Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 3582 - Kondenzátory

Zobrazit obsah třídy 35

ČSN EN 60143-1 ed. 3 (358201)
Sériové kondenzátory pro výkonové systémy - Část 1: Obecně
Katalogové číslo: 99637 Cena: 550 Kč
Vydána: 2016-04-01 Účinnost: 2016-05-01
Změny a opravy: Oprava 1 5.18t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60143-1 ed. 3

ČSN EN 60143-2 ed. 2 (358201)
Sériové kondenzátory pro výkonové systémy - Část 2: Ochranná zařízení pro sériové kondenzátorové baterie
Katalogové číslo: 93628 Cena: 550 Kč
Vydána: 2013-11-01 Účinnost: 2013-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60143-2 ed. 2

ČSN EN 60143-3 ed. 2 (358201)
Sériové kondenzátory pro výkonové systémy - Část 3: Vnitřní pojistky
Katalogové číslo: 99639 Cena: 230 Kč
Vydána: 2016-04-01 Účinnost: 2016-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60143-3 ed. 2

ČSN EN 60143-4 (358201)
Sériové kondenzátory pro výkonové systémy - Část 4: Tyristorově řízené kondenzátory
Katalogové číslo: 88557 Cena: 570 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2011-08-01 Účinnost: 2011-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60143-4

ČSN EN 60831-1 ed. 2 (358202)
Paralelní silové kondenzátory samoregeneračního typu pro střídavé výkonové systémy se jmenovitým napětím do 1 kV včetně - Část 1: Obecně - Provedení, zkoušení a dimenzování - Bezpečnostní požadavky - Pokyny pro montáž a provoz
Katalogové číslo: 96265 Cena: 350 Kč
Vydána: 2014-11-01 Účinnost: 2014-12-01
Změny a opravy: Oprava 1 10.15t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60831-1 ed. 2

ČSN EN 60831-2 ed. 2 (358202)
Paralelní silové kondenzátory samoregeneračního typu pro střídavé výkonové systémy se jmenovitým napětím do 1 kV včetně - Část 2: Zkouška stárnutí, zkouška samoregenerace a zkouška destrukce
Katalogové číslo: 96267 Cena: 190 Kč
Vydána: 2014-11-01 Účinnost: 2014-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60831-2 ed. 2

ČSN EN 60931-1 (358203)
Paralelní silové kondenzátory nesamoregeneračního typu pro střídavé výkonové systémy se jmenovitým napětím do 1 kV včetně - Část 1: Všeobecně - Provedení, zkoušení a dimenzování - Bezpečnostní požadavky - Pokyny pro montáž a provoz
Katalogové číslo: 52760 Cena: 350 Kč
Vydána: 1998-08-01 Účinnost: 1998-09-01
Změny a opravy: A1 9.03t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60931-1

ČSN EN 60931-2 (358203)
Paralelní silové kondenzátory nesamoregeneračního typu pro střídavé výkonové systémy se jmenovitým napětím do 1 kV včetně - Část 2: Zkouška trvanlivosti a destrukční zkouška
Katalogové číslo: 22464 Cena: 190 Kč
Vydána: 1997-11-01 Účinnost: 1997-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60931-2

ČSN EN 60931-3 (358203)
Paralelní silové kondenzátory nesamoregeneračního typu pro střídavé výkonové systémy se jmenovitým napětím do 1 kV včetně - Část 3: Vnitřní pojistky
Katalogové číslo: 52761 Cena: 190 Kč
Vydána: 1998-08-01 Účinnost: 1998-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60931-3

ČSN EN 60871-1 ed. 3 (358207)
Paralelní kondenzátory pro střídavé výkonové systémy se jmenovitým napětím vyšším než 1 000 V - Část 1: Obecně
Katalogové číslo: 96836 Cena: 550 Kč
Vydána: 2015-03-01 Účinnost: 2015-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60871-1 ed. 3

ČSN EN 60871-4 ed. 2 (358207)
Paralelní kondenzátory pro střídavé výkonové systémy se jmenovitým napětím vyšším než 1 000 V - Část 4: Vnitřní pojistky
Katalogové číslo: 96712 Cena: 190 Kč
Vydána: 2015-02-01 Účinnost: 2015-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60871-4 ed. 2

