Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 3587 - Polovodičové součástky

Zobrazit obsah třídy 35

ČSN EN 62258-1 ed. 2 (358759)
Polovodičové čipové výrobky - Část 1: Požadavky pro nakupování a používání
Katalogové číslo: 88179 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2011-05-01 Účinnost: 2011-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62258-1 ed. 2

ČSN EN 62258-2 ed. 2 (358759)
Polovodičové čipové výrobky - Část 2: Formáty pro výměnu dat
Katalogové číslo: 89807 Cena: 590 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2012-01-01 Účinnost: 2012-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62258-2 ed. 2

ČSN EN 62258-5 (358759)
Polovodičové čipové výrobky - Část 5: Požadavky na informace vztahující se na elektrickou simulaci
Katalogové číslo: 78596 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2007-06-01 Účinnost: 2007-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62258-5

ČSN EN 62258-6 (358759)
Polovodičové čipové výrobky - Část 6: Požadavky na informace vztahující se na tepelnou simulaci
Katalogové číslo: 78598 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2007-06-01 Účinnost: 2007-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62258-6

ČSN EN IEC 63373 (358766)
Návody na zkušební metody dynamického odporu v sepnutém stavu pro součástky výkonových měničů založených na GaN HEMT
Katalogové číslo: 514958 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2022-10-01 Účinnost: 2022-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 63373

ČSN EN 62373 (358767)
Zkouška stability tranzistorů MOSFET při namáhání napětím a teplotou
Katalogové číslo: 78056 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2007-03-01 Účinnost: 2007-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62373

ČSN EN 62374 (358768)
Polovodičové součástky - Zkouška časově závislého průrazu dielektrika hradel
Katalogové číslo: 80891 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2008-05-01 Účinnost: 2008-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62374

ČSN EN 62374-1 (358768)
Polovodičové součástky - Část 1: Zkouška časově závislého průrazu dielektrika pro intermetalické vrstvy
Katalogové číslo: 88688 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2011-07-01 Účinnost: 2011-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62374-1

ČSN EN 62417 (358769)
Polovodičové součástky - Zkoušky pohyblivých iontů pro tranzistory řízené polem (MOSFET)
Katalogové číslo: 87218 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2010-12-01 Účinnost: 2011-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62417

ČSN EN 62416 (358770)
Polovodičové součástky - Zkoušky horkých nosičů u MOS tranzistorů
Katalogové číslo: 87219 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2010-12-01 Účinnost: 2011-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62416

ČSN EN 62415 (358771)
Polovodičové součástky - Elektromigrační zkouška pomocí konstantního proudu
Katalogové číslo: 87220 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2010-12-01 Účinnost: 2011-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62415

ČSN EN 62418 (358772)
Polovodičové součástky - Zkouška poruch pokovení způsobených pnutím
Katalogové číslo: 87502 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2011-01-01 Účinnost: 2011-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62418

ČSN EN 62047-1 ed. 2 (358775)
Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 1: Termíny a definice
Katalogové číslo: 500696 Cena: 350 Kč
Vydána: 2016-09-01 Účinnost: 2016-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62047-1 ed. 2

ČSN EN 62047-10 (358775)
Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 10: Zkouška tlakem mikrosloupku pro materiály MEMS
Katalogové číslo: 90140 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2012-03-01 Účinnost: 2012-04-01
Změny a opravy: Oprava 1 7.12t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62047-10

ČSN EN 62047-11 (358775)
Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 11: Zkušební metoda pro koeficienty lineární tepelné roztažnosti volně umístěných materiálů pro mikroelektromechanické systémy
Katalogové číslo: 95058 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2014-04-01 Účinnost: 2014-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62047-11

ČSN EN 62047-12 (358775)
Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 12: Metoda zkoušení ohybové únavy tenkovrstvých materiálů využívající rezonanční vibrace struktur MEMS
Katalogové číslo: 90486 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2012-04-01 Účinnost: 2012-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62047-12

ČSN EN 62047-13 (358775)
Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 13: Namáhání struktur MEMS ohybem a střihem pro měření adhezní pevnosti
Katalogové číslo: 91587 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2012-10-01 Účinnost: 2012-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62047-13

ČSN EN 62047-14 (358775)
Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 14: Metoda měření mezní tvářitelnosti materiálů kovové vrstvy
Katalogové číslo: 91588 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2012-10-01 Účinnost: 2012-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62047-14

ČSN EN 62047-16 (358775)
Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 16: Metody zkoušení pro stanovení zbytkového pnutí vrstev MEMS - Metody zakřivení desky a ohyb konzolového nosníku
Katalogové číslo: 98269 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2015-09-01 Účinnost: 2015-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62047-16

ČSN EN 62047-17 (358775)
Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 17: Zkušební metoda vyboulení pro měření mechanických vlastností tenkých vrstev
Katalogové číslo: 98268 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2015-09-01 Účinnost: 2015-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62047-17

ČSN EN 62047-18 (358775)
Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 18: Metoda zkoušení ohybu tenkovrstvých materiálů
Katalogové číslo: 95059 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2014-04-01 Účinnost: 2014-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62047-18

ČSN EN 62047-19 (358775)
Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 19: Elektronické kompasy
Katalogové číslo: 95060 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2014-04-01 Účinnost: 2014-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62047-19

ČSN EN 62047-2 (358775)
Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 2: Metody zkoušek v tahu tenkovrstvových materiálů
Katalogové číslo: 78594 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2007-05-01 Účinnost: 2007-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62047-2

ČSN EN 62047-20 (358775)
Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 20: Gyroskopy
Katalogové číslo: 97112 Cena: 570 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2015-04-01 Účinnost: 2015-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62047-20

ČSN EN 62047-21 (358775)
Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 21: Metoda zkoušení pro Poissonův poměr tenkovrstvých materiálů MEMS
Katalogové číslo: 97102 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2015-04-01 Účinnost: 2015-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62047-21

ČSN EN 62047-22 (358775)
Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 22: Elektromechanická metoda zkoušky tahem pro vodivé tenké vrstvy na pružných substrátech
Katalogové číslo: 97101 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2015-04-01 Účinnost: 2015-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62047-22

ČSN EN 62047-25 (358775)
Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 25: MEMS zhotovené technologií na bázi křemíku - Metoda měření pevnosti při namáhání tah-tlak a ve smyku pro mikrooblast připojení
Katalogové číslo: 502144 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2017-04-01 Účinnost: 2017-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62047-25

ČSN EN 62047-26 (358775)
Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 26: Popis a měřicí metody pro mikrostruktury zářezů a jehel
Katalogové číslo: 500478 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2016-08-01 Účinnost: 2016-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62047-26

