Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 3584 - Piezoelektrické součástky a feritová jádra

Zobrazit obsah třídy 35

ČSN EN 61240 ed. 3 (358400)
Piezoelektrické součástky - Příprava rozměrových výkresů součástek pro řízení a výběr kmitočtu pro povrchovou montáž (SMD) - Obecná pravidla
Katalogové číslo: 502541 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2017-06-01 Účinnost: 2017-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61240 ed. 3

ČSN EN 61837-1 ed. 2 (358401)
Piezoelektrické součástky pro řízení a výběr kmitočtu pro povrchovou montáž - Normalizované rozměry a zapojení vývodů - Část 1: Plastová pouzdra
Katalogové číslo: 92022 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2013-01-01 Účinnost: 2013-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61837-1 ed. 2

ČSN EN 61837-3 ed. 2 (358401)
Piezoelektrické součástky pro řízení a filtraci kmitočtu pro povrchovou montáž - Normalizované rozměry a zapojení vývodů - Část 3: Kovová pouzdra
Katalogové číslo: 99742 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2016-05-01 Účinnost: 2016-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61837-3 ed. 2

ČSN EN 61837-4 ed. 2 (358401)
Piezoelektrické součástky pro řízení a výběr kmitočtu pro povrchovou montáž - Normalizované rozměry a zapojení vývodů - Část 4: Rozměry hybridních pouzder
Katalogové číslo: 98737 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2015-11-01 Účinnost: 2015-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61837-4 ed. 2

ČSN EN IEC 61837-2 ed. 3 (358401)
Piezoelektrické součástky pro řízení a filtraci kmitočtu pro povrchovou montáž - Normalizované rozměry a zapojení vývodů - Část 2: Keramická pouzdra
Katalogové číslo: 506232 Cena: 770 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2018-11-01 Účinnost: 2018-12-01
Změny a opravy: A1 6.21t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 61837-2 ed. 3

ČSN EN 62575-1 (358402)
Vysokofrekvenční (VF) filtry hodnocené kvality s objemovou akustickou vlnou (OAV) - Část 1: Kmenová specifikace
Katalogové číslo: 99808 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-06-01 Účinnost: 2016-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62575-1

ČSN EN 62575-2 (358402)
Vysokofrekvenční (VF) filtry hodnocené kvality s objemovou akustickou vlnou (OAV) - Část 2: Návod k použití
Katalogové číslo: 91908 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2013-04-01 Účinnost: 2013-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62575-2

ČSN EN 168100 +A1+A2 (358411)
Dílčí specifikace: Křemenné krystalové jednotky (Schválení způsobilosti)
Katalogové číslo: 50998 Cena: 340 Kč
Vydána: 1998-02-01 Účinnost: 1998-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 168100 +A1+A2

ČSN EN 168101 (358411)
Vzorová předmětová specifikace: Křemenné krystalové jednotky (Schválení způsobilosti)
Katalogové číslo: 50983 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1998-01-01 Účinnost: 1998-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 168101

ČSN EN 168200 +A1 (358412)
Dílčí specifikace - Křemenné krystalové jednotky (Kvalifikační schválení)
Katalogové číslo: 52830 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1998-08-01 Účinnost: 1998-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 168200 +A1

ČSN EN 168201 (358412)
Vzorová předmětová specifikace - Křemenné krystalové jednotky (Kvalifikační schválení)
Katalogové číslo: 52831 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1998-08-01 Účinnost: 1998-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 168201

ČSN EN 60122-1 (358415)
Křemenné krystalové jednotky hodnocené jakosti - Část 1: Kmenová specifikace
Katalogové číslo: 67725 Cena: 440 Kč
Vydána: 2003-07-01 Účinnost: 2003-08-01
Změny a opravy: A1 8.18t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60122-1

ČSN EN 60122-3 ed. 2 (358415)
Křemenné krystalové jednotky hodnocené kvality - Část 3: Normalizované rozměry a zapojení vývodů
Katalogové číslo: 88705 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2011-08-01 Účinnost: 2011-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60122-3 ed. 2

ČSN EN IEC 60122-4 (358415)
Křemenné krystalové jednotky hodnocené kvality - Část 4: Krystalové jednotky s termistory
Katalogové číslo: 508511 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2019-10-01 Účinnost: 2019-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60122-4

