Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 3566 - Přístroje jaderné techniky

Zobrazit obsah třídy 35

ČSN IEC 231 (356601)
Všeobecné zásady vybavení jaderných reaktorů měřicími a řídicími systémy
Katalogové číslo: 16017 Cena: 350 Kč
Vydána: 1994-03-01 Účinnost: 1994-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN IEC 231

ČSN IEC 231 A (356601)
Všeobecné zásady vybavení jaderných reaktorů měřicími a řídicími systémy. Dodatek A
Katalogové číslo: 16110 Cena: 230 Kč
Vydána: 1994-04-01 Účinnost: 1994-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN IEC 231 A

ČSN EN 61005 ed. 2 (356605)
Přístroje radiační ochrany - Měřiče (příkonu) prostorového dávkového ekvivalentu neutronů
Katalogové číslo: 503490 Cena: 570 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2017-10-01 Účinnost: 2017-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61005 ed. 2

ČSN EN 60780-323 (356609)
Jaderná zařízení - Elektrické zařízení důležité pro bezpečnost - Způsobilost
Katalogové číslo: 504091 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-05-01 Účinnost: 2018-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60780-323

ČSN EN IEC 62855 (356610)
Jaderné elektrárny - Systémy elektrického napájení - Analýza systémů elektrického napájení
Katalogové číslo: 513474 Cena: 570 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-03-01 Účinnost: 2022-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 62855

ČSN IEC 910 (356611)
Přístroje pro monitorování kontejnmentu pro včasné zjištění vznikajících odchylek od normálního provozu u lehkovodních reaktorů
Katalogové číslo: 16611 Cena: 125 Kč
Vydána: 1994-09-01 Účinnost: 1994-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN IEC 910

ČSN IEC 911 (356612)
Měření pro monitorování dostačujícího chlazení v aktivní zóně tlakovodních reaktorů
Katalogové číslo: 15256 Cena: 230 Kč
Vydána: 1993-12-01 Účinnost: 1994-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN IEC 911

ČSN EN 60965 ed. 2 (356613)
Jaderné elektrárny - Dozorny - Pomocná dozorna umožňující odstavení reaktoru bez přístupu do hlavní dozorny
Katalogové číslo: 502737 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2017-06-01 Účinnost: 2017-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60965 ed. 2

ČSN EN 60987 ed. 2 (356615)
Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost - Požadavky na návrh hardwaru počítačových systémů
Katalogové číslo: 99141 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2016-01-01 Účinnost: 2016-02-01
Změny a opravy: Z1 7.22t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60987 ed. 2

ČSN EN IEC 60987 ed. 3 (356615)
Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost - Hardwarové požadavky
Katalogové číslo: 513713 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-07-01 Účinnost: 2022-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60987 ed. 3

ČSN IEC 960 (356617)
Funkční kritéria návrhu systému sdělování bezpečnostních parametrů pro jaderné elektrárny
Katalogové číslo: 16167 Cena: 190 Kč
Vydána: 1994-04-01 Účinnost: 1994-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN IEC 960

ČSN EN IEC 60964 ed. 2 (356618)
Jaderné elektrárny - Dozorny - Návrh
Katalogové číslo: 509066 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2019-12-01 Účinnost: 2020-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60964 ed. 2

ČSN EN 61098 (356619)
Přístroje radiační ochrany - Instalovaná zařízení k monitorování povrchové kontaminace osob
Katalogové číslo: 80146 Cena: 550 Kč
Vydána: 2008-03-01 Účinnost: 2008-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61098

ČSN IEC 1171 (356621)
Přístroje pro ochranu před zářením. Monitorovací zařízení. Zařízení pro měření radioaktivního jódu v prostředí
Katalogové číslo: 19793 Cena: 340 Kč
Vydána: 1996-08-01 Účinnost: 1996-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN IEC 1171

ČSN IEC 1172 (356622)
Přístroje pro ochranu před zářením. Monitorovací zařízení. Radioaktivní aerosoly v prostředí
Katalogové číslo: 20093 Cena: 350 Kč
Vydána: 1996-10-01 Účinnost: 1996-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN IEC 1172

ČSN EN 61227 (356624)
Jaderné elektrárny - Dozorny - Řídicí prostředky operátora
Katalogové číslo: 507204 Cena: 340 Kč
Vydána: 2019-05-01 Účinnost: 2019-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61227

ČSN IEC 61772 (356625)
Jaderné elektrárny - Dozorny - Použití zobrazovacích jednotek (VDU)
Katalogové číslo: 85858 Cena: 350 Kč
Vydána: 2011-02-01 Účinnost: 2011-03-01
Změny a opravy: Z1 12.13t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN IEC 61772