ČSN EN 62047-3 (358775)
Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 3: Tenkovrstvové normalizované zkušební kusy pro zkoušky v tahu
Katalogové číslo: 78595 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2007-05-01 Účinnost: 2007-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62047-3

ČSN EN 62047-4 (358775)
Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 4: Kmenová specifikace pro MEMS
Katalogové číslo: 88189 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2011-05-01 Účinnost: 2011-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62047-4

ČSN EN 62047-5 (358775)
Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 5: Spínače RF MEMS
Katalogové číslo: 90138 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2012-03-01 Účinnost: 2012-04-01
Změny a opravy: Oprava 1 8.12t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62047-5

ČSN EN 62047-6 (358775)
Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 6: Metody zkoušení axiální únavy tenkovrstvých materiálů
Katalogové číslo: 86158 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2010-11-01 Účinnost: 2010-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62047-6

ČSN EN 62047-7 (358775)
Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 7: MEMS BAW filtr a duplexer pro řízení a výběr rádiových kmitočtů
Katalogové číslo: 90044 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2012-02-01 Účinnost: 2012-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62047-7

ČSN EN 62047-8 (358775)
Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 8: Zkušební metoda ohýbání proužku pro měření tahových vlastností tenkých vrstev
Katalogové číslo: 89570 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2011-12-01 Účinnost: 2012-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62047-8

ČSN EN 62047-9 (358775)
Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 9: Měření pevnosti spojení dvou destiček pro MEMS
Katalogové číslo: 90139 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2012-03-01 Účinnost: 2012-04-01
Změny a opravy: Oprava 1 8.12t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62047-9

ČSN IEC 62047-28 (358775)
Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 28: Provozní zkouška pro vibracemi buzené elektretové součástky MEMS získávající energii
Katalogové číslo: 503432 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2017-10-01 Účinnost: 2017-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN IEC 62047-28

ČSN EN 62779-1 (358776)
Polovodičové součástky - Polovodičové rozhraní pro komunikaci s lidským tělem - Část 1: Obecné požadavky
Katalogové číslo: 500928 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2016-10-01 Účinnost: 2016-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62779-1

ČSN EN 62779-2 (358776)
Polovodičové součástky - Polovodičové rozhraní pro komunikaci s lidským tělem - Část 2: Charakterizace výkonu rozhraní
Katalogové číslo: 500904 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2016-10-01 Účinnost: 2016-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62779-2

ČSN EN 62779-3 (358776)
Polovodičové součástky - Polovodičové rozhraní pro komunikaci s lidským tělem - Část 3: Funkční typ a jeho provozní podmínky
Katalogové číslo: 501263 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2016-12-01 Účinnost: 2017-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62779-3

ČSN EN IEC 63287-1 (358777)
Polovodičové součástky - Obecné směrnice pro kvalifikaci polovodičů - Část 1: Směrnice pro kvalifikaci spolehlivosti IC
Katalogové číslo: 514694 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2022-04-01 Účinnost: 2022-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 63287-1

ČSN EN IEC 63287-2 (358777)
Polovodičové součástky - Směrnice pro kvalifikační spolehlivostní plány polovodičů - Část 2: Koncept profilu nasazení
Katalogové číslo: 517541 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2023-12-01 Účinnost: 2024-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 63287-2

ČSN EN IEC 63244-1 (358785)
Polovodičové součástky - Polovodičové součástky pro bezdrátový přenos výkonu a nabíjení - Část 1: Obecné požadavky a specifikace
Katalogové číslo: 514724 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2022-05-01 Účinnost: 2022-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 63244-1

ČSN EN 61747-10-1 (358787)
Zobrazovací součástky s kapalnými krystaly - Část 10-1: Metody zkoušení vlivů prostředí, trvanlivosti a mechanických zkoušek - Mechanické zkoušky
Katalogové číslo: 94847 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2014-03-01 Účinnost: 2014-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61747-10-1

ČSN EN 61747-2-1 ed. 2 (358787)
Zobrazovací součástky s kapalnými krystaly - Část 2-1: Monochromatické zobrazovací LCD moduly s pasivní maticí - Vzorová předmětová specifikace
Katalogové číslo: 94109 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2013-11-01 Účinnost: 2013-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61747-2-1 ed. 2

ČSN EN 61747-2-2 (358787)
Zobrazovací součástky s kapalnými krystaly - Část 2-2: Maticové barevné moduly LCD - Vzorová předmětová specifikace
Katalogové číslo: 73427 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2005-06-01 Účinnost: 2005-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61747-2-2

ČSN EN 61747-30-1 (358787)
Zobrazovací součástky s kapalnými krystaly - Část 30-1: Metody měření zobrazovacích modulů s kapalnými krystaly - Typ transmisivní
Katalogové číslo: 92468 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2013-03-01 Účinnost: 2013-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61747-30-1

ČSN EN 61747-4 ed. 2 (358787)
Zobrazovací součástky s kapalnými krystaly - Část 4: Zobrazovací moduly a buňky s kapalnými krystaly - Základní mezní a charakteristické hodnoty
Katalogové číslo: 93201 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2013-07-01 Účinnost: 2013-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61747-4 ed. 2

ČSN EN 61747-4-1 (358787)
Zobrazovací součástky s kapalnými krystaly - Část 4-1: Maticové barevné moduly LCD - Základní mezní a charakteristické hodnoty
Katalogové číslo: 73426 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2005-06-01 Účinnost: 2005-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61747-4-1

ČSN EN 61747-5 (358787)
Zobrazovací součástky s kapalnými krystaly a polovodičové - Část 5: Metody zkoušení vlivů prostředí, trvanlivosti a mechanické zkoušky
Katalogové číslo: 56076 Cena: 440 Kč
Vydána: 1999-06-01 Účinnost: 1999-07-01
Změny a opravy: Z1 3.14t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61747-5

ČSN EN 61747-5-3 (358787)
Zobrazovací součástky s kapalnými krystaly - Část 5-3: Metody zkoušení vlivů prostředí, trvanlivosti a mechanických zkoušek - Pevnost a spolehlivost skla
Katalogové číslo: 87118 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2010-12-01 Účinnost: 2011-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61747-5-3

ČSN EN 61747-6-2 (358787)
Zobrazovací součástky s kapalnými krystaly - Část 6-2: Metody měření zobrazovacích modulů s kapalnými krystaly - Typ reflexní
Katalogové číslo: 90081 Cena: 570 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2012-03-01 Účinnost: 2012-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61747-6-2

ČSN EN 61988-1 ed. 2 (358788)
Plazmové zobrazovací panely - Část 1: Terminologie a písmenné značky
Katalogové číslo: 90121 Cena: 550 Kč
Vydána: 2012-03-01 Účinnost: 2012-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61988-1 ed. 2

