Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 3590 - Plošné spoje

Zobrazit obsah třídy 35

ČSN EN 61188-5-1 (359038)
Desky s plošnými spoji a osazené desky - Návrh a použití - Část 5-1: Pokyny pro připojování (plošky/spoje) - Všeobecné požadavky
Katalogové číslo: 67118 Cena: 190 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 2003-05-01 Účinnost: 2003-06-01
Změny a opravy: Z1 10.21t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61188-5-1

ČSN EN 61188-5-2 (359038)
Desky s plošnými spoji a osazené desky - Návrh a použití - Část 5-2: Pokyny pro připojování (plošky/spoje) - Diskrétní součástky
Katalogové číslo: 70213 Cena: 770 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2004-05-01 Účinnost: 2004-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61188-5-2

ČSN EN 61188-5-3 (359038)
Desky s plošnými spoji a osazené desky - Návrh a použití - Část 5-3: Pokyny pro připojování (plošky/spoje) - Součástky s vývody ve tvaru racčího křídla na dvou stranách
Katalogové číslo: 80806 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2008-04-01 Účinnost: 2008-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61188-5-3

ČSN EN 61188-5-4 (359038)
Desky s plošnými spoji a osazené desky - Návrh a použití - Část 5-4: Pokyny pro připojování (plošky/spoje) - Součástky s vývody ve tvaru J na dvou stranách
Katalogové číslo: 80807 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2008-04-01 Účinnost: 2008-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61188-5-4

ČSN EN 61188-5-5 (359038)
Desky s plošnými spoji a osazené desky - Návrh a použití - Část 5-5: Pokyny pro připojování (plošky/spoje) - Součástky s vývody ve tvaru racčího křídla na čtyřech stranách
Katalogové číslo: 80808 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2008-04-01 Účinnost: 2008-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61188-5-5

ČSN EN 61188-5-6 (359038)
Desky s plošnými spoji a osazené desky - Návrh a použití - Část 5-6: Pokyny pro připojování (plošky/spoje) - Nosiče čipů s vývody ve tvaru J na čtyřech stranách
Katalogové číslo: 68812 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2003-11-01 Účinnost: 2003-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61188-5-6

ČSN EN 61188-5-8 (359038)
Desky s plošnými spoji a osazené desky - Návrh a použití - Část 5-8: Pokyny pro připojování (plošky/spoje) - Součástky s plošným polem (BGA, FBGA, CGA, LGA)
Katalogové číslo: 81796 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2008-09-01 Účinnost: 2008-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61188-5-8

ČSN EN 61188-7 ed. 2 (359038)
Desky s plošnými spoji a osazené desky - Návrh a použití - Část 7: Nulová orientace elektronických součástek pro konstrukci knihovny CAD
Katalogové číslo: 503573 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2017-11-01 Účinnost: 2017-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61188-7 ed. 2

ČSN EN IEC 61188-6-1 (359038)
Desky s plošnými spoji a osazené desky - Návrh a použití - Část 6-1: Návrh obrazce plošek - Generické požadavky na obrazce plošek na desce s plošnými spoji
Katalogové číslo: 512756 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-10-01 Účinnost: 2021-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 61188-6-1

ČSN EN IEC 61188-6-2 (359038)
Desky s plošnými spoji a osazené desky - Návrh a použití - Část 6-2: Návrh obrazce plošek - Popis obrazce plošek pro nejběžnější povrchově montované součástky (SMD)
Katalogové číslo: 512552 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-08-01 Účinnost: 2021-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 61188-6-2

ČSN EN IEC 61188-6-4 (359038)
Desky s plošnými spoji a osazené desky - Návrh a použití - Část 6-4: Návrh obrazce plošek - Obecné požadavky na rozměrové výkresy povrchově montovaných součástek (SMD) z pohledu návrh obrazce plošek
Katalogové číslo: 508387 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-11-01 Účinnost: 2019-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 61188-6-4

ČSN EN 61189-1 (359039)
Zkušební metody pro elektrotechnické materiály, desky s plošnými spoji a jiné propojovací struktury a sestavy - Část 1: Všeobecné zkušební metody a metodiky
Katalogové číslo: 53187 Cena: 230 Kč
Vydána: 1998-08-01 Účinnost: 1998-09-01
Změny a opravy: A1 6.02t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61189-1

ČSN EN 61189-11 (359039)
Zkušební metody pro elektrotechnické materiály, desky s plošnými spoji a další propojovací struktury a sestavy - Část 11: Měření teploty tavení nebo intervalů teplot tavení pájecích slitin
Katalogové číslo: 94354 Cena: 230 Kč
Vydána: 2013-12-01 Účinnost: 2014-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61189-11