ČSN IEC 481 (358207)
Vazební členy pro vysokofrekvenční spoje po vedeních nad 1 000 V
Katalogové číslo: 21105 Cena: 230 Kč
Vydána: 1997-04-01 Účinnost: 1997-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN IEC 481

ČSN EN 60252-1 ed. 2 (358212)
Kondenzátory pro střídavé motory - Část 1: Všeobecně - Provedení, zkoušení a dimenzování - Bezpečnostní požadavky - Pokyny pro montáž a provoz
Katalogové číslo: 88820 Cena: 350 Kč
Vydána: 2011-09-01 Účinnost: 2011-10-01
Změny a opravy: A1 6.14t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60252-1 ed. 2

ČSN EN 60252-2 ed. 2 (358212)
Kondenzátory pro střídavé motory - Část 2: Rozběhové kondenzátory
Katalogové číslo: 88819 Cena: 440 Kč
Vydána: 2011-09-01 Účinnost: 2011-10-01
Změny a opravy: A1 6.14t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60252-2 ed. 2

ČSN EN 61270-1 (358215)
Kondenzátory pro mikrovlnné trouby - Část 1: Všeobecně
Katalogové číslo: 54924 Cena: 340 Kč
Vydána: 1999-06-01 Účinnost: 1999-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61270-1

ČSN EN 61642 (358215)
Průmyslové sítě pro střídavý proud ovlivněné vyššími harmonickými - Použití filtrů a paralelních kondenzátorů
Katalogové číslo: 55096 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1999-04-01 Účinnost: 1999-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61642

ČSN EN 61071 (358220)
Kondenzátory pro výkonovou elektroniku
Katalogové číslo: 80448 Cena: 440 Kč
Vydána: 2008-01-01 Účinnost: 2008-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61071

ČSN EN 60358-1 (358222)
Vazební kondenzátory a kapacitní děliče - Část 1: Obecná pravidla
Katalogové číslo: 92550 Cena: 440 Kč
Vydána: 2013-04-01 Účinnost: 2013-05-01
Změny a opravy: Oprava 1 10.15t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60358-1

ČSN EN 60358-2 (358222)
Vazební kondenzátory a kapacitní děliče - Část 2: Střídavé a stejnosměrné jednofázové vazební kondenzátory připojené mezi vedení a zem pro aplikace výkonového vedení s nosnou frekvencí (PLC)
Katalogové číslo: 95366 Cena: 340 Kč
Vydána: 2014-06-01 Účinnost: 2014-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60358-2

ČSN EN 60358-3 (358222)
Vazební kondenzátory a kapacitní děliče - Část 3: Střídavé a stejnosměrné vazební kondenzátory pro aplikace harmonických filtrů
Katalogové číslo: 95843 Cena: 230 Kč
Vydána: 2014-09-01 Účinnost: 2014-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60358-3

ČSN EN IEC 60358-4 (358222)
Vazební kondenzátory a kapacitní děliče - Část 4: Stejnosměrné nebo střídavé jednofázové kapacitní děliče
Katalogové číslo: 507264 Cena: 230 Kč
Vydána: 2019-05-01 Účinnost: 2019-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60358-4

ČSN IEC 358 (358222)
Vazební kondenzátory a kapacitní děliče
Katalogové číslo: 56761 Cena: 350 Kč
Vydána: 1999-11-01 Účinnost: 1999-12-01
Změny a opravy: Z1 4.13t, Z2 6.14t, Z3 9.14t, Z4 5.19t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN IEC 358

ČSN EN 60110-1 (358223)
Silové kondenzátory pro tepelná indukční zařízení - Část 1: Všeobecně
Katalogové číslo: 56300 Cena: 570 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1999-07-01 Účinnost: 1999-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60110-1

ČSN EN 61921 (358224)
Silové kondenzátory - Rozváděče nízkého napětí pro kompenzaci účiníku
Katalogové číslo: 69526 Cena: 340 Kč
Vydána: 2004-02-01 Účinnost: 2004-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61921

ČSN EN 62146-1 (358225)
Vyrovnávací kondenzátory pro vysokonapěťové výkonové vypínače střídavého proudu - Část 1: Obecně
Katalogové číslo: 95580 Cena: 440 Kč
Vydána: 2014-07-01 Účinnost: 2014-08-01
Změny a opravy: A1 3.17t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62146-1