ČSN EN 61988-2-1 ed. 2 (358788)
Plazmové zobrazovací panely - Část 2-1: Metody měření - Optické a optoelektrické
Katalogové číslo: 91079 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2012-08-01 Účinnost: 2012-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61988-2-1 ed. 2

ČSN EN 61988-2-3 (358788)
Plazmové zobrazovací panely - Část 2-3: Metody měření - Kvalita obrazu: Vady a degradace
Katalogové číslo: 85679 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2010-04-01 Účinnost: 2010-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61988-2-3

ČSN EN 61988-2-4 (358788)
Plazmové zobrazovací panely - Část 2-4: Metody měření - Vizuální kvalita - Obrazové artefakty
Katalogové číslo: 90479 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2012-05-01 Účinnost: 2012-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61988-2-4

ČSN EN 61988-2-5 (358788)
Plazmové zobrazovací panely - Část 2-5: Metody měření - Akustický šum
Katalogové číslo: 92066 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2013-01-01 Účinnost: 2013-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61988-2-5

ČSN EN 61988-3-1 (358788)
Plazmové zobrazovací panely - Část 3-1: Mechanické rozhraní
Katalogové číslo: 76123 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2006-07-01 Účinnost: 2006-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61988-3-1

ČSN EN 61988-3-2 (358788)
Plazmové zobrazovací panely - Část 3-2: Rozhraní - Elektrické rozhraní
Katalogové číslo: 85678 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2010-04-01 Účinnost: 2010-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61988-3-2

ČSN EN 61988-5 (358788)
Plazmové zobrazovací panely - Část 5: Kmenová specifikace
Katalogové číslo: 86140 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2010-06-01 Účinnost: 2010-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61988-5

ČSN EN 62341-1-1 (358789)
Displeje s organickými svíticími diodami (OLED) - Část 1-1: Kmenová specifikace
Katalogové číslo: 85869 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2010-05-01 Účinnost: 2010-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62341-1-1

ČSN EN 62341-1-2 (358789)
Displeje s organickými diodami LED - Část 1-2: Terminologie a písmenné značky
Katalogové číslo: 86571 Cena: 350 Kč
Vydána: 2010-08-01 Účinnost: 2010-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62341-1-2

ČSN EN 62341-5 (358789)
Displeje s organickými diodami LED - Část 5: Metody zkoušení vlivů prostředí
Katalogové číslo: 86572 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2010-08-01 Účinnost: 2010-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62341-5

ČSN EN 62595-1-1 (358790)
Jednotka podsvícení pro LCD - Část 1-1: Kmenová specifikace
Katalogové číslo: 94314 Cena: 340 Kč
Vydána: 2013-12-01 Účinnost: 2014-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62595-1-1

ČSN EN 60191-3 (358791)
Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 3: Všeobecná pravidla pro přípravu výkresů pouzder integrovaných obvodů
Katalogové číslo: 59888 Cena: 125 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 2000-09-01 Účinnost: 2000-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60191-3

ČSN EN 60191-4 ed. 2 (358791)
Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 4: Kódovací systém a roztřídění podle tvarů pro pouzdra polovodičových součástek
Katalogové číslo: 95440 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2014-06-01 Účinnost: 2014-07-01
Změny a opravy: A1 11.18t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60191-4 ed. 2

ČSN EN 60191-6 ed. 2 (358791)
Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 6: Všeobecná pravidla pro přípravu výkresů pouzder polovodičových součástek pro povrchovou montáž
Katalogové číslo: 86403 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2010-07-01 Účinnost: 2010-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60191-6 ed. 2

ČSN EN 60191-6-1 (358791)
Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 6-1: Všeobecná pravidla pro přípravu výkresů pouzder polovodičových součástek pro povrchovou montáž - Konstrukční návod pro pouzdra s vývody ve tvaru racčího křídla
Katalogové číslo: 65179 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 2002-08-01 Účinnost: 2002-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60191-6-1

ČSN EN 60191-6-10 (358791)
Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 6-10: Všeobecná pravidla pro přípravu výkresů pouzder polovodičových součástek pro povrchovou montáž - Rozměry pouzder P-VSON
Katalogové číslo: 70533 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2004-07-01 Účinnost: 2004-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60191-6-10

ČSN EN 60191-6-12 ed. 2 (358791)
Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 6-12: Všeobecná pravidla pro přípravu výkresů pouzder polovodičových součástek pro povrchovou montáž - Konstrukční návod pro pouzdra FLGA
Katalogové číslo: 90131 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2012-03-01 Účinnost: 2012-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60191-6-12 ed. 2

ČSN EN 60191-6-13 ed. 2 (358791)
Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 6-13: Směrnice pro návrh objímek otevřených shora pro pole vývodů s malou roztečí typů FBGA/FLGA
Katalogové číslo: 502142 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2017-04-01 Účinnost: 2017-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60191-6-13 ed. 2

ČSN EN 60191-6-16 (358791)
Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 6-16: Slovník zkušebních a zahořovacích patic BGA, LGA, FBGA a FLGA pro polovodiče
Katalogové číslo: 80322 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2008-01-01 Účinnost: 2008-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60191-6-16

ČSN EN 60191-6-17 (358791)
Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 6-17: Všeobecná pravidla pro přípravu obrysového nákresu pouzder polovodičových součástek pro povrchovou montáž - Návod pro návrh vrstvových pouzder - Pouzdra P-PFBGA a P-PFLGA
Katalogové číslo: 89571 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2011-12-01 Účinnost: 2012-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60191-6-17

ČSN EN 60191-6-18 (358791)
Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 6-18: Všeobecná pravidla pro přípravu výkresů pouzder polovodičových součástek pro povrchovou montáž - Konstrukční pokyn pro návrh pouzder BGA
Katalogové číslo: 86879 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2010-10-01 Účinnost: 2010-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60191-6-18

ČSN EN 60191-6-19 (358791)
Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 6-19: Měřicí metody pro měření zprohýbání pouzdra při zvýšené teplotě a maximální dovolené deformace
Katalogové číslo: 87285 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2010-12-01 Účinnost: 2011-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60191-6-19

ČSN EN 60191-6-2 (358791)
Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 6-2: Všeobecná pravidla pro přípravu výkresů pouzder polovodičových součástek pro povrchovou montáž - Konstrukční návod pro pouzdra s vývody ve tvaru kuliček s roztečí 1,50 mm, 1,27 mm a 1,00 mm uspořádaných do sloupců
Katalogové číslo: 65629 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 2002-10-01 Účinnost: 2002-11-01
Změny a opravy: Oprava 1 6.03t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60191-6-2

ČSN EN 60191-6-20 (358791)
Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 6-20: Všeobecná pravidla pro přípravu výkresů pouzder polovodičových součástek pro povrchovou montáž - Měřicí metody pro rozměry pouzder SOJ
Katalogové číslo: 88329 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2011-06-01 Účinnost: 2011-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60191-6-20

