Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 3571 - Silové rozváděče

Zobrazit obsah třídy 35

ČSN EN 61439-1 ed. 2 (357107)
Rozváděče nízkého napětí - Část 1: Všeobecná ustanovení
Katalogové číslo: 90501 Cena: 945 Kč
Vydána: 2012-05-01 Účinnost: 2012-06-01
Změny a opravy: Oprava 1 7.15t, Z2 7.22t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61439-1 ed. 2

ČSN EN 61439-2 ed. 2 (357107)
Rozváděče nízkého napětí - Část 2: Výkonové rozváděče
Katalogové číslo: 90579 Cena: 340 Kč
Vydána: 2012-05-01 Účinnost: 2012-06-01
Změny a opravy: Oprava 1 6.19t, Z1 12.21t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61439-2 ed. 2

ČSN EN 61439-3 (357107)
Rozváděče nízkého napětí - Část 3: Rozvodnice určené k provozování laiky (DBO)
Katalogové číslo: 91466 Cena: 340 Kč
Vydána: 2012-10-01 Účinnost: 2012-11-01
Změny a opravy: Oprava 1 11.19t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61439-3

ČSN EN 61439-4 (357107)
Rozváděče nízkého napětí - Část 4: Zvláštní požadavky pro staveništní rozváděče (ACS)
Katalogové číslo: 93286 Cena: 350 Kč
Vydána: 2013-08-01 Účinnost: 2013-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61439-4

ČSN EN 61439-5 ed. 2 (357107)
Rozváděče nízkého napětí - Část 5: Rozváděče pro veřejné distribuční sítě
Katalogové číslo: 98007 Cena: 350 Kč
Vydána: 2015-09-01 Účinnost: 2015-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61439-5 ed. 2

ČSN EN 61439-6 (357107)
Rozváděče nízkého napětí - Část 6: Přípojnicové rozvody
Katalogové číslo: 92130 Cena: 440 Kč
Vydána: 2013-02-01 Účinnost: 2013-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61439-6

ČSN EN IEC 61439-1 ed. 3 (357107)
Rozváděče nízkého napětí - Část 1: Obecná ustanovení
Katalogové číslo: 514341 Cena: 945 Kč
Vydána: 2022-07-01 Účinnost: 2022-08-01
Změny a opravy: Oprava 1 11.22t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 61439-1 ed. 3

ČSN EN IEC 61439-2 ed. 3 (357107)
Rozváděče nízkého napětí - Část 2: Výkonové rozváděče
Katalogové číslo: 513564 Cena: 550 Kč
Vydána: 2021-12-01 Účinnost: 2022-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 61439-2 ed. 3

ČSN EN IEC 61439-7 (357107)
Rozváděče nízkého napětí - Část 7: Rozváděče pro použití ve zvláštních podmínkách jako jsou mariny, kempy, tržiště, nabíjecí stanice pro elektrická vozidla
Katalogové číslo: 510878 Cena: 440 Kč
Vydána: 2020-10-01 Účinnost: 2020-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 61439-7

TNI IEC/TR 61439-0 (357107)
Rozváděče nízkého napětí - Část 0: Návod na specifikaci rozváděčů
Katalogové číslo: 517343 Cena: 550 Kč
Vydána: 2023-08-01 Účinnost: 2023-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat TNI IEC/TR 61439-0

ČSN EN 50274 (357108)
Rozváděče nn - Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Ochrana před neúmyslným přímým dotykem nebezpečných živých částí
Katalogové číslo: 65726 Cena: 230 Kč
Vydána: 2002-10-01 Účinnost: 2002-11-01
Změny a opravy: Oprava 1 3.10t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50274

ČSN EN 50089 (357175)
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Izolační přepážky vystavené tlaku pro plynem plněné kovové kryty
Katalogové číslo: 516279 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2023-04-01 Účinnost: 2023-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50089

ČSN EN 50089 +A1 (357175)
Přepážky z licích pryskyřic pro kovově kryté plynem izolované rozváděče vn, vvn a zvn
Katalogové číslo: 22067 Cena: 190 Kč
Vydána: 1997-05-01 Účinnost: 1997-06-01
Změny a opravy: Z1 4.23t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50089 +A1

ČSN EN 50052 (357176)
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Plynem plněné kryty ze slitin hliníku na odlitky
Katalogové číslo: 502346 Cena: 340 Kč
Vydána: 2017-05-01 Účinnost: 2017-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50052

ČSN EN 50064 (357177)
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Kryty z hliníku a ze slitin hliníku pro tváření pro plynem izolované vysokonapěťové rozváděče
Katalogové číslo: 507069 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-04-01 Účinnost: 2019-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50064

ČSN EN 50068 (357178)
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Kryty z oceli pro tváření pro plynem izolované vysokonapěťové rozváděče
Katalogové číslo: 507067 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-04-01 Účinnost: 2019-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50068

ČSN EN 50069 (357179)
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Složené svařované kryty ze slitin hliníku na odlitky a pro tváření pro plynem izolované vysokonapěťové rozváděče
Katalogové číslo: 507065 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-04-01 Účinnost: 2019-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50069

ČSN EN 62271-201 ed. 2 (357180)
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 201: Izolačně kryté rozváděče na střídavý proud pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně
Katalogové číslo: 96376 Cena: 590 Kč
Vydána: 2014-12-01 Účinnost: 2015-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62271-201 ed. 2