ČSN EN 62391-1 ed. 2 (358252)
Pevné kondenzátory s elektrickou dvouvrstvou pro použití v elektrických a elektronických zařízeních - Část 1: Kmenová specifikace
Katalogové číslo: 99988 Cena: 570 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2016-06-01 Účinnost: 2016-07-01
Změny a opravy: Oprava 1 6.17t, Oprava 2 1.20t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62391-1 ed. 2

ČSN EN 62391-2 (358252)
Neproměnné elektrické dvouvrstvé kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 2: Dílčí specifikace - Elektrické dvouvrstvé kondenzátory pro výkonové aplikace
Katalogové číslo: 77572 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2007-01-01 Účinnost: 2007-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62391-2

ČSN EN 62391-2-1 (358252)
Neproměnné elektrické dvouvrstvé kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 2-1: Vzorová předmětová specifikace - Elektrické dvouvrstvé kondenzátory pro výkonové aplikace - Úroveň hodnocení EZ
Katalogové číslo: 77571 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2007-01-01 Účinnost: 2007-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62391-2-1

ČSN EN IEC 62576 ed. 2 (358255)
Elektrické dvouvrstvé kondenzátory pro použití v elektrických hybridních vozidlech - Zkušební metody elektrických charakteristik
Katalogové číslo: 505752 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-12-01 Účinnost: 2019-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 62576 ed. 2

ČSN EN 61881-1 (358260)
Drážní zařízení - Zařízení drážních vozidel - Kondenzátory pro výkonovou elektroniku - Část 1: Kondenzátory s papírovým dielektrikem a fóliové kondenzátory
Katalogové číslo: 88354 Cena: 440 Kč
Vydána: 2011-09-01 Účinnost: 2011-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61881-1

ČSN EN 61881-2 (358260)
Drážní zařízení - Zařízení drážních vozidel - Kondenzátory pro výkonovou elektroniku - Část 2: Hliníkové elektrolytické kondenzátory s netuhým elektrolytem
Katalogové číslo: 93025 Cena: 340 Kč
Vydána: 2013-06-01 Účinnost: 2013-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61881-2

ČSN EN 61881-3 (358260)
Drážní zařízení - Zařízení drážních vozidel - Kondenzátory pro výkonovou elektroniku - Část 3: Elektrické dvouvrstvé kondenzátory
Katalogové číslo: 93026 Cena: 350 Kč
Vydána: 2013-06-01 Účinnost: 2013-07-01
Změny a opravy: A1 6.14t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61881-3

ČSN EN 60938-1 (358270)
Neproměnné tlumivky pro elektromagnetické odrušení - Část 1: Kmenová specifikace
Katalogové číslo: 60760 Cena: 350 Kč
Vydána: 2001-03-01 Účinnost: 2001-04-01
Změny a opravy: A1 1.08t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60938-1

ČSN EN 60938-2 (358271)
Neproměnné tlumivky pro elektromagnetické odrušení - Část 2: Dílčí specifikace
Katalogové číslo: 58733 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 2000-10-01 Účinnost: 2000-11-01
Změny a opravy: A1 1.08t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60938-2

ČSN EN 60938-2-1 (358271)
Neproměnné tlumivky pro elektromagnetické odrušení - Část 2-1: Vzorová předmětová specifikace - Tlumivky, pro které jsou požadovány bezpečnostní zkoušky - Úroveň hodnocení D
Katalogové číslo: 58576 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 2000-10-01 Účinnost: 2000-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60938-2-1

ČSN EN 60938-2-2 (358271)
Neproměnné tlumivky pro elektromagnetické odrušení - Část 2-2: Vzorová předmětová specifikace - Tlumivky, pro které jsou požadovány bezpečnostní zkoušky (pouze bezpečnostní zkoušky)
Katalogové číslo: 58579 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 2000-10-01 Účinnost: 2000-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60938-2-2

ČSN EN 60939-1 ed. 2 (358281)
Pasivní filtry pro elektromagnetické odrušení - Část 1: Kmenová specifikace
Katalogové číslo: 88554 Cena: 350 Kč
Vydána: 2011-07-01 Účinnost: 2011-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60939-1 ed. 2