ČSN EN 60191-6-21 (358791)
Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 6-21: Všeobecná pravidla pro přípravu výkresů pouzder polovodičových součástek pro povrchovou montáž - Měřicí metody pro rozměry pouzder SOP
Katalogové číslo: 88328 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2011-06-01 Účinnost: 2011-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60191-6-21

ČSN EN 60191-6-22 (358791)
Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 6-22: Obecná pravidla pro přípravu výkresů pouzder polovodičových součástek pro povrchovou montáž - Konstrukční návod pro pouzdra S-FBGA a S-FLGA
Katalogové číslo: 93689 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2013-09-01 Účinnost: 2013-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60191-6-22

ČSN EN 60191-6-3 (358791)
Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 6-3: Všeobecná pravidla pro přípravu výkresů pouzder polovodičových součástek pro povrchovou montáž - Měřicí metody pro rozměry pouzder QFP
Katalogové číslo: 62431 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 2001-08-01 Účinnost: 2001-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60191-6-3

ČSN EN 60191-6-4 (358791)
Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 6-4: Všeobecná pravidla pro přípravu výkresů pouzder polovodičových součástek pro povrchovou montáž - Metody měření pro pouzdra BGA
Katalogové číslo: 69427 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2004-01-01 Účinnost: 2004-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60191-6-4

ČSN EN 60191-6-5 (358791)
Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 6-5: Všeobecná pravidla pro přípravu výkresů pouzder polovodičových součástek pro povrchovou montáž - Konstrukční návod pro pouzdra s mřížkovým uspořádáním kuliček s jemnou roztečí (FBGA)
Katalogové číslo: 64812 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 2002-06-01 Účinnost: 2002-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60191-6-5

ČSN EN 60191-6-6 (358791)
Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 6-6: Všeobecná pravidla pro přípravu výkresů pouzder polovodičových součástek pro povrchovou montáž - Konstrukční návod pro součástky FLGA
Katalogové číslo: 63971 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 2002-02-01 Účinnost: 2002-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60191-6-6

ČSN EN 60191-6-8 (358791)
Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 6-8: Všeobecná pravidla pro přípravu výkresů pouzder polovodičových součástek pro povrchovou montáž - Konstrukční návod pro sklem utěsněná plochá čtvercová keramická pouzdra (G-QFP)
Katalogové číslo: 64811 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 2002-06-01 Účinnost: 2002-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60191-6-8

ČSN EN IEC 60191-1 ed. 2 (358791)
Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 1: Obecná pravidla pro přípravu výkresů pouzder diskrétních součástek
Katalogové číslo: 505891 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2018-10-01 Účinnost: 2018-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60191-1 ed. 2

ČSN IEC 191-2 (358791)
Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 2: Rozměry
Katalogové číslo: 58027 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 2000-01-01 Účinnost: 2000-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN IEC 191-2

ČSN IEC 191-2T (358791)
Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 2: Rozměry - Osmnáctý doplněk
Katalogové číslo: 58033 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 2000-01-01 Účinnost: 2000-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN IEC 191-2T

ČSN IEC 60191-2U (358791)
Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 2: Rozměry - Devatenáctý doplněk
Katalogové číslo: 58034 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 2000-01-01 Účinnost: 2000-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN IEC 60191-2U

ČSN IEC 60191-2V (358791)
Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 2: Rozměry - Dvacátý doplněk
Katalogové číslo: 58035 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 2000-01-01 Účinnost: 2000-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN IEC 60191-2V

ČSN IEC 60191-2W (358791)
Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 2: Rozměry - Jedenadvacátý doplněk
Katalogové číslo: 59080 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 2000-06-01 Účinnost: 2000-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN IEC 60191-2W

ČSN IEC 60191-2X (358791)
Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 2: Rozměry - Dvaadvacátý doplněk
Katalogové číslo: 59081 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 2000-08-01 Účinnost: 2000-09-01
Změny a opravy: Oprava 1 6.08t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN IEC 60191-2X

ČSN IEC 60191-2Y (358791)
Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 2: Rozměry - Třiadvacátý doplněk
Katalogové číslo: 61403 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 2001-04-01 Účinnost: 2001-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN IEC 60191-2Y

ČSN IEC 60191-2Z (358791)
Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 2: Rozměry - Čtyřiadvacátý doplněk
Katalogové číslo: 62432 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 2001-08-01 Účinnost: 2001-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN IEC 60191-2Z

ČSN IEC 60191-5 (358791)
Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 5: Doporučení týkající se pouzder integrovaných obvodů, které jsou automaticky nalepované na pásek (TAB)
Katalogové číslo: 57747 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 2000-01-01 Účinnost: 2000-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN IEC 60191-5

ČSN EN 62215-3 (358792)
Integrované obvody - Měření impulzní odolnosti - Část 3: Nesynchronní přechodová injekční metoda
Katalogové číslo: 95057 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2014-04-01 Účinnost: 2014-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62215-3

ČSN EN 62435-1 (358793)
Elektronické součástky - Dlouhodobé skladování elektronických polovodičových součástek - Část 1: Obecně
Katalogové číslo: 503425 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2017-09-01 Účinnost: 2017-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62435-1

ČSN EN 62435-2 (358793)
Elektronické součástky - Dlouhodobé skladování elektronických polovodičových součástek - Část 2: Mechanismy degradace
Katalogové číslo: 503424 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2017-09-01 Účinnost: 2017-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62435-2

ČSN EN 62435-5 (358793)
Elektronické součástky - Dlouhodobé skladování elektronických polovodičových součástek - Část 5: Čipové součástky a součástky na křemíkové desce
Katalogové číslo: 503423 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2017-09-01 Účinnost: 2017-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62435-5

ČSN EN IEC 62435-3 (358793)
Elektronické součástky - Dlouhodobé skladování elektronických polovodičových součástek - Část 3: Data
Katalogové číslo: 510869 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2020-09-01 Účinnost: 2020-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 62435-3

ČSN EN IEC 62435-4 (358793)
Elektronické součástky - Dlouhodobé skladování elektronických polovodičových součástek - Část 4: Skladování
Katalogové číslo: 506523 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2019-01-01 Účinnost: 2019-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 62435-4

ČSN EN IEC 62435-6 (358793)
Elektronické součástky - Dlouhodobé skladování elektronických polovodičových součástek - Část 6: Zapouzdřené nebo dokončené součástky
Katalogové číslo: 507022 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2019-03-01 Účinnost: 2019-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 62435-6

ČSN EN IEC 62435-7 (358793)
Elektronické součástky - Dlouhodobé skladování elektronických polovodičových součástek - Část 7: Mikroelektromechanické součástky
Katalogové číslo: 512702 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2021-07-01 Účinnost: 2021-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 62435-7