ČSN IEC 1771 (356626)
Jaderné elektrárny - Bloková dozorna - Ověření a prokázání platnosti návrhu
Katalogové číslo: 55818 Cena: 350 Kč
Vydána: 1999-08-01 Účinnost: 1999-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN IEC 1771

ČSN IEC 60692 (356628)
Přístroje jaderné techniky - Hustoměry využívající ionizující záření - Definice a zkušební metody
Katalogové číslo: 66280 Cena: 230 Kč
Vydána: 2003-03-01 Účinnost: 2003-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN IEC 60692

ČSN IEC 973 (356635)
Zkušební metody pro germaniové detektory gama záření
Katalogové číslo: 52770 Cena: 350 Kč
Vydána: 1998-09-01 Účinnost: 1998-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN IEC 973

ČSN EN IEC/IEEE 62582-6 (356636)
Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost - Metody monitorování stavu elektrických zařízení - Část 6: Izolační odpor
Katalogové číslo: 513473 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-03-01 Účinnost: 2022-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC/IEEE 62582-6

ČSN IEC 1304 (356637)
Přístroje jaderné techniky - Systémy s kapalnými scintilátory - Provozní zkoušky
Katalogové číslo: 52767 Cena: 230 Kč
Vydána: 1998-09-01 Účinnost: 1998-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN IEC 1304

ČSN EN IEC 62954 (356638)
Jaderné elektrárny - Dozorny - Požadavky na zařízení pro reakci na mimořádné události
Katalogové číslo: 513472 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-03-01 Účinnost: 2022-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 62954

ČSN IEC 1452 (356639)
Přístroje jaderné techniky - Měření emisí gama záření radionuklidů - Kalibrace a užití germaniových spektrometrů
Katalogové číslo: 52769 Cena: 590 Kč
Vydána: 1998-11-01 Účinnost: 1998-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN IEC 1452

ČSN EN 61226 (356643)
Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost - Klasifikace kontrolních a řídicích funkcí
Katalogové číslo: 87380 Cena: 350 Kč
Vydána: 2011-02-01 Účinnost: 2011-03-01
Změny a opravy: Z1 2.23t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61226

ČSN EN IEC 61226 ed. 2 (356643)
Jaderné elektrárny - Systémy kontroly, řízení a elektrického napájení důležité pro bezpečnost - Kategorizace funkcí a klasifikace systémů
Katalogové číslo: 515295 Cena: 440 Kč
Vydána: 2023-02-01 Účinnost: 2023-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 61226 ed. 2

ČSN EN IEC 61500 ed. 2 (356644)
Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost - Přenos dat v systémech vykonávajících funkce kategorie A
Katalogové číslo: 509070 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2019-12-01 Účinnost: 2020-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 61500 ed. 2

ČSN EN 60671 (356645)
Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost - Přehledové zkoušky
Katalogové číslo: 90716 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2012-07-01 Účinnost: 2012-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60671

ČSN EN IEC 62859 (356646)
Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení - Požadavky na koordinaci jaderné a kybernetické bezpečnosti
Katalogové číslo: 511352 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-02-01 Účinnost: 2021-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 62859

ČSN IEC 1322 (356647)
Přístroje pro ochranu před zářením - Instalované měřiče příkonu dávkového ekvivalentu, varovné sestavy a monitory pro neutronové záření s energiemi od tepelné oblasti do 15 MeV
Katalogové číslo: 60489 Cena: 350 Kč
Vydána: 2001-03-01 Účinnost: 2001-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN IEC 1322

ČSN IEC 1145 (356649)
Kalibrace a použití sestav s ionizační komorou k měření radionuklidů
Katalogové číslo: 63327 Cena: 190 Kč
Vydána: 2002-01-01 Účinnost: 2002-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN IEC 1145

ČSN EN 61513 (356654)
Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost - Obecné požadavky na systémy
Katalogové číslo: 93599 Cena: 770 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2013-12-01 Účinnost: 2014-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61513

ČSN EN IEC 62003 (356654)
Jaderné elektrárny - Systémy kontroly, řízení a elektrického napájení - Požadavky na testování elektromagnetické kompatibility
Katalogové číslo: 511532 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-04-01 Účinnost: 2021-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 62003

ČSN IEC 61562 (356655)
Přístroje pro ochranu před zářením - Přenosné přístroje k měření měrné aktivity radionuklidů emitujících záření beta v potravinách
Katalogové číslo: 65607 Cena: 340 Kč
Vydána: 2003-03-01 Účinnost: 2003-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN IEC 61562

ČSN IEC 61563 (356656)
Přístroje pro ochranu před zářením - Přístroje k měření měrné aktivity radionuklidů emitujících záření gama v potravinách
Katalogové číslo: 65606 Cena: 340 Kč
Vydána: 2003-03-01 Účinnost: 2003-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN IEC 61563