ČSN EN 60939-2 (358281)
Pasivní filtry pro elektromagnetické odrušení - Část 2: Dílčí specifikace - Pasivní filtry, pro které jsou vhodné bezpečnostní zkoušky - Zkušební metody a všeobecné požadavky
Katalogové číslo: 74429 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2005-11-01 Účinnost: 2005-12-01
Změny a opravy: Oprava 1 6.08t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60939-2

ČSN EN 60939-2-1 (358281)
Úplné vysokofrekvenční odrušovací filtry - Část 2-1: Vzorová předmětová specifikace - Pasivní filtry pro elektromagnetické odrušení - Filtry, pro které jsou požadovány bezpečnostní zkoušky (úroveň hodnocení D/DZ)
Katalogové číslo: 73451 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2005-07-01 Účinnost: 2005-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60939-2-1

ČSN EN 60939-2-2 (358281)
Úplné vysokofrekvenční odrušovací filtry - Část 2-2: Vzorová předmětová specifikace - Pasivní filtry pro elektromagnetické odrušení - Filtry, pro které jsou požadovány bezpečnostní zkoušky (pouze bezpečnostní zkoušky)
Katalogové číslo: 73450 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2005-07-01 Účinnost: 2005-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60939-2-2

ČSN EN 60939-3 (358281)
Pasivní filtry pro elektromagnetické odrušení - Část 3: Norma pro pasivní filtry, pro které jsou vhodné bezpečnostní zkoušky
Katalogové číslo: 99168 Cena: 590 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-05-01 Účinnost: 2016-06-01
Změny a opravy: Oprava 1 10.16t, Oprava 2 12.18t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60939-3

ČSN EN 60384-1 ed. 3 (358290)
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 1: Kmenová specifikace
Katalogové číslo: 501314 Cena: 770 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2016-12-01 Účinnost: 2017-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60384-1 ed. 3

ČSN 35 8291-15-3 IEC 384-15-3 (358291)
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních. Část 15-3: Vzorová předmětová specifikace. Neproměnné tantalové kondenzátory s tuhým elektrolytem a porézní anodou. Úroveň vyhodnocení: E
Katalogové číslo: 23850 Cena: 340 Kč
Vydána: 1987-04-25 Účinnost: 1988-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 35 8291-15-3 IEC 384-15-3

ČSN EN 60384-11 (358291)
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 11: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory s dielektrikem z polyethylentereftalátové fólie a s elektrodami z kovové fólie určené pro stejnosměrný proud
Katalogové číslo: 81739 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2008-08-01 Účinnost: 2008-09-01
Změny a opravy: Z1 4.20t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60384-11

ČSN EN 60384-11-1 (358291)
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 11-1: Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné kondenzátory s dielektrikem z polyethylentereftalátové fólie a s elektrodami z kovové fólie určené pro stejnosměrný proud - Úroveň hodnocení EZ
Katalogové číslo: 81740 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2008-08-01 Účinnost: 2008-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60384-11-1

ČSN EN 60384-13 ed. 2 (358291)
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 13: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory s dielektrikem z polypropylenové fólie a s elektrodami z kovové fólie určené pro stejnosměrný proud
Katalogové číslo: 91256 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2012-09-01 Účinnost: 2012-10-01
Změny a opravy: Z1 8.21t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60384-13 ed. 2

ČSN EN 60384-13-1 (358291)
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 13-1: Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné kondenzátory s dielektrikem z polypropylenové fólie a s elektrodami z kovové fólie určené pro stejnosměrný proud - Úroveň hodnocení E a EZ
Katalogové číslo: 76813 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2006-10-01 Účinnost: 2006-11-01
Změny a opravy: Oprava 1 6.07t, Oprava 2 2.10t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60384-13-1

ČSN EN 60384-14 ed. 2 (358291)
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 14: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory pro elektromagnetické odrušení a pro připojení k napájecí síti
Katalogové číslo: 94801 Cena: 590 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2014-03-01 Účinnost: 2014-04-01
Změny a opravy: Oprava 1 10.16t, A1 2.17t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60384-14 ed. 2

ČSN EN 60384-14-1 ed. 2 (358291)
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 14-1: Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné kondenzátory pro elektromagnetické odrušení a pro připojení k napájecí síti - Úroveň hodnocení DZ
Katalogové číslo: 500466 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2016-08-01 Účinnost: 2016-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60384-14-1 ed. 2

