Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 3562 - Elektrické měřicí přístroje

Zobrazit obsah třídy 35

ČSN IEC 258 +A1 (356202)
Elektrické měřicí přístroje přímopůsobící zapisovací a jejich příslušenství
Katalogové číslo: 55008 Cena: 550 Kč
Vydána: 1999-03-01 Účinnost: 1999-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN IEC 258 +A1

ČSN EN 60051-1 ed. 2 (356203)
Elektrické měřicí přístroje přímopůsobící ukazovací analogové a jejich příslušenství - Část 1: Definice a obecné požadavky společné pro všechny části
Katalogové číslo: 503169 Cena: 550 Kč
Vydána: 2017-09-01 Účinnost: 2017-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60051-1 ed. 2

ČSN EN IEC 60051-2 (356203)
Elektrické měřicí přístroje přímopůsobící ukazovací analogové a jejich příslušenství - Část 2: Zvláštní požadavky na ampérmetry a voltmetry
Katalogové číslo: 513156 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-12-01 Účinnost: 2022-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60051-2

ČSN EN IEC 60051-3 (356203)
Elektrické měřicí přístroje přímopůsobící ukazovací analogové a jejich příslušenství - Část 3: Zvláštní požadavky na wattmetry a varmetry
Katalogové číslo: 513157 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-12-01 Účinnost: 2022-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60051-3

ČSN EN IEC 60051-4 (356203)
Elektrické měřicí přístroje přímopůsobící ukazovací analogové a jejich příslušenství - Část 4: Zvláštní požadavky na kmitočtoměry
Katalogové číslo: 513158 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-12-01 Účinnost: 2022-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60051-4

ČSN EN IEC 60051-5 (356203)
Elektrické měřicí přístroje přímopůsobící ukazovací analogové a jejich příslušenství - Část 5: Zvláštní požadavky pro fázoměry, měřiče účiníku a synchroskopy
Katalogové číslo: 505609 Cena: 230 Kč
Vydána: 2018-09-01 Účinnost: 2018-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60051-5

ČSN EN IEC 60051-6 (356203)
Elektrické měřicí přístroje přímopůsobící ukazovací analogové a jejich příslušenství - Část 6: Zvláštní požadavky pro ohmmetry (měřiče impedance) a měřiče vodivosti
Katalogové číslo: 505611 Cena: 230 Kč
Vydána: 2018-09-01 Účinnost: 2018-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60051-6

ČSN EN IEC 60051-7 (356203)
Elektrické měřicí přístroje přímopůsobící ukazovací analogové a jejich příslušenství - Část 7: Zvláštní požadavky pro vícefunkční přístroje
Katalogové číslo: 505613 Cena: 230 Kč
Vydána: 2018-09-01 Účinnost: 2018-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60051-7

ČSN EN IEC 60051-8 (356203)
Elektrické měřicí přístroje přímopůsobící ukazovací analogové a jejich příslušenství - Část 8: Zvláštní požadavky pro příslušenství
Katalogové číslo: 505615 Cena: 230 Kč
Vydána: 2018-09-01 Účinnost: 2018-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60051-8

ČSN EN IEC 60051-9 (356203)
Elektrické měřicí přístroje přímopůsobící ukazovací analogové a jejich příslušenství - Část 9: Doporučené zkušební metody
Katalogové číslo: 513159 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-12-01 Účinnost: 2022-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60051-9

ČSN IEC 51-2 (356203)
Elektrické měřicí přístroje přímopůsobící ukazovací analogové a jejich příslušenství. Část 2: Speciální požadavky pro ampérmetry a voltmetry
Katalogové číslo: 23735 Cena: 190 Kč
Vydána: 1992-08-01 Účinnost: 1992-09-01
Změny a opravy: Z1 12.21t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN IEC 51-2

ČSN IEC 51-3 (356203)
Elektrické měřicí přístroje přímopůsobící ukazovací analogové a jejich příslušenství. Část 3: Speciální požadavky pro wattmetry a varmetry
Katalogové číslo: 23736 Cena: 190 Kč
Vydána: 1992-08-01 Účinnost: 1992-09-01
Změny a opravy: A1 11.96t, Z1 12.21t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN IEC 51-3