ČSN EN 61189-2 ed. 2 (359039)
Zkušební metody pro elektrotechnické materiály, desky s plošnými spoji a další propojovací struktury a sestavy - Část 2: Zkušební metody pro materiály pro propojovací struktury
Katalogové číslo: 78457 Cena: 770 Kč
Vydána: 2007-05-01 Účinnost: 2007-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61189-2 ed. 2

ČSN EN 61189-2-719 (359039)
Zkušební metody pro elektrotechnické materiály, desky s plošnými spoji a jiné propojovací struktury a sestavy - Část 2-719: Zkušební metody pro materiály pro propojovací struktury - Relativní permitivita a ztrátový tangens (500 MHz až 10 GHz)
Katalogové číslo: 501234 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-02-01 Účinnost: 2017-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61189-2-719

ČSN EN 61189-2-721 (359039)
Zkušební metody pro elektrotechnické materiály, propojovací struktury a sestavy - Část 2-721: Zkušební metody pro materiály pro propojovací struktury - Měření relativní permitivity a ztrátového činitele pro lamináty plátované mědi při mikrovlnné frekvenci pomocí rezonátoru SPDR
Katalogové číslo: 98353 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2015-12-01 Účinnost: 2016-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61189-2-721

ČSN EN 61189-3 ed. 2 (359039)
Zkušební metody pro elektrotechnické materiály, desky s plošnými spoji a jiné propojovací struktury a sestavy - Část 3: Zkušební metody pro propojovací struktury (desky s plošnými spoji)
Katalogové číslo: 81805 Cena: 770 Kč
Vydána: 2008-09-01 Účinnost: 2008-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61189-3 ed. 2

ČSN EN 61189-3-719 (359039)
Zkušební metody pro elektrotechnické materiály, desky s plošnými spoji a jiné propojovací struktury a sestavy - Část 3-719: Zkušební metody pro propojovací struktury (desky s plošnými spoji) - Monitorování změny odporu jednoho pokoveného otvoru (PTH) v průběhu teplotního cyklování
Katalogové číslo: 500025 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-08-01 Účinnost: 2016-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61189-3-719

ČSN EN 61189-5 (359039)
Zkušební metody pro elektrotechnické materiály, propojovací struktury a sestavy - Část 5: Zkušební metody pro osazené desky s plošnými spoji
Katalogové číslo: 78495 Cena: 550 Kč
Vydána: 2007-05-01 Účinnost: 2007-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61189-5

ČSN EN 61189-5-1 (359039)
Zkušební metody pro elektrotechnické materiály, desky s plošnými spoji a jiné propojovací struktury a sestavy - Část 5-1: Obecné zkušební metody pro materiály a sestavy - Návod pro osazené desky s plošnými spoji
Katalogové číslo: 501659 Cena: 340 Kč
Vydána: 2017-02-01 Účinnost: 2017-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61189-5-1

ČSN EN 61189-5-2 (359039)
Zkušební metody pro elektrotechnické materiály, desky s plošnými spoji a jiné propojovací struktury a sestavy - Část 5-2: Obecné zkušební metody pro materiály a sestavy - Pájecí tavidlo pro osazené desky s plošnými spoji
Katalogové číslo: 97491 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2015-08-01 Účinnost: 2015-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61189-5-2

ČSN EN 61189-5-3 (359039)
Zkušební metody pro elektrotechnické materiály, desky s plošnými spoji a jiné propojovací struktury a sestavy - Část 5-3: Obecné zkušební metody pro materiály a sestavy - Pájecí pasta pro osazené desky s plošnými spoji
Katalogové číslo: 97492 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2015-08-01 Účinnost: 2015-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61189-5-3

ČSN EN 61189-5-4 (359039)
Zkušební metody pro elektrotechnické materiály, desky s plošnými spoji a jiné propojovací struktury a sestavy - Část 5-4: Obecné zkušební metody pro materiály a sestavy - Pájecí slitiny a pájecí drát s plným jádrem a s tavidlovým jádrem pro osazené desky s plošnými spoji
Katalogové číslo: 97493 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2015-08-01 Účinnost: 2015-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61189-5-4