ČSN EN 62271-200 ed. 2 (357181)
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 200: Kovově kryté rozváděče na střídavý proud pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně
Katalogové číslo: 90737 Cena: 590 Kč
Vydána: 2012-06-01 Účinnost: 2012-07-01
Změny a opravy: Z1 1.22t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62271-200 ed. 2

ČSN EN 62271-202 ed. 2 (357181)
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 202: Blokové transformovny vn/nn
Katalogové číslo: 95932 Cena: 590 Kč
Vydána: 2014-10-01 Účinnost: 2014-11-01
Změny a opravy: Oprava 1 11.14t, Oprava 2 1.15t, Z1 3.23t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62271-202 ed. 2

ČSN EN IEC 62271-200 ed. 3 (357181)
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 200: Kovově kryté rozváděče na střídavý proud pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně
Katalogové číslo: 514001 Cena: 770 Kč
Vydána: 2022-01-01 Účinnost: 2022-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 62271-200 ed. 3

ČSN EN IEC 62271-202 ed. 3 (357181)
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 202: Blokové elektrické stanice na střídavý proud pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně
Katalogové číslo: 516653 Cena: 770 Kč
Vydána: 2023-03-01 Účinnost: 2023-04-01
Změny a opravy: Oprava 1 1.24t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 62271-202 ed. 3

ČSN EN 50187 (357183)
Plynem izolované oddíly pro rozváděče na střídavý proud pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně
Katalogové číslo: 52807 Cena: 230 Kč
Vydána: 1998-07-01 Účinnost: 1998-08-01
Změny a opravy: Z1 5.23t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50187

ČSN EN 50187 ed. 2 (357183)
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Plynem plněné oddíly pro rozváděče na střídavý proud pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně
Katalogové číslo: 516311 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2023-05-01 Účinnost: 2023-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50187 ed. 2

ČSN EN 62271-205 (357184)
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 205: Kompaktní rozvodná zařízení na napětí nad 52 kV
Katalogové číslo: 82091 Cena: 340 Kč
Vydána: 2008-11-01 Účinnost: 2008-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62271-205

ČSN EN IEC 62271-214 (357186)
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 214: Třídy odolnosti proti vnitřnímu oblouku pro kovově kryté stožárové rozváděče o jmenovitých napětích nad 1 kV do 52 kV včetně
Katalogové číslo: 509452 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2020-02-01 Účinnost: 2020-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 62271-214

ČSN EN 62271-203 ed. 2 (357190)
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 203: Plynem izolované kovově kryté rozváděče pro jmenovitá napětí nad 52 kV
Katalogové číslo: 91151 Cena: 590 Kč
Vydána: 2012-09-01 Účinnost: 2012-10-01
Změny a opravy: Z1 3.23t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62271-203 ed. 2

ČSN EN 62271-206 (357190)
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 206: Systémy indikace přítomnosti napětí pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně
Katalogové číslo: 89486 Cena: 340 Kč
Vydána: 2011-11-01 Účinnost: 2011-12-01
Změny a opravy: Z1 3.22t, Z2 4.22t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62271-206

ČSN EN IEC 62271-203 ed. 3 (357190)
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 203: Plynem izolované kovově kryté rozváděče na střídavý proud pro jmenovitá napětí nad 52 kV
Katalogové číslo: 516646 Cena: 590 Kč
Vydána: 2023-03-01 Účinnost: 2023-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 62271-203 ed. 3

ČSN EN 62271-211 (357192)
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 211: Přímé spojení mezi výkonovými transformátory a plynem izolovanými kovově krytými rozváděči pro jmenovitá napětí nad 52 kV
Katalogové číslo: 96188 Cena: 340 Kč
Vydána: 2014-11-01 Účinnost: 2014-12-01
Změny a opravy: Oprava 1 10.18t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62271-211

ČSN EN 62271-212 (357192)
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 212: Kompaktní rozvodné zařízení pro elektrickou distribuční stanici (CEADS)
Katalogové číslo: 506423 Cena: 590 Kč
Vydána: 2019-02-01 Účinnost: 2019-03-01
Změny a opravy: Z1 4.23t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62271-212

ČSN EN IEC 62271-212 ed. 2 (357192)
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 212: Kompaktní rozvodné zařízení pro elektrickou distribuční stanici (CEADS) pro střídavá napětí do 52 kV
Katalogové číslo: 516815 Cena: 590 Kč
Vydána: 2023-04-01 Účinnost: 2023-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 62271-212 ed. 2

ČSN EN 62271-204 (357193)
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 204: Pevná plynem izolovaná přenosová vedení pro jmenovitá napětí nad 52 kV
Katalogové číslo: 90142 Cena: 550 Kč
Vydána: 2012-04-01 Účinnost: 2012-05-01
Změny a opravy: Z1 1.23t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62271-204

ČSN EN IEC 62271-204 ed. 2 (357193)
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 204: Pevná plynem izolovaná přenosová vedení pro jmenovitá napětí nad 52 kV
Katalogové číslo: 515755 Cena: 570 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2023-01-01 Účinnost: 2023-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 62271-204 ed. 2