ČSN IEC 51-4 (356203)
Elektrické měřicí přístroje přímopůsobící ukazovací analogové a jejich příslušenství. Část 4: Speciální požadavky pro kmitoměry
Katalogové číslo: 23737 Cena: 125 Kč
Vydána: 1992-08-01 Účinnost: 1992-09-01
Změny a opravy: Z1 12.21t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN IEC 51-4

ČSN IEC 51-9 (356203)
Elektrické měřicí přístroje přímopůsobící ukazovací analogové a jejich příslušenství. Část 9: Doporučené zkušební metody
Katalogové číslo: 23742 Cena: 440 Kč
Vydána: 1992-08-01 Účinnost: 1992-09-01
Změny a opravy: A1+A2 11.96t, Z1 12.21t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN IEC 51-9

ČSN EN 60523 (356204)
Kompenzátory stejnosměrného proudu
Katalogové číslo: 18003 Cena: 230 Kč
Vydána: 1995-10-01 Účinnost: 1995-11-01
Změny a opravy: A2 12.98t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60523

ČSN EN 60524 (356206)
Odporové děliče napětí stejnosměrného proudu
Katalogové číslo: 18004 Cena: 230 Kč
Vydána: 1995-09-01 Účinnost: 1995-10-01
Změny a opravy: opr. 5.97, A2 12.98t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60524

ČSN IEC 618 +A1 (356209)
Indukční děliče napětí
Katalogové číslo: 21868 Cena: 230 Kč
Vydána: 1997-07-01 Účinnost: 1997-08-01
Změny a opravy: Z1 12.98t, Z2 12.98t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN IEC 618 +A1

ČSN EN 60688 ed. 2 (356215)
Elektrické měřicí převodníky pro převod střídavých a stejnosměrných elektrických veličin na analogové nebo číslicové signály
Katalogové číslo: 93324 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2013-07-01 Účinnost: 2013-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60688 ed. 2

ČSN EN 61028 (356220)
Elektrické měřicí přístroje. Zapisovací přístroje X-Y (IEC 1028:1991)
Katalogové číslo: 18576 Cena: 340 Kč
Vydána: 1996-01-01 Účinnost: 1996-02-01
Změny a opravy: A1 2.97t, A2 11.98t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61028

ČSN EN 61143-1 (356222)
Elektrické měřicí přístroje. Zapisovače X-t. Část 1: Definice a požadavky
Katalogové číslo: 19791 Cena: 350 Kč
Vydána: 1996-08-01 Účinnost: 1996-09-01
Změny a opravy: A1 12.98t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61143-1

ČSN EN 61143-2 (356222)
Elektrické měřicí přístroje. Zapisovače X-t. Část 2: Doporučené doplňkové zkušební metody
Katalogové číslo: 19792 Cena: 125 Kč
Vydána: 1996-08-01 Účinnost: 1996-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61143-2

ČSN EN 61557-1 ed. 2 (356230)
Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 1: Všeobecné požadavky
Katalogové číslo: 79996 Cena: 230 Kč
Vydána: 2007-12-01 Účinnost: 2008-01-01
Změny a opravy: Z1 8.22t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61557-1 ed. 2

ČSN EN 61557-10 ed. 2 (356230)
Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 10: Kombinovaná měřicí zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany
Katalogové číslo: 94737 Cena: 230 Kč
Vydána: 2014-02-01 Účinnost: 2014-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61557-10 ed. 2

ČSN EN 61557-11 (356230)
Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 11: Účinnost monitorů reziduálního proudu (RCMs) typu A a typu B v rozvodných sítích TT, TN a IT
Katalogové číslo: 84710 Cena: 230 Kč
Vydána: 2010-01-01 Účinnost: 2010-02-01
Změny a opravy: Z1 12.22t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61557-11