ČSN EN 60758 ed. 3 (358416)
Krystaly syntetického křemene - Specifikace a pokyny k použití
Katalogové číslo: 501553 Cena: 590 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2017-02-01 Účinnost: 2017-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60758 ed. 3

ČSN EN 62276 ed. 3 (358417)
Monokrystalické desky pro součástky s povrchovou akustickou vlnou (PAV) - Specifikace a měřicí metody
Katalogové číslo: 502616 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2017-06-01 Účinnost: 2017-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62276 ed. 3

ČSN EN 60679-1 ed. 3 (358430)
Piezoelektrické, dielektrické a elektrostatické oscilátory hodnocené kvality - Část 1: Kmenová specifikace
Katalogové číslo: 504596 Cena: 570 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2018-03-01 Účinnost: 2018-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60679-1 ed. 3

ČSN EN 60679-3 ed. 2 (358430)
Oscilátory hodnocené kvality řízené křemenným krystalem - Část 3: Normalizované rozměry a zapojení vývodů
Katalogové číslo: 94006 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2013-10-01 Účinnost: 2013-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60679-3 ed. 2

ČSN EN IEC 63041-1 (358431)
Piezoelektrické senzory - Část 1: Kmenová specifikace
Katalogové číslo: 505597 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2018-08-01 Účinnost: 2018-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 63041-1

ČSN EN IEC 63041-2 (358431)
Piezoelektrické senzory - Část 2: Chemické a biochemické senzory
Katalogové číslo: 505467 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2018-08-01 Účinnost: 2018-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 63041-2

ČSN EN IEC 63041-3 (358431)
Piezoelektrické senzory - Část 3: Fyzikální senzory
Katalogové číslo: 512309 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2021-05-01 Účinnost: 2021-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 63041-3

ČSN EN 60679-4 (358432)
Oscilátory hodnocené jakosti řízené křemenným krystalem - Část 4: Dílčí specifikace - Schválení způsobilosti
Katalogové číslo: 55713 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1999-05-01 Účinnost: 1999-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60679-4

ČSN EN 60679-4-1 (358432)
Oscilátory hodnocené jakosti řízené křemenným krystalem - Část 4-1: Vzorová předmětová specifikace - Schválení způsobilosti
Katalogové číslo: 55711 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1999-05-01 Účinnost: 1999-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60679-4-1

ČSN EN 60679-5 (358433)
Oscilátory hodnocené jakosti řízené křemenným krystalem - Část 5: Dílčí specifikace - Kvalifikační schválení
Katalogové číslo: 56283 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1999-07-01 Účinnost: 1999-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60679-5

ČSN EN 60679-5-1 (358433)
Oscilátory hodnocené jakosti řízené křemenným krystalem - Část 5-1: Vzorová předmětová specifikace - Kvalifikační schválení
Katalogové číslo: 56282 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1999-07-01 Účinnost: 1999-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60679-5-1

ČSN EN 60689 (358435)
Měřicí a zkušební metody pro ladičkové křemenné krystalové jednotky v rozsahu 10 kHz až 200 kHz a normalizované hodnoty
Katalogové číslo: 84635 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2009-12-01 Účinnost: 2010-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60689

ČSN EN 60368-4 (358441)
Piezoelektrické filtry hodnocené jakosti - Část 4: Dílčí specifikace - Schválení způsobilosti
Katalogové číslo: 62645 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 2001-09-01 Účinnost: 2001-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60368-4

ČSN EN 60368-4-1 (358441)
Piezoelektrické filtry hodnocené jakosti - Část 4-1: Vzorová předmětová specifikace - Schválení způsobilosti
Katalogové číslo: 62646 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 2001-09-01 Účinnost: 2001-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60368-4-1

ČSN EN 60368-1 (358442)
Piezoelektrické filtry hodnocené jakosti - Část 1: Kmenová specifikace
Katalogové číslo: 61086 Cena: 350 Kč
Vydána: 2001-03-01 Účinnost: 2001-04-01
Změny a opravy: Oprava 1 11.01t, A1 4.05t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60368-1

ČSN EN 60368-2-2 (358442)
Piezoelektrické filtry - Část 2: Pokyn k použití piezoelektrických filtrů - Oddíl 2: Piezoelektrické keramické filtry
Katalogové číslo: 57062 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1999-10-01 Účinnost: 1999-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60368-2-2

