

ČSN EN IEC 60512-28-100 ed. 2 (354055)
Konektory pro elektrická a elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 28-100: Zkoušky integrity signálu do 2 000 MHz - Zkoušky 28a až 28g
Katalogové číslo: 510610 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2020-07-01 Účinnost: 2020-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60512-28-100 ed. 2

ČSN EN IEC 60512-8-3 ed. 2 (354055)
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 8-3: Zkoušky statickým namáháním (pevné konektory) - Zkouška 8c: Zkouška pevnosti páčky
Katalogové číslo: 505470 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2018-08-01 Účinnost: 2018-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60512-8-3 ed. 2

ČSN EN IEC 60512-9-5 ed. 2 (354055)
Konektory pro elektrická a elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 9-5: Zkoušky trvanlivosti - Zkouška 9e: Cyklické proudové zatížení
Katalogové číslo: 511103 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-01-01 Účinnost: 2021-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60512-9-5 ed. 2

ČSN EN IEC 60512-99-002 (354055)
Konektory pro elektrická a elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 99-002: Plány zkoušek odolnosti - Zkouška 99b: Plán zkoušek pro neúmyslné rozpojení při elektrické zátěži
Katalogové číslo: 507864 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-10-01 Účinnost: 2019-11-01
Změny a opravy: Z1 9.22t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60512-99-002

ČSN EN IEC 60512-99-002 ed. 2 (354055)
Konektory pro elektrická a elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 99-002: Plány zkoušek odolnosti - Zkouška 99b: Plán zkoušek pro rozpojení při elektrické zátěži
Katalogové číslo: 514953 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-09-01 Účinnost: 2022-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60512-99-002 ed. 2

ČSN EN 62197-1 (354056)
Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky hodnocení kvality - Část 1: Kmenová specifikace
Katalogové číslo: 77751 Cena: 350 Kč
Vydána: 2007-01-01 Účinnost: 2007-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62197-1

ČSN EN 60352-1 (354061)
Nepájené spoje - Část 1: Ovíjené spoje - Všeobecné požadavky, zkušební metody a praktický návod
Katalogové číslo: 53348 Cena: 350 Kč
Vydána: 1998-10-01 Účinnost: 1998-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60352-1

ČSN EN 60352-2 ed. 2 (354061)
Nepájené spoje - Část 2: Zamačkávané spoje - Všeobecné požadavky, zkušební metody a praktický návod
Katalogové číslo: 76931 Cena: 945 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2006-10-01 Účinnost: 2006-11-01
Změny a opravy: A1 3.14t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60352-2 ed. 2

ČSN EN 60352-6 (354061)
Nepájené spoje - Část 6: Spoje propichující izolaci - Všeobecné požadavky, zkušební metody a praktický návod
Katalogové číslo: 53573 Cena: 340 Kč
Vydána: 1998-12-01 Účinnost: 1999-01-01
Změny a opravy: Z1 8.23t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60352-6

ČSN EN 60352-8 (354061)
Nepájené spoje - Část 8: Spoje připevněné tlakem - Všeobecné požadavky, zkušební metody a praktický návod
Katalogové číslo: 89540 Cena: 230 Kč
Vydána: 2011-11-01 Účinnost: 2011-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60352-8

ČSN EN IEC 60352-3 ed. 2 (354061)
Nepájené spoje - Část 3: Přístupné zařezávané (ID) spoje - Obecné požadavky, zkušební metody a praktický návod
Katalogové číslo: 511630 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2021-01-01 Účinnost: 2021-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60352-3 ed. 2

ČSN EN IEC 60352-4 ed. 2 (354061)
Nepájené spoje - Část 4: Nepřístupné zařezávané (ID) spoje - Obecné požadavky, zkušební metody a praktický návod
Katalogové číslo: 512035 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2021-03-01 Účinnost: 2021-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60352-4 ed. 2

ČSN EN IEC 60352-5 ed. 4 (354061)
Nepájené spoje - Část 5: Zalisované spoje - Obecné požadavky, zkušební metody a praktický návod
Katalogové číslo: 512051 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2021-03-01 Účinnost: 2021-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60352-5 ed. 4

ČSN EN IEC 60352-6 ed. 2 (354061)
Nepájené spoje - Část 6: Spoje propichující izolaci - Obecné požadavky, zkušební metody a praktický návod
Katalogové číslo: 517512 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2023-08-01 Účinnost: 2023-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60352-6 ed. 2

ČSN EN IEC 60352-7 ed. 2 (354061)
Nepájené spoje - Část 7: Pružinové spoje - Obecné požadavky, zkušební metody a praktický návod
Katalogové číslo: 513105 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2021-09-01 Účinnost: 2021-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60352-7 ed. 2

ČSN EN 50324-1 (354070)
Piezoelektrické vlastnosti keramických materiálů a součástek - Část 1: Termíny a definice
Katalogové číslo: 66463 Cena: 230 Kč
Vydána: 2003-01-01 Účinnost: 2003-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50324-1

ČSN EN 50324-2 (354070)
Piezoelektrické vlastnosti keramických materiálů a součástek - Část 2: Metody měření - Nízký výkon
Katalogové číslo: 66461 Cena: 340 Kč
Vydána: 2003-01-01 Účinnost: 2003-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50324-2

ČSN EN 50324-3 (354070)
Piezoelektrické vlastnosti keramických materiálů a součástek - Část 3: Metody měření - Vysoký výkon
Katalogové číslo: 66462 Cena: 230 Kč
Vydána: 2003-01-01 Účinnost: 2003-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50324-3