ČSN EN 61557-12 (356230)
Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 12: Zařízení pro měření a monitorování elektrických parametrů
Katalogové číslo: 82836 Cena: 590 Kč
Vydána: 2009-03-01 Účinnost: 2009-04-01
Změny a opravy: Z1 8.22t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61557-12

ČSN EN 61557-13 (356230)
Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 13: Proudové kleště a snímače držené v ruce a ručně ovládané pro měření unikajícího proudu v elektrických rozvodných soustavách
Katalogové číslo: 90305 Cena: 230 Kč
Vydána: 2012-04-01 Účinnost: 2012-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61557-13

ČSN EN 61557-14 (356230)
Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 14: Zařízení ke zkoušení bezpečnosti elektrického zařízení strojů
Katalogové číslo: 94736 Cena: 340 Kč
Vydána: 2014-02-01 Účinnost: 2014-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61557-14

ČSN EN 61557-15 (356230)
Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 15: Požadavky funkční bezpečnosti pro zařízení sledující izolaci a pro zařízení pro nalezení poruchy izolace v sítích IT
Katalogové číslo: 96120 Cena: 590 Kč
Vydána: 2014-11-01 Účinnost: 2014-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61557-15

ČSN EN 61557-16 (356230)
Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 16: Zařízení pro zkoušení účinnosti ochranných opatření pro elektrická zařízení a/nebo zdravotnická elektrická zařízení
Katalogové číslo: 98044 Cena: 340 Kč
Vydána: 2015-09-01 Účinnost: 2015-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61557-16

ČSN EN 61557-2 ed. 2 (356230)
Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 2: Izolační odpor
Katalogové číslo: 79998 Cena: 190 Kč
Vydána: 2007-12-01 Účinnost: 2008-01-01
Změny a opravy: Z1 8.22t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61557-2 ed. 2

ČSN EN 61557-3 ed. 2 (356230)
Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 3: Impedance smyčky
Katalogové číslo: 80000 Cena: 230 Kč
Vydána: 2007-12-01 Účinnost: 2008-01-01
Změny a opravy: Z1 12.22t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61557-3 ed. 2

ČSN EN 61557-4 ed. 2 (356230)
Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 4: Odpor vodičů uzemnění, ochranného pospojování a vyrovnání potenciálu
Katalogové číslo: 80002 Cena: 190 Kč
Vydána: 2007-12-01 Účinnost: 2008-01-01
Změny a opravy: Z1 8.22t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61557-4 ed. 2

ČSN EN 61557-5 ed. 2 (356230)
Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 5: Zemní odpor
Katalogové číslo: 80004 Cena: 190 Kč
Vydána: 2007-12-01 Účinnost: 2008-01-01
Změny a opravy: Z1 8.22t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61557-5 ed. 2

ČSN EN 61557-6 ed. 2 (356230)
Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1000 V a se stejnosměrným napětím do 1500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 6: Účinnost proudových chráničů (RCD) v rozvodných sítích TT, TN a IT
Katalogové číslo: 80900 Cena: 230 Kč
Vydána: 2008-06-01 Účinnost: 2008-07-01
Změny a opravy: Z1 8.22t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61557-6 ed. 2

ČSN EN 61557-7 ed. 2 (356230)
Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 7: Sled fází
Katalogové číslo: 80006 Cena: 190 Kč
Vydána: 2007-12-01 Účinnost: 2008-01-01
Změny a opravy: Z1 12.22t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61557-7 ed. 2

ČSN EN 61557-8 ed. 3 (356230)
Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 8: Hlídače izolačního stavu v rozvodných sítích IT
Katalogové číslo: 98039 Cena: 440 Kč
Vydána: 2015-09-01 Účinnost: 2015-10-01
Změny a opravy: Oprava 1 1.17t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61557-8 ed. 3

ČSN EN 61557-9 ed. 3 (356230)
Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 9: Zařízení k lokalizování místa poruchy izolace v rozvodných sítích IT
Katalogové číslo: 98041 Cena: 340 Kč
Vydána: 2015-09-01 Účinnost: 2015-10-01
Změny a opravy: Oprava 1 4.18t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61557-9 ed. 3