ČSN EN 60368-3 ed. 2 (358444)
Piezoelektrické filtry hodnocené kvality - Část 3: Normalizované rozměry a zapojení vývodů
Katalogové číslo: 88704 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2011-08-01 Účinnost: 2011-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60368-3 ed. 2

ČSN EN 166100 (358450)
Dílčí specifikace - Filtry s povrchovou akustickou vlnou (PAV)
Katalogové číslo: 55712 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1999-05-01 Účinnost: 1999-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 166100

ČSN EN 166101 (358450)
Vzorová předmětová specifikace - Filtry s povrchovou akustickou vlnou (PAV) - Schválení způsobilosti
Katalogové číslo: 57063 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1999-10-01 Účinnost: 1999-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 166101

ČSN EN 60862-1 ed. 2 (358450)
Filtry hodnocené kvality s povrchovou akustickou vlnou (PAV) - Část 1: Kmenová specifikace
Katalogové číslo: 99738 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2016-05-01 Účinnost: 2016-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60862-1 ed. 2

ČSN EN 61019-1 (358450)
Rezonátory s povrchovou akustickou vlnou (PAV) - Část 1: Kmenová specifikace
Katalogové číslo: 73961 Cena: 440 Kč
Vydána: 2005-09-01 Účinnost: 2005-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61019-1

ČSN EN 61019-2 ed. 2 (358450)
Rezonátory s povrchovou akustickou vlnou (PAV) - Část 2: Pokyn k použití
Katalogové číslo: 75113 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2006-02-01 Účinnost: 2006-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61019-2 ed. 2

ČSN EN 170100 (358454)
Dílčí specifikace - Dielektrické rezonátory vlnovodového typu
Katalogové číslo: 64159 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 2002-03-01 Účinnost: 2002-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 170100

ČSN EN 170101 (358454)
Vzorová předmětová specifikace - Dielektrické rezonátory vlnovodového typu - Schválení způsobilosti
Katalogové číslo: 65349 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 2002-08-01 Účinnost: 2002-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 170101

ČSN EN 61338-1 (358454)
Dielektrické rezonátory vlnovodového typu - Část 1: Kmenová specifikace
Katalogové číslo: 73962 Cena: 350 Kč
Vydána: 2005-09-01 Účinnost: 2005-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61338-1

ČSN EN 61338-1-3 (358454)
Dielektrické rezonátory vlnovodového typu - Část 1-3: Všeobecné informace a podmínky zkoušení - Metoda měření komplexní relativní permitivity materiálů dielektrických rezonátorů na mikrovlnném kmitočtu
Katalogové číslo: 58594 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 2000-09-01 Účinnost: 2000-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61338-1-3

ČSN EN 61338-1-4 (358454)
Dielektrické rezonátory vlnovodového typu - Část 1-4: Všeobecné informace a podmínky zkoušení - Metoda měření komplexní relativní permitivity materiálů dielektrických rezonátorů na kmitočtu milimetrových vln
Katalogové číslo: 76354 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2006-08-01 Účinnost: 2006-09-01
Změny a opravy: Oprava 1 5.07t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61338-1-4

ČSN EN 61338-1-5 (358454)
Dielektrické rezonátory vlnovodového typu - Část 1-5: Obecné informace a podmínky zkoušení - Metoda měření vodivosti na rozhraní mezi vodičem a dielektrickou podložkou na mikrovlnném kmitočtu
Katalogové číslo: 98852 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-03-01 Účinnost: 2016-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61338-1-5

ČSN EN 61338-2 (358454)
Dielektrické rezonátory vlnovodového typu - Část 2: Návod pro použití v oscilátorech a filtrech
Katalogové číslo: 72374 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2005-02-01 Účinnost: 2005-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61338-2

ČSN EN 61338-4 (358454)
Dielektrické rezonátory vlnovodového typu - Část 4: Dílčí specifikace
Katalogové číslo: 74637 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2005-12-01 Účinnost: 2006-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61338-4

ČSN EN 61338-4-1 (358454)
Dielektrické rezonátory vlnovodového typu - Část 4-1: Vzorová předmětová specifikace
Katalogové číslo: 74638 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2005-12-01 Účinnost: 2006-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61338-4-1