ČSN EN 61189-5-503 (359039)
Zkušební metody pro elektrotechnické materiály, desky s plošnými spoji a jiné propojovací struktury a sestavy - Část 5-503: Obecné zkušební metody pro materiály a sestavy - Zkoušení desek s plošnými spoji, vodivá anodická vlákna (CAF)
Katalogové číslo: 503718 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2017-12-01 Účinnost: 2018-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61189-5-503

ČSN EN 61189-6 (359039)
Zkušební metody pro elektrotechnické materiály, propojovací struktury a sestavy - Část 6: Zkušební metody pro materiály používané při výrobě elektronických sestav
Katalogové číslo: 78444 Cena: 440 Kč
Vydána: 2007-05-01 Účinnost: 2007-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61189-6

ČSN EN IEC 61189-2-501 (359039)
Zkušební metody pro elektrotechnické materiály, desky s plošnými spoji a jiné propojovací struktury a sestavy - Část 2-501: Zkušební metody pro materiály pro propojovací struktury - Měření měrné síly pružnosti a faktoru retence měrné síly pružnosti pro ohebné dielektrické materiály
Katalogové číslo: 514956 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-09-01 Účinnost: 2022-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 61189-2-501

ČSN EN IEC 61189-2-630 (359039)
Zkušební metody pro elektrotechnické materiály, desky s plošnými spoji a jiné propojovací struktury a sestavy - Část 2-630: Zkušební metody pro materiály pro propojovací struktury - Absorpce vlhkosti po aklimatizaci v tlakové nádobě
Katalogové číslo: 506636 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-04-01 Účinnost: 2019-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 61189-2-630

ČSN EN IEC 61189-2-801 (359039)
Zkušební metody pro elektrotechnické materiály, desky s plošnými spoji a jiné propojovací struktury a sestavy - Část 2-801: Zkouška tepelné vodivosti pro základní materiály
Katalogové číslo: 518367 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2024-02-01 Účinnost: 2024-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 61189-2-801

ČSN EN IEC 61189-2-803 (359039)
Zkušební metody pro elektrotechnické materiály, desky s plošnými spoji a jiné propojovací struktury a sestavy - Část 2-803: Zkušební metody na roztažnost ve směru osy Z pro základní materiály a desky s plošnými spoji
Katalogové číslo: 518366 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2024-02-01 Účinnost: 2024-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 61189-2-803

ČSN EN IEC 61189-2-804 (359039)
Zkušební metody pro elektrotechnické materiály, desky s plošnými spoji a jiné propojovací struktury a sestavy - Část 2-804: Zkušební metody pro dobu do delaminace - T260, T288, T300
Katalogové číslo: 518419 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2024-02-01 Účinnost: 2024-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 61189-2-804

ČSN EN IEC 61189-2-807 (359039)
Zkušební metody pro elektrotechnické materiály, desky s plošnými spoji a jiné propojovací struktury a sestavy - Část 2-807: Zkušební metody pro materiály pro propojovací struktury - Teplota rozkladu (Td) pomocí TGA
Katalogové číslo: 513935 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-03-01 Účinnost: 2022-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 61189-2-807

ČSN EN IEC 61189-5-301 (359039)
Zkušební metody pro elektrotechnické materiály, desky s plošnými spoji a jiné propojovací struktury a sestavy - Část 5-301: Obecné zkušební metody pro materiály a sestavy - Pájecí pasta používající jemné částice pájky
Katalogové číslo: 512754 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-10-01 Účinnost: 2021-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 61189-5-301

ČSN EN IEC 61189-5-501 (359039)
Zkušební metody pro elektrotechnické materiály, desky s plošnými spoji a jiné propojovací struktury a sestavy - Část 5-501: Obecné zkušební metody pro materiály a sestavy - Zkoušení pájecích tavidel na povrchový izolační odpor (SIR)
Katalogové číslo: 512553 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-08-01 Účinnost: 2021-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 61189-5-501

ČSN EN IEC 61189-5-502 (359039)
Zkušební metody pro elektrotechnické materiály, desky s plošnými spoji a jiné propojovací struktury a sestavy - Část 5-502: Obecné zkušební metody pro materiály a sestavy - Zkoušení sestav na povrchový izolační odpor (SIR)
Katalogové číslo: 512554 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-08-01 Účinnost: 2021-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 61189-5-502

ČSN EN IEC 61189-5-504 (359039)
Zkušební metody pro elektrotechnické materiály, desky s plošnými spoji a jiné propojovací struktury a sestavy - Část 5-504: Obecné zkušební metody pro materiály a sestavy - Zkoušení iontové kontaminace ze zpracování (PICT)
Katalogové číslo: 510710 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-11-01 Účinnost: 2020-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 61189-5-504