ČSN EN IEC 62435-8 (358793)
Elektronické součástky - Dlouhodobé skladování elektronických polovodičových součástek - Část 8: Pasivní elektronické součástky
Katalogové číslo: 511995 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2021-03-01 Účinnost: 2021-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 62435-8

ČSN EN IEC 62435-9 (358793)
Elektronické součástky - Dlouhodobé skladování elektronických polovodičových součástek - Část 9: Speciální případy
Katalogové číslo: 514695 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2022-04-01 Účinnost: 2022-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 62435-9

ČSN IEC 62830-1 (358794)
Polovodičové součástky - Polovodičové součástky pro sběr a generování energie - Část 1: Sběr piezoelektrické energie založený na vibracích
Katalogové číslo: 503555 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2017-11-01 Účinnost: 2017-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN IEC 62830-1

ČSN IEC 62830-2 (358794)
Polovodičové součástky - Polovodičové součástky pro sběr a generování energie - Část 2: Sběr termoelektrické energie založený na teplotním výkonu
Katalogové číslo: 503430 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2017-10-01 Účinnost: 2017-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN IEC 62830-2

ČSN EN 62433-2 ed. 2 (358795)
EMC modelování integrovaných obvodů - Část 2: Modely integrovaných obvodů pro simulaci chování EMI - Modelování emisí šířených vedením (ICEM-CE)
Katalogové číslo: 503416 Cena: 945 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2017-09-01 Účinnost: 2017-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62433-2 ed. 2

ČSN EN 62433-3 (358795)
EMC modelování integrovaných obvodů - Část 3: Modely integrovaných obvodů pro simulaci chování EMI - Modelování emisí šířených vyzařováním (ICEM-RE)
Katalogové číslo: 503426 Cena: 770 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2017-09-01 Účinnost: 2017-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62433-3

ČSN EN 62433-4 (358795)
EMC modelování integrovaných obvodů - Část 4: Modely integrovaných obvodů pro simulaci chování RF imunity - Modelování imunity pro šíření poruch vedením (ICIM-CI)
Katalogové číslo: 501541 Cena: 945 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2017-01-01 Účinnost: 2017-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62433-4

ČSN EN IEC 62433-1 (358795)
EMC modelování integrovaných obvodů - Část 1: Obecný modelovací rámec
Katalogové číslo: 508694 Cena: 590 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2019-11-01 Účinnost: 2019-12-01
Změny a opravy: Oprava 1 1.21t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 62433-1

ČSN EN IEC 62433-6 (358795)
EMC modelování integrovaných obvodů - Část 6: Modely integrovaných obvodů pro simulaci chování pulzní imunity - Pulzní imunita pro šíření poruch vedením (ICIM-CPI)
Katalogové číslo: 512273 Cena: 570 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2021-04-01 Účinnost: 2021-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 62433-6

ČSN IEC 62880-1 (358796)
Polovodičové součástky - Normalizovaná zkouška migrace vyvolaná namáháním - Část 1: Normalizovaná zkouška namáhání mědi
Katalogové číslo: 505107 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2018-06-01 Účinnost: 2018-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN IEC 62880-1

ČSN EN 60747-15 ed. 2 (358797)
Polovodičové součástky - Diskrétní součástky - Část 15: Polovodičové výkonové součástky s izolovaným pouzdrem
Katalogové číslo: 91093 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2012-08-01 Účinnost: 2012-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60747-15 ed. 2

ČSN EN 60747-16-1 (358797)
Polovodičové součástky - Část 16-1: Mikrovlnné integrované obvody - Zesilovače
Katalogové číslo: 65779 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 2002-10-01 Účinnost: 2002-11-01
Změny a opravy: A1 9.07t, A2 10.17t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60747-16-1

ČSN EN 60747-16-10 (358797)
Polovodičové součástky - Část 16-10: Program schvalování technologie (TAS) pro monolitické mikrovlnné integrované obvody
Katalogové číslo: 73232 Cena: 570 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2005-05-01 Účinnost: 2005-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60747-16-10

ČSN EN 60747-16-3 (358797)
Polovodičové součástky - Část 16-3: Mikrovlnné integrované obvody - Měniče kmitočtu
Katalogové číslo: 66468 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 2003-02-01 Účinnost: 2003-03-01
Změny a opravy: A1 12.09t, A2 4.18t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60747-16-3

ČSN EN 60747-16-4 (358797)
Polovodičové součástky - Část 16-4: Mikrovlnné integrované obvody - Spínače
Katalogové číslo: 73233 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2005-05-01 Účinnost: 2005-06-01
Změny a opravy: A1 9.11t, A2 4.18t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60747-16-4

ČSN EN 60747-16-5 (358797)
Polovodičové součástky - Část 16-5: Mikrovlnné integrované obvody - Oscilátory
Katalogové číslo: 94921 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2014-03-01 Účinnost: 2014-04-01
Změny a opravy: A1 3.21t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60747-16-5

ČSN EN IEC 60747-16-6 (358797)
Polovodičové součástky - Část 16-6: Mikrovlnné integrované obvody - Násobiče kmitočtu
Katalogové číslo: 509420 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2020-02-01 Účinnost: 2020-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60747-16-6

ČSN EN IEC 60747-16-7 (358797)
Polovodičové součástky - Část 16-7: Mikrovlnné integrované obvody - Atenuátory
Katalogové číslo: 517471 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2023-07-01 Účinnost: 2023-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60747-16-7

ČSN EN IEC 60747-16-8 (358797)
Polovodičové součástky - Část 16-8: Mikrovlnné integrované obvody - Limitery
Katalogové číslo: 516824 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2023-07-01 Účinnost: 2023-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60747-16-8

ČSN EN IEC 60747-17 (358797)
Polovodičové součástky - Část 17: Magnetický a kapacitní vazební člen pro základní a zesílenou izolaci
Katalogové číslo: 512274 Cena: 570 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2021-04-01 Účinnost: 2021-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60747-17

ČSN EN IEC 60747-5-5 ed. 2 (358797)
Polovodičové součástky - Část 5-5: Optoelektronické součástky - Fotoelektrické vazební členy
Katalogové číslo: 511996 Cena: 570 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2021-03-01 Účinnost: 2021-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60747-5-5 ed. 2

ČSN EN 61943 (358798)
Integrované obvody - Směrnice pro postup schvalování výrobních linek
Katalogové číslo: 59079 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 2000-06-01 Účinnost: 2000-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61943

ČSN EN 61964 (358798)
Integrované obvody - Uspořádání vývodů (pinů) paměťových součástek
Katalogové číslo: 58764 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2000-06-01 Účinnost: 2000-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61964

