Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 3564 - Etalony, dekády, můstky apod.

Zobrazit obsah třídy 35

ČSN EN 60477-2 (356404)
Laboratorní rezistory - Část 2: Laboratorní rezistory na střídavý proud
Katalogové číslo: 53611 Cena: 230 Kč
Vydána: 1998-12-01 Účinnost: 1999-01-01
Změny a opravy: A1 1.99t, Z1 11.22t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60477-2

ČSN EN IEC 60477-1 (356404)
Laboratorní rezistory - Část 1: Laboratorní rezistory na stejnosměrný proud
Katalogové číslo: 515478 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-11-01 Účinnost: 2022-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60477-1

ČSN EN IEC 60477-2 ed. 2 (356404)
Laboratorní rezistory - Část 2: Laboratorní rezistory na střídavý proud
Katalogové číslo: 515476 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-11-01 Účinnost: 2022-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60477-2 ed. 2

ČSN IEC 477 (356404)
Laboratorní rezistory na stejnosměrný proud
Katalogové číslo: 21859 Cena: 230 Kč
Vydána: 1997-08-01 Účinnost: 1997-09-01
Změny a opravy: Z1 12.98t, Z2 12.98t, Z3 11.22t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN IEC 477

ČSN EN 60564 (356410)
Můstky k měření odporu stejnosměrným proudem
Katalogové číslo: 18006 Cena: 230 Kč
Vydána: 1995-09-01 Účinnost: 1995-10-01
Změny a opravy: opr. 5.97, A2 11.99t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60564