ČSN EN IEC 61189-5-601 (359039)
Zkušební metody pro elektrotechnické materiály, desky s plošnými spoji a jiné propojovací struktury a sestavy - Část 5-601: Obecné zkušební metody pro materiály a sestavy - Zkouška způsobilosti pájení přetavením pro pájené spoje a zkouška odolnosti vůči teplu při přetavení pro desky s plošnými spoji
Katalogové číslo: 512555 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-08-01 Účinnost: 2021-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 61189-5-601

ČSN EN 61191-2 ed. 3 (359041)
Osazené desky s plošnými spoji - Část 2: Dílčí specifikace - Požadavky na sestavy pájené povrchovou montáží
Katalogové číslo: 503915 Cena: 350 Kč
Vydána: 2017-12-01 Účinnost: 2018-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61191-2 ed. 3

ČSN EN 61191-3 ed. 2 (359041)
Osazené desky s plošnými spoji - Část 3: Dílčí specifikace - Požadavky na sestavy pájené do průchozích otvorů
Katalogové číslo: 503989 Cena: 340 Kč
Vydána: 2018-01-01 Účinnost: 2018-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61191-3 ed. 2

ČSN EN 61191-4 ed. 2 (359041)
Osazené desky s plošnými spoji - Část 4: Dílčí specifikace - Požadavky na sestavy pájené na zakončovací kolíky
Katalogové číslo: 504409 Cena: 340 Kč
Vydána: 2018-03-01 Účinnost: 2018-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61191-4 ed. 2

ČSN EN 61191-6 (359041)
Osazené desky s plošnými spoji - Část 6: Kritéria hodnocení dutinek v zapájených spojích typu BGA a LGA a metoda měření
Katalogové číslo: 87079 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2010-11-01 Účinnost: 2010-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61191-6

ČSN EN IEC 61191-1 ed. 3 (359041)
Osazené desky s plošnými spoji - Část 1: Kmenová specifikace - Požadavky na pájené elektrické a elektronické sestavy používající povrchové a obdobné montážní technologie
Katalogové číslo: 507347 Cena: 440 Kč
Vydána: 2019-05-01 Účinnost: 2019-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 61191-1 ed. 3

ČSN EN 61193-1 (359043)
Systémy hodnocení jakosti - Část 1: Registrace a analýza vad na osazených deskách s plošnými spoji
Katalogové číslo: 65876 Cena: 340 Kč
Vydána: 2002-11-01 Účinnost: 2002-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61193-1

ČSN EN 61193-2 (359043)
Systémy hodnocení jakosti - Část 2: Volba a použití přejímacích plánů pro kontrolu elektronických součástek a pouzder
Katalogové číslo: 81027 Cena: 230 Kč
Vydána: 2008-05-01 Účinnost: 2008-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61193-2

ČSN EN 61193-3 (359043)
Systémy hodnocení kvality - Část 3: Volba a použití přejímacích plánů pro výstupní a mezioperační audity výroby desek s plošnými spoji a laminátů
Katalogové číslo: 93280 Cena: 590 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2013-07-01 Účinnost: 2013-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61193-3

ČSN EN 61249-2-1 (359062)
Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-1: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované laminátové desky vyztužené celulózovým papírem, impregnované fenolickou pryskyřicí, ekonomické jakosti
Katalogové číslo: 73708 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2005-08-01 Účinnost: 2005-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61249-2-1

ČSN EN 61249-2-10 (359062)
Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-10: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované laminátové desky na bázi kyanátesteru s modifikovanou nebo nemodifikovanou bromovanou epoxidovou pryskyřicí, vyztužené tkaným E-sklem, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření)
Katalogové číslo: 68435 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2003-09-01 Účinnost: 2003-10-01
Změny a opravy: Oprava 1 10.05t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61249-2-10

ČSN EN 61249-2-11 (359062)
Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-11: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované polyimidové laminátové desky, vyztužené tkaným E-sklem, impregnované nemodifikovanou nebo modifikovanou bromovanou epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření)
Katalogové číslo: 70381 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2004-06-01 Účinnost: 2004-07-01
Změny a opravy: Oprava 1 10.05t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61249-2-11

ČSN EN 61249-2-12 (359062)
Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-12: Dílčí specifikace pro vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátovaný epoxidový netkaný aramidový laminát s definovanou hořlavostí
Katalogové číslo: 57385 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1999-10-01 Účinnost: 1999-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61249-2-12