ČSN EN 61967-2 (358798)
Integrované obvody - Měření elektromagnetických emisí, 150 kHz až 1 GHz - Část 2: Měření vyzařovaných emisí - Metoda dutiny TEM
Katalogové číslo: 75565 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2006-04-01 Účinnost: 2006-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61967-2

ČSN EN 61967-4 (358798)
Integrované obvody - Měření elektromagnetických emisí, 150 kHz až 1 GHz - Část 4: Měření emisí šířených vedením - Metoda s přímou vazbou 1 Ω/150 Ω
Katalogové číslo: 66106 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 2003-01-01 Účinnost: 2003-02-01
Změny a opravy: A1 10.06t, Oprava 1 6.07t, Oprava 2 1.18t, Z1 10.21t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61967-4

ČSN EN 61967-5 (358798)
Integrované obvody - Měření elektromagnetických emisí, 150 kHz až 1 GHz - Část 5: Měření emisí šířených vedením - Metoda pracovního stolu s Faradayovou klecí
Katalogové číslo: 69110 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2003-12-01 Účinnost: 2004-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61967-5

ČSN EN 61967-6 (358798)
Integrované obvody - Měření elektromagnetických emisí, 150 kHz až 1 GHz - Část 6: Měření emisí šířených vedením - Metoda s magnetickou sondou
Katalogové číslo: 67092 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 2003-05-01 Účinnost: 2003-06-01
Změny a opravy: A1 10.08t, Oprava 1 6.11t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61967-6

ČSN EN 61967-8 (358798)
Integrované obvody - Měření elektromagnetických emisí - Část 8: Měření emisí šířených vyzařováním - Metoda zkušebního deskového vedení IC
Katalogové číslo: 90500 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2012-05-01 Účinnost: 2012-06-01
Změny a opravy: Z1 12.23t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61967-8

ČSN EN 62132-1 ed. 2 (358798)
Integrované obvody - Měření elektromagnetické odolnosti - Část 1: Obecné podmínky a definice
Katalogové číslo: 500070 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2016-06-01 Účinnost: 2016-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62132-1 ed. 2

ČSN EN 62132-2 (358798)
Integrované obvody - Měření elektromagnetické odolnosti - Část 2: Měření odolnosti proti vyzařování - Metoda dutiny TEM a širokopásmové dutiny TEM
Katalogové číslo: 88990 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2011-09-01 Účinnost: 2011-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62132-2

ČSN EN 62132-4 (358798)
Integrované obvody - Měření elektromagnetické odolnosti, 150 kHz až 1 GHz - Část 4: Metoda přímé injekce RF výkonu
Katalogové číslo: 77080 Cena: 340 Kč
Vydána: 2006-11-01 Účinnost: 2006-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62132-4

ČSN EN 62132-5 (358798)
Integrované obvody - Měření elektromagnetické odolnosti, 150 kHz až 1 GHz - Část 5: Metoda pracovní Faradayovy klece
Katalogové číslo: 76537 Cena: 340 Kč
Vydána: 2006-09-01 Účinnost: 2006-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62132-5

ČSN EN 62132-8 (358798)
Integrované obvody - Měření elektromagnetické odolnosti - Část 8: Měření odolnosti proti vyzařování - Metoda IC s páskovým vedením
Katalogové číslo: 92578 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2013-04-01 Účinnost: 2013-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62132-8

ČSN EN 62228-2 (358798)
Integrované obvody - Hodnocení EMC vysílačů-přijímačů - Část 2: Vysílače-přijímače LIN
Katalogové číslo: 502767 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2017-07-01 Účinnost: 2017-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62228-2

ČSN EN IEC 61967-1 ed. 2 (358798)
Integrované obvody - Měření elektromagnetických emisí - Část 1: Obecné podmínky a definice
Katalogové číslo: 507992 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2019-07-01 Účinnost: 2019-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 61967-1 ed. 2

ČSN EN IEC 61967-4 ed. 2 (358798)
Integrované obvody - Měření elektromagnetických emisí - Část 4: Měření emisí šířených vedením, metoda s přímou vazbou 1 Ohm/150 Ohm
Katalogové číslo: 513338 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2021-10-01 Účinnost: 2021-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 61967-4 ed. 2

ČSN EN IEC 61967-8 ed. 2 (358798)
Integrované obvody - Měření elektromagnetických emisí - Část 8: Měření emisí šířených vyzařováním - Metoda zkušebního páskového vedení IC
Katalogové číslo: 517927 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2023-12-01 Účinnost: 2024-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 61967-8 ed. 2

ČSN EN IEC 62228-1 (358798)
Integrované obvody - Hodnocení EMC vysílačů-přijímačů - Část 1: Obecné podmínky a definice
Katalogové číslo: 505678 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2018-08-01 Účinnost: 2018-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 62228-1

ČSN EN IEC 62228-3 (358798)
Integrované obvody - Hodnocení EMC vysílačů-přijímačů - Část 3: Vysílače-přijímače CAN
Katalogové číslo: 508695 Cena: 590 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2019-11-01 Účinnost: 2019-12-01
Změny a opravy: Oprava 1 12.23t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 62228-3

ČSN EN IEC 62228-5 (358798)
Integrované obvody - Hodnocení EMC vysílačů-přijímačů - Část 5: Ethernetové vysílače-přijímače
Katalogové číslo: 513824 Cena: 945 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2021-12-01 Účinnost: 2022-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 62228-5

ČSN EN IEC 62228-6 (358798)
Integrované obvody - Hodnocení EMC vysílačů-přijímačů - Část 6: Vysílače-přijímače PSl5
Katalogové číslo: 516688 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2023-06-01 Účinnost: 2023-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 62228-6

ČSN EN IEC 62228-7 (358798)
Integrované obvody - Hodnocení EMC vysílačů-přijímačů - Část 7: Vysílače-přijímače CXPI
Katalogové číslo: 515039 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2022-10-01 Účinnost: 2022-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 62228-7

ČSN IEC 1739 (358798)
Integrované obvody - Postupy pro schválení výrobní linky a management jakosti
Katalogové číslo: 60761 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 2001-02-01 Účinnost: 2001-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN IEC 1739

ČSN IEC 60748-2 (358798)
Polovodičové součástky - Integrované obvody - Část 2: Číslicové integrované obvody
Katalogové číslo: 59634 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 2000-08-01 Účinnost: 2000-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN IEC 60748-2

ČSN IEC 60748-4 (358798)
Polovodičové součástky - Integrované obvody - Část 4: Stykové integrované obvody (pro rozhraní)
Katalogové číslo: 57748 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 2000-01-01 Účinnost: 2000-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN IEC 60748-4