ČSN EN 61337-1 (358455)
Filtry s dielektrickými rezonátory vlnovodového typu - Část 1: Kmenová specifikace
Katalogové číslo: 73555 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2005-07-01 Účinnost: 2005-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61337-1

ČSN EN 61337-2 (358455)
Filtry s dielektrickými rezonátory vlnovodového typu - Část 2: Návod k použití
Katalogové číslo: 72851 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2005-04-01 Účinnost: 2005-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61337-2

ČSN EN 60862-2 ed. 2 (358456)
Filtry hodnocené kvality s povrchovou akustickou vlnou (PAV) - Část 2: Návod k použití
Katalogové číslo: 92153 Cena: 570 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2013-01-01 Účinnost: 2013-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60862-2 ed. 2

ČSN EN 60862-3 (358456)
Filtry hodnocené jakosti s povrchovou akustickou vlnou (PAV) - Část 3: Normalizované rozměry
Katalogové číslo: 71194 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2004-09-01 Účinnost: 2004-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60862-3

ČSN EN 60401-1 (358460)
Termíny a nomenklatura pro jádra z magneticky měkkých feritů - Část 1: Termíny používané pro fyzikální nepravidelnosti
Katalogové číslo: 74582 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2005-12-01 Účinnost: 2006-01-01
Změny a opravy: Z1 1.21t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60401-1

ČSN EN 60401-2 ed. 2 (358460)
Termíny a nomenklatura pro jádra z magneticky měkkých feritů - Část 2: Informace o rozměrech
Katalogové číslo: 88008 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2011-04-01 Účinnost: 2011-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60401-2 ed. 2

ČSN EN 60401-3 ed. 2 (358460)
Termíny a nomenklatura pro jádra z magneticky měkkých feritů - Část 3: Doporučení k formátu dat uváděných v katalozích výrobců jader transformátorů a induktorů
Katalogové číslo: 500483 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2016-08-01 Účinnost: 2016-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60401-3 ed. 2

ČSN EN IEC 60401-1 ed. 2 (358460)
Termíny a nomenklatura pro jádra z magneticky měkkých feritů - Část 1: Termíny používané pro fyzikální nepravidelnosti a odkazy pro značení rozměrů
Katalogové číslo: 511678 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2021-01-01 Účinnost: 2021-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60401-1 ed. 2

ČSN EN 62317-4 (358467)
Feritová jádra - Rozměry - Část 4: RM-jádra a příslušenství
Katalogové číslo: 75997 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2006-06-01 Účinnost: 2006-07-01
Změny a opravy: Z1 10.19t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62317-4

ČSN EN 61247 (358469)
PM-jádra z magnetických oxidů a příslušenství - Rozměry
Katalogové číslo: 54175 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1998-12-01 Účinnost: 1999-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61247

ČSN EN 60424-1 ed. 2 (358471)
Feritová jádra - Pokyn pro meze povrchových vad - Část 1: Kmenová specifikace
Katalogové číslo: 500489 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2016-08-01 Účinnost: 2016-09-01
Změny a opravy: Z1 11.20t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60424-1 ed. 2

ČSN EN 60424-2 ed. 2 (358471)
Feritová jádra - Pokyn pro meze povrchových vad - Část 2: RM-jádra
Katalogové číslo: 500485 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2016-08-01 Účinnost: 2016-09-01
Změny a opravy: Z1 10.19t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60424-2 ed. 2

ČSN EN 60424-4 ed. 2 (358471)
Feritová jádra - Pokyn pro meze povrchových vad - Část 4: Toroidní jádra
Katalogové číslo: 500487 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2016-08-01 Účinnost: 2016-09-01
Změny a opravy: Z1 12.19t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60424-4 ed. 2

ČSN EN 60424-5 (358471)
Feritová jádra - Pokyn pro meze povrchových vad - Část 5: Planární jádra
Katalogové číslo: 84140 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2009-11-01 Účinnost: 2009-12-01
Změny a opravy: Z1 11.20t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60424-5

ČSN EN 60424-8 (358471)
Feritová jádra - Návod pro meze povrchových vad - Část 8: PQ-jádra
Katalogové číslo: 99534 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-05-01 Účinnost: 2016-06-01
Změny a opravy: Z1 10.19t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60424-8