ČSN EN 61249-2-13 (359062)
Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-13: Dílčí specifikace pro vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátovaný esterkyanátový netkaný aramidový laminát s definovanou hořlavostí
Katalogové číslo: 57386 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1999-10-01 Účinnost: 1999-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61249-2-13

ČSN EN 61249-2-18 (359062)
Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-18: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované polyesterové laminátové desky s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření), vyztužené netkanými skleněnými vlákny
Katalogové číslo: 65442 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 2002-09-01 Účinnost: 2002-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61249-2-18

ČSN EN 61249-2-19 (359062)
Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-19: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované epoxidové laminátové desky s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření), vyztužené napříč vrstvenými lineárními skleněnými vlákny
Katalogové číslo: 65444 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 2002-09-01 Účinnost: 2002-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61249-2-19

ČSN EN 61249-2-2 (359062)
Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-2: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované laminátové desky vyztužené celulózovým papírem, impregnované fenolickou pryskyřicí, vysoké elektrické jakosti
Katalogové číslo: 73709 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2005-08-01 Účinnost: 2005-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61249-2-2

ČSN EN 61249-2-21 (359062)
Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-21: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované laminátové desky vyztužené tkaným E-sklem, impregnované nehalogenovanou epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření)
Katalogové číslo: 70382 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2004-06-01 Účinnost: 2004-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61249-2-21

ČSN EN 61249-2-22 (359062)
Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-22: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované laminátové desky vyztužené tkaným E-sklem, impregnované modifikovanou nehalogenovanou epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření)
Katalogové číslo: 73710 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2005-08-01 Účinnost: 2005-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61249-2-22

ČSN EN 61249-2-23 (359062)
Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-23: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované laminátové desky vyztužené celulózovým papírem, impregnované nehalogenovanou fenolickou pryskyřicí, ekonomické jakosti
Katalogové číslo: 73711 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2005-08-01 Účinnost: 2005-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61249-2-23

ČSN EN 61249-2-26 (359062)
Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-26: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované laminátové desky vyztužené tkaným/netkaným E-sklem, impregnované nehalogenovanou epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření)
Katalogové číslo: 73712 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2005-08-01 Účinnost: 2005-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61249-2-26

ČSN EN 61249-2-27 (359062)
Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-27: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované laminátové desky vyztužené tkaným sklem, impregnované nehalogenovanou epoxidovou pryskyřicí modifikovanou bismaleinimid/triazinem, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření)
Katalogové číslo: 93127 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2013-06-01 Účinnost: 2013-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61249-2-27

ČSN EN 61249-2-30 (359062)
Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-30: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované laminátové desky vyztužené tkaným sklem, impregnované nehalogenovanou epoxidovou pryskyřicí modifikovanou kyanátesterem, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření)
Katalogové číslo: 93126 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2013-06-01 Účinnost: 2013-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61249-2-30

ČSN EN 61249-2-35 (359062)
Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-35: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované laminátové desky s tkaným E-sklem, s modifikovanou epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření), pro bezolovnatou montáž
Katalogové číslo: 83697 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2009-09-01 Účinnost: 2009-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61249-2-35

ČSN EN 61249-2-36 (359062)
Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-36: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované laminátové desky s tkaným E-sklem, s epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření), pro bezolovnatou montáž
Katalogové číslo: 83698 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2009-09-01 Účinnost: 2009-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61249-2-36

ČSN EN 61249-2-37 (359062)
Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-37: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované laminátové desky s tkaným E-sklem, s modifikovanou nehalogenovanou epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření), pro bezolovnatou montáž
Katalogové číslo: 83699 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2009-09-01 Účinnost: 2009-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61249-2-37

ČSN EN 61249-2-38 (359062)
Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-38: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované laminátové desky s tkaným E-sklem, s nehalogenovanou epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření), pro bezolovnatou montáž
Katalogové číslo: 83700 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2009-09-01 Účinnost: 2009-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61249-2-38

ČSN EN 61249-2-39 (359062)
Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-39: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované laminátové desky vyztužené tkaným E-sklem, impregnované epoxidovou a neepoxidovou pryskyřicí, s vysokou úrovní provedení, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření), pro bezolovnatou montáž
Katalogové číslo: 93125 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2013-06-01 Účinnost: 2013-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61249-2-39

ČSN EN 61249-2-4 (359062)
Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-4: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované polyesterové laminátové desky s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření), s tkanými/netkanými skleněnými vlákny
Katalogové číslo: 65443 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 2002-09-01 Účinnost: 2002-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61249-2-4