ČSN EN 60384-14-2 ed. 2 (358291)
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 14-2: Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné kondenzátory pro elektromagnetické odrušení a pro připojení k napájecí síti - Pouze bezpečnostní zkoušky
Katalogové číslo: 501069 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2016-11-01 Účinnost: 2016-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60384-14-2 ed. 2

ČSN EN 60384-15 (358291)
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 15: Dílčí specifikace - Neproměnné tantalové kondenzátory s netuhým nebo tuhým elektrolytem
Katalogové číslo: 503743 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2017-12-01 Účinnost: 2018-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60384-15

ČSN EN 60384-16 (358291)
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 16: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory s dielektrikem z pokovené polypropylenové fólie určené pro stejnosměrný proud
Katalogové číslo: 76187 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2006-07-01 Účinnost: 2006-08-01
Změny a opravy: Z1 4.20t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60384-16

ČSN EN 60384-16-1 (358291)
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 16-1: Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné kondenzátory s dielektrikem z pokovené polypropylenové fólie určené pro stejnosměrný proud - Úrovně hodnocení E a EZ
Katalogové číslo: 76186 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2006-07-01 Účinnost: 2006-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60384-16-1

ČSN EN 60384-17 (358291)
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 17: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory s dielektrikem z pokovené polypropylenové fólie určené pro střídavý proud a pulzy
Katalogové číslo: 76185 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2006-07-01 Účinnost: 2006-08-01
Změny a opravy: Z1 11.19t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60384-17

ČSN EN 60384-17-1 (358291)
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 17-1: Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné kondenzátory s dielektrikem z pokovené polypropylenové fólie určené pro střídavý proud a pulzy - Úrovně hodnocení E a EZ
Katalogové číslo: 76184 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2006-07-01 Účinnost: 2006-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60384-17-1

ČSN EN 60384-18 ed. 2 (358291)
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 18: Dílčí specifikace - Neproměnné hliníkové elektrolytické kondenzátory pro povrchovou montáž s tuhým (MnO2) a netuhým elektrolytem
Katalogové číslo: 501300 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2016-12-01 Účinnost: 2017-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60384-18 ed. 2

ČSN EN 60384-18-1 (358291)
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 18-1: Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné hliníkové elektrolytické kondenzátory pro povrchovou montáž s tuhým elektrolytem (MnO2) - Úroveň hodnocení EZ
Katalogové číslo: 80036 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2007-12-01 Účinnost: 2008-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60384-18-1

ČSN EN 60384-18-2 (358291)
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 18-2: Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné hliníkové elektrolytické kondenzátory pro povrchovou montáž s netuhým elektrolytem - Úroveň hodnocení EZ
Katalogové číslo: 80038 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2007-12-01 Účinnost: 2008-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60384-18-2

ČSN EN 60384-19 ed. 2 (358291)
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 19: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory pro povrchovou montáž s dielektrikem z pokovené polyethylentereftalátové fólie určené pro stejnosměrný proud
Katalogové číslo: 99744 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2016-05-01 Účinnost: 2016-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60384-19 ed. 2

ČSN EN 60384-19-1 (358291)
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 19-1: Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné kondenzátory pro povrchovou montáž s dielektrikem z pokovené polyethylentereftalátové fólie určené pro stejnosměrný proud - Úroveň hodnocení EZ
Katalogové číslo: 76815 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2006-10-01 Účinnost: 2006-11-01
Změny a opravy: Oprava 1 6.07t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60384-19-1

ČSN EN 60384-2 ed. 2 (358291)
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 2: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory s dielektrikem z pokovené polyethylentereftalátové fólie určené pro stejnosměrný proud
Katalogové číslo: 91258 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2012-09-01 Účinnost: 2012-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60384-2 ed. 2

ČSN EN 60384-2-1 (358291)
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 2-1: Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné kondenzátory s dielektrikem z pokovené polyethylentereftalátové fólie určené pro stejnosměrný proud - Úrovně hodnocení E a EZ
Katalogové číslo: 76189 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2006-07-01 Účinnost: 2006-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60384-2-1

ČSN EN 60384-20 ed. 3 (358291)
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 20: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory pro povrchovou montáž pro stejnosměrný proud s dielektrikem z metalizované polyfenylensulfidové fólie
Katalogové číslo: 99589 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2016-04-01 Účinnost: 2016-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60384-20 ed. 3