ČSN EN IEC 61557-1 ed. 3 (356230)
Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 1: Obecné požadavky
Katalogové číslo: 515304 Cena: 340 Kč
Vydána: 2022-08-01 Účinnost: 2022-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 61557-1 ed. 3

ČSN EN IEC 61557-11 ed. 2 (356230)
Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 11: Účinnost monitorů reziduálního proudu (RCM) v rozvodných sítích TT, TN a IT
Katalogové číslo: 516091 Cena: 230 Kč
Vydána: 2022-12-01 Účinnost: 2023-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 61557-11 ed. 2

ČSN EN IEC 61557-12 ed. 2 (356230)
Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 12: Zařízení pro měření a sledování elektrických parametrů (PMD)
Katalogové číslo: 515302 Cena: 770 Kč
Vydána: 2022-08-01 Účinnost: 2022-09-01
Změny a opravy: A1 8.22t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 61557-12 ed. 2

ČSN EN IEC 61557-17 (356230)
Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 17: Bezkontaktní ukazatele střídavého napětí
Katalogové číslo: 515587 Cena: 230 Kč
Vydána: 2022-09-01 Účinnost: 2022-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 61557-17

ČSN EN IEC 61557-2 ed. 3 (356230)
Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 2: Izolační odpor
Katalogové číslo: 515309 Cena: 190 Kč
Vydána: 2022-08-01 Účinnost: 2022-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 61557-2 ed. 3

ČSN EN IEC 61557-3 ed. 3 (356230)
Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 3: Impedance smyčky
Katalogové číslo: 516087 Cena: 230 Kč
Vydána: 2022-12-01 Účinnost: 2023-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 61557-3 ed. 3

ČSN EN IEC 61557-4 ed. 3 (356230)
Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 4: Odpor vodičů uzemnění, ochranného pospojování a vyrovnání potenciálu
Katalogové číslo: 515313 Cena: 230 Kč
Vydána: 2022-08-01 Účinnost: 2022-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 61557-4 ed. 3

ČSN EN IEC 61557-5 ed. 3 (356230)
Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 5: Odpor uzemnění
Katalogové číslo: 515311 Cena: 230 Kč
Vydána: 2022-08-01 Účinnost: 2022-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 61557-5 ed. 3

ČSN EN IEC 61557-6 ed. 3 (356230)
Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1000 V a se stejnosměrným napětím do 1500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 6: Účinnost proudových chráničů (RCD) v rozvodných sítích TT, TN a IT
Katalogové číslo: 515307 Cena: 230 Kč
Vydána: 2022-08-01 Účinnost: 2022-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 61557-6 ed. 3

ČSN EN IEC 61557-7 ed. 3 (356230)
Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 7: Sled fází
Katalogové číslo: 516089 Cena: 230 Kč
Vydána: 2022-12-01 Účinnost: 2023-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 61557-7 ed. 3

ČSN EN 62586-1 ed. 2 (356240)
Měření kvality elektřiny v systémech elektrického napájení - Část 1: Přístroje pro měření kvality elektřiny
Katalogové číslo: 504607 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2018-03-01 Účinnost: 2018-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62586-1 ed. 2

ČSN EN 62586-2 ed. 2 (356240)
Měření kvality elektřiny v systémech elektrického napájení - Část 2: Funkční zkoušky a požadavky na nejistotu
Katalogové číslo: 504026 Cena: 990 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2018-02-01 Účinnost: 2018-03-01
Změny a opravy: Oprava 1 5.19t, A1 6.22t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62586-2 ed. 2

ČSN EN 62754 (356260)
Výpočet nejistot parametrů tvaru vlny
Katalogové číslo: 503826 Cena: 570 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-02-01 Účinnost: 2018-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62754

ČSN EN 60469 (356299)
Přechody, pulzy a souvisící tvary vln - Termíny, definice a algoritmy
Katalogové číslo: 94797 Cena: 570 Kč
Vydána: 2014-02-01 Účinnost: 2014-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60469