ČSN EN 61249-2-40 (359062)
Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-40: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované laminátové desky vyztužené tkaným E-sklem, impregnované modifikovanou nehalogenovanou epoxidovou pryskyřicí, s vysokou úrovní provedení, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření), pro bezolovnatou montáž
Katalogové číslo: 93124 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2013-06-01 Účinnost: 2013-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61249-2-40

ČSN EN 61249-2-41 (359062)
Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-41: Vyztužené základní materiály, plátované a neplátované - Mědí plátované laminátové desky vyztužené papírem/E-sklem, impregnované bromovanou epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření), pro bezolovnatou montáž
Katalogové číslo: 87077 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2010-11-01 Účinnost: 2010-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61249-2-41

ČSN EN 61249-2-42 (359062)
Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-42: Vyztužené základní materiály, plátované a neplátované - Mědí plátované laminátové desky vyztužené tkaným/netkaným E-sklem, impregnované bromovanou epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření), pro bezolovnatou montáž
Katalogové číslo: 87078 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2010-11-01 Účinnost: 2010-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61249-2-42

ČSN EN 61249-2-43 (359062)
Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-43: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované laminátové desky vyztužené celulózovým papírem/tkaným E-sklem, impregnované nehalogenovanou epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření), pro bezolovnatou montáž
Katalogové číslo: 500791 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-11-01 Účinnost: 2016-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61249-2-43

ČSN EN 61249-2-44 (359062)
Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-44: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované laminátové desky vyztužené netkaným/tkaným E-sklem, impregnované nehalogenovanou epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření), pro bezolovnatou montáž
Katalogové číslo: 500792 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-11-01 Účinnost: 2016-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61249-2-44

ČSN EN 61249-2-5 (359062)
Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-5: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované laminátové desky s jádrem vyztuženým celulózovým papírem a povrchem vyztuženým tkaným E-sklem, impregnované bromovanou epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření)
Katalogové číslo: 70380 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2004-06-01 Účinnost: 2004-07-01
Změny a opravy: Oprava 1 10.05t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61249-2-5

ČSN EN 61249-2-6 (359062)
Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-6: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované laminátové desky vyztužené tkaným/netkaným E-sklem, impregnované bromovanou epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření)
Katalogové číslo: 70379 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2004-06-01 Účinnost: 2004-07-01
Změny a opravy: Oprava 1 10.05t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61249-2-6

ČSN EN 61249-2-7 (359062)
Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-7: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované laminátové desky z vrstveného tkaného E-skla, impregnovaného epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření)
Katalogové číslo: 66234 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 2003-01-01 Účinnost: 2003-02-01
Změny a opravy: Oprava 1 12.05t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61249-2-7

ČSN EN 61249-2-8 (359062)
Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-8: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované laminátové desky vyztužené tkanými skleněnými vlákny, impregnované modifikovanou bromovanou epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření)
Katalogové číslo: 68434 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2003-09-01 Účinnost: 2003-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61249-2-8

ČSN EN 61249-2-9 (359062)
Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-9: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované laminátové desky vyztužené tkaným E-sklem, impregnované nemodifikovanou nebo bismaleinimidem/triazinem modifikovanou epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření)
Katalogové číslo: 68436 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2003-09-01 Účinnost: 2003-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61249-2-9

ČSN EN 61249-4-14 (359062)
Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 4-14: Dílčí specifikace materiálů neplátovaných lepicích listů (pro výrobu vícevrstvých desek s plošnými spoji) - Lepicí list vyztužený tkaným E-sklem s epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření), pro bezolovnatou montáž
Katalogové číslo: 84775 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2009-12-01 Účinnost: 2010-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61249-4-14

ČSN EN 61249-4-15 (359062)
Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 4-15: Dílčí specifikace materiálů neplátovaných lepicích listů (pro výrobu vícevrstvých desek s plošnými spoji) - Lepicí list vyztužený tkaným E-sklem s multifunkční epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření), pro bezolovnatou montáž
Katalogové číslo: 84776 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2009-12-01 Účinnost: 2010-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61249-4-15

ČSN EN 61249-4-16 (359062)
Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 4-16: Dílčí specifikace materiálů neplátovaných lepicích listů (pro výrobu vícevrstvých desek s plošnými spoji) - Lepicí list vyztužený tkaným E-sklem s multifunkční nehalogenovanou epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření), pro bezolovnatou montáž
Katalogové číslo: 84773 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2009-12-01 Účinnost: 2010-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61249-4-16