ČSN IEC 61584 (356657)
Přístroje pro ochranu před zářením - Instalovaná, přenosná nebo transportní zařízení - Měření směru záření a kermového příkonu ve vzduchu
Katalogové číslo: 65752 Cena: 340 Kč
Vydána: 2003-03-01 Účinnost: 2003-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN IEC 61584

ČSN EN IEC 63046 (356658)
Jaderné elektrárny - Systémy elektrického napájení - Obecné požadavky
Katalogové číslo: 513160 Cena: 770 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-12-01 Účinnost: 2022-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 63046

ČSN EN 61839 (356660)
Jaderné elektrárny - Navrhování dozoren - Funkční analýza a přidělení funkcí
Katalogové číslo: 67026 Cena: 230 Kč
Vydána: 2003-08-01 Účinnost: 2003-09-01
Změny a opravy: Z1 4.15t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61839

ČSN IEC 61468 (356662)
Jaderné elektrárny - Instrumentace aktivní zóny - Charakteristiky a zkušební metody samonapájecích detektorů neutronů
Katalogové číslo: 71212 Cena: 350 Kč
Vydána: 2004-10-01 Účinnost: 2004-11-01
Změny a opravy: A1 10.04t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN IEC 61468

ČSN IEC 61888 (356663)
Jaderné elektrárny - Instrumentace důležitá pro bezpečnost - Stanovení a udržování nastavených spouštěcích úrovní
Katalogové číslo: 71307 Cena: 230 Kč
Vydána: 2004-10-01 Účinnost: 2004-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN IEC 61888

ČSN EN 62598 (356664)
Přístroje jaderné techniky - Konstrukční požadavky a klasifikace měřidel využívajících ionizující záření
Katalogové číslo: 95416 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2014-06-01 Účinnost: 2014-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62598

ČSN EN IEC 62138 (356665)
Jaderné elektrárny - Instrumentace a řízení důležité pro bezpečnost - Softwarová hlediska pro systémy využívající počítače vykonávající funkce kategorie B nebo C
Katalogové číslo: 509761 Cena: 570 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2020-03-01 Účinnost: 2020-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 62138

ČSN EN 62022 (356666)
Instalované monitory ke kontrole a detekci zářičů gama obsažených v recyklovatelných a/nebo nerecyklovatelných materiálech přepravovaných vozidly
Katalogové číslo: 80288 Cena: 340 Kč
Vydána: 2008-04-01 Účinnost: 2008-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62022

ČSN EN 62241 (356667)
Jaderné elektrárny - Bloková dozorna - Funkce a indikace výstrah
Katalogové číslo: 75539 Cena: 440 Kč
Vydána: 2006-09-01 Účinnost: 2006-10-01
Změny a opravy: Z1 1.16t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62241

ČSN IEC 60568 (356669)
Jaderné elektrárny - Instrumentace důležitá pro bezpečnost - Vnitroreaktorová instrumentace k měření příkonu fluence (toku) neutronů v energetických reaktorech
Katalogové číslo: 77173 Cena: 230 Kč
Vydána: 2007-03-01 Účinnost: 2007-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN IEC 60568

ČSN EN IEC 61225 (356670)
Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost - Požadavky na statické nepřerušitelné DC a AC napájecí systémy
Katalogové číslo: 510368 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-09-01 Účinnost: 2020-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 61225

ČSN IEC 61225 (356670)
Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost - Požadavky na elektrické napájení
Katalogové číslo: 77174 Cena: 340 Kč
Vydána: 2007-03-01 Účinnost: 2007-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN IEC 61225

ČSN EN 61582 (356671)
Přístroje radiační ochrany - Detektory in vivo - Klasifikace, všeobecné požadavky a zkušební postupy pro přenosná, přepravitelná a instalovaná zařízení
Katalogové číslo: 77586 Cena: 570 Kč
Vydána: 2007-01-01 Účinnost: 2007-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61582

ČSN EN 61526 ed. 2 (356672)
Přístroje radiační ochrany - Měření osobních dávkových ekvivalentů Hp(10) a Hp(0,07) pro záření X, gama, beta a neutronové záření - Měřiče a monitory osobního dávkového ekvivalentu s přímým odečtem
Katalogové číslo: 94241 Cena: 590 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2013-12-01 Účinnost: 2014-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61526 ed. 2

ČSN EN 62340 (356673)
Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost - Požadavky na zvládnutí poruchy se společnou příčinou (CCF)
Katalogové číslo: 88023 Cena: 340 Kč
Vydána: 2011-04-01 Účinnost: 2011-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62340

