Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 3547 - Pojistky nn a vn

Zobrazit obsah třídy 35

ČSN 35 4701-2 ed. 3 (354701)
Pojistky nízkého napětí - Část 2: Doplňující požadavky pro pojistky určené pro kvalifikovanou obsluhu (pojistky převážně pro průmyslové použití) - Příklady normalizovaných pojistkových systémů A až K
Katalogové číslo: 95289 Cena: 1 390 Kč
Vydána: 2014-08-01 Účinnost: 2014-09-01
Změny a opravy: Z1 4.23t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 35 4701-2 ed. 3

ČSN 35 4701-3 ed. 2 (354701)
Pojistky nízkého napětí - Část 3: Doplňující požadavky pro pojistky určené pro nekvalifikovanou obsluhu (pojistky převážně pro domovní nebo podobné účely) - Příklady normalizovaných pojistkových systémů A až F
Katalogové číslo: 88685 Cena: 945 Kč
Vydána: 2011-08-01 Účinnost: 2011-09-01
Změny a opravy: Z1 11.13t, Z2 6.23t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 35 4701-3 ed. 2

ČSN EN 60269-1 ed. 3 (354701)
Pojistky nízkého napětí - Část 1: Všeobecné požadavky
Katalogové číslo: 79981 Cena: 590 Kč
Vydána: 2008-03-01 Účinnost: 2008-04-01
Změny a opravy: A1 4.10t, A2 4.15t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60269-1 ed. 3

ČSN EN 60269-4 ed. 3 (354701)
Pojistky nízkého napětí - Část 4: Doplňující požadavky pro tavné pojistkové vložky pro ochranu polovodičových prvků
Katalogové číslo: 85829 Cena: 440 Kč
Vydána: 2010-06-01 Účinnost: 2010-07-01
Změny a opravy: A1 3.13t, A2 4.17t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60269-4 ed. 3

ČSN EN 60269-6 (354701)
Pojistky nízkého napětí - Část 6: Doplňující požadavky na pojistkové vložky pro ochranu solárních fotovoltaických energetických systémů
Katalogové číslo: 89579 Cena: 350 Kč
Vydána: 2011-12-01 Účinnost: 2012-01-01
Změny a opravy: A1 1.24t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60269-6

ČSN EN IEC 60282-1 ed. 4 (354720)
Pojistky vysokého napěti - Část 1: Pojistky omezující proud
Katalogové číslo: 510784 Cena: 590 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-11-01 Účinnost: 2020-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60282-1 ed. 4

ČSN EN IEC 60282-4 (354720)
Pojistky vysokého napětí - Část 4: Pojistky vysokého napětí: Doplňkové požadavky na zkoušení vysokonapěťových vyfukovacích pojistek využívajících polymerní izolátory
Katalogové číslo: 510709 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-10-01 Účinnost: 2020-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60282-4

ČSN EN 60549 (354721)
Pojistky vysokého napětí pro vnější ochranu kompenzačních kondenzátorů
Katalogové číslo: 94654 Cena: 230 Kč
Vydána: 2014-02-01 Účinnost: 2014-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60549

ČSN EN 60644 ed. 2 (354722)
Vysokonapěťové tavné vložky pro motorové obvody
Katalogové číslo: 86307 Cena: 230 Kč
Vydána: 2010-07-01 Účinnost: 2010-08-01
Změny a opravy: A1 4.20t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60644 ed. 2

ČSN EN 60127-1 ed. 2 (354730)
Miniaturní pojistky - Část 1: Definice miniaturních pojistek a všeobecné požadavky na miniaturní tavné pojistkové vložky
Katalogové číslo: 78266 Cena: 350 Kč
Vydána: 2007-04-01 Účinnost: 2007-05-01
Změny a opravy: A1 1.12t, A2 12.15t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60127-1 ed. 2

ČSN EN 60127-10 (354730)
Miniaturní pojistky - Část 10: Pokyny pro uživatele miniaturních pojistek
Katalogové číslo: 65919 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 2002-11-01 Účinnost: 2002-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60127-10

ČSN EN 60127-2 ed. 3 (354730)
Miniaturní pojistky - Část 2: Trubičkové tavné pojistkové vložky
Katalogové číslo: 97599 Cena: 440 Kč
Vydána: 2015-06-01 Účinnost: 2015-07-01
Změny a opravy: A1 1.24t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60127-2 ed. 3

ČSN EN 60127-3 ed. 2 (354730)
Miniaturní pojistky - Část 3: Subminiaturní tavné pojistkové vložky
Katalogové číslo: 98538 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2015-10-01 Účinnost: 2015-11-01
Změny a opravy: A1 5.21t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60127-3 ed. 2

ČSN EN 60127-4 ed. 2 (354730)
Miniaturní pojistky - Část 4: Univerzální stavebnicové tavné pojistkové vložky (UMF) - Typy pro montáž do otvorů a pro povrchovou montáž
Katalogové číslo: 74619 Cena: 350 Kč
Vydána: 2005-12-01 Účinnost: 2006-01-01
Změny a opravy: A1 10.09t, A2 11.13t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60127-4 ed. 2

ČSN EN 60127-5 ed. 2 (354730)
Miniaturní pojistky - Část 5: Směrnice pro zjišťování kvality miniaturních tavných vložek
Katalogové číslo: 503032 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2017-08-01 Účinnost: 2017-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60127-5 ed. 2

ČSN EN 60127-6 ed. 2 (354730)
Miniaturní pojistky - Část 6: Pojistkové držáky pro miniaturní tavné pojistkové vložky
Katalogové číslo: 97601 Cena: 550 Kč
Vydána: 2015-06-01 Účinnost: 2015-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60127-6 ed. 2

ČSN EN 60127-7 ed. 2 (354730)
Miniaturní pojistky - Část 7: Miniaturní tavné pojistkové vložky pro zvláštní použití
Katalogové číslo: 500282 Cena: 350 Kč
Vydána: 2016-07-01 Účinnost: 2016-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60127-7 ed. 2

ČSN EN IEC 60127-8 (354730)
Miniaturní pojistky - Část 8: Pojistkové rezistory se zvláštní nadproudovou ochranou
Katalogové číslo: 506133 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-02-01 Účinnost: 2019-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60127-8

ČSN EN 60691 ed. 3 (354735)
Tepelné pojistky - Požadavky a pokyny pro použití
Katalogové číslo: 501705 Cena: 440 Kč
Vydána: 2017-03-01 Účinnost: 2017-04-01
Změny a opravy: A1 10.19t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60691 ed. 3