ČSN EN 61249-4-17 (359062)
Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 4-17: Dílčí specifikace materiálů neplátovaných lepicích listů (pro výrobu vícevrstvých desek s plošnými spoji) - Lepicí list vyztužený tkaným E-sklem s nehalogenovanou epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření), pro bezolovnatou montáž
Katalogové číslo: 84772 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2009-12-01 Účinnost: 2010-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61249-4-17

ČSN EN IEC 61249-2-45 (359062)
Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-45: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované laminátové desky vyztužené netkaným/tkaným E-sklem, impregnované nehalogenovanou epoxidovou pryskyřicí, se součinitelem tepelné vodivosti (1,0 W/m.K) a definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření), pro bezolovnatou montáž
Katalogové číslo: 504940 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-08-01 Účinnost: 2018-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 61249-2-45

ČSN EN IEC 61249-2-46 (359062)
Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-46: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované laminátové desky vyztužené netkaným/tkaným E-sklem, impregnované nehalogenovanou epoxidovou pryskyřicí, se součinitelem tepelné vodivosti (1,5 W/m.K) a definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření), pro bezolovnatou montáž
Katalogové číslo: 504941 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-08-01 Účinnost: 2018-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 61249-2-46

ČSN EN IEC 61249-2-47 (359062)
Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-47: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované laminátové desky vyztužené netkaným/tkaným E-sklem, impregnované nehalogenovanou epoxidovou pryskyřicí, se součinitelem tepelné vodivosti (2,0 W/m.K) a definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření), pro bezolovnatou montáž
Katalogové číslo: 504942 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-08-01 Účinnost: 2018-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 61249-2-47

ČSN EN IEC 61249-2-51 (359062)
Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-51: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Neplátované základní materiály pro páskové nosiče pro integrované obvody
Katalogové číslo: 517874 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2023-11-01 Účinnost: 2023-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 61249-2-51

ČSN EN 61249-3-3 (359063)
Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 3-3: Dílčí specifikace pro nevyztužené plátované a neplátované základní materiály (určené pro ohebné desky s plošnými spoji) - Ohebná polyesterová fólie s adhezivním povlakem
Katalogové číslo: 57391 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1999-10-01 Účinnost: 1999-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61249-3-3

ČSN EN 61249-3-4 (359063)
Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 3-4: Dílčí specifikace pro nevyztužené plátované a neplátované základní materiály (určené pro ohebné desky s plošnými spoji) - Ohebná polyimidová fólie s adhezivním povlakem
Katalogové číslo: 57393 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1999-10-01 Účinnost: 1999-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61249-3-4

ČSN EN 61249-3-5 (359063)
Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 3-5: Dílčí specifikace pro nevyztužené plátované a neplátované základní materiály (určené pro ohebné desky s plošnými spoji) - Transportní adhezivní fólie
Katalogové číslo: 57392 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1999-10-01 Účinnost: 1999-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61249-3-5

ČSN EN 61249-4-1 (359064)
Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 4-1: Dílčí specifikace materiálů neplátovaných lepicích listů (pro výrobu vícevrstvých desek s plošnými spoji) - Lepicí list vyztužený tkaným E-sklem s epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí
Katalogové číslo: 81988 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2008-10-01 Účinnost: 2008-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61249-4-1

ČSN EN 61249-4-11 (359064)
Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 4-11: Dílčí specifikace materiálů neplátovaných lepicích listů - Lepicí list vyztužený tkaným E-sklem s nehalogenovanou epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí
Katalogové číslo: 75408 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2006-03-01 Účinnost: 2006-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61249-4-11

ČSN EN 61249-4-12 (359064)
Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 4-12: Dílčí specifikace materiálů neplátovaných lepicích listů - Lepicí list vyztužený tkaným E-sklem s nehalogenovanou multifunkční epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí
Katalogové číslo: 75407 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2006-03-01 Účinnost: 2006-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61249-4-12

ČSN EN 61249-4-18 (359064)
Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 4-18: Dílčí specifikace materiálů neplátovaných lepicích listů (pro výrobu vícevrstvých desek s plošnými spoji) - Lepicí list s vysokou úrovní provedení, impregnovaný epoxidovou pryskyřicí, vyztužený tkaným E-sklem, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření), pro bezolovnatou montáž
Katalogové číslo: 95377 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2014-06-01 Účinnost: 2014-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61249-4-18