ČSN EN 60384-20-1 ed. 2 (358291)
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 20-1: Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné kondenzátory pro povrchovou montáž pro stejnosměrný proud s dielektrikem z metalizované polyfenylensulfidové fólie - Úroveň hodnocení EZ
Katalogové číslo: 81447 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2008-08-01 Účinnost: 2008-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60384-20-1 ed. 2

ČSN EN 60384-21 ed. 2 (358291)
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 21: Dílčí specifikace - Neproměnné vícevrstvé kondenzátory s keramickým dielektrikem pro povrchovou montáž, třída 1
Katalogové číslo: 91254 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2012-09-01 Účinnost: 2012-10-01
Změny a opravy: Z1 10.19t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60384-21 ed. 2

ČSN EN 60384-21-1 (358291)
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 21-1: Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné vícevrstvé kondenzátory s keramickým dielektrikem pro povrchovou montáž, třída 1- Úroveň hodnocení EZ
Katalogové číslo: 72967 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2005-04-01 Účinnost: 2005-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60384-21-1

ČSN EN 60384-22 ed. 2 (358291)
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 22: Dílčí specifikace - Neproměnné vícevrstvé kondenzátory s keramickým dielektrikem pro povrchovou montáž, třída 2
Katalogové číslo: 91252 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2012-09-01 Účinnost: 2012-10-01
Změny a opravy: Z1 10.19t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60384-22 ed. 2

ČSN EN 60384-22-1 (358291)
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 22-1: Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné vícevrstvé kondenzátory s keramickým dielektrikem pro povrchovou montáž, třída 2 - Úroveň hodnocení EZ
Katalogové číslo: 72968 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2005-04-01 Účinnost: 2005-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60384-22-1

ČSN EN 60384-23 ed. 2 (358291)
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 23: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory pro povrchovou montáž s dielektrikem z pokovené polyethylennaftalátové fólie určené pro stejnosměrný proud
Katalogové číslo: 99036 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2016-01-01 Účinnost: 2016-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60384-23 ed. 2

ČSN EN 60384-23-1 (358291)
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 23-1: Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné kondenzátory pro povrchovou montáž s dielektrikem z pokovené polyethylennaftalátové fólie určené pro stejnosměrný proud - Úroveň hodnocení EZ
Katalogové číslo: 74181 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2005-10-01 Účinnost: 2005-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60384-23-1

ČSN EN 60384-24 ed. 2 (358291)
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 24: Dílčí specifikace - Neproměnné tantalové elektrolytické kondenzátory pro povrchovou montáž s tuhým elektrolytem z vodivých polymerů
Katalogové číslo: 99587 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2016-04-01 Účinnost: 2016-05-01
Změny a opravy: Oprava 1 6.17t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60384-24 ed. 2

ČSN EN 60384-24-1 (358291)
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 24-1: Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné tantalové elektrolytické kondenzátory pro povrchovou montáž s tuhým elektrolytem z vodivých polymerů - Úroveň hodnocení EZ
Katalogové číslo: 77864 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2007-02-01 Účinnost: 2007-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60384-24-1

ČSN EN 60384-25 ed. 2 (358291)
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 25: Dílčí specifikace - Neproměnné hliníkové elektrolytické kondenzátory pro povrchovou montáž s tuhým elektrolytem z vodivých polymerů
Katalogové číslo: 99585 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2016-04-01 Účinnost: 2016-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60384-25 ed. 2

ČSN EN 60384-25-1 (358291)
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 25-1: Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné hliníkové elektrolytické kondenzátory pro povrchovou montáž s tuhým elektrolytem z vodivých polymerů - Úroveň hodnocení EZ
Katalogové číslo: 77990 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2007-03-01 Účinnost: 2007-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60384-25-1

ČSN EN 60384-26-1 (358291)
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 26-1: Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné hliníkové elektrolytické kondenzátory s tuhým elektrolytem z vodivých polymerů - Úroveň hodnocení EZ
Katalogové číslo: 88073 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2011-05-01 Účinnost: 2011-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60384-26-1