ČSN EN IEC 63093-1 (358471)
Feritová jádra - Návod pro rozměry a meze povrchových vad - Část 1: Obecná specifikace
Katalogové číslo: 510708 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-11-01 Účinnost: 2020-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 63093-1

ČSN EN IEC 63093-11 (358471)
Feritová jádra - Návod pro rozměry a meze povrchových vad - Část 11: EC-jádra pro napájecí zdroje
Katalogové číslo: 505935 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-01-01 Účinnost: 2019-02-01
Změny a opravy: Z1 6.19t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 63093-11

ČSN EN IEC 63093-12 (358471)
Feritová jádra - Pokyny pro rozměry a meze povrchových vad - Část 12: Toroidní jádra
Katalogové číslo: 508385 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-12-01 Účinnost: 2020-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 63093-12

ČSN EN IEC 63093-13 (358471)
Feritová jádra - Návod pro rozměry a meze povrchových vad - Část 13: PQ-jádra
Katalogové číslo: 507605 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-10-01 Účinnost: 2019-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 63093-13

ČSN EN IEC 63093-14 (358471)
Feritová jádra - Návod pro rozměry a meze povrchových vad - Část 14: EFD-jádra
Katalogové číslo: 508386 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-12-01 Účinnost: 2020-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 63093-14

ČSN EN IEC 63093-2 (358471)
Feritová jádra - Návod pro rozměry a meze povrchových vad - Část 2: Hrníčková jádra pro použití v telekomunikacích, napájecích zdrojích a filtrech
Katalogové číslo: 511133 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-11-01 Účinnost: 2020-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 63093-2

ČSN EN IEC 63093-3 (358471)
Feritová jádra - Návod pro rozměry a meze povrchových vad - Část 3: Poloviny hrníčkových feritových jader pro indukční bezdotykové spínače
Katalogové číslo: 511136 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-11-01 Účinnost: 2020-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 63093-3

ČSN EN IEC 63093-4 (358471)
Feritová jádra - Návod pro rozměry a meze povrchových vad - Část 4: RM-jádra
Katalogové číslo: 507863 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-10-01 Účinnost: 2019-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 63093-4

ČSN EN IEC 63093-5 (358471)
Feritová jádra - Návod pro rozměry a meze povrchových vad - Část 5: EP-jádra a příslušenství pro použití v tlumivkách a transformátorech
Katalogové číslo: 506365 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-02-01 Účinnost: 2019-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 63093-5

ČSN EN IEC 63093-6 (358471)
Feritová jádra - Návod pro rozměry a meze povrchových vad - Část 6: ETD-jádra pro napájecí zdroje
Katalogové číslo: 506134 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-02-01 Účinnost: 2019-03-01
Změny a opravy: Z1 6.19t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 63093-6

ČSN EN IEC 63093-7 (358471)
Feritová jádra - Pokyny pro rozměry a meze povrchových vad - Část 7: EER-jádra
Katalogové číslo: 505365 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-10-01 Účinnost: 2018-11-01
Změny a opravy: Z1 6.19t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 63093-7

ČSN EN IEC 63093-8 (358471)
Feritová jádra - Návod pro rozměry a meze povrchových vad - Část 8: E-jádra
Katalogové číslo: 506364 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-06-01 Účinnost: 2019-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 63093-8

ČSN EN IEC 63093-9 (358471)
Feritová jádra - Návod pro rozměry a meze povrchových vad - Část 9: Planární jádra
Katalogové číslo: 510707 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-11-01 Účinnost: 2020-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 63093-9

ČSN EN 61333 (358472)
Značení feritových jader U a E
Katalogové číslo: 55392 Cena: 125 Kč
Vydána: 1999-03-01 Účinnost: 1999-04-01
Změny a opravy: Z1 3.20t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61333

ČSN EN IEC 61333 ed. 2 (358472)
Značení feritových jader
Katalogové číslo: 509664 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2020-03-01 Účinnost: 2020-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 61333 ed. 2

ČSN EN IEC 63182-1 (358473)
Magnetická prášková jádra - Návody pro rozměry a meze povrchových vad - Část 1: Obecná specifikace
Katalogové číslo: 510964 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-12-01 Účinnost: 2021-01-01
Změny a opravy: Oprava 1 1.21t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 63182-1