ČSN EN 61249-4-19 (359064)
Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 4-19: Dílčí specifikace materiálů neplátovaných lepicích listů (pro výrobu vícevrstvých desek s plošnými spoji) - Lepicí list s vysokou úrovní provedení, impregnovaný nehalogenovanou epoxidovou pryskyřicí, vyztužený tkaným E-sklem, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření), pro bezolovnatou montáž
Katalogové číslo: 95376 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2014-06-01 Účinnost: 2014-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61249-4-19

ČSN EN 61249-4-2 (359064)
Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 4-2: Dílčí specifikace materiálů neplátovaných lepicích listů - Lepicí list vyztužený tkaným E-sklem s multifunkční epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí
Katalogové číslo: 75410 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2006-03-01 Účinnost: 2006-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61249-4-2

ČSN EN 61249-4-5 (359064)
Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 4-5: Dílčí specifikace materiálů neplátovaných lepicích listů - Lepicí list vyztužený tkaným E-sklem s modifikovanou nebo nemodifikovanou polyimidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí
Katalogové číslo: 75409 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2006-03-01 Účinnost: 2006-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61249-4-5

ČSN EN 61249-5-1 (359065)
Materiály pro propojovací struktury - Část 5: Dílčí specifikace pro vodivé fólie a filmy s povlaky a bez povlaků - Oddíl 1: Měděná fólie (pro výrobu mědí plátovaných základních materiálů)
Katalogové číslo: 21225 Cena: 230 Kč
Vydána: 1997-03-01 Účinnost: 1997-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61249-5-1

ČSN EN 61249-5-4 (359065)
Materiály pro propojovací struktury - Část 5: Dílčí specifikace pro vodivé fólie a filmy s povlaky a bez povlaků - Oddíl 4: Vodivé inkousty
Katalogové číslo: 50004 Cena: 230 Kč
Vydána: 1997-08-01 Účinnost: 1997-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61249-5-4

ČSN EN IEC 61249-6-3 (359066)
Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 6-3: Dílčí soubor specifikací pro výztužné materiály - Specifikace hotové tkaniny z "E" skla pro desky s plošnými spoji
Katalogové číslo: 518045 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2023-12-01 Účinnost: 2024-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 61249-6-3

ČSN EN 61249-7-1 (359067)
Materiály pro propojovací struktury. Část 7: Dílčí specifikace pro jádra z bezdilatačních materiálů. Oddíl 1: Měď/invar/měď
Katalogové číslo: 20469 Cena: 125 Kč
Vydána: 1996-12-01 Účinnost: 1997-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61249-7-1

ČSN EN 61249-8-7 (359068)
Materiály pro propojovací struktury - Část 8: Dílčí specifikace pro nevodivé filmy a povlaky - Oddíl 7: Značkovací popisovací inkousty
Katalogové číslo: 50007 Cena: 230 Kč
Vydána: 1997-08-01 Účinnost: 1997-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61249-8-7

ČSN EN 61249-8-8 (359068)
Materiály pro propojovací struktury - Část 8: Dílčí specifikace pro nevodivé filmy a povlaky - Oddíl 8: Dočasné polymerní povlaky
Katalogové číslo: 52833 Cena: 190 Kč
Vydána: 1998-07-01 Účinnost: 1998-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61249-8-8

ČSN EN 62326-1 (359071)
Desky s plošnými spoji - Část 1: Kmenová specifikace
Katalogové číslo: 66472 Cena: 550 Kč
Vydána: 2003-02-01 Účinnost: 2003-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62326-1

ČSN EN 62326-20 (359072)
Desky s plošnými spoji - Část 20: Desky s plošnými spoji pro diody LED s vysokým jasem
Katalogové číslo: 500221 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-08-01 Účinnost: 2016-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62326-20

ČSN EN 62326-4 (359074)
Desky s plošnými spoji - Část 4: Neohebné vícevrstvé desky s plošnými spoji s propojením vrstev - Dílčí specifikace
Katalogové číslo: 51591 Cena: 440 Kč
Vydána: 1998-02-01 Účinnost: 1998-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62326-4

ČSN EN 62326-4-1 (359074)
Desky s plošnými spoji - Část 4: Neohebné vícevrstvé desky s plošnými spoji s propojením vrstev - Dílčí specifikace - Oddíl 1: Předmětová specifikace způsobilosti - Úrovně požadavků A, B a C
Katalogové číslo: 51231 Cena: 945 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 1997-12-01 Účinnost: 1998-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62326-4-1