ČSN EN 60384-3 ed. 2 (358291)
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 3: Dílčí specifikace - Neproměnné tantalové elektrolytické kondenzátory pro povrchovou montáž s tuhým elektrolytem z oxidu manganičitého
Katalogové číslo: 501644 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2017-02-01 Účinnost: 2017-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60384-3 ed. 2

ČSN EN 60384-3-1 (358291)
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 3-1: Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné tantalové elektrolytické kondenzátory pro povrchovou montáž s tuhým elektrolytem z oxidu manganičitého - Úroveň hodnocení EZ
Katalogové číslo: 78899 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2007-07-01 Účinnost: 2007-08-01
Změny a opravy: Oprava 1 2.10t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60384-3-1

ČSN EN 60384-4 ed. 2 (358291)
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 4: Dílčí specifikace - Neproměnné hliníkové elektrolytické kondenzátory s tuhým (MnO2) a netuhým elektrolytem
Katalogové číslo: 501862 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2017-03-01 Účinnost: 2017-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60384-4 ed. 2

ČSN EN 60384-4-1 (358291)
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 4-1: Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné hliníkové elektrolytické kondenzátory s netuhým elektrolytem - Úroveň hodnocení EZ
Katalogové číslo: 80039 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2007-12-01 Účinnost: 2008-01-01
Změny a opravy: Oprava 1 2.10t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60384-4-1

ČSN EN 60384-4-2 (358291)
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 4-2: Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné hliníkové elektrolytické kondenzátory s tuhým (MnO2) elektrolytem - Úroveň hodnocení EZ
Katalogové číslo: 80057 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2007-12-01 Účinnost: 2008-01-01
Změny a opravy: Oprava 1 2.10t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60384-4-2

ČSN EN 60384-8 ed. 2 (358291)
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 8: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory s keramickým dielektrikem, třída 1
Katalogové číslo: 98904 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2015-12-01 Účinnost: 2016-01-01
Změny a opravy: Oprava 1 2.18t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60384-8 ed. 2

ČSN EN 60384-8-1 (358291)
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 8-1: Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné kondenzátory s keramickým dielektrikem, třída 1 - Úroveň hodnocení EZ
Katalogové číslo: 75191 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2006-02-01 Účinnost: 2006-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60384-8-1

ČSN EN 60384-9 ed. 2 (358291)
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 9: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory s keramickým dielektrikem, třída 2
Katalogové číslo: 98902 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2015-12-01 Účinnost: 2016-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60384-9 ed. 2

ČSN EN 60384-9-1 (358291)
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 9-1: Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné kondenzátory s keramickým dielektrikem, třída 2 - Úroveň hodnocení EZ
Katalogové číslo: 75193 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2006-02-01 Účinnost: 2006-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60384-9-1

ČSN EN IEC 60384-11 ed. 2 (358291)
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 11: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory s dielektrikem z polyethylentereftalátové fólie a s elektrodami z kovové fólie určené pro stejnosměrný proud
Katalogové číslo: 509894 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2020-04-01 Účinnost: 2020-05-01
Změny a opravy: Oprava 1 8.20t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60384-11 ed. 2

ČSN EN IEC 60384-13 ed. 3 (358291)
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 13: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory s dielektrikem z polypropylenové fólie a s elekrodami z kovové fólie určené pro stejnosměrný proud
Katalogové číslo: 513025 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2021-08-01 Účinnost: 2021-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60384-13 ed. 3

ČSN EN IEC 60384-16 ed. 2 (358291)
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 16: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory s dielektrikem z pokovené polypropylenové fólie určené pro stejnosměrný proud
Katalogové číslo: 509892 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2020-04-01 Účinnost: 2020-05-01
Změny a opravy: Oprava 1 7.21t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60384-16 ed. 2

ČSN EN IEC 60384-17 ed. 2 (358291)
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 17: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory s dielektrikem z pokovené polypropylenové fólie určené pro střídavý proud a pulzy
Katalogové číslo: 508886 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2019-11-01 Účinnost: 2019-12-01
Změny a opravy: Oprava 1 7.21t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60384-17 ed. 2

ČSN EN IEC 60384-21 ed. 3 (358291)
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 21: Dílčí specifikace - Neproměnné vícevrstvé kondenzátory s keramickým dielektrikem pro povrchovou montáž, třída 1
Katalogové číslo: 508535 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2019-10-01 Účinnost: 2019-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60384-21 ed. 3