ČSN EN IEC 63182-2 (358473)
Magnetická prášková jádra - Návody pro rozměry a meze povrchových vad - Část 2: Toroidní jádra
Katalogové číslo: 511888 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-05-01 Účinnost: 2021-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 63182-2

ČSN EN 62323 (358474)
Rozměry polovin hrníčkových feritových jader pro indukční bezdotykové spínače
Katalogové číslo: 74995 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2006-02-01 Účinnost: 2006-03-01
Změny a opravy: Z1 11.20t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62323

ČSN EN 62317-1 (358475)
Feritová jádra - Rozměry - Část 1: Kmenová specifikace
Katalogové číslo: 80402 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2008-02-01 Účinnost: 2008-03-01
Změny a opravy: Z1 11.20t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62317-1

ČSN EN 62317-12 (358475)
Feritová jádra - Rozměry - Část 12: Toroidní jádra
Katalogové číslo: 501596 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-05-01 Účinnost: 2017-06-01
Změny a opravy: Z1 12.19t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62317-12

ČSN EN 62317-13 ed. 2 (358475)
Feritová jádra - Rozměry - Část 13: PQ-jádra pro napájecí zdroje
Katalogové číslo: 99740 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2016-05-01 Účinnost: 2016-06-01
Změny a opravy: Z1 10.19t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62317-13 ed. 2

ČSN EN 62317-14 (358475)
Feritová jádra - Rozměry - Část 14: EFD-jádra pro napájecí zdroje
Katalogové číslo: 82420 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2009-04-01 Účinnost: 2009-05-01
Změny a opravy: Z1 12.19t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62317-14

ČSN EN 62317-2 (358475)
Feritová jádra - Rozměry - Část 2: Hrníčková jádra pro použití v telekomunikacích, napájecích zdrojích a filtrech
Katalogové číslo: 87820 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2011-03-01 Účinnost: 2011-04-01
Změny a opravy: Z1 11.20t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62317-2

ČSN EN 62317-9 (358475)
Feritová jádra - Rozměry - Část 9: Planární jádra
Katalogové číslo: 78093 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2007-04-01 Účinnost: 2007-05-01
Změny a opravy: A1 9.07t, Z1 11.20t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62317-9

ČSN EN 62674-1 (358477)
Vysokofrekvenční indukčnostní součástky - Část 1: Neproměnné povrchově montované induktory pro použití v elektronických a telekomunikačních zařízeních
Katalogové číslo: 93214 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2013-07-01 Účinnost: 2013-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62674-1

ČSN EN 60444-1 (358490)
Měření parametrů křemenných krystalových jednotek technikou nulové fáze v pí-článku - Část 1: Základní metoda měření rezonančního kmitočtu a rezonanční rezistance křemenných krystalových jednotek technikou nulové fáze v pí-článku
Katalogové číslo: 53517 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1998-09-01 Účinnost: 1998-10-01
Změny a opravy: A1 6.00t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60444-1

ČSN EN 60444-11 (358490)
Měření parametrů křemenných krystalových jednotek - Část 11: Normalizovaná metoda určení rezonančního kmitočtu s impedanční zátěží fL a efektivní zatěžovací kapacity CLeff použitím techniky automatického obvodového analyzátoru a opravy chyb
Katalogové číslo: 88401 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2011-06-01 Účinnost: 2011-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60444-11

ČSN EN 60444-2 (358490)
Měření parametrů křemenných krystalových jednotek technikou nulové fáze v pí-článku - Část 2: Měření dynamické kapacitance křemenných krystalových jednotek metodou fázového ofsetu
Katalogové číslo: 53518 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1998-09-01 Účinnost: 1998-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60444-2

ČSN EN 60444-3 (358490)
Měření parametrů křemenných krystalových jednotek technikou nulové fáze v pí-článku - Část 3: Základní metoda měření dvoupólových parametrů křemenných krystalových jednotek až do 200 MHz fázovou technikou v pí-článku s kompenzací paralelní (statické) kapacitance Co
Katalogové číslo: 53519 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1998-09-01 Účinnost: 1998-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60444-3