ČSN IEC 748-11 (358798)
Polovodičové součástky. Integrované obvody. Část 11: Dílčí norma pro polovodičové integrované obvody kromě hybridních obvodů
Katalogové číslo: 28836 Cena: 340 Kč
Vydána: 1993-10-01 Účinnost: 1993-11-01
Změny a opravy: A1 8.97t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN IEC 748-11

ČSN IEC 748-11-1 (358798)
Polovodičové součástky. Integrované obvody. Část 11: Oddíl 1: Vnitřní vizuální kontrola pro polovodičové integrované obvody kromě hybridních obvodů
Katalogové číslo: 20040 Cena: 350 Kč
Vydána: 1996-10-01 Účinnost: 1996-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN IEC 748-11-1

ČSN IEC 748-20 (358798)
Polovodičové součástky. Integrované obvody. Část 20: Kmenová norma pro vrstvové integrované obvody a hybridní integrované obvody
Katalogové číslo: 28530 Cena: 340 Kč
Vydána: 1993-01-01 Účinnost: 1993-02-01
Změny a opravy: A1 3.97t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN IEC 748-20

ČSN IEC 748-3 (358798)
Polovodičové součástky. Integrované obvody. Část 3: Analogové integrované obvody
Katalogové číslo: 16525 Cena: 990 Kč
Vydána: 1994-12-01 Účinnost: 1995-01-01
Změny a opravy: A2 8.96t, Opr.A2/Cor.1 5.97t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN IEC 748-3

ČSN IEC 748-3-1 (358798)
Polovodičové součástky. Integrované obvody. Část 3: Analogové integrované obvody. Oddíl první: Vzorová předmětová specifikace pro monolitické integrované operační zesilovače
Katalogové číslo: 20516 Cena: 230 Kč
Vydána: 1997-01-01 Účinnost: 1997-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN IEC 748-3-1

ČSN EN 60749-1 (358799)
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 1: Všeobecná ustanovení
Katalogové číslo: 68967 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2003-12-01 Účinnost: 2004-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60749-1

ČSN EN 60749-10 (358799)
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 10: Mechanické údery
Katalogové číslo: 66849 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 2003-04-01 Účinnost: 2003-05-01
Změny a opravy: Oprava 1 5.07t, Z1 1.23t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60749-10

ČSN EN 60749-11 (358799)
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 11: Rychlá změna teploty - Metoda dvou lázní
Katalogové číslo: 66848 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 2003-04-01 Účinnost: 2003-05-01
Změny a opravy: Oprava 1 6.03t, Oprava 2 5.07t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60749-11

ČSN EN 60749-14 (358799)
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 14: Pevnost vývodů (neporušenost přívodů)
Katalogové číslo: 70531 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2004-06-01 Účinnost: 2004-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60749-14

ČSN EN 60749-16 (358799)
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 16: Zjišťování šumu způsobeného nárazem částic (PIND)
Katalogové číslo: 68826 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2003-11-01 Účinnost: 2003-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60749-16

ČSN EN 60749-19 (358799)
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 19: Zkouška pevnosti čipu střihem
Katalogové číslo: 69141 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2003-12-01 Účinnost: 2004-01-01
Změny a opravy: A1 5.11t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60749-19

ČSN EN 60749-2 (358799)
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 2: Nízký tlak vzduchu
Katalogové číslo: 66854 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 2003-04-01 Účinnost: 2003-05-01
Změny a opravy: Oprava 1 4.07t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60749-2

ČSN EN 60749-20-1 (358799)
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 20-1: Manipulace, balení, značení a přeprava povrchově montovaných součástek citlivých na společné působení vlhkosti a tepla při pájení
Katalogové číslo: 84771 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2009-12-01 Účinnost: 2010-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60749-20-1

ČSN EN 60749-21 ed. 2 (358799)
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 21: Pájitelnost
Katalogové číslo: 89809 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2011-12-01 Účinnost: 2012-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60749-21 ed. 2

ČSN EN 60749-22 (358799)
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 22: Pevnost spoje
Katalogové číslo: 68970 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2003-12-01 Účinnost: 2004-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60749-22

ČSN EN 60749-23 (358799)
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 23: Zkouška životnosti při zvýšené teplotě
Katalogové číslo: 71680 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2004-12-01 Účinnost: 2005-01-01
Změny a opravy: A1 11.11t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60749-23

ČSN EN 60749-24 (358799)
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 24: Zrychlená zkouška odolnosti proti vlhkosti - HAST bez předpětí
Katalogové číslo: 71679 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2004-12-01 Účinnost: 2005-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60749-24

ČSN EN 60749-25 (358799)
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 25: Teplotní cykly
Katalogové číslo: 70530 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2004-06-01 Účinnost: 2004-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60749-25

ČSN EN 60749-27 (358799)
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 27: Zkoušení citlivosti na elektrostatický výboj (ESD) - Strojový model (MM)
Katalogové číslo: 78055 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2007-03-01 Účinnost: 2007-04-01
Změny a opravy: A1 5.13t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60749-27

ČSN EN 60749-28 (358799)
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 28: Zkoušení citlivosti na elektrostatický výboj (ESD) - Model nabité součástky (CDM) - úroveň součástky
Katalogové číslo: 503887 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2017-12-01 Účinnost: 2018-01-01
Změny a opravy: Z1 11.22t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60749-28

ČSN EN 60749-29 ed. 2 (358799)
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 29: Zkouška zavření
Katalogové číslo: 89811 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2011-12-01 Účinnost: 2012-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60749-29 ed. 2

ČSN EN 60749-3 ed. 2 (358799)
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 3: Vnější vizuální kontrola
Katalogové číslo: 503484 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2017-10-01 Účinnost: 2017-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60749-3 ed. 2

ČSN EN 60749-31 (358799)
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 31: Hořlavost v plastu zapouzdřených součástek (vyvolaná vnitřně)
Katalogové číslo: 68971 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2003-12-01 Účinnost: 2004-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60749-31

ČSN EN 60749-32 (358799)
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 32: Hořlavost v plastu zapouzdřených součástek (vyvolaná zevně)
Katalogové číslo: 68972 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2003-12-01 Účinnost: 2004-01-01
Změny a opravy: A1 5.11t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60749-32

ČSN EN 60749-33 (358799)
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 33: Odolnost vůči velmi zrychlené zkoušce vlhkostí - Autokláv bez předpětí
Katalogové číslo: 71682 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2004-12-01 Účinnost: 2005-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60749-33

ČSN EN 60749-34 ed. 2 (358799)
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 34: Výkonové cykly
Katalogové číslo: 88988 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2011-09-01 Účinnost: 2011-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60749-34 ed. 2