ČSN EN IEC 60384-22 ed. 3 (358291)
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 22: Dílčí specifikace - Neproměnné vícevrstvé kondenzátory s keramickým dielektrikem pro povrchovou montáž, třída 2
Katalogové číslo: 508537 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2019-10-01 Účinnost: 2019-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60384-22 ed. 3

ČSN EN IEC 60384-26 ed. 2 (358291)
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 26: Dílčí specifikace - Neproměnné hliníkové elektrolytické kondenzátory s tuhým elektrolytem z vodivých polymerů
Katalogové číslo: 506489 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2018-12-01 Účinnost: 2019-01-01
Změny a opravy: Oprava 1 8.20t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60384-26 ed. 2

ČSN EN 60286-1 ed. 2 (358292)
Balení součástek pro automatickou montáž - Část 1: Balení součástek s axiálními vývody do nekonečných pásek
Katalogové číslo: 504415 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2018-03-01 Účinnost: 2018-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60286-1 ed. 2

ČSN EN 60286-2 ed. 3 (358292)
Balení součástek pro automatickou montáž - Část 2: Balení součástek s jednostrannými vývody do nekonečných pásek
Katalogové číslo: 98888 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2015-12-01 Účinnost: 2016-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60286-2 ed. 3

ČSN EN 60286-3 ed. 3 (358292)
Balení součástek pro automatickou montáž - Část 3: Balení součástek pro povrchovou montáž do nekonečných pásek
Katalogové číslo: 94646 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2014-01-01 Účinnost: 2014-02-01
Změny a opravy: Z1 9.19t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60286-3 ed. 3

ČSN EN 60286-4 ed. 2 (358292)
Balení součástek pro automatickou montáž - Část 4: Tyčové zásobníky pro elektronické součástky zapouzdřené v pouzdrech různých tvarů
Katalogové číslo: 94996 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2014-04-01 Účinnost: 2014-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60286-4 ed. 2

ČSN EN 60286-6 ed. 2 (358292)
Balení součástek pro automatickou montáž - Část 6: Pouzdro pro balení součástek pro povrchovou montáž
Katalogové číslo: 71352 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2004-11-01 Účinnost: 2004-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60286-6 ed. 2

ČSN EN IEC 60286-3 ed. 4 (358292)
Balení součástek pro automatickou montáž - Část 3: Balení součástek pro povrchovou montáž do nekonečných pásek
Katalogové číslo: 508216 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2019-09-01 Účinnost: 2019-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60286-3 ed. 4

ČSN EN IEC 60286-5 ed. 3 (358292)
Balení součástek pro automatickou montáž - Část 5: Maticové nosiče
Katalogové číslo: 506491 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2018-12-01 Účinnost: 2019-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60286-5 ed. 3

ČSN EN 62813 (358294)
Lithium-iontové kondenzátory pro užití v elektrických a elektronických zařízeních - Zkušební metody elektrických vlastností
Katalogové číslo: 97689 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2015-09-01 Účinnost: 2015-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62813

ČSN EN 60940 (358295)
Návod na použití kondenzátorů, rezistorů, cívek a úplných filtrů pro elektromagnetické odrušení
Katalogové číslo: 97933 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2015-11-01 Účinnost: 2015-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60940

ČSN EN 60063 (358297)
Řady vyvolených čísel pro rezistory a kondenzátory
Katalogové číslo: 98127 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2015-11-01 Účinnost: 2015-12-01
Změny a opravy: Oprava 1 11.18t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60063

ČSN EN 62490-1 (358298)
Metoda měření ekvivalentní sériové indukčnosti - Část 1: Kondenzátory s drátovými vývody pro použití v elektronických zařízeních
Katalogové číslo: 87297 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2011-04-01 Účinnost: 2011-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62490-1

ČSN EN 62490-2 (358298)
Metoda měření ekvivalentní sériové indukčnosti - Část 2: Kondenzátory pro povrchovou montáž určené pro použití v elektronických zařízeních
Katalogové číslo: 87298 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2011-04-01 Účinnost: 2011-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62490-2

ČSN EN 60195 (358299)
Metody měření proudového šumu generovaného v neproměnných rezistorech
Katalogové číslo: 500609 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-11-01 Účinnost: 2016-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60195