ČSN EN 60444-4 (358490)
Měření parametrů křemenných krystalových jednotek technikou nulové fáze v pí-článku - Část 4: Metoda měření rezonančního kmitočtu s impedančním zatížením fL, rezonanční rezistance s impedančním zatížením RL a výpočet dalších odvozených parametrů křemenných krystalových jednotek až do 30 MHz
Katalogové číslo: 53520 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1998-09-01 Účinnost: 1998-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60444-4

ČSN EN 60444-5 (358490)
Měření parametrů křemenných krystalových jednotek - Část 5: Metody určení náhradních elektrických parametrů použitím technik automatického obvodového analyzátoru a korekce chyb
Katalogové číslo: 53521 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1998-09-01 Účinnost: 1998-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60444-5

ČSN EN 60444-6 ed. 2 (358490)
Měření parametrů křemenných krystalových jednotek - Část 6: Měření závislosti na úrovni buzení (DLD)
Katalogové číslo: 94998 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2014-03-01 Účinnost: 2014-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60444-6 ed. 2

ČSN EN 60444-7 (358490)
Měření parametrů křemenných krystalových jednotek - Část 7: Měření náhlých změn aktivity a kmitočtu křemenných krystalových jednotek
Katalogové číslo: 72029 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2005-02-01 Účinnost: 2005-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60444-7

ČSN EN 60444-8 ed. 2 (358490)
Měření parametrů křemenných krystalových jednotek - Část 8: Zkušební přípravek pro křemenné krystalové jednotky pro povrchovou montáž
Katalogové číslo: 503320 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2017-09-01 Účinnost: 2017-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60444-8 ed. 2

ČSN EN 60444-9 (358490)
Měření parametrů křemenných krystalových jednotek - Část 9: Měření vedlejších (parazitních) rezonancí piezoelektrických krystalových jednotek
Katalogové číslo: 79459 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2007-09-01 Účinnost: 2007-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60444-9

ČSN IEC 1080 (358491)
Pokyn k měření náhradních elektrických parametrů křemenných krystalových jednotek
Katalogové číslo: 61338 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 2001-03-01 Účinnost: 2001-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN IEC 1080

ČSN EN 62884-1 (358492)
Technika měření piezoelektrických, dielektrických a elektrostatických oscilátorů - Část 1: Základní metody měření
Katalogové číslo: 504003 Cena: 590 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2018-01-01 Účinnost: 2018-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62884-1

ČSN EN 62884-2 (358492)
Techniky měření piezoelektrických, dielektrických a elektrostatických oscilátorů - Část 2: Metoda měření krátkodobé nestability fáze
Katalogové číslo: 504088 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-04-01 Účinnost: 2018-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62884-2

ČSN EN IEC 62884-3 (358492)
Metody měření piezoelektrických, dielektrických a elektrostatických oscilátorů - Část 3: Zkušební metody stárnutí kmitočtu
Katalogové číslo: 505366 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-10-01 Účinnost: 2018-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 62884-3

ČSN EN IEC 62884-4 (358492)
Metody měření piezoelektrických, dielektrických a elektrostatických oscilátorů - Část 4: Zkušební metody krátkodobé stability kmitočtu
Katalogové číslo: 508384 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-12-01 Účinnost: 2020-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 62884-4

ČSN EN 62604-1 (358495)
Duplexery hodnocené kvality s povrchovou (PAV) a objemovou (OAV) akustickou vlnou - Část 1: Kmenová specifikace
Katalogové číslo: 99617 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2016-04-01 Účinnost: 2016-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62604-1

ČSN EN IEC 62604-2 ed. 2 (358495)
Duplexery hodnocené kvality s povrchovou (PAV) a objemovou (OAV) akustickou vlnou - Část 2: Pokyny k použití
Katalogové číslo: 505641 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2018-08-01 Účinnost: 2018-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 62604-2 ed. 2

ČSN EN IEC 63155 (358496)
Směrnice k metodě měření výkonové odolnosti součástek s povrchovou (PAV) a objemovou (OAV) akustickou vlnou ve vysokofrekvenčních (vf) aplikacích
Katalogové číslo: 510711 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-10-01 Účinnost: 2020-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 63155

ČSN EN 62761 (358498)
Instrukce pro metodu měření nelineárních vlastností součástek s povrchovou (PAV) a objemovou (OAV) akustickou vlnou ve VF kmitočtovém pásmu
Katalogové číslo: 95598 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2014-09-01 Účinnost: 2014-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62761