ČSN EN 60749-35 (358799)
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 35: Akustická mikroskopie pro elektronické součástky zapouzdřené v plastu
Katalogové číslo: 78450 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2007-05-01 Účinnost: 2007-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60749-35

ČSN EN 60749-36 (358799)
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 36: Stálé zrychlení
Katalogové číslo: 69113 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2003-12-01 Účinnost: 2004-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60749-36

ČSN EN 60749-37 (358799)
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 37: Zkouška pádem osazené desky metodou používající měřič zrychlení
Katalogové číslo: 81899 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2008-09-01 Účinnost: 2008-10-01
Změny a opravy: Z1 6.23t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60749-37

ČSN EN 60749-38 (358799)
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 38: Metoda zkoušení četnosti občasných chyb polovodičových součástek s pamětí
Katalogové číslo: 81989 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2008-10-01 Účinnost: 2008-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60749-38

ČSN EN 60749-39 (358799)
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 39: Měření difúzního koeficientu vlhkosti a rozpustnosti vody v organických materiálech používaných pro polovodičové součástky
Katalogové číslo: 78054 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2007-03-01 Účinnost: 2007-04-01
Změny a opravy: Z1 7.22t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60749-39

ČSN EN 60749-4 ed. 2 (358799)
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 4: Vlhké teplo konstantní, velmi zrychlená zkouška namáháním (HAST)
Katalogové číslo: 503482 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2017-10-01 Účinnost: 2017-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60749-4 ed. 2

ČSN EN 60749-40 (358799)
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 40: Zkouška pádem osazené desky metodou používající tenzometr
Katalogové číslo: 90137 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2012-03-01 Účinnost: 2012-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60749-40

ČSN EN 60749-42 (358799)
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 42: Teplota a vlhkost skladování
Katalogové číslo: 97100 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2015-04-01 Účinnost: 2015-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60749-42

ČSN EN 60749-43 (358799)
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 43: Pokyny pro kvalifikační plány spolehlivosti integrovaných obvodů (IC)
Katalogové číslo: 504152 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2018-01-01 Účinnost: 2018-02-01
Změny a opravy: Z1 4.22t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60749-43

ČSN EN 60749-44 (358799)
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 44: Zkušební metoda efektu samostatné události (SEE) pomocí ozáření neutronovým svazkem pro polovodičové součástky
Katalogové číslo: 501673 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2017-02-01 Účinnost: 2017-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60749-44

ČSN EN 60749-5 ed. 2 (358799)
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 5: Zkouška životnosti konstantní teplotou a vlhkostí při elektrické polarizaci
Katalogové číslo: 503885 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2017-12-01 Účinnost: 2018-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60749-5 ed. 2

ČSN EN 60749-6 ed. 2 (358799)
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 6: Skladování při vysoké teplotě
Katalogové číslo: 503480 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2017-10-01 Účinnost: 2017-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60749-6 ed. 2

ČSN EN 60749-7 ed. 2 (358799)
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 7: Měření obsahu vnitřní vlhkosti a analýza dalších zbytkových plynů
Katalogové číslo: 89982 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2012-02-01 Účinnost: 2012-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60749-7 ed. 2

ČSN EN 60749-8 (358799)
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 8: Hermetičnost
Katalogové číslo: 68968 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2003-12-01 Účinnost: 2004-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60749-8

ČSN EN 60749-9 ed. 2 (358799)
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 9: Trvanlivost značení
Katalogové číslo: 503478 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2017-10-01 Účinnost: 2017-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60749-9 ed. 2

ČSN EN IEC 60749-10 ed. 2 (358799)
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 10: Mechanické rázy - Součástky a podsestavy
Katalogové číslo: 515546 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2023-01-01 Účinnost: 2023-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60749-10 ed. 2

ČSN EN IEC 60749-12 ed. 2 (358799)
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 12: Vibrace, proměnlivý kmitočet
Katalogové číslo: 505481 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2018-08-01 Účinnost: 2018-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60749-12 ed. 2

ČSN EN IEC 60749-13 ed. 2 (358799)
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 13: Solné ovzduší
Katalogové číslo: 505852 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2018-10-01 Účinnost: 2018-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60749-13 ed. 2

ČSN EN IEC 60749-15 ed. 3 (358799)
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 15: Odolnost proti teplu při pájení součástek montovaných do průchozích otvorů
Katalogové číslo: 511977 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2021-03-01 Účinnost: 2021-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60749-15 ed. 3

ČSN EN IEC 60749-17 ed. 2 (358799)
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 17: Neutronové záření
Katalogové číslo: 508691 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2019-11-01 Účinnost: 2019-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60749-17 ed. 2

ČSN EN IEC 60749-18 ed. 2 (358799)
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 18: Ionizující záření (celková dávka)
Katalogové číslo: 509091 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2019-12-01 Účinnost: 2020-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60749-18 ed. 2

ČSN EN IEC 60749-20 ed. 3 (358799)
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 20: Odolnost v plastu zapouzdřených SMD součástek proti kombinovanému působení vlhkosti a tepla při pájení
Katalogové číslo: 512277 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2021-04-01 Účinnost: 2021-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60749-20 ed. 3

ČSN EN IEC 60749-26 ed. 3 (358799)
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 26: Zkoušení citlivosti na elektrostatický výboj (ESD) - Model lidského těla (HBM)
Katalogové číslo: 505679 Cena: 570 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2018-08-01 Účinnost: 2018-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60749-26 ed. 3

ČSN EN IEC 60749-28 ed. 2 (358799)
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 28: Zkoušení citlivosti na elektrostatický výboj (ESD) - Model nabité součástky (CDM) - úroveň součástky
Katalogové číslo: 515142 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2022-11-01 Účinnost: 2022-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60749-28 ed. 2

ČSN EN IEC 60749-30 ed. 2 (358799)
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 30: Aklimatizace nehermetických součástek pro povrchovou montáž před zkouškou spolehlivosti
Katalogové číslo: 511998 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2021-03-01 Účinnost: 2021-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60749-30 ed. 2

ČSN EN IEC 60749-37 ed. 2 (358799)
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 37: Zkouška pádem osazené desky metodou používající měřič zrychlení
Katalogové číslo: 516494 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2023-06-01 Účinnost: 2023-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60749-37 ed. 2

ČSN EN IEC 60749-39 ed. 2 (358799)
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 39: Měření difúzního koeficientu vlhkosti a rozpustnosti vody v organických materiálech používaných pro polovodičové součástky
Katalogové číslo: 514405 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2022-07-01 Účinnost: 2022-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60749-39 ed. 2

ČSN EN IEC 60749-41 (358799)
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 41: Standardní metody zkoušení spolehlivosti paměťových součástek nezávislých na napájení
Katalogové číslo: 512197 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2021-04-01 Účinnost: 2021-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60749-41