Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 3542 - Silové spínače vn a vvn

Zobrazit obsah třídy 35

ČSN EN 62271-1 ed. 2 (354205)
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 1: Společná ustanovení pro spínací a řídicí zařízení střídavého proudu
Katalogové číslo: 504399 Cena: 945 Kč
Vydána: 2018-03-01 Účinnost: 2018-04-01
Změny a opravy: Oprava 1 12.18t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62271-1 ed. 2

ČSN EN 62271-4 (354206)
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 4: Manipulace s fluoridem sírovým (SF6) a jeho použití ve vysokonapěťových spínacích a řídicích zařízeních
Katalogové číslo: 95183 Cena: 590 Kč
Vydána: 2014-05-01 Účinnost: 2014-06-01
Změny a opravy: Oprava 1 12.18t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62271-4

ČSN IEC 62063 (354207)
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Použití elektronických a souvisejících technologií v pomocných zařízeních spínacích a řídicích zařízení
Katalogové číslo: 63891 Cena: 350 Kč
Vydána: 2002-02-01 Účinnost: 2002-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN IEC 62063

ČSN EN IEC 62271-102 ed. 2 (354210)
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 102: Odpojovače a uzemňovače střídavého proudu
Katalogové číslo: 506444 Cena: 770 Kč
Vydána: 2019-01-01 Účinnost: 2019-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 62271-102 ed. 2

ČSN EN 62271-103 (354211)
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 103: Spínače pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně
Katalogové číslo: 90144 Cena: 570 Kč
Vydána: 2012-03-01 Účinnost: 2012-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62271-103

ČSN EN 62271-104 ed. 2 (354211)
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 104: Spínače střídavého proudu pro jmenovitá napětí vyšší než 52 kV
Katalogové číslo: 98728 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2015-11-01 Účinnost: 2015-12-01
Změny a opravy: Z1 5.21t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62271-104 ed. 2

ČSN EN IEC 62271-104 ed. 3 (354211)
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 104: Spínače střídavého proudu pro jmenovitá napětí vyšší než 52 kV
Katalogové číslo: 512346 Cena: 570 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2021-05-01 Účinnost: 2021-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 62271-104 ed. 3

ČSN EN 62271-112 (354212)
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 112: Vysokorychlostní uzemňovače pro zhášení sekundárního oblouku v přenosových vedeních
Katalogové číslo: 95182 Cena: 340 Kč
Vydána: 2014-05-01 Účinnost: 2014-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62271-112

ČSN EN 62271-107 ed. 2 (354215)
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 107: Výkonové spínače střídavého proudu s pojistkami pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně
Katalogové číslo: 91923 Cena: 440 Kč
Vydána: 2013-01-01 Účinnost: 2013-02-01
Změny a opravy: Z1 1.20t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62271-107 ed. 2

ČSN EN IEC 62271-107 ed. 3 (354215)
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 107: Výkonové spínače střídavého proudu s pojistkami pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně
Katalogové číslo: 509224 Cena: 590 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2020-01-01 Účinnost: 2020-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 62271-107 ed. 3

ČSN EN 62271-100 ed. 2 (354220)
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 100: Vypínače střídavého proudu
Katalogové číslo: 84621 Cena: 2 050 Kč
Vydána: 2009-12-01 Účinnost: 2010-01-01
Změny a opravy: A1 6.13t, A2 2.18t, Oprava 1 11.18t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62271-100 ed. 2

ČSN EN 62271-207 ed. 2 (354221)
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 207: Hodnocení seizmické odolnosti plynem izolovaných rozváděčů pro jmenovitá napětí nad 52 kV
Katalogové číslo: 91604 Cena: 340 Kč
Vydána: 2012-11-01 Účinnost: 2012-12-01
Změny a opravy: Oprava 1 12.13t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62271-207 ed. 2

ČSN IEC TR 62271-300 (354221)
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 300: Hodnocení seizmické odolnosti vypínačů střídavého proudu
Katalogové číslo: 83875 Cena: 340 Kč
Vydána: 2009-08-01 Účinnost: 2009-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN IEC TR 62271-300

ČSN EN 62271-101 ed. 2 (354222)
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 101: Syntetické zkoušky
Katalogové číslo: 93290 Cena: 945 Kč
Vydána: 2013-07-01 Účinnost: 2013-08-01
Změny a opravy: A1 8.18t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62271-101 ed. 2

ČSN EN IEC 62271-110 ed. 4 (354224)
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 110: Spínání induktivní zátěže
Katalogové číslo: 505024 Cena: 340 Kč
Vydána: 2018-05-01 Účinnost: 2018-06-01
Změny a opravy: Oprava 1 10.18t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 62271-110 ed. 4

ČSN EN 62271-108 (354226)
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 108: Vypínače střídavého proudu s odpojovací funkcí pro jmenovitá napětí 72,5 kV a vyšší
Katalogové číslo: 76244 Cena: 340 Kč
Vydána: 2006-08-01 Účinnost: 2006-09-01
Změny a opravy: Z1 1.21t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62271-108

ČSN EN 62271-3 ed. 2 (354226)
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 3: Digitální rozhraní podle IEC 61850
Katalogové číslo: 98954 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2015-12-01 Účinnost: 2016-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62271-3 ed. 2

ČSN EN IEC 62271-108 ed. 2 (354226)
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 108: Vysokonapěťové vypínače střídavého proudu s odpojovací funkcí pro jmenovitá napětí nad 52 kV
Katalogové číslo: 511689 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2021-01-01 Účinnost: 2021-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 62271-108 ed. 2

ČSN EN 62271-109 ed. 2 (354227)
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 109: Paralelní spínače střídavého proudu sériových kondenzátorů
Katalogové číslo: 84864 Cena: 945 Kč
Vydána: 2009-12-01 Účinnost: 2010-01-01
Změny a opravy: A1 3.14t, Z1 12.19t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62271-109 ed. 2

ČSN EN IEC 62271-109 ed. 3 (354227)
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 109: Paralelní spínače střídavého proudu sériových kondenzátorů
Katalogové číslo: 509075 Cena: 1 270 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2019-12-01 Účinnost: 2020-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 62271-109 ed. 3

ČSN IEC/IEEE 62271-37-082 (354228)
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 37-082: Normalizovaný postup měření hladin akustického tlaku u vypínačů střídavého proudu
Katalogové číslo: 96024 Cena: 230 Kč
Vydána: 2014-10-01 Účinnost: 2014-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN IEC/IEEE 62271-37-082

ČSN EN 62271-105 ed. 2 (354230)
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 105: Kombinace spínače s pojistkami na střídavý proud o jmenovitých napětích nad 1 kV do 52 kV včetně
Katalogové číslo: 92788 Cena: 440 Kč
Vydána: 2013-06-01 Účinnost: 2013-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62271-105 ed. 2

ČSN EN 62271-106 (354280)
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 106: Stykače, stykačové řídicí jednotky a spouštěče motorů střídavého proudu
Katalogové číslo: 90095 Cena: 590 Kč
Vydána: 2012-03-01 Účinnost: 2012-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62271-106