ČSN EN 62387 (356674)
Přístroje radiační ochrany - Pasivní integrující dozimetrické systémy pro osoby, pracoviště a prostředí pro monitorování fotonového a beta záření
Katalogové číslo: 500044 Cena: 945 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-01-01 Účinnost: 2017-02-01
Změny a opravy: Z1 3.23t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62387

ČSN EN IEC 62387 ed. 2 (356674)
Přístroje radiační ochrany - Dozimetrické systémy s integrovanými pasivními detektory pro osoby, pracoviště a prostředí monitorující fotonové a beta záření
Katalogové číslo: 516565 Cena: 770 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2023-03-01 Účinnost: 2023-04-01
Změny a opravy: A11 3.23t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 62387 ed. 2

ČSN EN 62566 (356675)
Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost - Vývoj integrovaných obvodů programovatelných pomocí HDL pro systémy vykonávající funkce kategorie A
Katalogové číslo: 96226 Cena: 570 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2015-02-01 Účinnost: 2015-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62566

ČSN EN IEC 62566-2 (356675)
Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost - Vývoj integrovaných obvodů programovatelných pomocí HDL - Část 2: Integrované obvody programované pomocí HDL pro systémy vykonávající funkce kategorie B, nebo C
Katalogové číslo: 512228 Cena: 570 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-07-01 Účinnost: 2021-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 62566-2

ČSN EN 62533 (356676)
Přístroje radiační ochrany - Vysoce citlivé přístroje držené v ruce pro fotonovou detekci radioaktivních látek
Katalogové číslo: 500026 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-11-01 Účinnost: 2016-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62533

ČSN EN 62808 (356677)
Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost - Návrh a způsobilost izolačních zařízení
Katalogové číslo: 501392 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-07-01 Účinnost: 2017-08-01
Změny a opravy: A1 1.20t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62808

ČSN EN 62694 (356678)
Přístroje radiační ochrany - Detektor radiace přenosný na zádech (BRD) pro detekci nezákonného obchodování s radioaktivními materiály
Katalogové číslo: 501598 Cena: 590 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-07-01 Účinnost: 2017-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62694

ČSN EN IEC 63047 (356678)
Přístroje jaderné techniky - Datový formát pro získávání digitálních dat v režimu seznamu používaný při detekci a měření záření
Katalogové číslo: 512397 Cena: 945 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-09-01 Účinnost: 2021-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 63047

ČSN EN 62618 (356679)
Přístroje radiační ochrany - Výstražné osobní detektory radiace (SPRD) založené na spektroskopii pro zjištění nezákonně převážených radioaktivních látek
Katalogové číslo: 501595 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-07-01 Účinnost: 2017-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62618

ČSN EN 62765-1 (356680)
Jaderné elektrárny - Přístrojové vybavení a řízení důležité pro bezpečnost - Řízení stárnutí snímačů a vysílačů - Část 1: Vysílače tlaku
Katalogové číslo: 504090 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-05-01 Účinnost: 2018-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62765-1

ČSN EN IEC 62465 (356681)
Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost - Správa stárnutí elektrických kabelových systémů
Katalogové číslo: 508520 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-01-01 Účinnost: 2020-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 62465

ČSN EN IEC 62976 (356681)
Průmyslové nedestruktivní zkušební zařízení - Elektronový lineární urychlovač
Katalogové číslo: 508388 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-12-01 Účinnost: 2020-01-01
Změny a opravy: A1 6.23t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 62976

ČSN EN IEC 62646 (356682)
Jaderné elektrárny - Dozorny - Postupy založené na počítačích
Katalogové číslo: 508521 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-01-01 Účinnost: 2020-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 62646

ČSN EN IEC 62401 (356683)
Přístroje radiační ochrany - Výstražná osobní radiační zařízení (PRO) pro zjištění ilegálního obchodu s radioaktivním materiálem
Katalogové číslo: 509243 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-04-01 Účinnost: 2020-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 62401

ČSN EN IEC/IEEE 60980-344 (356683)
Jaderná zařízení - Zařízení důležitá z hlediska bezpečnosti - Ověřování seizmické způsobilosti
Katalogové číslo: 513155 Cena: 770 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-01-01 Účinnost: 2022-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC/IEEE 60980-344

ČSN EN IEC 62645 (356684)
Jaderné elektrárny - Systémy kontroly, řízení a elektrického napájení - Požadavky na kybernetickou bezpečnost
Katalogové číslo: 511351 Cena: 570 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-04-01 Účinnost: 2021-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 62645

ČSN EN IEC 62372 (356685)
Přístroje jaderné techniky - Zapouzdřené scintilátory - Zkušební metody světelného výkonu a vlastního rozlišení
Katalogové číslo: 516848 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2023-06-01 Účinnost: 2023-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 62372